Tražilica


Luka 7. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Luka 7,1 Pošto dovrši sve te svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum.
Luka 7,2Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag.
Luka 7,3Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu.
Luka 7,4Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: "Dostojan je da mu to učiniš
Luka 7,5jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.
Luka 7,6Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: "Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj.
Luka 7,7Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego - reci riječ da ozdravi sluga moj.
Luka 7,8Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: `Idi` - i ode, drugomu: `Dođi` - i dođe, a sluzi svomu: `Učini to` - i učini.
Luka 7,9Čuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: "Kažem vam, ni u Izraelu na nađoh tolike vjere.
Luka 7,10Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.
Luka 7,11Nakon toga uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet.
Luka 7,12Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada.
Luka 7,13Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: "Ne plači!
Luka 7,14Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: "Mladiću, kažem ti, ustani!
Luka 7,15I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci.
Luka 7,16Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: "Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!
Luka 7,17I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.
Luka 7,18Sve to dojaviše Ivanu njegovi učenici. On dozva dvojicu svojih učenika
Luka 7,19i posla ih Gospodinu da ga pitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?
Luka 7,20Došavši k njemu, rekoše ti ljudi: "Ivan Krstitelj posla nas k tebi da pitamo: `Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?`
Luka 7,21Upravo u taj čas Isus je ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom.
Luka 7,22Tada im odgovori: "Pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje.
Luka 7,23I blago onom tko se ne sablazni o mene.
Luka 7,24Kad Ivanovi glasnici odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: "Što ste izašli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja?
Luka 7,25Ili što ste izašli vidjeti: Čovjeka u mekušaste haljine odjevena? Eno, oni u sjajnoj odjeći i raskošju po kraljevskim su dvorima.
Luka 7,26Ili što ste izašli vidjeti? Proroka? Uistinu, kažem vam, i više nego proroka!
Luka 7,27On je onaj o kome je pisano: Evo, šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.
Luka 7,28Kažem vam: među rođenima od žene nitko nije veći od Ivana. A ipak, i najmanji u kraljevstvu Božjem veći je od njega.
Luka 7,29Sav narod koji ga je slušao, pa i carinici, uvidješe pravednost Božju: pokrstiše se Ivanovim krstom.
Luka 7,30Naprotiv, farizeji i zakonoznanci ometoše što je Bog s njima naumio jer ne htjedoše da ih Ivan krsti.
Luka 7,31"S kime dakle da prispodobim ljude ovog naraštaja? Komu su nalik?
Luka 7,32Nalik su djeci što sjede na trgu pa jedni drugima po poslovici dovikuju: `Zasvirasmo vam i ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!`
Luka 7,33Doista, došao je Ivan Krstitelj. Nije kruha jeo ni vina pio, a velite: `Ðavla ima!`
Luka 7,34Došao je Sin Čovječji koji jede i pije, a govorite: `Evo izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!`
Luka 7,35Ali opravda se Mudrost pred svom djecom svojom.
Luka 7,36Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On uđe u kuću farizejevu i priđe stolu.
Luka 7,37Kad eto neke žene koja bijaše grešnica u gradu. Dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući pa ponese alabastrenu posudicu pomasti
Luka 7,38i stade odostrag kod njegovih nogu. Sva zaplakana poče mu suzama kvasiti noge: kosom ih glave svoje otirala, cjelivala i mazala pomašću.
Luka 7,39Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: "Kad bi ovaj bio Prorok, znao bi tko i kakva je to žena koja ga se dotiče: da je grešnica.
Luka 7,40A Isus, da mu odgovori, reče: "Šimune, imam ti nešto reći." A on će: "Učitelju, reci!" A on:
Luka 7,41"Neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše pet stotina denara, drugi pedeset.
Luka 7,42Budući da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji će ga dakle od njih više ljubiti?
Luka 7,43Šimun odgovori: "Predmnijevam, onaj kojemu je više otpustio." Reče mu Isus: "Pravo si prosudio.
Luka 7,44I okrenut ženi reče Šimunu: "Vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom ih svojom otrla.
Luka 7,45Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako uđe, ne presta mi noge cjelivati.
Luka 7,46Uljem mi glave nisi pomazao, a ona mi pomašću noge pomaza.
Luka 7,47Stoga, kažem ti, oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi.
Luka 7,48A ženi reče: "Oprošteni su ti grijesi.
Luka 7,49Sustolnici počeli nato među sobom govoriti: "Tko je ovaj da i grijehe oprašta?
Luka 7,50A on reče ženi: "Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje