Tražilica


Ezekiel 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 11,1Nato me podiže duh gore i odnese me na istočna vrata hrama Gospodnjega, što gledaju na istok sunčani. Na vratima vidjeh dvadeset i pet ljudi i u sredini njihovoj ugledah Jaazaniju, sina Azurova, i Pelatiju, sina Benajina, knezove naroda
Ezekiel 11,2Gospod mi leće: "Sine čovječji, to su ljudi, koji smišljaju nesreću i daju zao savjet u tom gradu,
Ezekiel 11,3Koji govore: 'Nijesu li istom nedavno posagrađene kuće? Grad je lonac, a mi smo meso.'
Ezekiel 11,4Zato prorokuj proti njima, prorokuj, sine čovječji!"
Ezekiel 11,5Tada dođe duh Gospodnji na me i reče mi: "Reci: Ovako veli Gospod: 'Tako govorite, kućo Izraelova, i znam dobro misli, što se rađaju u vama.
Ezekiel 11,6Mnoge između sebe pobiste u tom gradu i napuniste ulice njegove pobijenima.'
Ezekiel 11,7Zato ovako veli svemogući Gospod: "Od vas pobijeni, što ih poubijaste u sredini grada, oni su meso, a on je lonac. A vas ću izvesti iz sredine njegove.
Ezekiel 11,8Bojite se mača; a ja ću mač pustiti na vas, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 11,9Izbacit ću vas iz toga grada i dat ću vas u ruke tuđincima i izvršit ću na vama kazneni sud
Ezekiel 11,10Ud mača ćete pasti. Na međi Izraelovoj sudit ću vam, i spoznat ćete, da sam ja Gospod.
Ezekiel 11,11Ovaj grad neće vam biti lonac niti ćete vi biti u njemu meso. Na međi Izraelovoj sudit ću vam.
Ezekiel 11,12Tada ćete spoznati, da sam ja Gospod, po čijim zakonima nijeste hodili i čijih zapovijedi nijeste izvršavali. Dapače ste radili po običajima neznabožačkih naroda oko vas.'"
Ezekiel 11,13Dok sam tako prorokovao, umrije Pelatija, sin Benajin. Tada padoh ničice na svoje lice, povikah u sav glas i rekoh: "Ah, svemogući Gospode, hoćeš li sasvim uništiti ostatak Izraelov?"
Ezekiel 11,14Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 11,15"Sine čovječji, braća tvoja, rođaci tvoji, suprognanici tvoji i sva kuća Izraelova, svi su oni, o kojima vele stanovnici jerusalemski: 'Oni su daleko od Gospoda, nama je zemlja data u posjed.'
Ezekiel 11,16Zato reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Jest, ja sam ih odveo u daljinu među neznabožačke narode i razasuo ih u zemlje i u zemljama, u koje su došli, postao sam im samo malo predmet svetoga štovanja.'
Ezekiel 11,17Zato reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Skupit ću vas iz naroda i pokupit ću vas iz zemalja, kamo ste se razasuli, i dat ću vam opet zemlju Izraelovu.'
Ezekiel 11,18Oni će doći tamo i odstranit će iz nje sve gadove i gnusobe njezine.
Ezekiel 11,19Dat ću im drugo srce i novi duh metnut ću u nutrinu njihovu. Izvadit ću iz tijela njihova kameno srce i dat ću im srce od mesa,
Ezekiel 11,20Da hode po mojim zakonima i brižno drže moje zapovijedi. Oni će biti narod moj, i ja ću biti Bog njihov.
Ezekiel 11,21A onima, kojima srce ostaje privrženo gnusobama i gadovima idolskim, platit ću njihov put na njihovu tijelu," govori svemogući Gospod.
Ezekiel 11,22Nato zamahnuše kerubini krilima svojim, i točkovi su potrčali uz njih. Ozgo nad njima stolovala je slava Boga Izraelova.
Ezekiel 11,23I podiže se slava Gospodnja iz područja grada i stade na goli, koja leži na istoku grada.
Ezekiel 11,24A mene podiže duh gore i odnese me u viđenju duhom Božjim natrag u Kaldejsku k prognanicima. Viđenje, koje sam bio gledao, iščeznu mi.
Ezekiel 11,25Ja iskazah prognanicima sve riječi Gospodnje, što ih on bio objavio viđenjem.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje