Tražilica


Izaija 64. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 64,1Ah, da razdereš nebo i siđeš dolje, da bi zadrhtale gore pred tobom, -
Izaija 64,2Kao što oganj upali granje, i oganj učini da uzavri voda - , da se oglasi ime tvoje protivnicima tvojim, da bi pred tobom zadrhtali narodi,
Izaija 64,3Dok činiš strahovita djela, kojih nijesmo nikada očekivali! O da siđeš dolje, da bi zadrhtale gore pred tobom!
Izaija 64,4Od davnina nije se ipak čulo niti se doznalo, nije oko ipak vid jelo, da je koji bog osim tebe tako činio za one, koji ga čekaju.
Izaija 64,5Ti se zauzimaš za onoga, koji s radošću čini pravdu, za one, koji se spominju tebe na putovima tvojim. Ali ah, ti si se gnjevio, a mi smo griješili dalje svojom nevjernošću i svojim otpadom.
Izaija 64,6Tako smo mi svi koliki postali kao čovjek nečist, i sva naša pravda kao okaljana haljina, mi svi venemo kao lišće. Zlodjela naša odnijela su nas kao vjetar.
Izaija 64,7Nitko nije zazivao ime tvoje, i nitko nije ustao da se drži tebe, jer si bio skrio lice svoje od nas i pustio si nas da dršćemo pod pritiskom zlodjela svojih.
Izaija 64,8Ali sada, Gospode, - ti si otac naš, a mi smo glina, ti si tvorac naš, i mi smo svi djelo ruku tvojih. -
Izaija 64,9Ne gnjevi se veoma, Gospode, i ne spominji se dovijeka krivnje zlodjela! Eto, ogledaj ipak, mi smo svi tvoj narod.
Izaija 64,10Sveti gradovi tvoji postali su pustinja, Sion je postao pustinja, Jerusalem pustoš.
Izaija 64,11Sveti, sjajni gradovi naši, gdje su te slavili oci naši, izgorjeli su ognjem, i sve su dragocjenosti naše potrvene.
Izaija 64,12Možeš li se pritom još uzdržati, Gospode, zar ćeš šutjeti i najdublje nas poniziti?
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje