Tražilica


2. Petrova 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Petrova 2,1A bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, koji će unijeti pogubna krivovjerja i zatajiti Gospodina, koji ih otkupi, i dovodit će tako sebi brzu propast.
2. Petrova 2,2I mnogi će poći za njihovom razuzdanošću, i po njima će se huliti na put istine.
2. Petrova 2,3I u lakomstvu tražit će od vas dobitak izmišljenim riječima. Već odavno stoji čvrsto za njih sud kazneni. Propast njihova ne drijema.
2. Petrova 2,4Jer Bog nije sačuvao ni anđela koji sagriješiše nego ih je strovalio u pakao, i predao ih u mračnu tamnicu, da se čuvaju za sud.
2. Petrova 2,5I staroga svijeta nije sačuvao. Samo je Nou, propovjednika pravde, spasio sa sedam još drugih, kad je naveo potop na svijet bezbožnika.
2. Petrova 2,6I gradove Sodomu i Gomoru osudio je na propast i spalio, i tako je postavio primjer budućim bezbožnicima,
2. Petrova 2,7Samo je izbavio pravednoga Lota, koji morade teško da prepati pod neobuzdanim življenjem bezakonika.
2. Petrova 2,8Jer pravednik, koji je stanovao među njima, gledao je i slušao bezbožna djela, i to je dan na dan zadavalo muke pravednoj duši njegovoj.
2. Petrova 2,9Tako zna Gospodin pobožne izbaviti iz kušnje, a bezbožne, da ih kazni, sačuvati za dan suda,
2. Petrova 2,10A osobito one, koji idu za tjelesnim željama nečistoće, i preziru veličanstvo Gospodina, i drski su i tvrdoglavi, i ne dršću huleći na nosioce slave,
2. Petrova 2,11Dok anđeli, koji veću snagu i silu imaju, ne izgovaraju na njih pred Gospodinom hulnoga suda.
2. Petrova 2,12A oni kao nerazumne životinje, koje su od prirode stvorene, da se hvataju i ubijaju, hule na ono, što ne razumiju, i propast će kao one,
2. Petrova 2,13I primit će plaću nepravde. Oni misle, da je sva slast častiti se svaki dan; oni su sramota i gnusoba, koji se hrane svojim prijevarama, kad se goste s vama.
2. Petrova 2,14Njihove su oči pune preljubočinstva i svagda sklone na grijeh. Mame neutvrđene duše, imaju srce naučeno lakomstvu, djeca su kletve.
2. Petrova 2,15Ostaviše pravi put, zalutaše i pođoše putem Balaama, sina Beorova, koji je volio nepravednu plaću;
2. Petrova 2,16Ali je primio ukor za svoje bezakonje: "nijema živina progovori glasom čovječjim i spriječi bezumlje prorokovo.
2. Petrova 2,17Ovo su izvori bez vode, tmasti oblaci, koje progoni bura, za koje se čuva tama najdublja.
2. Petrova 2,18Jer govore ohole i prazne riječi, i mame tjelesnim željama i razuzdanošću one ljude, koji se odskora ukloniše od onih, što žive u zabludi.
2. Petrova 2,19Obećavaju im slobodu, a sami su robovi propasti, jer koga tko nadvlada, onaj mu i robuje.
2. Petrova 2,20Jer ako se oni, koji su odbjegli od nečistoće svijeta pozna, njem našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista, opet zapletu i budu nadvladani, bude im posljednje gore od prvoga.
2. Petrova 2,21Jer im je bilo bolje, da nijesu upoznali puta pravde, negoli kad su upoznali, da se opet odvrate od predane im svete zapovijedi.
2. Petrova 2,22Jer im se dogodi istinita poslovica: "Pas se povraća na svoju bljuvotinu" i: "svinja, koja se okupala, opet se valja u kaljuži."
2. Petrova 2,1 Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i navući na se brzu propast.
2. Petrova 2,2I mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se kuditi put istine.
2. Petrova 2,3U svojoj će vas lakomosti kupovati izmišljotinama. Njihova osuda već odavna nije dokona i propast im ne drijema.
2. Petrova 2,4Doista, ako Bog anđela koji sagriješiše nije poštedio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud;
2. Petrova 2,5ako staroga svijeta ne poštedje, nego sačuva - osmoga - Nou, glasnika pravednosti, sručivši potop na svijet bezbožni;
2. Petrova 2,6ako gradove Sodomu i Gomoru u pepeo pretvori, osudi i za primjer budućim bezbožnicima postavi;
2. Petrova 2,7ako pravednog Lota, premorena razvratnim življenjem onih razularenika, oslobodi -
2. Petrova 2,8pravedniku se doista dan za danom duša razdirala dok je gledao i slušao bezakonička djela onih među kojima je boravio -
2. Petrova 2,9umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sačuvati,
2. Petrova 2,10ponajpače one koji u prljavoj požudi idu za puti i preziru Veličanstvo. Preuzetnici, drznici i ne trepnu pogrđujući Slave,
2. Petrova 2,11dok anđeli, iako jakošću i snagom od njih veći, ne izriču protiv njih pred Gospodinom pogrdna suda.
2. Petrova 2,12Oni pak kao nerazumne životinje, po naravi rođene za lov i istrebljenje, pogrđuju što ne poznaju. Istim će istrebljenjem i oni biti istrebljeni;
2. Petrova 2,13zadesit će ih nepravda, plaća nepravednosti. Užitkom smatraju razvratnost u pol bijela dana. Ljage i sramote! Naslađuju se prijevarama svojim dok se s vama goste.
2. Petrova 2,14Oči su im pune preljubnice, nikako da se nasite grijeha; mame duše nepostojane, srce im je uvježbano u lakomstvu, prokleti sinovi!
2. Petrova 2,15Zabludiše, napustivši ravan put, te pođoše putom Bosorova sina Bileama, koji prigrli plaću nepravednosti,
2. Petrova 2,16ali primi i ukor za svoje nedjelo: nijemo živinče ljudskim glasom prozbori i spriječi prorokovo bezumlje.
2. Petrova 2,17Oni su izvori bezvodni, oblaci vjetrom gonjeni; za njih se čuva mrkla tmina.
2. Petrova 2,18Naklapajući naduvene ispraznosti, požudama putenim, razvratnostima mame one što netom odbjegoše od onih koji žive u zabludi.
2. Petrova 2,19Obećavaju im slobodu, a sami su robovi pokvarenosti. Jer svatko robuje onomu tko ga svlada.
2. Petrova 2,20Doista, pošto su po spoznaji Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista odbjegli od prljavština svijeta, ako se opet u njih upleću i daju se svladati, ovo im je potonje gore od onoga prvoga.
2. Petrova 2,21Bilo bi im doista bolje da nisu spoznali puta pravednosti, negoli, pošto ga spoznaše, okrenuti leđa svetoj zapovijedi koja im je predana.
2. Petrova 2,22Dogodilo im se što veli istinita izreka: "Pas se vraća svojoj bljuvotini i okupana svinja valjanju u blatu.
2. Petrova 2,1Bilo je također i lažnih *proroka u narodu; isto kao što će i među vama biti lažnih učitelja koji će kriomice proturati zloćudne nauke, idući sve do nijekanja učitelja koji ih je otkupo, privlačeći na sebe jednu propast koja kasniti ne može;
2. Petrova 2,2i mnogi će ih slijediti u njihovim razvratnostima: zbog njih, put istine bit će predmet *huljenja;
2. Petrova 2,3i, u svojoj lakomosti, oni će vas izrabljivati putem krivotvorenih besjeda; za njih, otprije dugo vremena već, sud ne besposliči i njihova propast ne spava.
2. Petrova 2,4Jer, Bog nije poštedio ni krive *anđele, već ih je srušio, izručio u spilju Tartar, čuvajući ih na zalihi za suđenje.
2. Petrova 2,5On ni stari svijet nije poštedio, već sačuva, za vrijeme potopa kojim potopi *svijet bezbožnika, Noju osmoga od preživjelih, njega koji proglašavaše pravednost;
2. Petrova 2,6potom on osudi na uništenje gradove Sodomu i Gomoru svodeći ih na pepeo za primjer budućim bezbožnicima;
2. Petrova 2,7a oslobodi pravednog Lota, preopterećenog načinom življenja razvratnih zločinaca;
2. Petrova 2,8jer taj pravednik, živeći u sred njih, gledaše ih i slušaše: dan za danom, njegova pravednička duša, bijaše na mučenju, zbog njihovih sablažnjivih djela.
2. Petrova 2,9Tako dakle, Gospodin može oteti kušnji pravedne ljude i sačuvati u zalihi, za kazniti u *dan suđenja, nepravedne ljude,
2. Petrova 2,10najprije one koji jure za puti u svojim sramotnim prohtjevima i imaju samo prijezir za Veličanstvo. Previše sigurni u sebe, drzoviti oni nemaju straha vrijeđati Slave,
2. Petrova 2,11dok *anđeli, koji ih nadilaze u snazi i moći, ne podnose protiv njih vrijeđajućeg suda pred Gospodinom.
2. Petrova 2,12Ali, ti ljudi kao glupe zvijeri namijenjene po prirodi zamkama i truleži, vrijeđaju ono što ne znaju istrunut će kao što trunu zvijeri;
2. Petrova 2,13oni će tako požnjeti plaću nepravde. Oni nalaze svoje zadvoljstvo u izopačavanju u sred dana; to su ljage i gadovi koji se naslađuju u svojim lažima kad se časte s vama.
2. Petrova 2,14Očiju punih preljubništva, oni su nezasitni grijehom, vrebajući posrćuće duše, prvaci lakomosti, djeca prokletstva.
2. Petrova 2,15Napuštajući pravi put, oni su se zaveli slijedeći stazu Balaama Bozorova, koji se dade namamiti nepravednom plaćom,
2. Petrova 2,16ali, on primi jednu poduku za svoj prijestup: jedna nijema tovarna životinja, uzajmljujući ljudski glas, zaustavi tu ludost *prorokovu.
2. Petrova 2,17Ti ljudi su vodoskoci bez vode i bez oblaka poneseni vihorom: mračne tmine njima su sačuvane.
2. Petrova 2,18Naime, šireći gluposti pune ništavosti, oni vrebaju bludnim žudnjama tijela one koji su se tek otrgli ljudima koji žive u zabludi.
2. Petrova 2,19Oni im obećavaju slobodu dok su oni sami robovi truleži, jer robom se onome čime se jest savladano.
2. Petrova 2,20Ako oni, naime, koji su se istrgli *prljavštinama *svijeta po spoznavanju našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista puštaju se ponovo zavesti i svladati po njima, njihovo stanje postaje konačno gore no ono u početku.
2. Petrova 2,21Jer, bilo bi bolje za njih da nisu ni upoznali stazu pravednosti nego, budući ju upoznali, da su se okrenuli od *svete zapovijedi koja im je bila prenesena.
2. Petrova 2,22Njima se dogodilo ono što kaže o tome točno kaže poslovica: "Pas se vratio svojoj bljuvotini" i: ` Krmača, tek oprana, valja se u kaljuži. `
2. Petrova 2,1A bijaše i lažnijeh proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnijeh učitelja, koji će unijeti jeresi pogibli, i odricaće se gospodara koji ih iskupi i dovodiće sebi naglu pogibao.
2. Petrova 2,2I mnogi će poći za njihovijem nečistotama kojima će se huliti na put istine.
2. Petrova 2,3I u lakomstvu loviće vas izmišljenijem riječima. Njihov sud odavno ne docni, i pogibao njihova ne drijema.
2. Petrova 2,4Jer kad Bog ne poštedje anđela koji sagriješiše, nego ih metnu u okove mraka paklenoga, i predade da se čuvaju za sud;
2. Petrova 2,5I prvoga svijeta ne poštedje, nego sačuvavši samosmoga Noja, propovjednika pravde, navede potop na svijet bezbožnički;
2. Petrova 2,6I gradove Sodom i Gomor sažeže i razvali i osudi, i postavi ugled bezbožnicima koji bi postali;
2. Petrova 2,7I izbavi pravednoga Lota, koga osramotiše bezakonici nečistotom življenja;
2. Petrova 2,8Jer kad življaše pravednik među njima, gledajući i slušajući bezakona djela, mučaše od dana do dana pravednu dušu;
2. Petrova 2,9Zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni;
2. Petrova 2,10A osobito one koji idu za tjelesnijem željama nečistote, i ne mare za poglavarstvo, i koji su bezobrazni i samovoljni, i ne drkću huleći na slavu.
2. Petrova 2,11Kad anđeli, koji veću snagu i silu imaju, ne izgovaraju na njih pred Gospodom hulnoga suda;
2. Petrova 2,12A oni, kao nerazumna životinja, koja je od prirode na to stvorena da se hvata i kolje, hule na ono što ne razumiju, i u pogibli svojoj propašće
2. Petrova 2,13Primajući platu nepravde. Oni misle da je slast častiti se svaki dan; oni su sramota i grijeh, koji se hrane svojijem prijevarama, jedući s vama;
2. Petrova 2,14Imajući oči pune preljubočinstva i neprestanoga grijeha; prelašćujući neutvrđene duše; imaju srce naučeno lakomstvu, djeca kletve;
2. Petrova 2,15Ostavivši pravi put, zađoše, i idu putem Valaama Vosorova, kome omilje plata nepravedna;
2. Petrova 2,16Ali bi pokaran za svoje bezakonje: skot nijemi progovorivši glasom čovječijim zabrani bezumlje prorokovo.
2. Petrova 2,17Ovo su bezvodni izvori, i oblaci i magle koje progone vjetrovi, za koje se čuva mrak tamni vavijek.
2. Petrova 2,18Jer govoreći ponosite i lažljive riječi prelašćuju na nečistote tjelesnijeh želja one koji otskora bježe od onijeh što žive u prijevari.
2. Petrova 2,19I obećavaju im slobodu a sami su robovi pogibli; jer koga ko nadvlada onaj mu i robuje.
2. Petrova 2,20Jer ako odbjegnu od nečistote svijeta poznanjem Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih i budu nadvladani, bude im pošljednje gore od prvoga;
2. Petrova 2,21Jer im bješe bolje da ne poznaše puta pravde, negoli kad poznaše da se vrate natrag od svete zapovijesti koja im je predana.
2. Petrova 2,22Jer im se dogodi istinita pripovijest: pas se povraća na svoju bljuvotinu, i: svinja okupavši se, u kaljužu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje