Tražilica


Izaija 56. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 56,1Ovako veli Gospod: "Čuvajte pravicu i uspostavite pravednost, jer je spasenje moje blizu, da dođe, i pravednost moja, da se otkrije."
Izaija 56,2Blagoslovljen je čovjek, koji tako čini, i djetetu čovječjem, koje se drži toga: koje drži subotu i ne oskvrni je, čuva ruku svoju, da ne učini ništa zlo!
Izaija 56,3Neka ne govori tuđin, koji pristane uz Gospoda: "Gospod će me isključiti iz svojega naroda." Neka ne govori uškopljenik: "Ah, ja sam samo suho drvo!"
Izaija 56,4Jer ovako veli Gospod: "Uškopljenicima, koji drže subote moje i to izabiraju, što je meni ugodno, i drže se zavjeta mojega:
Izaija 56,5Njima dajem u kući svojoj i među zidovima svojim mjesto i ime, koje je bolje nego sinovi i kćeri. Ime vječno dajem im, koje se nikada ne zatre.
Izaija 56,6A tuđine, koji pristanu uz Gospoda, da mu služe, da ljube ime Gospodnje i da budu sluge njegove, sve, koji drže subotu i ne oskvrne je i drže se zavjeta mojega:
Izaija 56,7Njih ću dovesti k svetoj gori svojoj i razveseliti ih u kući svojoj molitvenoj. Žrtve paljenice njihove i žrtve zaklanice njihove ugodne su na žrtveniku mojemu, jer će se kuća moja zvati kuća molitve za sve narode."
Izaija 56,8Govori svemogući Gospod, koji skuplja prognanike Izraelove: "Još više skupljam k onima, koje sam već skupio od njega.
Izaija 56,9Sve životinje poljske, dođite da jedete, sve životinje šumske!
Izaija 56,10Stražari su njegovi slijepi: Svi oni ne zapažaju ništa, svi su psi nijemi, ne mogu lajati, drijemaju i leže, i najdraže im je spavati.
Izaija 56,11Psi su proždrljivi, ne znaju za sitost. Pastiri su, ne pokazuju razbora. Svi idu svojim vlastitim putem, svaki za svojom korišću, jedan kao drugi.
Izaija 56,12Dođite, donijet ću vina! Napit ćemo se žestoka pića! Sutra neka bude kao; danas, sjajno preko mjere!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje