Tražilica


Ezekiel 44. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 44,1Nato me odvede natrag k vanjskim istočnim vratima svetišta; ova su bila zatvorena.
Ezekiel 44,2Gospod mi reče: "Ova vrata neka ostanu zatvorena I Neka se više nikada ne otvaraju, i nitko ne smije ulaziti na njih; jer je Gospod, Bog Izraelov, ušao na njih. Zato neka ostanu zatvorena!
Ezekiel 44,3Samo knez neka smije sjediti na njima, da uzme žrtvenu gozbu pred Gospodom! Kroz trijem ovih vrata neka on ulazi i ovim putem neka opet izlazi!"
Ezekiel 44,4Potom me odvede k sjevernim vratima pred pročelje hrama, pogledao sam, i gle, slava je Gospodnja napunila kuću Gospodnju. Pao sam ničice na svoje lice,
Ezekiel 44,5I reče mi Gospod: "Sine čovječji, pazi, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim sve, što ću ti reći o svim uredbama kuće Gospodnje i o svim zakonima njezinim! Pazi na to, kako se mora stupiti u hram i kako se mora ostaviti svetište!
Ezekiel 44,6Peci upornoj kući, kući Izraelovoj: "Ovako veli svemogući Gospod: "Dosta je gadova vaših, kućo Izraelova!
Ezekiel 44,7Uvodili ste u svetište moje tuđince, neobrezane na srcu i na tijelu! Oni su boravili u njemu i oskvrnili kuću moju, kad ste prinosili moje jelo, pretilinu i krv. Stim ste prekršili moj zavjet osim svih gadova svojih.
Ezekiel 44,8Ni službe u svetištu mojemu nijeste sami izvršavali, nego ste njih postavili, da obavljaju službu u svetištu mojemu. Zato,
Ezekiel 44,9Ovako veli svemogući Gospod, ni jedan tuđinac, koji je neobrezan na srcu i na tijelu, ne smije stupiti u svetište moje, ni jedan od tuđinaca, koji borave među sinovima Izraelovim,
Ezekiel 44,10Nego samo Leviti. Oni su se udaljili od mene, kad je lutao Izrael, otpali su od mene i činili su idolopoklonstvo. Neka sada okaju krivnju svoju!
Ezekiel 44,11Neka oni u svetištu mojemu još samo služe kao stražari na vratima hrama i kao sluge hrama! Neka kolju za narod žrtvu paljenicu i žrtvu zaklanicu! Neka ih dvore i služe!
Ezekiel 44,12Jer su im služili pred idolima njihovim i postali kući Izraelovoj spoticanje na grijeh, zato sam proti njima podigao ruku svoju na zakletvu, govori svemogući Gospod. Neka okaju opačinu svoju!
Ezekiel 44,13Ne smiju mi se više približiti i služiti mi kao svećenici, niti pristupiti svemu onomu, što mi je sveto i presveto. Neka nose sramotu svoju za svoj otpad, što su ga skrivili!
Ezekiel 44,14Postavljam ih za službu u hramu, za sve radove u njemu i za sve, što treba činiti u njemu.
Ezekiel 44,15A svećenici iz plemena Levijeva, potomci Sadokovi, koji su izvršavali službu u svetištu mojemu, kad sinovi Izraelovi zađoše od mene, oni će pristupati k meni, da mi služe, Oni će stajati preda mnom, da mi prinose pretilinu i krv', govori svemogući Gospod.
Ezekiel 44,16Oni neka ulaze u svetište moje i pristupaju k stolu mojemu, da mi služe i moju službu obavljaju!
Ezekiel 44,17Prije nego uniđu na vrata unutarnjeg trijema, neka obuku lanene haljine! Ništa da ne bude na njima vuneno, dok služe unutar vrata unutarnjeg trijema i u hramu.
Ezekiel 44,18Na glavi svojoj neka imaju povez lanen i gaće lanene oko bedara svojih! Neka ne nose haljine, od kojih se znoji!
Ezekiel 44,19Kad izlaze u vanjski trijem k narodu, neka svuku sa sebe haljine, u kojima služe i ostave ih u sobama svetišta! Neka obuku druge haljine, da ne posvete naroda haljinama svojim!
Ezekiel 44,20Glavu svoju neka ne briju, ali ni neka ne puste da im slobodno raste kosa, nego neka nose kosu na glavi ošišanu!
Ezekiel 44,21Vina ne smije piti ni jedan svećenik, kad mora ići u unutarnji trijem.
Ezekiel 44,22Neka ne uzimaju za ženu ni udovicu ni puštenicu, nego neka se žene samo djevojkama izraelskoga roda ili udovicama svećeničkim!
Ezekiel 44,23Neka pouče narod moj o razlici između svetoga i nesvetoga i neka ga upute o razlici između čistoga i nečistoga.
Ezekiel 44,24U zadjevicama neka izađu da sude! Na temelju mojih pravnih odredaba neka odluče! Moje zakone i zapovijedi neka izvršuju na svim blagdanima mojim i moje subote neka drže sveto!
Ezekiel 44,25K mrtvacu neka ne idu, da se ne oskvrne! Samo na mrtvom tijelu oca i matere, sina i kćeri, brata i neudate sestre smiju se oskvrniti.
Ezekiel 44,26Kad se je opet očistio, neka pribroji sebi još sedam dana!
Ezekiel 44,27Čim uđe u svetište, u nutarnji trijem, da služi u svetištu, neka prinese svoju žrtvu za grijeh, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 44,28Neka nemaju baštine; jer ja sam njihova baština. Ne dajte im vlasništva, među Izraelcima; jer ja sam njihovo vlasništvo.
Ezekiel 44,29Prinos, žrtvu za grijeh i žrtvu za krivnju smiju jesti; i sve zakleto u Izraelu njihovo će biti.
Ezekiel 44,30Najbolje od prvina svake vrste i sve podizane žrtve svake vrste od svih svojih podizanih žrtava imate dati svećeniku, da on izazove blagoslov na kuću vašu.
Ezekiel 44,31Mrcinu ili rastrgano od ptica ili stoke ne smiju jesti svećenici.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje