Tražilica


Brojevi 10. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 10,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 10,2"Napravi sebi dvije trube srebrne. Napravi ih kovanim radom. One neka ti služe za to, da sazivaš zajednicu i da znak daješ za polazak tabora.
Brojevi 10,3Čim se zatrubi na njih, neka se skupi sva zajednica kod tebe na ulazu u Šator sastanka.
Brojevi 10,4Ako li se zatrubi samo na jednu, neka se skupe kod tebe knezovi, plemenski poglavari sinova Izraelovih.
Brojevi 10,5Ako se zatrubi bučno, onda neka se kreću tabori, što leže prema istoku.
Brojevi 10,6Ako li se zatrubi po drugi put, onda neka se kreću tabori, Što leže prema jugu. Neka se zatrubi bučno u znak, da imaju poći.
Brojevi 10,7Ima li se sazvati zajednica, onda trubite samo jednostavno, ne trubite bučno.
Brojevi 10,8Samo sinovi Aronovi, svećenici, smiju trubiti na trube. Njihova je uporaba kod vas odredba, što vječito vrijedi za sva koljena.
Brojevi 10,9Kad pođete na vojsku u zemlji svojoj proti neprijatelju, koji vas napada, onda trubite bučno na trube. Tada će vas se spomenuti Gospod, Bog vaš, i spasit će vas od neprijatelja vaših.
Brojevi 10,10Trubite na trube i u dane veselja svojega, na blagdane i mjesece mlađake, kod svojih žrtava paljenica i žrtava mirotvornih. Tako će vam to biti za spomen milostiv kod Boga vašega. Ja sam Gospod, Bog vaš."
Brojevi 10,11U drugoj godini u drugom mjesecu, dvadesetoga u mjesecu, podiže se oblak iznad prebivališta zakona.
Brojevi 10,12Tada pođoše sinovi Izraelovi svojim redom iz pustinje sinajske, i oblak se spusti u pustinji paranskoj,
Brojevi 10,13Bilo je to prvi put, da pođoše na zapovijed Gospodnju, što je bila izašla preko Mojsija.
Brojevi 10,14Najprije pođe zastava tabora sinova Judinih sa svojim četama. Na čelu vojske njihove stajao je Nahšon, sin Aminadabov.
Brojevi 10,15Pred vojskom plemena sinova Isakarovih bio je Netanel, sin Zuarov.
Brojevi 10,16Pred vojskom plemena sinova Zebulunovih bio je Eliab, sin Helonov.
Brojevi 10,17Pošto je sveti Šator bio razIožen, pođoše i sinovi Geršonovi i sinovi Merarijevi, koji su imali nositi sveti Šator.
Brojevi 10,18Tada pođe zastava tabora Rubenova sa svojim četama. Pred vojskom njihovom bio je Elisur, sin Šedeurov.
Brojevi 10,19Vojsku plemena sinova Simeonovih vodio je Šelumiel, sin Surišadajev.
Brojevi 10,20Pred vojskom plemena sinova Gadovih bio je Eliasaf, sin Deuelov.
Brojevi 10,21Tada pođoše sinovi Kohatovi, koji su imali nositi Presveto, do njihova dolaska bio je Šator već postavljen.
Brojevi 10,22Tada pođe zastava tabora sinova Efraimovih sa svojim četama. Pred vojskom njihovom bio je Elišama, sin Amihudov.
Brojevi 10,23Pred vojskom plemena sinova Manasehovih bio je Gamaliel, sin Pedahsurov.
Brojevi 10,24Pred vojskom plemena sinova Benjaminovih bio je Abidan, sin Gideonov.
Brojevi 10,25Nato pođe zastava tabora sinova Danovih sa svojim četama, koja je zaključivala sve tabore. Pred vojskom njihovom bio je Ahiezer, sin Amišadajev.
Brojevi 10,26Pred vojskom plemena sinova Ašerovih bio je Pagiel, sin Okranov.
Brojevi 10,27Pred vojskom plemena sinova Naftalijevih bio je Ahira, sin Enanov.
Brojevi 10,28To je bio red, kojim pođoše sinovi Izraelovi sa svojim četama.
Brojevi 10,29Mojsije reče Hobabu, sinu Midjanca Reuela, tasta Mojsijeva: "Idemo sada u zemlju, za koju obeća Gospod: 'Vama ću je dati.' Hajde s nama. Nagradit ćemo te bogato, jer je Gospod obećao sinovima Izraelovim blagoslov."
Brojevi 10,30A on mu odgovori: "Ne mogu ići s vama. Moram se vratiti u svoju domovinu i k svojoj rodbini."
Brojevi 10,31A onaj ga zamoli: "Ne ostavljaj nas, jer kako ti znaš mjesta, gdje možemo taboriti u pustinji, budi nam savjetnik.
Brojevi 10,32Ako pođeš s nama, i tebe ćemo se bogato spomenuti blagoslovom, što će nam ga udijeliti Gospod."
Brojevi 10,33I tako pođoše od gore Gospodnje, tri dana hoda. Kovčeg zavjeta Gospodnjega išao je pred njima tri dana hoda, da bi im našao mjesto za odmor.
Brojevi 10,34Oblak Gospodnji lebdio je nad njima po danu, kad su polazili iz tabora.
Brojevi 10,35Kadgod je polazio kovčeg, govorio bi Mojsije: "Ustani, Gospode, i neka se razaspu neprijatelji tvoji, i neka pred tobom pobjegnu protivnici tvoji."
Brojevi 10,36Kadgod se je ustavio, govorio bi: "Ustavi se, Gospode, kod četa Izraelovih plemena."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje