Tražilica


Ezekiel 12. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 12,1riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 12,2"Sine čovječji, ti stanuješ usred roda uporna, što ima oči da vidi, a ipak ne vidi, ima uši da čuje, a ipak ne čuje. Zaista, oni su rod nepokoran.
Ezekiel 12,3Zato, sine čovječji, spremi što ti treba za put i otidi obdan na njihove oči! Putuj od jednoga mjesta do drugoga na njihove oci! Možda će razumjeti to; jer su rod nepokoran.
Ezekiel 12,4Iznesi stvari svoje kao poputninu obdan na njihove oci! Ti sam izađi uveče na njihove oči, kao što izlazi zarobljenik!
Ezekiel 12,5Na njihove oči prokopaj rupu kroza zid i prođi kroz nju!
Ezekiel 12,6Na njihove oči uzmi na ramena poputninu svoju i iznesi je po mraku! Pritom pokrij lice svoje i ne gledaj na tu zemlju, jer te činim znakom čudesnim za kuću Izraelovu."
Ezekiel 12,7Učinio sam tako, kako mi je bilo zapovjeđeno. Imovinu svoju iznio sam obdan kao putnički svežanj jednoga zarobljenika. Uveče sam prokopao rukom rupu kroza zid i izašao sam po mraku. Na plećima sam nosio svežanj svoj na njihove oči.
Ezekiel 12,8Drugoga jutra dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 12,9"Sine čovječji, nije li ti rekla kuća Izraelova, rod uporni: 'što radiš tu?'
Ezekiel 12,10Navijesti im: Ovako veli svemogući Gospod: 'Na kneza se odnosi presuda Božja proti Jerusalemu i proti cijeloj kući Izraelovoj, što stanuje ondje.'
Ezekiel 12,11Ja sam za vas čudesni znak. Kako sam učinio, tako će im biti. Putovat će u progonstvo, u ropstvo.
Ezekiel 12,12Knez u sredini njihovoj uzet će svežanj na svoja pleća i izaći po mraku. Prokopat će se zid da ga iznesu. On će pokriti lice svoje, da ne vidi zemlje svojim ocima.
Ezekiel 12,13Ali ću mu razapeti mrežu svoju i uhvatit će se u zamku moju. Odvest ću ga u Babilon, u zemlju Kaldejaca Ali je neće vidjeti, a ondje će umrijeti.
Ezekiel 12,14A svu okolinu njegovu, pomoćnike njegove i sve ratne čete njegove, razasut ću u sve vjetrove i trgnut ću mač za njima.
Ezekiel 12,15Oni će spoznati, da sam ja Gospod, kad ih razaspem među narode i razagnam po zemljama.
Ezekiel 12,16Ali ću neke od njih ostaviti od mača, od gladi i od kuge, da pripovijedaju sve gadove svoje među narodima, u koje dođu, i da i ovi spoznaju, da sam ja Gospod."
Ezekiel 12,17Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 12,18"Sine čovječji, jedi kruh svoj u strahu i pij vodu svoju u drhtanju i žacanju!
Ezekiel 12,19Navijesti narodu u zemlji: Ovako veli svemogući Gospod o stanovnicima jerusalemskim u zemlji Izraelovoj: 'U tjeskobi će jesti kruh svoj i u očajanju će piti vodu svoju; jer će se zemlja opustošiti, ostat će bez svega, što je u njoj, zbog bezbožnosti svih stanovnika njezinih.
Ezekiel 12,20Napučeni gradovi opustjet će, i zemlja će postati pustoš. Tako ćete spoznati, da sam ja Gospod.'"
Ezekiel 12,21Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 12,22"Sine čovječji, kakve to prazne riječi vodite u zemlji Izraelovoj? Veli se: 'Prolaze dani, a od proročanstva nema ništa.'
Ezekiel 12,23Zato im reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Učinit ću kraj tim praznim riječima. Neće se one više govoriti u Izraelu.' Dapače im reci: 'Blizu su dani i riječi svih proročanstava.
Ezekiel 12,24Jer ubuduće neće više biti u kući Izraelovoj lažna viđenja i varava proročanstva.
Ezekiel 12,25Jer ja, Gospod, govorim riječ koju govorim, ispunit će se bez odvlake. Jest, u danima vašim, rode nepokorni, učinit ću da dođe riječ, a da se i ispuni, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 12,26Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 12,27"Sine čovječji, eto, kuća Izraelova kaže: 'Viđenje, koje taj gleda, ispunit će se istom nakon mnogo dana; on prorokuje za daleko vrijeme.'
Ezekiel 12,28Zato im reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Nijedna moja riječ neće se dulje odgađati. Riječ, koju govorim, ispunit će se,'" govori svemogući Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje