Tražilica


2. Ljetopisa 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 7,1Kad svrši Salomon molitvu, siđe oganj s neba i spali žrtvu paljenicu i žrtve zaklanice, i slava Gospodnja napuni hram.
2. Ljetopisa 7,2Svećenici nijesu više mogli stupiti u hram Gospodnji, jer je slava Gospodnja napunila hram Gospodnji.
2. Ljetopisa 7,3Kad svi sinovi Izraelovi vidješe, kako oganj i slava Gospodnja siđoše na hram, prignuše se licem k zemlji na kameni pod, pokloniše se Gospodu i slavili su ga: "Dobrostiv je on, i vječno traje milost njegova."
2. Ljetopisa 7,4Tada prinesoše kralj i sav narod žrtve zaklanice pred Gospodom,
2. Ljetopisa 7,5I to kao žrtvu zaklanicu žrtvova kralj Salomon dvadeset i dvije tisuće volova i sto i dvadeset tisuća ovaca. Tako posvetiše hram Božji kralj i sav narod.
2. Ljetopisa 7,6Svećenici su stajali na mjestima svojim, tako isto Leviti s glazbalima Gospodnjim, što ih je bio dao načiniti kralj David, da pjevaju Gospodu hvalospjev "Vječno traje dobrota njegova"; i kad mu je David dao pjevati hvalu službom njihovom, a svećenici trubili u trube pred njima, sav je Izrael stajao.
2. Ljetopisa 7,7I srednji dio trijema pred hramom Gospodnjim posveti Salomon, jer tamo prinese žrtve paljenice i pretilinu od žrtava mirotvornih, Na žrtvenik naime mjedeni, što ga je bio dao načiniti Salomon, nijesu mogle stati žrtve paljenice i prinosi i pretilina.
2. Ljetopisa 7,8Tako proslavi tada Salomon blagdan sedam dana i sav Izrael s njim, skup velik, od ulaska u Hamat do potoka egipatskoga.
2. Ljetopisa 7,9U osmi dan održaše svečanu skupštinu; jer su posvetu žrtvenika bili obavljali sedam dana. Blagdan je bio trajao sedam dana.
2. Ljetopisa 7,10Dvadeset trećega dana sedmoga mjeseca otpusti on narod kućama njihovim; a bili su radosni i dobre volje radi svega dobra, što ga je bio Gospod iskazao Davidu, Salomonu i svojemu narodu Izraelu.
2. Ljetopisa 7,11Kad je Salomon bio dovršio hram Gospodnji i palaču kraljevsku i sve priveo kraju, što je htio da izvede u hramu Gospodnjem i u palači svojoj,
2. Ljetopisa 7,12Javi se Gospod noću Salomonu i reče mu: "Uslišio sam molitvu tvoju i izabrao sam to mjesto, da mi bude mjesto za žrtve.
2. Ljetopisa 7,13Ako zatvorim nebo, tako da ne pada dažd, ili ako pošljem skakavce, da popasu zemlju, ili ako pustim kugu među narod svoj,
2. Ljetopisa 7,14I tada se narod moj, koji je nazvan po mojemu imenu, ponizi i pomoli se i potraži moje ime i povrati se od zlih putova svojih, onda ću ih ja uslišiti u nebu, oprostit ću im grijehe njihove i spasit ću zemlju njihovu.
2. Ljetopisa 7,15Oči moje bit će sad otvorene i uši moje pripazit će na molitvu na tom mjestu.
2. Ljetopisa 7,16Izabrao sam eto taj hram i posvetio ga. Zato će ime moje tu uvijek prebivati i oči moje i srce moje tu će vazda boraviti.
2. Ljetopisa 7,17I ako ti uzideš preda mnom onako, kako je išao tvoj otac David, tako da činiš sve, što sam ti zapovjedio, i držiš moje zakone i odredbe.
2. Ljetopisa 7,18Tada ću prijestolje kraljevstva tvojega utvrditi, kao što sam obećao tvojemu ocu Davidu, kad sam rekao: "Nikada ti neće nestati čovjeka, koji vlada nad Izraelom.
2. Ljetopisa 7,19Ali ako se vi odvratite od mene i ne uzdržite mojih zapovijedi i uredaba, na koje sam vas obvezao, nego služite drugim bogovima i njima se klanjate,
2. Ljetopisa 7,20Tada ću istrijebiti Izraela iz zemlje, koju sam im dao, i hram, što sam ga posvetio imenu svojemu, odbacit ću od lica svojega, i učinit ću od njega ruglo i podsmijeh kod svih naroda.
2. Ljetopisa 7,21I hram ovaj koliko bio uzvišen, tkogod prođe pokraj njega, zaprepastit će se. I kad zapitaju: Zašto je Gospod tako što učinio ovoj zemlji i ovome hramu?
2. Ljetopisa 7,22Odgovorit će se: Oni su ostavili Gospoda, Boga svojih otaca, koji ih je izveo iz Egipta, i okrenuli se k tuđim bogovima, njima se klanjali i služili im. Zato je on pustio na njih svu tu nesreću."
2. Ljetopisa 7,1 Kad Salomon dovrši molitvu, spusti se oganj s neba i spali paljenicu i klanice i slava Jahvina ispuni Dom.
2. Ljetopisa 7,2Svećenici ne mogoše ući, jer slava Jahvina bješe ispunila Dom Jahvin.
2. Ljetopisa 7,3Svi sinovi Izraelovi, videći gdje se oganj sa slavom Jahvinom spustio na Dom, padoše ničice k zemlji do kamenog poda; pokloniv se, počeše slaviti Jahvu "jer je dobar i jer je vječna njegova ljubav".
2. Ljetopisa 7,4Potom kralj i čitav narod stadoše žrtvovati žrtve pred Jahvom.
2. Ljetopisa 7,5Kralj Salomon prinese za žrtvu dvadeset i dvije tisuće goveda, sto i dvadeset tisuća ovaca; i tako posvetiše Dom Jahvin i kralj i sav narod.
2. Ljetopisa 7,6Dok su svećenici stajali na dužnostima, leviti su na glazbalima za Jahvine pjesme, što ih učini kralj David, slavili Jahvu "jer je vječna njegova ljubav". Time je David preko njihovih ruku hvalio Jahvu. Pred njima su svećenici trubili u trube, dok su Izraelci stajali.
2. Ljetopisa 7,7Salomon je posvetio i sredinu predvorja koje je pred Jahvinim Domom, jer je ondje prinio paljenice i pretilinu od pričesnica, jer na tučani žrtvenik koji bijaše napravio Salomon nisu mogle stati paljenice ni prinosi ni pretilina.
2. Ljetopisa 7,8U to je doba Salomon svetkovao blagdan sedam dana i sav Izrael s njime, vrlo velik zbor, od Ulaza u Hamat pa do Egipatskoga potoka.
2. Ljetopisa 7,9A osmoga su dana svetkovali svečani zbor, jer su posvetu žrtveniku svetkovali sedam dana i blagdan sedam dana.
2. Ljetopisa 7,10Dvadeset trećega dana sedmoga mjeseca posla ljude k njihovim šatorima i odoše vesela i zadovoljna srca zbog dobra koje je Jahve učinio Davidu i Salomonu i svem narodu izraelskom.
2. Ljetopisa 7,11Tako je Salomon dovršio Dom Jahvin i kraljevski dvor i izveo sve što god bješe zasnovano da izvrši u Domu Jahvinu i u svojem dvoru.
2. Ljetopisa 7,12Potom se Jahve ukaza Salomonu noću i reče mu: "Uslišao sam tvoju molitvu i izabrao to mjesto da mi bude Dom žrtve.
2. Ljetopisa 7,13Ako zatvorim nebo da ne bude dažda, ili zapovjedim skakavcima da popasu zemlju, ili pustim kugu na svoj narod,
2. Ljetopisa 7,14i ponizi se moj narod na koji je prizvano Ime moje i pomoli se i potraži lice moje i okani se zlih putova, ja ću ga tada uslišati s neba i oprostiti mu grijeh i izliječit ću mu zemlju.
2. Ljetopisa 7,15Moje će oči biti otvorene i moje uši pažljive na molitvu s ovoga mjesta.
2. Ljetopisa 7,16Sada sam, dakle, izabrao i posvetio ovaj Dom da ovdje bude Ime moje zauvijek i ovdje će sve dane biti moje oči i moje srce.
2. Ljetopisa 7,17A ti, budeš li išao preda mnom kako ti je išao otac David, vršeći sve što sam ti zapovjedio i držeći se mojih uredaba i zakona,
2. Ljetopisa 7,18uzdržat ću tvoje kraljevsko prijestolje kako sam obećao tvome ocu Davidu govoreći: `Neće ti ponestati nasljednika koji bi vladao u Izraelu.`
2. Ljetopisa 7,19Ali ako me ostavite i napustite uredbe i zapovijedi koje sam vam dao te otiđete i počnete služiti tuđim bogovima i klanjati im se,
2. Ljetopisa 7,20istjerat ću Izraelce iz svoje zemlje koju sam im dao i odbacit ću od sebe ovaj Dom koji sam posvetio svojem Imenu i učinit ću od njega priču i sramotu među svim narodima.
2. Ljetopisa 7,21Tko god prođe mimo ovaj Dom koji bijaše preslavan zaprepastit će se od užasa i pitati: `Zašto je Jahve tako učinio s ovom zemljom i s ovim Domom?`
2. Ljetopisa 7,22I odgovorit će mu se: `Ostavili su Jahvu, Boga svojih otaca, koji ih je izveo iz Egipta, i okrenuli se tuđinskim bogovima, i klanjali im se, i služili im, i zato je Jahve pustio na njih sve ovo zlo.`
2. Kronika 7,1Kad Solomon bi završio moliti, vatra siđe s *nebesa, ona proguta holokaust i žrtve, i slava GOSPODOVA ispuni Kuću.
2. Kronika 7,2Svećenici ne mogoše ući u Kuću GOSPODOVU, jer slava GOSPODOVA ispuni Kuću GOSPODOVU.
2. Kronika 7,3Svi sinovi Izraelovi vidješe sići vatru i slavu GOSPODOVU na Kuću, oni se nakloniše licem prema zemlji na tlo i oni se pokloniše slaveći GOSPODA: Jer on je dobar, jer njegova je vjernost zauvijek .“
2. Kronika 7,4Kralj i sav puk ponudiše žrtve pred GOSPODOM:
2. Kronika 7,5Kralj Solomon ponudi jednu od 22.000 glava krupne stoke, 120.000 glava sitne stoke. Tako kralj i i sav narod posvetiše Kuću Božju .
2. Kronika 7,6Svećenici stajahu na svojim mjestima; *leviti imaše glazbala za glazbu Gospodovu, koju bijaše napravio David za slaviti gospoda: ” Jer njegova je vjernost zauvijek.“ Kad David slaviše Boga njihovim posredstvom, svećenici sviraše u trube i sav Izrael stajaše.
2. Kronika 7,7Solomon posveti sredinu *trijema, koji je pred Kućom GOSPODOVOM; u stvari ondje on ponudi holokauste i masno žrtava mira jer * brončani *oltar koji Solomon bijaše napravio ne mogaše primiti holokaust, ponudu i masno žrtava mira.
2. Kronika 7,8Solomon proslavi blagdan u ono vrijeme tijekom sedam dana, i sav Izrael s njim: bijaše to jedan veliki sabor, došao od Lebo-Hamata sve do potoka Egipta .
2. Kronika 7,9Osmog dana oni načiniše jedan neradni blagdan, jer bijahu posvećivai oltar tijekom sedam dana i svetkovinu tijekom sedam dana.
2. Kronika 7,10I dvadeset i trećeg dana sedmog mjeseca on otpusti narod, k njegovim šatorima, radostan i srca zadovoljnog zbog svega dobra što GOSPOD bijaše učinio Davidu, Solomonu, i Izraelu, svom narodu.
2. Kronika 7,11Kad Solomon bi završio graditi Kuću GOSPODOVU i kuću kraljevu, i kad bi načinio sve što mu je bilo u srcu da načini u Kući Gospodovoj i u vlastitoj kući,
2. Kronika 7,12GOSPOD mu se pokaza tijekom noći i reče mu: ” Ja sam čuo molitvu tvoju i ja sam si izabrao ovo mjesto za Kuću *žrtvovanja.
2. Kronika 7,13Ako ja zatvorim nebesa i ne bude kiše, ako ja zapovjedim skakavcima da prožderu zemlju, ako ja pošaljem kugu na svoj narod,
2. Kronika 7,14i ako tada moj narod, nad kojim je zazvano moje *ime, ponizi se, ako on moli se, traži moje lice i povrati se sa svojih loših putova, ja ću oprostiti njegov grijeh i izliječit ću njegovu zemlju.
2. Kronika 7,15Sada su moje oči otvorene i moje uši pažljive na molitvu izrečenu na ovom mjestu.
2. Kronika 7,16I sada ja sam izabrao i posvetio ovu Kuću da tu moje ime bude zauvijek; moje oči i moje srce bit će tu uvijek.
2. Kronika 7,17I ako ti hodiš preda mnom kako je hodio David tvoj otac, postupajući prema svemu što sam ja zapovjedio, i ako ti čuvaš moje zakone i moje običaje,
2. Kronika 7,18ja ću održti prijestol tvojeg kraljevstva, kako sam to obećao Davidu tvom ocu, govoreći: Bit će uvijek netko od tvojih za zapovijedati nad Izraelom.
2. Kronika 7,19Ali ako, vi se okrenete i ako vi napustite moje zapovijedi i moje zakone koje sam stavio pred vas, ako vi odete služiti drugim bogovima i klanjati se pred njima,
2. Kronika 7,20tada ću ja vas iščupati s površine zemlje koju sam mu dao i ova Kuća koju sam ja posvetio svom imenu, ja ću ju odbaciti daleko od svog lica načiniti od nje predmet smijeha i ruglo svim narodima.
2. Kronika 7,21Ova Kuća koja bijaše tako uzdignuta, da tko god bude prošao pokraj nje bit će zapanjen i uskliknut će : Zašto je GOSPOD postupio tako prema toj zemlji i prema toj Kući?
2. Kronika 7,22Odgovorit će mu se: Jer su oni napustili GOSPODA, Boga svojih otaca, koji ih je izveo iz Egipta, jer su se oni povezali s drugim bogovima, klanjali se pred njima i služili im: zato je on učinio da na njih dođe sva ta nesreća. “
2. Dnevnika 7,1A kad svrši Solomun molitvu, siđe oganj s neba i spali žrtvu paljenicu i druge žrtve, i slave Gospodnje napuni se dom,
2. Dnevnika 7,2Te ne mogahu sveštenici ući u dom Gospodnji, jer se slave Gospodnje napuni dom Gospodnji.
2. Dnevnika 7,3A svi sinovi Izrailjevi videći gdje siđe oganj i slava Gospodnja na dom saviše se licem k zemlji do poda i pokloniše se i hvališe Gospoda, jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova.
2. Dnevnika 7,4I car i sav narod prinesoše žrtve pred Gospodom.
2. Dnevnika 7,5I prinese car Solomun na žrtvu dvadeset i dvije tisuće volova i sto i dvadeset tisuća ovaca, i tako posvetiše dom Božji car i sav narod.
2. Dnevnika 7,6A sveštenici stajahu na službi svojoj, i Leviti sa spravama za pjesme Gospodnje što ih bješe načinio car David da hvale Gospoda, jer je dovijeka milost njegova, pjesmom Davidovom koju im dade; a drugi sveštenici trubljahu u trube prema njima, a svi sinovi Izrailjevi stajahu.
2. Dnevnika 7,7I posveti Solomun sredinu trijema koji je pred domom Gospodnjim, jer ondje prinese žrtve paljenice i pretilinu od žrtava zahvalnijeh, jer na mjedenom oltaru koji načini Solomun, ne mogoše stati žrtve paljenice i dari i pretilina njihova.
2. Dnevnika 7,8U to vrijeme svetkova Solomun svetkovinu sedam dana i sav Izrailj s njim, sabor veoma velik od Emata do potoka Misirskoga.
2. Dnevnika 7,9I u osmi dan praznovaše praznik, jer posvećivanje oltara svetkovaše sedam dana, i svetkovinu sedam dana.
2. Dnevnika 7,10A dvadeset trećega dana sedmoga mjeseca otpusti narod k šatorima njihovijem, i bijahu radosni i veseli radi dobra što učini Gospod Davidu i Solomunu i Izrailju narodu svojemu.
2. Dnevnika 7,11I svrši Solomun dom Gospodnji i dom carski, i bi srećan u svemu što bješe naumio da načini u domu Gospodnjem i u domu svom.
2. Dnevnika 7,12Potom javi se Gospod Solomunu noću i reče mu: uslišio sam molbu tvoju i izabrao sam to mjesto da mi bude dom za žrtve.
2. Dnevnika 7,13Ako zatvorim nebo da ne bude dažda, ili ako zapovjedim skakavcima da popasu zemlju, ili ako pustim pomor na narod svoj,
2. Dnevnika 7,14I ponizi se narod moj, na koji je prizvano ime moje, i pomole se, i potraže lice moje, i povrati se od zlijeh putova svojih, i ja ću tada uslišiti s neba i oprostiću im grijeh njihov, i iscijeliću zemlju njihovu.
2. Dnevnika 7,15I oči će moje biti otvorene i uši moje prignute k molitvi s toga mjesta.
2. Dnevnika 7,16Jer sada izabrah i posvetih dom taj da bude ime moje tu dovijeka; i biće tu oči moje i srce moje vazda.
2. Dnevnika 7,17A ti ako uzideš preda mnom kako je išao David otac tvoj, tvoreći sve što sam ti zapovjedio i držeći uredbe moje i zakone moje,
2. Dnevnika 7,18Utvrdiću prijesto carstva tvojega kako sam obećao Davidu ocu tvojemu govoreći: neće ti nestati čovjeka koji bi vladao u Izrailju.
2. Dnevnika 7,19Ali ako se odvratite, i ostavite uredbe moje i zapovjesti moje, koje sam vam dao, i otidete i stanete služiti drugim bogovima i klanjati im se,
2. Dnevnika 7,20Tada ću ih istrijebiti iz zemlje svoje koju sam im dao, i ovaj dom koji sam posvetio imenu svojemu odbaciću od sebe, i učiniću od njega priču i potsmijeh među svijem narodima.
2. Dnevnika 7,21I dom ovaj koliko je slavan, ko god prođe mimo nj, začudiće mu se i reći će: zašto učini ovo Gospod od ove zemlje i od ovoga doma?
2. Dnevnika 7,22I odgovoriće se: jer ostaviše Gospoda Boga otaca svojih, koji ih izvede iz zemlje Misirske, i uzeše druge bogove i klanjaše im se i služiše im, zato pusti na njih sve ovo zlo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje