Tražilica


1. Petrova 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Petrova 1,1Petar, apostol Isusa Krista, izabranim došljacima, rasijanim po Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji;
1. Petrova 1,2Po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha, na pokornost i škropljenje krvlju Isusa Krista: Milost vam i mir u punini!
1. Petrova 1,3Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom milosrđu svojemu ponovo rodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih,
1. Petrova 1,4Za baštinu neraspadljivu i neokaljanu i neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas,
1. Petrova 1,5Koje čuva po vjeri sila Božja za spasenje, pripravljeno da se objavi u posljednje vrijeme.
1. Petrova 1,6U njemu ćete se radovati, iako ste sad malo, ako je potrebno, rastuženi različnim kušnjama,
1. Petrova 1,7Da se kušnja vaše vjere, mnogo dragocjenija od zlata raspadljivoga, koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i slavu i čast u dan objavljenja Isusa Krista,
1. Petrova 1,8Kojega, a da ga ne vidjeste, ljubite, u kojega, iako ga ne gledate, vjerujete; a jer vjerujete, radovat ćete se radošću neiskazanom i proslavljenom,
1. Petrova 1,9Kad postignete cilj svoje vjere, spasenje duša.
1. Petrova 1,10I to su spasenje tražili i ispitivali proroci, koji su prorokovali za vašu milost,
1. Petrova 1,11Ispitujući, na koje ili na kakvo vrijeme pokazuje Duh Kristov u njima, unaprijed svjedočeći za Kristove muke i za slave po tome,
1. Petrova 1,12Kojima se je objavilo, da nijesu sebi, nego vama služili ovim, što vam se je sad javilo po onima, koji su vam propovijedali evanđelje u Duhu Svetome, poslanom s neba, u koje anđeli žele da zagledaju.
1. Petrova 1,13Zato opasavši bedra svojega uma, budite trijezni i zacijelo se nadajte milosti, koja vam se pruža u otkrivenju Isusa Krista.
1. Petrova 1,14Kao djeca posluha, ne vladajući se po prijašnjim željama u svojemu neznanju,
1. Petrova 1,15Nego po primjeru Sveca, koji vas je pozvao, i sami budite sveti u svemu življenju;
1. Petrova 1,16Jer je pisano: "Budite sveti, jer sam ja svet!"
1. Petrova 1,17I ako zovete Ocem onoga, koji, ne gledajući tko je tko, sudi svakome po djelu, provodite vrijeme svojega življenja u stražu,
1. Petrova 1,18Znajući, da nijeste otkupljeni raspadljivim srebrom ili zlatom iz grješnoga svojega življenja, koje vam je predano od otaca,
1. Petrova 1,19Nego skupocjenom krvlju Krista kao nedužna i neokaljana janjeta,
1. Petrova 1,20Koji je predodređen prije postanja svijeta, a javio se u posljednja vremena zbog vas,
1. Petrova 1,21Koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrsnu od mrtvih, i dade mu slavu, da vaša vjera i nada bude u Boga.
1. Petrova 1,22Očistite duše svoje u poslušnosti istine za bratsku ljubav bez pretvaranja, od čista srca ljubite svesrdno jedan drugoga;
1. Petrova 1,23Jer ste ponovo rođeni ne od sjemena, koje trune, nego od onoga, koje ne trune, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka.
1. Petrova 1,24Jer je svako tijelo kao trava, svaka slava njegova kao cvijet trave; osuši se trava, i cvijet njezin otpadne,
1. Petrova 1,25Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ, što je kao evanđelje naviještena vama.
1. Petrova 1,1 Petar, apostol Isusa Krista: putnicima Raseljeništva u Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji,
1. Petrova 1,2po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Punina vam milosti i mira!
1. Petrova 1,3Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu,
1. Petrova 1,4za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas,
1. Petrova 1,5vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme.
1. Petrova 1,6Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja:
1. Petrova 1,7da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista.
1. Petrova 1,8Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene
1. Petrova 1,9što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.
1. Petrova 1,10To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj.
1. Petrova 1,11Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći:
1. Petrova 1,12bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anđeli žude nadviti.
1. Petrova 1,13Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista.
1. Petrova 1,14Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja.
1. Petrova 1,15Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju.
1. Petrova 1,16Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet.
1. Petrova 1,17Ako dakle Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti.
1. Petrova 1,18Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom,
1. Petrova 1,19nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.
1. Petrova 1,20On bijaše doduše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena radi vas
1. Petrova 1,21koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.
1. Petrova 1,22Pošto ste posluhom istini očistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge.
1. Petrova 1,23Ta nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva nego neraspadljiva: riječju Boga koji živi i ostaje.
1. Petrova 1,24Doista, svako je tijelo kao trava, sva mu slava ko cvijet poljski: sahne trava, vene cvijet,
1. Petrova 1,25ali Riječ Gospodnja ostaje dovijeka. Ta pak riječ jest evanđelje koje vam je naviješteno.
1. Petrova 1,1Petar, apostol Isusa Krista, izabranima koji žive raspršeni po inostranstvu, u Pontu, u Galaciji, u Kapadociji, u Aziji i Bitiniji,
1. Petrova 1,2izabranima prema nacrtu Boga Oca, posvećenjm Duha, za poslušnost Isusu Kristu i za dio u škropljenju krvi njegove. Nek milost i mir nam dođu u obilju! Jedna živa nada
1. Petrova 1,3Blagoslovljen budi Bog, Otac Našeg Gospodina Isusa Krista u svojoj velikoj milosrdnosti, on nam je dao nanovo se roditi za jednu živu nadu, po uskrsnuću Isusa Krista iz mrtvih,
1. Petrova 1,4za jednu baštinu koja se ne može iskvariti, ni *uprljati, ni uvenuti; baština vam sačuvana u *nebesima,
1. Petrova 1,5vama koje sila Boga čuva po vjeri za spasenje spremno otkriti se u času svršetka.
1. Petrova 1,6I ako treba, za malo vremena, da budete ožalošćeni različitim kušnjama,
1. Petrova 1,7da iskušana vrijednost vaše vjere- mnogo dragocijenije od propadivog zlata koje je ipak iskušano vatrom - izazove hvalospjev, slavu i čast za vrijeme *otkrovenje Isusa Krista,
1. Petrova 1,8Njega koji vas voli a da vas nije nije ni vidio, u koga vjerujete a da ga niste još vidjeli; tako zadrhtite od radosti neizrecive i slavodobitne,
1. Petrova 1,9odnoseći kao nagradu vjere, spasenje svojih duša .
1. Petrova 1,10O tom spasenju vršena su traganja i istraživanja *proroka, koji su prorokovali o milosti koja nam bijaše namijenjena:
1. Petrova 1,11oni istraživaše na koje vrijeme i na koje okolnosti se odnosiše znakovi dani po Duhu Kristovu koji bijaše koji bijaše nazočan u njima, kad potvrđivaše unaprijed o patnjama namijenjenim Kristu i o slavi koja će ih slijediti.
1. Petrova 1,12Bi im otkriveno da to ne bijaše za njih same, već za vas, što su vam oni tu poruku prenijeli, koju su propovjednici *Evanđelja sada vama priopćili pod djelovanjem Svetog Duha poslanog s *neba, i u koju i *anđeli žele uroniti poglede svoje.
1. Petrova 1,13To je ono zašto, duha spremnog za službu, budite budni i položite svu svoju nadu u milost koja vam treba biti dodijeljena za vrijeme *otkrovenja Isusa Krista.
1. Petrova 1,14Kao djeca poslušna, na pristajte uz hlepnje nekadašnje, iz vremena vašeg neznanja;
1. Petrova 1,15već, isto kao što je *svet onaj koji vas je pozvao, i vi postanite sveti u svem svom ponašanju,
1. Petrova 1,16jer pisano je: Budite sveti, jer ja sam svet…
1. Petrova 1,17i ako zazivate kao Oca onoga koji, bez pristranosti, sudi svakome prema djelu njegovom, ponašajte se sa strahom tijekom vremena svojeg boravka na zemlji,
1. Petrova 1,18znajući da to nije nikako putem propadivih stvari, srebra ili zlata, što ste vi bili otkupljeni od ispraznog načina življenja baštinjenog od vaših otaca,
1. Petrova 1,19već po dragocjenoj *krvi, kao u janjeta bez mane i bez mrlje, one u Krista,
1. Petrova 1,20predodređenog prije utemeljenja svijeta i izraženog na svršetku vremenâ zbog vas.
1. Petrova 1,21Po njemu vi vjerujete u Boga koji ga je uskrsnuo iz mrtvih i dao mu slavu, na takav način da vaša vjera i vaše ufanje počivaju na Bogu.
1. Petrova 1,22Vi ste *očistili svoje duše, pokoravajući se istini, za primijenjivati jednu bratsku ljubav bez licemjerja. Volite jedni druge čista srca, postojano,
1. Petrova 1,23vi koji ste bili nanovo rođeni jednim ne propadivim već nepropadivim sjemenom, riječju Boga živom i trajnom.
1. Petrova 1,24Jer svako je tijelo kao trava, i svaka slmaka kao cvijet iz trave: trava se sasuši i cvijet padne;
1. Petrova 1,25ali, riječ Gospodinova vječno ostaje. A, ta riječ, to je *Evanđelje koje vam je bilo objavljeno.
1. Petrova 1,1Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranijem došljacima, rasijanijem po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji;
1. Petrova 1,2Po priviđenju Boga oca, svetinjom Duha dovedenijem u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.
1. Petrova 1,3Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živ nad vaskrsenijem Isusa Hrista iz mrtvijeh,
1. Petrova 1,4Za našljedstvo nepropadljivo, koje neće istruhnuti ni uvenuti, sačuvano na nebesima za vas,
1. Petrova 1,5Koje je sila Božija vjerom sačuvala za spasenije, pripravljeno da se javi u pošljednje vrijeme;
1. Petrova 1,6Kojemu radujte se, premda ste sad malo (gdje je potrebno) žalosni u različnijem napastima,
1. Petrova 1,7Da se kušanje vaše vjere mnogo vrednije od zlata propadljivoga koje se kuša ognjem nađe na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos;
1. Petrova 1,8Kojega ne vidjevši ljubite i kojega sad ne gledajući no vjerujući ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom.
1. Petrova 1,9Primajući kraj svoje vjere, spasenije dušama.
1. Petrova 1,10Koje spasenije tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše;
1. Petrova 1,11Ispitujući u kakovo ili u koje vrijeme javljaše Duh Hristov u njima, naprijed svjedočeći za Hristove muke i za slave po tome;
1. Petrova 1,12Kojima se otkri da ne samijem sebi nego nama služahu ovijem što vam se sad javi po onima koji vam propovjediše jevanđelje poslanijem s neba Duhom svetijem, u koje anđeli žele zaviriti.
1. Petrova 1,13Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svojega uma budite trijezni, i zacijelo se nadajte blagodati koja će vam se prinijeti kad dođe Isus Hristos.
1. Petrova 1,14Kao poslušna djeca, ne vladajući se po prvijem željama u svojemu neznanju,
1. Petrova 1,15Nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.
1. Petrova 1,16Jer je pisano: budite sveti, jer sam ja svet.
1. Petrova 1,17I ako zovete ocem onoga, koji ne gledajući ko je ko, sudi svakome po djelu, provodite vrijeme svojega življenja sa strahom,
1. Petrova 1,18Znajući da se propadljivijem srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnoga svojeg življenja, koje ste vidjeli od otaca;
1. Petrova 1,19Nego skupocjenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečista jagnjeta;
1. Petrova 1,20Koji je određen još prije postanja svijeta, a javio se u pošljednja vremena vas radi,
1. Petrova 1,21Koji kroz njega vjerujete Boga koji ga podiže iz mrtvijeh, i dade mu slavu, da bi vaša vjera i nadanje bilo u Boga.
1. Petrova 1,22Duše svoje očistivši u poslušanju istine Duhom za bratoljublje nedvolično, od čista srca ljubite dobro jedan drugoga,
1. Petrova 1,23Kao prerođeni ne od sjemena koje truhne, nego od onog koje ne truhne, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka.
1. Petrova 1,24Jer je svako tijelo kao trava, i svaka slava čovječija kao cvijet travni: osuši se trava, i cvijet njezin otpade;
1. Petrova 1,25Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ što je objavljena među vama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje