Tražilica


Izaija 55. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 55,1"Ustanite, svi žedni, dođite na vodu; koji nemate novaca, dođite, kupujte žita i jedite! Dođite, kupujte vina i mlijeka bez novaca i bez plaćanja!
Izaija 55,2Zašto izdajete novce svoje na ono, što ne siti? Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro, i duša će se vaša okrijepiti pretilinom!
Izaija 55,3Prignite uho svoje i dođite k meni, poslušajte, i duša će vasa živjeti! Sklopit ću s vama zavjet vječan: nenarušivo obećanje milosti Davidu.
Izaija 55,4Evo, dao sam ga a svjedoka narodima, za kneza i vladaoca narodima.
Izaija 55,5Evo, zvat ćeš narode, kojih ne poznaš, a narodi, koji te ne poznaju, dolaze k tebi zbog Gospoda, Boga tvojega, i zbog Sveca Izraelova; jer te je on proslavio."
Izaija 55,6Tražite Gospoda, dok se može naći, zovite ga, dok je još blizu!
Izaija 55,7Neka bezbožnik ostavi svoj put i zlikovac misli svoje! Neka se vrati Gospodu, i smilovat će mu se, Bogu našemu, jer će mnogo oprostiti!
Izaija 55,8"Jer misli moje nijesu vaše misli, i putovi vaši nijesu moji putovi", veli Gospod.
Izaija 55,9"Ne, kako je nebo visoko nad zemljom, tako su putovi moji visoki nad vašim putovima i misli moje nad vašim mislima.
Izaija 55,10Jer kako padaju dažd i snijeg s neba i ne vraćaju se onamo, dok nijesu zemlju natopili i oplodili i zazelenili, da dadne sjemena sijaču, i kruha onome koji jede.
Izaija 55,11Tako je i s mojom riječi, koja izlazi iz mojih usta: ne vraća se k meni prazna, dok nije izvršila, što sam htio, i ispunila, za što sam je poslao.
Izaija 55,12Jer ćete s veseljem izaći i u miru biti vodeni. Gore i bregovi udarit će u klicanje pred vama i sva će drveta poljska pljeskati rukama.
Izaija 55,13Mjesto trnja čempresi će rasti, mjesto kopriva niknut će mirte. To će biti Gospodu u slavu, znak, što nikada ne iščezne.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje