Tražilica


Brojevi 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 10,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 10,2"Napravi sebi dvije trube srebrne. Napravi ih kovanim radom. One neka ti služe za to, da sazivaš zajednicu i da znak daješ za polazak tabora.
Brojevi 10,3Čim se zatrubi na njih, neka se skupi sva zajednica kod tebe na ulazu u Šator sastanka.
Brojevi 10,4Ako li se zatrubi samo na jednu, neka se skupe kod tebe knezovi, plemenski poglavari sinova Izraelovih.
Brojevi 10,5Ako se zatrubi bučno, onda neka se kreću tabori, što leže prema istoku.
Brojevi 10,6Ako li se zatrubi po drugi put, onda neka se kreću tabori, Što leže prema jugu. Neka se zatrubi bučno u znak, da imaju poći.
Brojevi 10,7Ima li se sazvati zajednica, onda trubite samo jednostavno, ne trubite bučno.
Brojevi 10,8Samo sinovi Aronovi, svećenici, smiju trubiti na trube. Njihova je uporaba kod vas odredba, što vječito vrijedi za sva koljena.
Brojevi 10,9Kad pođete na vojsku u zemlji svojoj proti neprijatelju, koji vas napada, onda trubite bučno na trube. Tada će vas se spomenuti Gospod, Bog vaš, i spasit će vas od neprijatelja vaših.
Brojevi 10,10Trubite na trube i u dane veselja svojega, na blagdane i mjesece mlađake, kod svojih žrtava paljenica i žrtava mirotvornih. Tako će vam to biti za spomen milostiv kod Boga vašega. Ja sam Gospod, Bog vaš."
Brojevi 10,11U drugoj godini u drugom mjesecu, dvadesetoga u mjesecu, podiže se oblak iznad prebivališta zakona.
Brojevi 10,12Tada pođoše sinovi Izraelovi svojim redom iz pustinje sinajske, i oblak se spusti u pustinji paranskoj,
Brojevi 10,13Bilo je to prvi put, da pođoše na zapovijed Gospodnju, što je bila izašla preko Mojsija.
Brojevi 10,14Najprije pođe zastava tabora sinova Judinih sa svojim četama. Na čelu vojske njihove stajao je Nahšon, sin Aminadabov.
Brojevi 10,15Pred vojskom plemena sinova Isakarovih bio je Netanel, sin Zuarov.
Brojevi 10,16Pred vojskom plemena sinova Zebulunovih bio je Eliab, sin Helonov.
Brojevi 10,17Pošto je sveti Šator bio razIožen, pođoše i sinovi Geršonovi i sinovi Merarijevi, koji su imali nositi sveti Šator.
Brojevi 10,18Tada pođe zastava tabora Rubenova sa svojim četama. Pred vojskom njihovom bio je Elisur, sin Šedeurov.
Brojevi 10,19Vojsku plemena sinova Simeonovih vodio je Šelumiel, sin Surišadajev.
Brojevi 10,20Pred vojskom plemena sinova Gadovih bio je Eliasaf, sin Deuelov.
Brojevi 10,21Tada pođoše sinovi Kohatovi, koji su imali nositi Presveto, do njihova dolaska bio je Šator već postavljen.
Brojevi 10,22Tada pođe zastava tabora sinova Efraimovih sa svojim četama. Pred vojskom njihovom bio je Elišama, sin Amihudov.
Brojevi 10,23Pred vojskom plemena sinova Manasehovih bio je Gamaliel, sin Pedahsurov.
Brojevi 10,24Pred vojskom plemena sinova Benjaminovih bio je Abidan, sin Gideonov.
Brojevi 10,25Nato pođe zastava tabora sinova Danovih sa svojim četama, koja je zaključivala sve tabore. Pred vojskom njihovom bio je Ahiezer, sin Amišadajev.
Brojevi 10,26Pred vojskom plemena sinova Ašerovih bio je Pagiel, sin Okranov.
Brojevi 10,27Pred vojskom plemena sinova Naftalijevih bio je Ahira, sin Enanov.
Brojevi 10,28To je bio red, kojim pođoše sinovi Izraelovi sa svojim četama.
Brojevi 10,29Mojsije reče Hobabu, sinu Midjanca Reuela, tasta Mojsijeva: "Idemo sada u zemlju, za koju obeća Gospod: 'Vama ću je dati.' Hajde s nama. Nagradit ćemo te bogato, jer je Gospod obećao sinovima Izraelovim blagoslov."
Brojevi 10,30A on mu odgovori: "Ne mogu ići s vama. Moram se vratiti u svoju domovinu i k svojoj rodbini."
Brojevi 10,31A onaj ga zamoli: "Ne ostavljaj nas, jer kako ti znaš mjesta, gdje možemo taboriti u pustinji, budi nam savjetnik.
Brojevi 10,32Ako pođeš s nama, i tebe ćemo se bogato spomenuti blagoslovom, što će nam ga udijeliti Gospod."
Brojevi 10,33I tako pođoše od gore Gospodnje, tri dana hoda. Kovčeg zavjeta Gospodnjega išao je pred njima tri dana hoda, da bi im našao mjesto za odmor.
Brojevi 10,34Oblak Gospodnji lebdio je nad njima po danu, kad su polazili iz tabora.
Brojevi 10,35Kadgod je polazio kovčeg, govorio bi Mojsije: "Ustani, Gospode, i neka se razaspu neprijatelji tvoji, i neka pred tobom pobjegnu protivnici tvoji."
Brojevi 10,36Kadgod se je ustavio, govorio bi: "Ustavi se, Gospode, kod četa Izraelovih plemena."
Brojevi 10,1 Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 10,2"Napravi sebi dvije trube; napravi ih od kovana srebra. Neka ti služe za sazivanje zajednice i za pokretanje tabora.
Brojevi 10,3Kad se u njih zatrubi, neka se sva zajednica skupi k tebi na ulazu u Šator sastanka.
Brojevi 10,4Ako li se zatrubi u jednu, neka se k tebi skupe glavari izraelski, tisućnici.
Brojevi 10,5Kad popratite trubljenje bojnim poklikom, neka krenu logori utaboreni na istočnoj strani.
Brojevi 10,6Kad popratite trubljenje bojnim poklikom po drugi put, neka krenu logori utaboreni s južne strane: neka se trubljenje poprati bojnim poklikom da oni krenu.
Brojevi 10,7Trubite i da skupite zajednicu, ali bez bojnog poklika.
Brojevi 10,8Neka u trube trube svećenici, sinovi Aronovi. Neka vam to bude trajnom uredbom za vaše naraštaje.
Brojevi 10,9Kad u svojoj zemlji pođete u rat na neprijatelja koji vas pritisne, zaorite na trube s bojnim poklikom, i Jahve, Bog vaš, sjetit će se vas i bit ćete izbavljeni od svojih neprijatelja.
Brojevi 10,10Na dan svoje svečanosti, svojih blagdana ili svojih mjesečevih mlađaka, dok prinosite svoje paljenice i pričesnice, trubite u trube. Neka to za vas bude spomen pred Bogom vašim. Ja sam Jahve, Bog vaš.
Brojevi 10,11Druge godine drugoga mjeseca dvadesetog dana u mjesecu diže se oblak iznad Prebivališta svjedočanstva.
Brojevi 10,12Tada se Izraelci zapute iz Sinajske pustinje na svoja putovanja. Oblak se zaustavi u pustinji Paranu.
Brojevi 10,13Tako na Jahvinu zapovijed danu Mojsiju krenuše prvi put.
Brojevi 10,14Prva je krenula zastava tabora Judinih sinova u svojim četama. Nad njihovom vojskom bijaše Nahšon, sin Aminadabov;
Brojevi 10,15nad vojskom plemena Jisakarovaca stajaše Netanel, sin Suarov,
Brojevi 10,16a nad vojskom plemena Zebulunovaca bijaše Eliab, sin Helonov.
Brojevi 10,17Zatim, pošto je rastavljeno Prebivalište, krenuše Geršonovci i Merarijevci noseći Prebivalište.
Brojevi 10,18Potom krenu zastava tabora Rubenova u svojim četama. Nad njihovom vojskom bijaše Elisur, sin Šedeurov;
Brojevi 10,19nad vojskom plemena Šimunovaca stajao je Šelumiel, sin Surišadajev;
Brojevi 10,20nad vojskom plemena Gadovaca bio je Elijasaf, sin Deuelov.
Brojevi 10,21Potom krenuše Kehatovci noseći posvećene predmete. Tako je Prebivalište bilo podignuto prije njihova dolaska.
Brojevi 10,22Onda krenu zastava tabora Efrajimovaca u svojim četama. Nad njihovom vojskom bijaše Elišama, sin Amihudov,
Brojevi 10,23nad vojskom plemena Manašeovaca stajaše Gamliel, sin Pedahsurov;
Brojevi 10,24nad vojskom plemena Benjaminovaca bijaše Abidan, sin Gidonijev.
Brojevi 10,25A kao zalazna straža za sve tabore krenu, u svojim četama, zastava tabora Danovaca. Nad njihovom je vojskom stajao Ahiezer, sin Amišadajev.
Brojevi 10,26Nad vojskom plemena Ašerovaca bio je Pagiel, sin Okranov;
Brojevi 10,27a nad vojskom plemena Naftalijevaca bio je Ahira, sin Enanov.
Brojevi 10,28Takav je bio red putovanja Izraelaca svrstanih u svoje čete. Tako su putovali.
Brojevi 10,29Mojsije reče Hobabu, sinu Midjanca Reuela, Mojsijeva tasta: "Zaputili smo se u kraj o kojemu je Jahve rekao: `Dat ću vam ga!` Pođi s nama i dobro ćemo ti činiti, jer je Jahve obećao sreću Izraelu.
Brojevi 10,30"Ne idem", odgovori mu, "nego se vraćam u svoju zemlju; k svojima se vraćam.
Brojevi 10,31"Molim te, ne ostavljaj nas!" - reče. "Budući da znaš gdje nam se treba u pustinji utaboriti, valjat ćeš nam kao oči.
Brojevi 10,32Ako s nama pođeš, dobročinstva koja nam Jahve bude udijelio s tobom ćemo dijeliti.
Brojevi 10,33Od Jahvina brda putovali su tri dana hoda. Kovčeg Jahvina saveza išao je pred njima ta tri dana hoda da im potraži mjesto odmora.
Brojevi 10,34Danju je opet Jahvin oblak bio nad njima, kako bi se iz tabora zaputili.
Brojevi 10,35Kad bi Kovčeg polazio, Mojsije bi rekao: "Ustani, Jahve! Neprijatelji tvoji neka se rasprše! Koji tebe mrze nek` bježe pred tobom!
Brojevi 10,36A kad bi se zaustavljao, popratio bi: "Vrati se, o Jahve! Izraelu ti si tisuće bezbrojne!
Brojevi 10,1GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 10,2` Daj napraviti dvije srebrene trube - načinit ćeš ih od kovane kovine -; one će ti služiti za sazivati zajednicu i pokretati tabor.
Brojevi 10,3Kad se zasvira tim trubama, sva će se zajednica okupiti kod tebe na ulazu u *šator susretanja.
Brojevi 10,4Ako se zasvira samo jednom trubom, odgovorni su oni, poglavari tisuća Izraelovih, koji će se okupljati kod tebe.
Brojevi 10,5Kad vi dadnete jedan moduliran znak, tabori smješteni na istoku će polaziti.
Brojevi 10,6Kad vi zatrubite jedan drugi moduliran znak, tabori smješteni na jugu polazit će . Dat će se moduliran znak za polazak.
Brojevi 10,7Dok će te za sazvati zajednicu davati jedan neprekinut i nemoduliran znak.
Brojevi 10,8Aaronovi sinovi, svećenici, svirat će trube; one će vam služiti za jedan nepromjenjivi obred iz pokoljenja u pokoljenje.
Brojevi 10,9Kad, u svojoj zemlji, vi kreće te u rat protiv neprijatelja koji vas draži, vi će te dati tim trubama jedan primjeren znak. Na takav način, vi će te skrenuti pažnju GOSPODU, vašem Bogu, i bit će te oslobođeni neprijatelja svojih.
Brojevi 10,10Kad budete imali dan radosti, svečanosti, svetkovanje *mladog mjeseca, vi će te zasvirati u te trube da popratite svoje holokauste i vaše žrtve mira; one će vam služiti za skrenuti pažnju vašem Bogu. Ja sam GOSPOD vaš Bog. `
Brojevi 10,11Druge godine, dvadesetog drugog mjeseca, oblak se diže iznad *boravišta *isprave.
Brojevi 10,12Sinovi Izraelovi pođoše iz pustinje Sinaja svaki po svojem redu, a oblak boraviše u pustinji Paran.
Brojevi 10,13Bilo je to prvi put da su pošli na zapovijed GOSPODOVU prenesenu putem Mojsija.
Brojevi 10,14Na prvom mjestu krenu grupa tabora jug sinova Judinih sa svojim armijama. Armija sinova Judinih bijaše pod zapovjedništvom Nahšonovim, sina Aminadabovog
Brojevi 10,15armija plemena sinova Isakarovih, pod zapovjedništvom Netanelovim, sina Suarovog,
Brojevi 10,16armija plemena sinova Zabulonovih, pod zapovjedništvom Eliaba, sina Helonovog.
Brojevi 10,17Boravište bi rastavljeno; sinovi Geršonovi i sinovi Merarijevi pođoše odnoseći boravište.
Brojevi 10,18Grupa tabora Rubenova pođe sa svojim armijama; armija Rubenova bijaše pod zapovjedništvom Elisura, sina Šedeurovog,
Brojevi 10,19armija plemena sinova Šimunovih, pod zapovjedništvom Surišadaja,
Brojevi 10,20armija plemena sinova Gadovih, pod zapovjedništvom Eliasafa, sina Deouelovog.
Brojevi 10,21Potom pođoše Kehatiti noseći *svetište; ostali podigoše boravište prije nego oni stigoše.
Brojevi 10,22Potom pođe grupa tabora sinova Efraimovih sa svojim armijama. Armija sinova Efraimovih bijaše pod zapovjedništvom Elišama, sina Amihodovog,
Brojevi 10,23armija plemena sinova Manasejevih, pod zapovjedništvom Gameliela, sina Pedahsurovog,
Brojevi 10,24armija plemena sinova Benjaminovih, pod zapovjedništvom Avidana, sina Gideonova.
Brojevi 10,25Najzad, pođe u zaštitnici svih tabora, grupa tabora sinova Danovih, sa svojim armijama. Armija sinova Danovih bijaše pod zapovjedništvom Ahiezera, sina Amišadajeva,
Brojevi 10,26armija plemena sinova Ašerovih, pod zapovjedništvom Paguiela, sina Okranova,
Brojevi 10,27armija plemena sinova Neftalijevih, pod zapovjedništvom Ahira, Einanovog.
Brojevi 10,28To je poredak u kojem pođoše sinovi Izraelovi sa svojim armijama. oni pođoše…
Brojevi 10,29Mojsije reče Hobabu, sinu Reuelovom Madianitu, svojem puncu : ` Mi polazimo u kraj o kojem nam GOSPOD reče: Ja vam ga dajem. Dođi s nama. Učinit ćemo da osjetiš sreću koju je GOSPOD obećao Izraelu. `
Brojevi 10,30Hobab mu odgovori: ` Ja neću ići; ja hoću ići u svoju zemlju, k svojoj rodbini. `
Brojevi 10,31Mojsije preuze: ` Ne napuštaj nas! Budući dano da ti poznaješ mjesta gdje ćemo mi moći taborovati u pustinji, ti ćeš nam poslužiti kao vodič.
Brojevi 10,32I ako ti dođeš s nama, kad nam stigne ta sreća koju nam GOSPOD hoće udesiti, mi ćemo ti učiniti da i tebe zapadne.
Brojevi 10,33Oni pođoše od planine GOSPODOVE na jedan hod od tri dana. *Kovčeg saveza GOSPODOVOG bijaše pošao ispred njih na taj hod od tri dana da bi se prepoznalo mjesto gdje će moći taborovati.
Brojevi 10,34Oblak ih GOSPODOV pokrivaše tijekom dana, u momentu kad su napuštali taborište.
Brojevi 10,35Kad kovčeg polažaše, Mojsije govoraše: ` Ustani, GOSPODE! Tvoji se neprijatelji raspršiše, tvoji protivnici pobjegoše pred tobom! `
Brojevi 10,36A kad se zaustavljahu, oni govoraše: ` Vrati se, GOSPODE…! Bezbrojne su tisuće Izraelove! `
4. Mojsijeva 10,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 10,2Načini sebi dvije trube od srebra, kovane da budu; njima ćeš sazivati zbor i zapovijedati da polazi vojska.
4. Mojsijeva 10,3Kad obje zatrube, tada neka se skuplja k tebi sav zbor na vrata šatora od sastanka.
4. Mojsijeva 10,4A kad jedna zatrubi, tada neka se skupljaju k tebi knezovi, glavari od tisuća Izrailjevijeh.
4. Mojsijeva 10,5A kad zatrubite potresajući, tada neka se kreće oko koji leži prema istoku.
4. Mojsijeva 10,6A kad zatrubite drugi put potresajući, onda neka se kreće oko koji je prema jugu; potresajući neka se trubi kad treba da pođu.
4. Mojsijeva 10,7A kad sazivate zbor, trubite, ali ne potresajući.
4. Mojsijeva 10,8A neka trube u trube sinovi Aronovi sveštenici; to da vam je uredba vječna od koljena do koljena.
4. Mojsijeva 10,9I kad pođete na vojsku u zemlji svojoj na neprijatelja koji udari na vas, trubite u trube potresajući; i Gospod Bog vaš opomenuće vas se, i sačuvaćete se od neprijatelja svojih.
4. Mojsijeva 10,10Tako i u dan veselja svojega i na praznike svoje i početke mjeseca svojih trubite u trube prinoseći žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, i biće vam spomen pred Bogom vašim. Ja sam Gospod Bog vaš.
4. Mojsijeva 10,11I u dvadeseti dan drugoga mjeseca druge godine podiže se oblak iznad šatora od svjedočanstva.
4. Mojsijeva 10,12I pođoše sinovi Izrailjevi svojim redom iz pustinje Sinajske, i ustavi se oblak u pustinji Faranskoj.
4. Mojsijeva 10,13Tako pođoše prvi put, kao što Gospod zapovjedi preko Mojsija.
4. Mojsijeva 10,14I pođe naprijed zastava vojske sinova Judinijeh u četama svojim; i nad vojskom njihovom bješe Nason sin Aminadavov;
4. Mojsijeva 10,15A nad vojskom plemena sinova Isaharovijeh Natanailo sin Sogarov;
4. Mojsijeva 10,16A nad vojskom plemena sinova Zavulonovijeh Elijav sin Helonov.
4. Mojsijeva 10,17I složiše šator, pa pođoše sinovi Girsonovi i sinovi Merarijevi noseći šator.
4. Mojsijeva 10,18Potom pođe zastava vojske sinova Ruvimovijeh, a nad njihovom vojskom bješe Elisur sin Sedijurov,
4. Mojsijeva 10,19A nad vojskom plemena sinova Simeunovijeh Salamilo sin Surisadajev,
4. Mojsijeva 10,20A nad vojskom plemena sinova Gadovijeh Elisaf sin Raguilov.
4. Mojsijeva 10,21I pođoše sinovi Katovi noseći svetinju, da bi oni podigli šator dokle ovi dođu.
4. Mojsijeva 10,22Potom pođe zastava vojske sinova Jefremovijeh u četama svojim, a nad vojskom njihovom bješe Elisama sin Emijudov,
4. Mojsijeva 10,23A nad vojskom plemena sinova Manasijinih Gamalilo sin Fadasurov,
4. Mojsijeva 10,24A nad vojskom plemena sinova Venijaminovih Avidan sin Gadeonijev.
4. Mojsijeva 10,25Najposlije pođe zastava vojske sinova Danovijeh u četama svojim, zadnja vojska, i nad vojskom njihovom bješe Ahijezer sin Amisadajev,
4. Mojsijeva 10,26A nad vojskom plemena sinova Asirovijeh Fagailo sin Ehranov,
4. Mojsijeva 10,27A nad vojskom plemena sinova Neftalimovijeh Ahirej sin Enanov.
4. Mojsijeva 10,28Tijem redom pođoše sinovi Izrailjevi u četama svojim, i tako iđahu.
4. Mojsijeva 10,29A Mojsije reče Jovavu sinu Raguilovu Madijaninu, tastu svojemu: idemo na mjesto za koje reče Gospod: vama ću ga dati. Hajde s nama, i dobro ćemo ti učiniti, jer je Gospod obećao Izrailju mnogo dobra.
4. Mojsijeva 10,30A on mu reče: neću ići, nego idem u svoju zemlju i u rod svoj.
4. Mojsijeva 10,31A Mojsije reče nemoj nas ostaviti, jer znaš mjesta u pustinji gdje bismo mogli stajati, pa nam budi vođ.
4. Mojsijeva 10,32I ako pođeš s nama kad dođe dobro koje će nam učiniti Gospod, učinićemo ti dobro.
4. Mojsijeva 10,33I tako pođoše od gore Gospodnje, i iđahu tri dana, i kovčeg zavjeta Gospodnjega iđaše pred njima tri dana tražeći mjesto gdje bi počinuli.
4. Mojsijeva 10,34I oblak Gospodnji bješe nad njima svaki dan kad polažahu s mjesta, gdje bijahu u okolu.
4. Mojsijeva 10,35I kad polažaše kovčeg, govoraše Mojsije: ustani Gospode, i neka se razaspu neprijatelji tvoji, i neka bježe ispred tebe koji mrze na te.
4. Mojsijeva 10,36A kad se ustavljaše, govoraše: uvrati se, Gospode, k mnoštvu tisuća Izrailjevijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje