Tražilica


1. Samuelova 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 22,1Tako David otide odanle i zakloni se u pećinu Adulam. Kad to saznaše braća njegova i sva obitelj njegova, dođoše tamo k njemu.
1. Samuelova 22,2I okupiše se oko njega svi, što su bili potlačeni, zaduženi i nezadovoljni, i on im posta poglavica. Jedno četiri stotine ljudi pridruži se njemu.
1. Samuelova 22,3Odatle otide David u Mispu u Moapskoj i zamoli kralja moapskog: "Ne bi li smjeli otac moj i mati moja ostati kod vas, dok znadnem, što će Bog učiniti s menom?"
1. Samuelova 22,4Tako ih ostavi kod kralja moapskog. Oni ostaše kod njega, dokle je David bio u gorskoj tvrđavi.
1. Samuelova 22,5A kad prorok Gad reče Davidu: "Nemoj ostati u gorskoj tvrđavi! Ustani i idi u zemlju Judinu!" Diže se David i otide u Heretsku šumu.
1. Samuelova 22,6Kad doču Saul, da su se pojavili David i ljudi, što su bili s njim, - Saul je upravo sjedio u Gibei pod tamariskom na visini, sa kopljem u ruci, a sve sluge njegove stajale su oko njega -
1. Samuelova 22,7Tada reče Saul slugama svojim, što su bili oko njega: "Čujte, sinovi Benjaminovi! Hoće li vam svima sin Jesejev darovati njive i vinograde, hoće li vas sve učiniti tisućnicima i stotnicima,
1. Samuelova 22,8Te ste se svi urotili proti meni i nitko mi nije dojavio, kad se je moj sin složio sa sinom Jesejevim? Nitko od vas nije se sažalio na me i rekao mi, kad je sin moj pobunio slugu mojega proti meni, kao što je to sada."
1. Samuelova 22,9Edomac Doeg, koji je stajao s dvoranima Saulovim, uze riječ i reče: "Vidio sam, gdje sin Jesejev dođe u Nobu k Ahimeleku, sinu Ahitubovu.
1. Samuelova 22,10Ovaj upita za njega Gospoda i dade mu hrane. I mač Filistejina Golijata dade mu."
1. Samuelova 22,11Tada kralj dade dozvati svećenika Ahimeleka, sina Ahitubova, i svu porodicu njegovu, svećenike, što su bili u Nobu. Kad oni svi dođoše kralju,
1. Samuelova 22,12Reče Saul: "Čuj, sine Ahitubov!" A on odgovori: "Evo me, Gospodaru!"
1. Samuelova 22,13Saul ga upita: "Zašto ste se urotili proti meni, ti i sin Jesejev? Dao si mu kruha i mač i pitao si Boga za njega, tako da je on kao neprijatelj mogao izaći proti meni, kao što je on to sada?"
1. Samuelova 22,14Ahimelek reče kralju: "Tko je između svih sluga tvojih tako pouzdan kao David? Zet kraljev, poglavica tjelesne straže tvoje, poštovan u kući tvojoj!
1. Samuelova 22,15Zar sam onoga dana prvi put pitao Boga za njega? Nipošto! Neka ipak kralj ne podmeće ništa slugi svojemu i cijeloj porodici njegovoj, jer sluga tvoj nije znao od svega toga ništa."
1. Samuelova 22,16Ali kralj reče: "Ti moraš umrijeti, Ahimelek, ti i sva porodica tvoja!"
1. Samuelova 22,17I kralj zapovjedi slugama, što su stajali oko njega: "Hajde! Pogubite svećenike Gospodnje, jer su i oni pomogli Davidu i nijesu mi javili, premda su znali, da je on bio na bijegu." Ali su se sluge kraljeve skanjivale podići ruku, da pogube svećenike Gospodnje.
1. Samuelova 22,18Tada zapovjedi kralj Doegu: "Hajde! Pogubi ti svećenike!" I Edomac Doeg pristupi i pogubi svećenike, Osamdeset i pet ljudi, što su nosili laneni oplećak, pobi on onoga dana.
1. Samuelova 22,19Svećenički grad Nobu pobi on oštricom mača, ljude i žene, djecu i dojenčad, goveda, magarce i ovce oštricom mača.
1. Samuelova 22,20Samo jedan jedini sin Ahimeleka, sina Ahitubova, po imenu Abiatar, uteče i pobježe k Davidu.
1. Samuelova 22,21Abiatar javi Davidu: "Saul dade poubijati svećenike Gospodnje."
1. Samuelova 22,22Tada reče David Abiataru: "Znao sam tada, kad je Edomac Doeg bio tamo, da će on to izdati Saulu. Ja sam kriv za sve ljudske živote u porodici tvojoj.
1. Samuelova 22,23Ostani kod mene! Ne boj se, jer tko traži moj život, tražit će i tvoj. Kod mene si siguran."
1. Samuelova 22,1 David ode odande i skloni se u spilju Adulam. A kad su to čula njegova braća i sva njegova obitelj, dođoše onamo da mu se priključe.
1. Samuelova 22,2Osim toga skupiše se oko njega svi koji bijahu u nevolji, svi zaduženi, svi nezadovoljni, i on im posta vođom. A bijaše ih oko njega do četiri stotine ljudi.
1. Samuelova 22,3Odande ode David u Mispu u zemlji moapskoj i reče kralju moapskome: "Dopusti da se moj otac i moja mati sklonu kod vas dok ne vidim što će Bog učiniti sa mnom.
1. Samuelova 22,4I ostavi ih kod kralja moapskoga i oni ostadoše kod njega sve dok David bijaše u skrovištu.
1. Samuelova 22,5Ali prorok Gad reče Davidu: "Nemoj ostati u svome skrovištu, nego idi i zađi u zemlju Judinu." I David ode i zađe u Heretsku šumu.
1. Samuelova 22,6Šaul doznade da se pojavio David s ljudima koji bijahu s njim. Šaul je upravo bio u Gibei; sjedio je pod tamariskom na uzvišici, s kopljem u ruci, a oko njega stajali svi njegovi dvorani.
1. Samuelova 22,7I reče Šaul svojim dvoranima koji stajahu oko njega: "Poslušajte me, sinovi Benjaminovi! Hoće li vam i Jišajev sin svima darovati njive i vinograde? Hoće li vas sve postaviti za tisućnike i stotnike?
1. Samuelova 22,8A zašto ste se onda svi urotili protiv mene? Nema nikoga da mi dojavi kad moj sin sklapa savez s Jišajevim sinom, nema nikoga među vama da me požali i da mi otkrije kako je moj sin podjario moga slugu na me, kao što se događa danas.
1. Samuelova 22,9Tada progovori Doeg Edomac, koji je stajao među Šaulovim dvoranima, i reče: "Ja sam vidio Jišajeva sina kad je došao u Nob k Ahimeleku, Ahitubovu sinu.
1. Samuelova 22,10Ovaj je zatražio za njega savjet od Jahve i dao mu hrane i predao mu mač Filistejca Golijata.
1. Samuelova 22,11Šaul nato zapovjedi da pozovu svećenika Ahimeleka, Ahitubova sina, i svu njegovu obitelj, svećenike u Nobu. I dođoše svi pred kralja.
1. Samuelova 22,12Tada reče Šaul: "Čuj me, Ahitubov sine!" A on odgovori: "Evo me, gospodaru!
1. Samuelova 22,13A Šaul ga upita: "Zašto ste se urotili protiv mene, ti i Jišajev sin? Ti si mu dao kruha i mač i tražio si za njega savjet od Boga da se digne protiv mene kao neprijatelj, kao što se danas događa.
1. Samuelova 22,14Ahimelek odgovori kralju: "A tko je među svim tvojim slugama ravan Davidu, tako vjeran, uz to kraljev zet, glavar tvoje tjelesne straže, čovjek koji je poštovan u tvojoj kući?
1. Samuelova 22,15Zar sam danas prvi put tražio za njega savjet od Boga? Daleko od mene svaka druga misao! Neka kralj ništa ne okrivljuje svoga sluge i sve njegove obitelji, jer sluga njegov nije znao od svega toga ništa!
1. Samuelova 22,16Ali kralj odvrati: "Ti ćeš umrijeti, Ahimeleče, ti i sva tvoja obitelj!
1. Samuelova 22,17I kralj zapovjedi glasonošama koji stajahu oko njega: "Pristupite i pogubite svećenike Jahvine jer su i oni pomogli Davidu: znali su da je na bijegu, a nisu mi to dojavili." Ali kraljevi stražari ne htjedoše dići ruke na Jahvine svećenike da ih smaknu.
1. Samuelova 22,18Tada kralj zapovjedi Doegu: "Pristupi ti i smakni svećenike!" Doeg Edomac pristupi i smaknu svećenike: on pogubi u onaj dan osamdeset i pet ljudi koji su nosili laneni oplećak.
1. Samuelova 22,19I Nob, svećenički grad, pohara oštricom mača, pobivši muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda, magarce i ovce.
1. Samuelova 22,20Izbavio se samo jedan sin Ahimeleka, Ahitubova sina, po imenu Ebjatar i pobjegao k Davidu.
1. Samuelova 22,21Ebjatar javi Davidu da je Šaul poklao Jahvine svećenike.
1. Samuelova 22,22A David odvrati Ebjataru: "Ja sam već onoga dana kad ondje bijaše Doeg Edomac znao da će on zacijelo javiti to Šaulu! Ja sam kriv za živote tvoga očinskog doma.
1. Samuelova 22,23Ostani kod mene, ne boj se: tko bude tražio tvoj život, tražit će moj. Kod mene ćeš biti dobro čuvan.
1. Samuelova 22,1David ode odatle i spasi se u pećini u Adulamu NJegova braća i sva kuća oca njegovog doznadoše i siđoše sastati se s njim.
1. Samuelova 22,2Tada se oko njega okupiše svi ljudi u nevoljama, svi prezaduženi i svi nezadovoljnici, i on postade njihov glavešina. Bijaše tu s njim 400 ljudi.
1. Samuelova 22,3David pođe odatle za Mispu u Moabu On reče kralju Moaba: ” Dopusti mojem ocu i majci mojoj da mi se pridruže sve dok ja ne doznam što će Bog učiniti za mene. “
1. Samuelova 22,4On ih dovede pred kralja Moaba i oni ostadoše s njim sve vrijeme koje David ostade u svom skloništu.
1. Samuelova 22,5*Prorok Gadov reče Davidu: ” Ne ostaj u svojem skloništu. Idi i vrati se u zemlju Judinu! “ David pođe i nađe se u šumi Heret .
1. Samuelova 22,6Saul doznade da bijahu otkriveni David i njegovi pratitelji. Saul bijaše sjedio u Giveai, pod tamarisom koji je na uzvisini, koplje mu u ruci, i sve sluge stoje pokraj njega.
1. Samuelova 22,7Saul reče slugama svoji koji stojaše kod njega: ” Slušajte dobro, Benjaminiti! Sin Jeseov da li će vam također dati, vama svima, polja i vinograde, imenovati vas tisućenicima i stotnicima,
1. Samuelova 22,8da bi se svi urotili protiv mene? Nitko me ne upozori kad moj sin nagodi se sa sinom Jeseovim, nitko između vas na zabrinu se za mene, nitko me ne upozori kad moj sin diže protiv mene slugu moga da mi razapne zamke, kao što je to slučaj danas. “
1. Samuelova 22,9Doëg Edomit odgovori on stajaše kod slugu Saulovih : ” Ja sam vidio sina Jeseova: on dolaziše u Nov kod Ahimeleka, sina Ahutova.
1. Samuelova 22,10 Ahimelek je ispitivao GOSPODA za njega. On ga je ondje obskrbio. On mu je dao mač Golijata, Filistinca. “
1. Samuelova 22,11Tad kralj dade pozvati svećenika Ahimeleka, sina Ahituvljeva, i svu njegovu obitelj, svećenike iz Nova. Oni svi dođoše kod kralja.
1. Samuelova 22,12Saul reče: ” Slušaj dobro sine Ahituvljev! “ On reče: ” Evo me, moj gospodaru. “
1. Samuelova 22,13Saul mu reče: ” Zašto ste se vi urotili protiv mene, ti i sin Jeseov? Ti si mu dao kruha i jedan mač, ti si ispitivao Boga za njega, da bi se on podigao protiv mene i razapeo mi zamke, kao što je to slučaj danas. “
1. Samuelova 22,14 Ahimelek odgovori klralju: ” Ima li među svim tvojim slugama netko drugi tako siguran kao David? On je zet kraljev, on je postao tvoj tjelohranitelj, on je štovan u domu tvom.
1. Samuelova 22,15 Onog dana da sam ja počeo ispitivati Boga za njega? Nek gnusnost bude na meni! O kralju, ne tereti slugu svoga ni svu moju obitelj, jer tvoj sluga ne poznaje ništa od te stvari. “
1. Samuelova 22,16 Kralj reče: ” Ti ćeš umrijeti, Ahimeleče, ti i sva kuća tvojeg oca!
1. Samuelova 22,17 Kralj reče jurišnicima koji stojaše pokraj njega: ” Okrenite se i pogubite svećenike GOSPODOVE, jer, oni također, pomogoše Davidu: oni u stvari znadoše da on bijaše u bijegu, ali me nisu upozorili; “ Ali, sluge kraljeve odbiše dići ruku na svećenike GOSPODOVE.
1. Samuelova 22,18 Kralj reče tad Doegu: ” Ti, okreni se, potuci svećenike! “ Doeg Edomit se okrenu i on sam pobi svećenike. On usmrti, onog dana, 85 ljudi koji nosiše efod od lana .
1. Samuelova 22,19U Novu, gradu svećeničkom, on posiječe oštricom mača ljude i žene, djecu i dojenčad, goveda, magarce i ovce, oštricom mača.
1. Samuelova 22,20Samo jedan sin Ahimeleka, sin Ahutovljeva spasi se. On se zvaše Abiatar. On pobježe i pridruži se Davidu.
1. Samuelova 22,21Abiatar obvijesti Davida da Saul bijaše pobio svećenike GOSPODOVE.
1. Samuelova 22,22David reče Abiataru: ” Ja doznadoh, drugog dana, da Doeg Edomit bijaše ondje i da ne propustiše izvijestiti Saula. Ja sam taj koji je okrenuo čitavu stvar protiv kuće oca tvoga.
1. Samuelova 22,23Ostani sa mnom, ne boj se, tko bude htio tvoj život, tj. će htjeti i moj život; uz mene, ti si pod dobrom zaštitom. “
1. Samuilova 22,1Tada David otide odande i uteče u pećinu Odolamsku. A kad to čuše braća njegova i sav dom oca njegova, dođoše onamo k njemu.
1. Samuilova 22,2I skupiše se oko njega koji god bijahu u nevolji i koji bijahu zaduženi i koji god bijahu tužna srca; i on im posta poglavica; i bješe ih s njim oko četiri stotine ljudi.
1. Samuilova 22,3I odande otide David u Mispu Moavsku, i reče caru Moavskom: dopusti da se otac moj i mati moja sklone kod vas dokle vidim šta će Bog učiniti sa mnom.
1. Samuilova 22,4I izvede ih pred cara Moavskoga, i ostaše kod njega za sve vrijeme dokle David bješe u onome gradu.
1. Samuilova 22,5Ali prorok Gad reče Davidu: nemoj ostati u tom gradu, idi i vrati se u zemlju Judinu. I David otide i dođe u šumu Aret.
1. Samuilova 22,6A Saul ču da se pojavio David i ljudi što bijahu s njim. Tada Saul sjeđaše u Gavaji pod šumom u Rami, s kopljem u ruci, a sve sluge njegove stajahu pred njim.
1. Samuilova 22,7I reče Saul slugama svojim koje stajahu pred njim: čujte sinovi Venijaminovi; hoće li vama svjema sin Jesejev dati njive i vinograde? hoće li sve vas učiniti tisućnicima i stotinicima?
1. Samuilova 22,8Te ste se svi složili na me, i nema nikoga da mi javi da se moj sin složio sa sinom Jesejevijem, i nema nikoga među vama da mari za me i da mi javi da je sin moj podigao slugu mojega na me da mi zasjeda, kao što se danas vidi.
1. Samuilova 22,9Tada odgovori Doik Idumejac, koji stajaše sa slugama Saulovijem, i reče: vidio sam sina Jesejeva gdje dođe u Nov k Ahimelehu sinu Ahitovovu.
1. Samuilova 22,10On pita za nj Gospoda, i dade mu brašnjenice: i mač Golijata Filistejina dade mu.
1. Samuilova 22,11Tada car posla da dovedu Ahimeleha sina Ahitovova sveštenika i sav dom oca njegova, sveštenike, koji bijahu u Novu. I dođoše svi k caru.
1. Samuilova 22,12Tada reče Saul: čuj sada sine Ahitovov. A on odgovori: evo me, gospodaru.
1. Samuilova 22,13A Saul mu reče: zašto ste se složili na me ti i sin Jesejev, te si mu dao hljeba i mač, i pitao si Boga za nj, da bi ustao na me da mi zasjeda, kao što se vidi danas?
1. Samuilova 22,14A Ahimeleh odgovori caru i reče: a ko je između svijeh sluga tvojih kao David, vjeran, i zet carev i poslušan tebi i poštovan u kući tvojoj?
1. Samuilova 22,15Eda li sam sad prvi put pitao Gospoda za nj? Sačuvaj Bože! neka car ne bijedi takim čim sluge svojega niti koga u domu oca mojega; jer nije znao sluga tvoj od svega toga ništa.
1. Samuilova 22,16Ali car reče: poginućeš, Ahimeleše! i ti i sav dom oca tvojega.
1. Samuilova 22,17Tada car reče slugama koje stajahu pred njim: okrenite se i pogubite sveštenike Gospodnje, jer je i njihova ruka s Davidom, i znajući da je pobjegao ne javiše mi. Ali sluge careve ne htješe podignuti ruke svoje da ulože na sveštenike Gospodnje.
1. Samuilova 22,18Tada reče car Doiku: okreni se ti, te uloži na sveštenike. I okrenuvši se Doik Idumejac uloži na sveštenike, i pobi ih onaj dan osamdeset i pet, koji nošahu oplećak laneni.
1. Samuilova 22,19I u Novu, gradu svešteničkom, isiječe oštrijem mačem i ljude i žene i djecu i koja sisahu, i volove, i magarice i sitnu stoku oštrijem mačem.
1. Samuilova 22,20Ali uteče jedan sin Ahimeleha sina Ahitovova, po imenu Avijatar, i pobježe k Davidu.
1. Samuilova 22,21I Avijatar javi Davidu da je Saul pobio sveštenike Gospodnje.
1. Samuilova 22,22A David reče Avijataru: znao sam onoga dana kad je bio ondje Doik Idumejac da će zacijelo kazati Saulu; ja sam kriv za sve duše doma oca tvojega.
1. Samuilova 22,23Ostani kod mene, ne boj se; jer ko traži moju dušu tražiće i tvoju; kod mene ćeš biti sačuvan.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje