Tražilica


Brojevi 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 1,1Prvi dan drugoga mjeseca, u drugoj godini po izlasku iz zemlje egipatske, reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj u Šatoru sastanka:
Brojevi 1,2"Izbrojite svu zajednicu sinova Izraelovih po plemenima i porodicama njihovim, tako da Izbrojite imena svih muških osoba, glavu po glavu.
Brojevi 1,3Od dvadeset godina i više izbrojite, ti i Aron, sve, koji mogu ići na vojsku u Izraelu, po četama njihovim.
Brojevi 1,4S vama neka bude po jedan muž od svakoga plemena, koji je poglavar porodice svoje.
Brojevi 1,5Ovo su imena muževa, koji neka vas pomažu:
Brojevi 1,6Od Rubena Elisur, sin Šedeurov, od Simeona Šelumiel, sin Surišadajev;
Brojevi 1,7Od Jude Nahšon, sin Aminadabov;
Brojevi 1,8Od Isakara Netanel, sin Zuarov;
Brojevi 1,9Od Zebuluna Eliab, sin Helonov;
Brojevi 1,10Od sinova Josipovih: od Efraima Elišama, sin Amihudov; od Manaseha Gamaliel, sin Pedahsurov;
Brojevi 1,11Od Benjamina Abidan, sin Gideonov;
Brojevi 1,12Od Dana Ahiezer, sin Amišadajev;
Brojevi 1,13Od Ašera Pagiel, sin Okranov;
Brojevi 1,14Od Gada Eliasaf, sin Deuelov;
Brojevi 1,15Od Naftalija Ahira, sin Enanov."
Brojevi 1,16To su, koji su bili pozvani iz zajednice. Bili su knezovi očinskih plemena svojih, poglavari tisućnija Izraelovih.
Brojevi 1,17Nato Mojsije i Aron pozvaše te muževe, koji su im bili označeni po imenu.
Brojevi 1,18Tada prvi dan drugoga mjeseca skupiše oni svu zajednicu i izbrojiše ih po plemenima i porodicama njihovim, tako da su izbrojili imena od dvadeset godina i više, glavu po glavu.
Brojevi 1,19Kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju. Tako ih on izbroji u pustinji Sinajskoj.
Brojevi 1,20Sinova od Rubena, prvorođenca Izraelova, po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
Brojevi 1,21Izbrojenih od plemena Rubenova bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
Brojevi 1,22Sinova Simeonovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
Brojevi 1,23Izbrojenih od plemena Simeonova bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
Brojevi 1,24Sinova Gadovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
Brojevi 1,25Izbrojenih od plemena Gadova četrdeset i pet tisuća, šest stotina i pedeset.
Brojevi 1,26Sinova Judinih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
Brojevi 1,27Izbrojenih od plemena Judina sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
Brojevi 1,28Sinova Isakarovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, to su mogle ići na vojsku.
Brojevi 1,29Izbrojenih od plemena Isakarova pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
Brojevi 1,30Sinova Zebulunovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
Brojevi 1,31Izbrojenih od plemena Zebulunova pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
Brojevi 1,32Sinova Josipovih: sinova Efraimovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
Brojevi 1,33Izbrojenih od plemena Efraimova četrdeset tisuća i pet stotina.
Brojevi 1,34Sinova Manasehovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
Brojevi 1,35Izbrojenih od plemena Manasehova trideset i dvije tisuće i dvije stotine.
Brojevi 1,36Sinova Benjaminovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
Brojevi 1,37Izbrojenih od plemena Benjaminova trideset i pet tisuća I četiri stotine.
Brojevi 1,38Sinova Danovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle idi na vojsku.
Brojevi 1,39Izbrojenih od plemena Danova šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
Brojevi 1,40Sinova Ašerovih po koljenima, porodicama i domovima njihovom, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
Brojevi 1,41Izbrojenih od plemena Ašerova četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
Brojevi 1,42Sinova Naftalijevih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
Brojevi 1,43Izbrojenih od plemena Naftalijeva pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
Brojevi 1,44To su izbrojeni, što su ih izbrojili Mojsije i Aron uz pomoć knezova Izraelovih, kojih je bilo dvanaest, po jedan za svako pleme njegovo.
Brojevi 1,45Izbrojeni su bili po porodicama svojim svi sinovi Izraelovi od dvadeset godina i više, svi, što su mogli ići na vojsku.
Brojevi 1,46Svih izbrojenih bilo je šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
Brojevi 1,47A Leviti po plemenu i porodicama svojim nijesu bili ubrojeni među njih.
Brojevi 1,48Gospod je naime bio rekao Mojsiju:
Brojevi 1,49"Plemena Levijeva nemoj brojiti među njih; ne uzimaj broja njegova s ostalim sinovima Izraelovim.
Brojevi 1,50Nego postavi Levite nad prebivalištem zakona i nad svim posuđem njegovim i nad svim, što pripada njemu. Oni neka prenose Šator i sve posuđe njegovo, neka mu služe, i neka tabore oko Šatora.
Brojevi 1,51Kad treba prenositi Šator, neka ga Leviti razlože, a kad Šator ima da stane, neka ga Leviti postave. Tko nije Levit, pa se približi njemu, neka se pogubi.
Brojevi 1,52Dok ostali sinovi Izraelovi tabore svaki u svojemu taboru, i svaki kod svoje zastave po četama svojim.
Brojevi 1,53Neka Leviti tabore oko prebivališta zakona. Tada neće provaliti gnjev na zajednicu sinova Izraelovih. Samo Leviti smiju obavljati službu kod prebivališta zakona."
Brojevi 1,54Sinovi Izraelovi učiniše tako. Oni su se ravnali sasvim po onom, što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 1,1 U Sinajskoj pustinji, u Šatoru sastanka, reče Jahve Mojsiju prvoga dana drugoga mjeseca, druge godine po izlasku iz zemlje egipatske:
Brojevi 1,2"Obavite popis sve zajednice izraelske po rodovima i porodicama, navodeći imena svih muškaraca, glavu po glavu.
Brojevi 1,3Od dvadeset godina naviše, za borbu sposobne u Izraelu, ti i Aron pobilježite prema njihovim jedinicama.
Brojevi 1,4Neka s vama bude po jedan čovjek od svakoga plemena, glavari svoga pradjedovskog doma.
Brojevi 1,5Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati: Elisur, sin Šedeurov, za pleme Rubenovo;
Brojevi 1,6Šelumiel, sin Surišadajev, za pleme Šimunovo;
Brojevi 1,7Nahšon, sin Aminadabov, za pleme Judino;
Brojevi 1,8Netanel, sin Suarov, za pleme Jisakarovo;
Brojevi 1,9Eliab, sin Helonov, za pleme Zebulunovo.
Brojevi 1,10Za Josipove sinove: Elišama, sin Amihudov, za pleme Efrajimovo; Gamliel, sin Pedahsurov, za pleme Manašeovo;
Brojevi 1,11Abidan, sin Gidonijev, za pleme Benjaminovo;
Brojevi 1,12Ahiezer, sin Amišadajev, za pleme Danovo;
Brojevi 1,13Pagiel, sin Okranov, za pleme Ašerovo;
Brojevi 1,14Elijasaf, sin Deuelov, za pleme Gadovo;
Brojevi 1,15Ahira, sin Enanov, za pleme Naftalijevo.
Brojevi 1,16To bijahu sazivači zajednice, knezovi pradjedovskih plemena i glavari rodova izraelskih.
Brojevi 1,17Mojsije i Aron onda uzmu one ljude što su po imenu bili određeni
Brojevi 1,18te prvoga dana drugoga mjeseca sazovu svu zajednicu. Tada se u popis prema rodovima i porodicama po redu unosio broj osoba starijih od dvadeset godina.
Brojevi 1,19Kako je Jahve naredio Mojsiju, tako ih je on pobilježio u Sinajskoj pustinji.
Brojevi 1,20Kad se utvrdi potomstvo Rubena, Izraelova prvorođenca, prema njegovim rodovima i porodicama, pribilježiše, glavu po glavu, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,21Popisanih od Rubenova plemena bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
Brojevi 1,22Bili su popisani Šimunovi potomci prema njihovim rodovima i porodicama: pribilježiše se, glava po glava, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,23Popisanih od Šimunova plemena bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
Brojevi 1,24Kad se utvrdi potomstvo sinova Gadovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,25Popisanih od Gadova plemena bilo je četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset.
Brojevi 1,26Kad se utvrdi potomstvo sinova Judinih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,27Popisanih od Judina plemena bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
Brojevi 1,28Kad se utvrdi potomstvo sinova Jisakarovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,29Popisanih od Jisakarova plemena bilo je pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
Brojevi 1,30Kad se utvrdi potomstvo sinova Zebulunovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,31Popisanih od Zebulunova plemena bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
Brojevi 1,32Josipovi sinovi: Kad se utvrdi potomstvo sinova Efrajimovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,33Popisanih od Efrajimova plemena bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.
Brojevi 1,34Kad se utvrdi potomstvo sinova Manašeovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,35Popisanih od Manašeova plemena bilo je trideset i dvije tisuće i dvjesta.
Brojevi 1,36Kad se utvrdi potomstvo sinova Benjaminovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,37Popisanih od Benjaminova plemena bilo je trideset i pet tisuća i četiri stotine.
Brojevi 1,38Kad se utvrdi potomstvo sinova Danovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,39Popisanih od Danova plemena bilo je šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
Brojevi 1,40Kad se utvrdi potomstvo sinova Ašerovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,41Popisanih od Ašerova plemena bila je četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
Brojevi 1,42Kad se utvrdi potomstvo sinova Naftalijevih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
Brojevi 1,43Popisanih od Naftalijeva plemena bilo je pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
Brojevi 1,44To su oni koje popisaše Mojsije i Aron sa dvanaest knezova izraelskih, po jedan na svaki pradjedovski dom.
Brojevi 1,45Bili su popisani svi Izraelci, prema pradjedovskim domovima, od dvadeset godina i više, svi za borbu sposobni u Izraelu.
Brojevi 1,46Bilo je, dakle, svih popisanih šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
Brojevi 1,47Među te nisu se ubrojili Levijevci prema svojem pradjedovskom plemenu.
Brojevi 1,48Jahve je, naime, rekao Mojsiju:
Brojevi 1,49"Nipošto nemoj popisivati Levijeva plemena niti ga unosi u popis Izraelaca.
Brojevi 1,50Nego ti sam odredi Levijevce za službu u Prebivalištu svjedočanstva; za sav njegov namještaj i sve što na nj spada; neka oni nose Prebivalište i sav njegov namještaj; neka oni u njemu poslužuju i oko njega tabore.
Brojevi 1,51Kad se Prebivalište mora premještati, neka ga Levijevci rastave; a kad se s Prebivalištem treba utaboriti, neka ga Levijevci opet podignu. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi.
Brojevi 1,52Neka Izraelci logoruju svatko u svome taboru; svatko kod svoje zastave, po četama.
Brojevi 1,53Levijevci neka borave oko Prebivališta svjedočanstva, da se gnjev ne obori na izraelsku zajednicu. Neka tako Levijevci stražu straže oko Prebivališta svjedočanstva.
Brojevi 1,54Izraelci učine kako je Jahve Mojsiju naredio. U svemu tako urade.
Brojevi 1,1U pustinji Sinaja, GOSPOD oslovi Mojsija u *šatoru susretanja; bio je to prvi dan desetog mjeseca, druge godine poslije njihovog izlaska iz zemlje Egipta. On reče:
Brojevi 1,2` Ustanovite stanje sve zajednice sinova Izraelovih po zadrugama i obiteljima, ustanovljujući broj svih ljudi, jednog po jednog .
Brojevi 1,3Ljude od dvadeset godina i više, sve one koji služe u vojsci Izraelovoj, popiši ih po armijama, ti i Aaron.
Brojevi 1,4Da bude s vama po jedan čovjek iz svakog plemena, jedan čovjek koji je glava obitelji.
Brojevi 1,5Evo imena ljudi koji će vam pomagati: za Ruben, Elizur, sin Šedeurov;
Brojevi 1,6za Simeon, Šelumie, sin Surišadajev;
Brojevi 1,7za Judu, Nahšon, sin Aminadavljev;
Brojevi 1,8za Isakar, Netanel sin Suarov;
Brojevi 1,9za Zabulon, Eliav, sin Helonov;
Brojevi 1,10glede sinova Josipovih: za Efraim, Elišama, sin Amihudov - za Manase, Gameliel, sin Pedahsurov;
Brojevi 1,11Za Benjamin, Avidan, sin Gideonijev;
Brojevi 1,12za Dan, Ahiezer, sin Amišadajev; 13 za Ašer, Paguiel, sin Okranov;
Brojevi 1,14za Gad, Eliazaf, sin Deuelov;
Brojevi 1,15za Neftali, Ahira, sin Einanov. `
Brojevi 1,16Bijahu to zastupnici zajednice, odgovorni iz svojih očinskih plemena; oni bijahu glavari sve sile Izraelove .
Brojevi 1,17Mojsije u Aaron uzeše kao pomoćnike ove ljude koji bijahu naznačeni.
Brojevi 1,18Oni okupiše svu zajednicu, prvog dana drugog mjeseca, i sinovi Izraelovi ustanoviše svoja rodoslovlja po zadrugama i obiteljima ustanovljujući broj ljudi od dvadeset i više godina, jedan po jedan.
Brojevi 1,19Kako to GOSPOD bijaše njemu zapovjedio, Mojsije ih prebroja u pustinji Sinaj.
Brojevi 1,20Ono što dade za sinove Rubena, prvorođenog Izraelovog: pobrajajući pojedinačno imena svih ljudi od dvadeset i više godina koji su služili u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
Brojevi 1,21davahu za pleme Rubenovo jednu brojnost od 46.500.
Brojevi 1,22Za sinove Simeonove: ustanovljujući pojedinačno imena popisanih ljudi, svih ljudi od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 23 davahu jednu brojnost od 59.300 .
Brojevi 1,24Za sinove Gadove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 25 davahu za pleme Gad brojnost od 45.650.
Brojevi 1,26Za sinove Judine: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 27 davaše za pleme Juda brojnost od 74. 600.
Brojevi 1,28Za sinove Izakarove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
Brojevi 1,29davaše za pleme Isakar brojnost od 54.400 .
Brojevi 1,30Za sinove Zabulonove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
Brojevi 1,31davaše za pleme Zabulon brojnost od 57.400.
Brojevi 1,32Glede sinova Josipovih: za sinove Efraimove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
Brojevi 1,33davaše za pleme Efraim brojnost od 40.500.
Brojevi 1,34Za sinove Manasejeve: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 35 davahu za pleme Manase brojnost od 32.200.
Brojevi 1,36Za sinove Benjaminove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
Brojevi 1,37davaše za pleme Manasejevo brojnost od 45.650 .
Brojevi 1,38Za sinove Danov : ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 39 davaše za pleme Dan brojnost od 62.700 .
Brojevi 1,40Za sinove Ašerove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 41 davahu za pleme Ašer brojnost od 41.500.
Brojevi 1,42Za sinove Neftalijeve: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 43 davahu za pleme Neftali brojnost od 53.400 .
Brojevi 1,44Evo dakle brojnosti koje su popisali Mojsije, Aaron i dvanaest odgovornih Izraelovih - oni bijahu po jedan čovjek po plemenu.
Brojevi 1,45Svi sinovi Izraelovi popisani po obiteljima, oni od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci Izraelovoj,
Brojevi 1,46davahu jedno stanje od 603.550.
Brojevi 1,47*Leviti, kao jedno patrijarhalno pleme, ne sudjelovaše u popisu .
Brojevi 1,48Gospod reče Mojsiju:
Brojevi 1,49` Samo pleme Levijevo ti nećeš popisivati i nećeš mu ustanovljavati brojnost među sinovima Izraelovim.
Brojevi 1,50Zadužit ćeš *levite za *boravište *isprave, sav pribor i sav materijal. Oni će ga nositi sa svim priborom, i osiguravati službu i taborovati uokolo.
Brojevi 1,51Kad tabor odlazi, leviti ga rastavljaju; kad se tabor zaustavi, leviti ga sklapaju. Profani koji bi se približio bit će usmrćen.
Brojevi 1,52Sinovi Izraelovi taborovat će svaki u svom taboru, svaki u svojoj vojnoj grupi.
Brojevi 1,53Glede levita, oni će taborovati uokolo boravišta isprave, što će otkloniti jedno stvaranje srdžbe protiv zajednice sinova Izraelovih. Leviti će obavljati službu boravišta isprave. `
Brojevi 1,54To je ono što učiniše sinovi Izraelovi; oni učiniše točno ono što je GOSPOD bio zapovjedio Mojsiju .
4. Mojsijeva 1,1Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj u šatoru od sastanka prvi dan drugoga mjeseca druge godine po izlasku njihovu iz zemlje Misirske, govoreći:
4. Mojsijeva 1,2Izbrojte sav zbor sinova Izrailjevih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh i po imenima njihovijem, sve muškinje, glavu po glavu,
4. Mojsijeva 1,3Od dvadeset godina i više, sve koji mogu ići na vojsku u Izrailju, izbrojte ih po četama njihovijem ti i Aron;
4. Mojsijeva 1,4A s vama neka bude po jedan čovjek od svakoga plemena, koji je poglavar u domu otaca svojih.
4. Mojsijeva 1,5A ovo su imena ljudi koji će biti s vama: od plemena Ruvimova Elisur sin Sedijurov;
4. Mojsijeva 1,6Od Simeunova Salamilo sin Surisadejev;
4. Mojsijeva 1,7Od Judina Nason sin Aminadavov;
4. Mojsijeva 1,8Od Isaharova Natanailo sin Sogarov;
4. Mojsijeva 1,9Od Zavulonova Elijav Sin Helonov;
4. Mojsijeva 1,10Od sinova Josifovijeh: od plemena Jefremova Elisama sin Emijudov; od Manasijina Gamalilo sin Fadasurov;
4. Mojsijeva 1,11Od Venijaminova Avidan sin Gadeonijev;
4. Mojsijeva 1,12Od Danova Ahijezer sin Amisadajev;
4. Mojsijeva 1,13Od Asirova Fagailo sin Ehranov;
4. Mojsijeva 1,14Od Gadova Elisaf sin Raguilov;
4. Mojsijeva 1,15Od Neftalimova Ahirej sin Enanov.
4. Mojsijeva 1,16To su koji se sazivahu na zbor, knezovi u plemenima otaca svojih, tisućnici Izrailjevi.
4. Mojsijeva 1,17I uze Mojsije i Aron te ljude, koji biše imenovani.
4. Mojsijeva 1,18I sabraše sav zbor prvi dan drugoga mjeseca, i prepisaše ih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh i po imenima njihovijem od dvadeset godina i više, glavu po glavu.
4. Mojsijeva 1,19Kako bješe Gospod zapovjedio Mojsiju, tako ih izbroji u pustinji Sinajskoj.
4. Mojsijeva 1,20I bješe sinova prvenca Izrailjeva Ruvima, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbroji po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,21Bješe ih izbrojeni od plemena Ruvimova četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
4. Mojsijeva 1,22Sinova Simeunovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbroji po imenima s glave na glavu sve muškinje od dvadeset godina i više, što mogaše ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,23Bješe ih izbrojenijeh od plemena Simeunova pedeset i devet tisuća i tri stotine.
4. Mojsijeva 1,24Sinova Gadovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,25Bješe ih izbrojenijeh od plemena Gadova četrdeset i pet tisuća, šest stotina i pedeset.
4. Mojsijeva 1,26Sinova Judinijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,27Bješe ih izbrojenijeh od plemena Judina sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
4. Mojsijeva 1,28Sinova Isaharovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,29Bješe ih izbrojenijeh od plemena Isaharova pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
4. Mojsijeva 1,30Sinova Zavulonovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,31Bješe ih izbrojenijeh od plemena Zavulonova pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
4. Mojsijeva 1,32Od sinova Josifovijeh: sinova Jefremovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,33Bješe ih izbrojenijeh od plemena Jefremova četrdeset tisuća i pet stotina.
4. Mojsijeva 1,34Sinova Manasijinih, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,35Bješe ih izbrojenijeh od plemena Manasijina trideset i dvije tisuće i dvjesta.
4. Mojsijeva 1,36Sinova Venijaminovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,37Bješe ih izbrojenijeh od plemena Venijaminova trideset i pet tisuća i četiri stotine.
4. Mojsijeva 1,38Sinova Danovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,39Bješe ih izbrojenijeh od plemena Danova šezdeset dvije tisuće i sedam stotina,
4. Mojsijeva 1,40Sinova Asirovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,41Bješe ih izbrojenijeh od plemena Asirova četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
4. Mojsijeva 1,42Sinova Neftalimovijeh, roda njihova po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, kad se izbrojiše po imenima od dvadeset godina i više svi što mogahu ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,43Bješe ih izbrojenijeh od plemena Neftalimova pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
4. Mojsijeva 1,44Ovo su oni koje Mojsije i Aron izbrojiše s knezovima Izrailjskim, s dvanaest ljudi, koji bijahu po jedan za svaki dom otaca svojih.
4. Mojsijeva 1,45I svega bješe sinova Izrailjevijeh izbrojenijeh po domovima otaca svojih od dvadeset godina i više, svijeh što mogahu ići na vojsku,
4. Mojsijeva 1,46Bješe ih izbrojenijeh šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
4. Mojsijeva 1,47Ali Leviti po plemenu otaca svojih ne biše brojeni među njih.
4. Mojsijeva 1,48Jer Gospod reče Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 1,49Plemena Levijeva nemoj brojati, niti broja njihova sastaviti sa sinovima Izrailjevijem.
4. Mojsijeva 1,50Nego postavi Levite nad šatorom od svjedočanstva i nad svijem posuđem u njemu i nad svijem što pripada njemu; oni neka nose šator i sve posuđe njegovo, neka služe u njemu, i staju oko šatora.
4. Mojsijeva 1,51I kad se šator krene, neka ga slože Leviti; i kad šator stane, onda neka ga razapnu Leviti. A ko bi drugi pristupio, da se pogubi.
4. Mojsijeva 1,52I sinovi Izrailjevi neka staju svaki u svom okolu i svaki kod svoje zastave po četama svojim.
4. Mojsijeva 1,53A Leviti neka staju oko šatora od svjedočanstva, da ne dođe gnjev na zbor sinova Izrailjevijeh; i neka Leviti rade što treba oko šatora od svjedočanstva.
4. Mojsijeva 1,54I učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovjedi, sve tako učiniše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje