Tražilica


Matej 17. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 17,1I poslije šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana brata njegova, i izvede ih na goru visoku same.
Matej 17,2I preobrazi se pred njima, i zasja se lice njegovo kao sunce a haljine njegove postadoše bijele kao svijet.
Matej 17,3I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, koji s njim govorahu.
Matej 17,4A Petar odgovarajući reče Isusu: Gospode! dobro nam je ovdje biti; ako hoćeš da načinimo ovdje tri sjenice: tebi jednu, a Mojsiju jednu, a jednu Iliji.
Matej 17,5Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih; i gle, glas iz oblaka govoreći: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji; njega poslušajte.
Matej 17,6I čuvši učenici padoše ničice, i uplašiše se vrlo.
Matej 17,7I pristupivši Isus dohvati ih se, i reče: ustanite, i ne bojte se.
Matej 17,8A oni podignuvši oči svoje nikoga ne vidješe do Isusa sama.
Matej 17,9I silazeći s gore zapovjedi im Isus govoreći: nikom ne kazujte što ste vidjeli dok sin čovječij iz mrtvijeh ne ustane.
Matej 17,10I zapitaše ih učenici njegovi govoreći: zašto dakle književnici kažu da Ilija najprije treba da dođe?
Matej 17,11A Isus odgovarajući reče im: Ilija će doći najprije i urediti sve.
Matej 17,12Ali vam kažem da je Ilija već došao, i ne poznaše ga; nego učiniše s njime šta htješe: tako i sin čovječij treba da postrada od njih.
Matej 17,13Tada razumješe učenici da im govori za Jovana krstitelja.
Matej 17,14I kad dođoše k narodu, pristupi k njemu čovjek klanjajući mu se,
Matej 17,15I govoreći: Gospode! pomiluj sina mojega; jer o mijeni bjesni i muči se vrlo; jer mnogo puta pada u vatru, i mnogo puta u vodu.
Matej 17,16I dovedoh ga učenicima tvojijem, i ne mogoše ga iscijeliti.
Matej 17,17A Isus odgovarajući reče: o rode nevjerni i pokvareni! dokle ću biti s vama? dokle ću vas trpljeti? Dovedite mi ga amo.
Matej 17,18I zaprijeti mu Isus; i đavo iziđe iz njega, i ozdravi momče od onoga časa.
Matej 17,19Tada pristupiše učenici k Isusu i nasamo rekoše mu: zašto ga mi ne mogosmo izgnati?
Matej 17,20A Isus reče im: za nevjerstvo vaše. Jer vam kažem zaista: ako imate vjere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj: prijeđi odavde tamo, i prijeći će, i ništa neće vam biti nemoguće.
Matej 17,21A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom.
Matej 17,22A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: predaće se sin čovječij u ruke ljudske;
Matej 17,23I ubiće ga, i treći dan ustaće. I neveseli bijahu vrlo.
Matej 17,24A kad dođoše u Kapernaum, pristupiše k Petru oni što kupe didrahme, i rekoše: zar vaš učitelj neće dati didrahme?
Matej 17,25Petar reče: hoće. I kad uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći: šta misliš Simone? Carevi zemaljski od koga uzimaju poreze i harače, ili od svojijeh sinova ili od tuđijeh?
Matej 17,26Reče njemu Petar: od tuđijeh. Reče mu Isus: dakle ne plaćaju sinovi.
Matej 17,27Ali da ih ne sablaznimo, idi na more, i baci udicu, i koju prvu uhvatiš ribu, uzmi je; i kad joj otvoriš usta naći ćeš statir; uzmi ga te im podaj za me i za se.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje