Tražilica


Izlazak 21. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 21,1"Ovo su pravne odredbe, što ćeš im ih predložiti:
Izlazak 21,2Ako kupiš roba hebrejskoga, neka te služi šest godina. U sedmoj godini ima se pustiti na slobodu bez otkupa.
Izlazak 21,3Ako je došao neoženjen, neka opet otide neoženjen; ako je bio oženjen, neka i žena njegova ide s njim.
Izlazak 21,4Ako ga gospodar njegov oženi, i žena mu rodi sinove ili kćeri, žena s djecom svojom ima ostati gospodaru svojemu, a on neka se pusti na slobodu sam.
Izlazak 21,5Ako li izjavi rob: 'Volim gospodara svojega, ženu svoju i djecu svoju, neću da otidem na slobodu'.
Izlazak 21,6Onda neka ga gospodar njegov dovede pred sud i postavi ga pred vrata ili pred dovratke. Ondje neka mu gospodar njegov probuši uho njegovo šilom, pa neka mu bude rob zauvijek.
Izlazak 21,7Ako netko proda kćer svoju, da bude ropkinja, neka ona ne bude puštena na slobodu kao robovi.
Izlazak 21,8Ne bude li po volji gospodaru svojemu, kojemu je predana, neka pusti, da se otkupi. A nema vlasti prodati je u tuđi narod, ako je odbaci.
Izlazak 21,9A ako je dadne sinu svojemu, neka postupa s njom po pravu kćeri.
Izlazak 21,10Ako uzme sebi još drugu, ne smije joj prikratiti hranu mesnu, odjeću i ženidbeni život.
Izlazak 21,11Ali ako joj ovo troje ne ispuni, onda smije ona slobodno otići bez odštete, bez otkupa.
Izlazak 21,12Tko drugoga udari, tako da umre, ima se kazniti smrću.
Izlazak 21,13Ako to nije učinio hotimično, nego mu ga Bog metnuo pod ruku, odredit ću ti mjesto, kamo može uteći.
Izlazak 21,14Ali ako netko usmrti drugoga hotimično, i iz prijevare, odvuci ga od žrtvenika mojega da umre.
Izlazak 21,15Tko udari oca svojega ili mater svoju, ima se kazniti smrću.
Izlazak 21,16Tko ugrabi čovjeka pa ga je već prodao, ili je još u ruci njegovoj, ima se kazniti smrću.
Izlazak 21,17Tko proklinje oca svojega ili mater svoju, ima se kazniti smrću.
Izlazak 21,18Ako se posvade ljudi, pa jedan udari drugoga kamenom ili grudom zemljanom, tako da ovaj doduše ne umre, ali pane u postelju.
Izlazak 21,19Ako se pridigne i može van o štapu svojemu, onda onaj drugi, koji ga je udario, neka se ne kazni, samo mu mora nadoknaditi dangubu i platiti troškove za liječenje.
Izlazak 21,20Udari li netko roba svojega ili ropkinju svoju štapom, tako da mu pod rukom umru, mora se to kazniti.
Izlazak 21,21Ako li dotični još jedan ili dva dana ostane na životu, neka se ne kazni, jer se radi o vlastitom novcu njegovu.
Izlazak 21,22Ako se posvade ljudi i pritom ženu trudnu tako udare, da pometne, ali nikakve daljne štete ne bude, onda ima krivac platiti novčanu globu, koliko mu naloži muž ženin i presude suci.
Izlazak 21,23Ako li nastane daljna šteta onda imaš dati život za život,
Izlazak 21,24Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,
Izlazak 21,25Opeklina za opeklinu, ranu za ranu, modricu za modricu.
Izlazak 21,26Udari li netko roba svojega ili ropkinju svoju u oko, te ga iskopa, ima ih pustiti na slobodu za oko njihovo.
Izlazak 21,27Ako izbije zub robu svojemu ili ropkinji svojoj, ima ih pustiti na slobodu za zub njihov.
Izlazak 21,28Ako vol ubode muža ili ženu tako, da nastupi smrt, ima se kamenovati vol, ali meso njegovo neka se ne jede, a gospodar vola ipak se ne kazni.
Izlazak 21,29A ako je vol već otprije bio bodač i gospodar njegov bio opomenut, a on ga ipak nije čuvao, onda se vol ima kamenovati, ako je usmrtio muža ili ženu, gospodar njegov ima se kazniti smrću.
Izlazak 21,30Ali ako mu se naloži novčana globa, onda ima za život svoj platiti otkup, koliko se od njega zatraži.
Izlazak 21,31Ako ubode dječaka ili djevojku, ima se postupati s njim po istom pravu.
Izlazak 21,32Ako vol ubode roba ili ropkinju, ima platiti gospodaru njihovu trideset srebrnjaka, a vol ima se kamenovati.
Izlazak 21,33Ako netko ostavi otkrivenu jamu, ili ako netko iskopa jamu pa je ne pokrije, i onda upadne u nju vol ili magarac,
Izlazak 21,34Tada ima vlasnik jame dati odštetu; on mora gospodara novcem namiriti, a uginula životinja će njemu pripasti.
Izlazak 21,35Ako čiji vol ubode vola kojemu drugomu tako da ugine, onda oni imaju prodati vola živoga i cijenu njegovu podijeliti, a uginulu životinju imaju među se podijeliti.
Izlazak 21,36Ali ako se je znalo, da je vol već otprije bio bodač, a vlasnik njegov nije ga čuvao, onda on mora kao punu odštetu dati vola za vola, a uginula životinja će njemu pripasti.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje