Tražilica


Brojevi 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 11,1Narod se stade glasno tužiti pred Gospodom, da mu je zlo. Kad je Gospod to čuo, planu gnjev njegov. Oganj, što je izlazio od Gospoda, raspali se na njih i uništi jedan dio tabora.
Brojevi 11,2Tada zavapi narod k Mojsiju za pomoć. Kad se Mojsije pomoli Gospodu, ugasi se oganj.
Brojevi 11,3Prozva se to mjesto Tabera, jer se je tamo bio raspalio na njih oganj, što je izlazio od Gospoda.
Brojevi 11,4I kad se je svjetina, što je bila među njima, polakomila za drugim jelima, stadoše sinovi Izraelovi opet jadikovati. Tužili su se: "Tko će nam dati da jedemo mesa?
Brojevi 11,5Spominjemo se riba, što smo ih jeli u Egiptu zabadava, krastavaca i dinja, luka, crvenoga luka i češnjaka.
Brojevi 11,6A sad nam je, da uginemo. Ovdje nema upravo ništa. Oči nam ne vide ništa drugo osim mane."
Brojevi 11,7Mana je bila kao sjeme korijandrovo i nalik na bdelij.
Brojevi 11,8Narod je išao okolo i skupljao ju, mlio ju na žrvnjima ili tucao u stupama, kuhao ju u loncima i pravio od nje kolače. Okus joj je bio kao okus kolača pripravljena s uljem.
Brojevi 11,9Kad bi noću pala rosa na tabor, pala bi s njom i mana.
Brojevi 11,10Kad je čuo Mojsije gdje narod jadikuje u porodicama svojim, svaki na ulazu u Šator svoj, gnjev Božji bio se je žestoko raspalio zbog toga, i Mojsiju bilo je to veoma žao.
Brojevi 11,11Onda se je Mojsije potužio Gospodu: "Zašto tako zlostavljaš slugu svojega, i zašto do mene tako malo držiš, da si mi naprtio teret brige za taj čitav narod?
Brojevi 11,12Zar sam ja taj čitav narod nosio u krilu svojem i donio ga na svijet, da možeš od mene tražiti. Nosi ga u naručju svojem, kao što dojilja nosi dojenče, u zemlju, koju sam obećao ocima njegovim?
Brojevi 11,13Odakle da uzmem meso, da ga dadnem tomu čitavu narodu? Plaču preda mnom i vapiju: Daj nam mesa da jedemo.
Brojevi 11,14Ja ne mogu više nositi brigu sam za taj čitav narod. To je odveć teško za me.
Brojevi 11,15Ako misliš tako dalje postupati s menom, onda me radije odmah ubij, ako ti još štogod vrijedim, da ne gledam dulje nesreću svoju."
Brojevi 11,16Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Pozovi mi sedamdeset ljudi između starješina Izraelovih, za koje znaš, da su zreli ljudi i sposobni za službu poglavarsku. Dovedi ih k Šatoru sastanka. Tamo neka se postave s tobom,
Brojevi 11,17Dok ja siđem. Tamo ću govoriti s tobom i od duha, što počiva na tebi, uzet ću i njima ga dati. Oni će s tobom dijeliti teret brige za narod.
Brojevi 11,18A narodu reci: Posvetite se za sutra. Mesa ćete dobiti i jesti. Glasno ste jadikovali pred Gospodom i vapili: Tko će nam dati mesa da jedemo? U Egiptu imali smo dobro. Gospod će vam eto dati mesa da jedete.
Brojevi 11,19Nećete ga jesti samo jedan dan, ni dva, pet, deset ili dvadeset dana,
Brojevi 11,20Nego čitav mjesec dana, dokle vam na nos ne udari i ne ogadi vam se, jer vi ste Gospoda, koji je među vara, prezreli i pred njim jadikovali i tužili se: Da nijesmo ipak otišli iz Egipta."
Brojevi 11,21Mojsije reče: "Šest stotina tisuća pješaka ima naroda, među kojim ja živim, a ti kažeš: 'Dat ću im mesa da jedu čitav mjesec dana.'
Brojevi 11,22Može li im se poklati toliko ovaca i goveda, da im bude dosta? Može li im se pohvatati sve ribe morske, da bude za njih dosta?"
Brojevi 11,23A Gospod odgovori Mojsiju: "Zar je možda ruka Gospodnja preslaba? Sad ćeš vidjeti, hoće li se moja riječ pred tobom ispuniti ili ne."
Brojevi 11,24Nato izađe Mojsije, priopći narodu riječi Gospodnje i pozva sedamdeset starijih ljudi iz naroda. Postavi ih okolo Šatora.
Brojevi 11,25Tada siđe Gospod u oblaku i progovori s njim, uze onda od duha koji je živio u njemu, i dade ga sedamdesetorici sijedih ljudi. Čim se je bio duh spustio na njih, zapadoše oni u proročko ushićenje. To im se poslije ne dogodi više.
Brojevi 11,26A dvojica od njih ostaše u taboru Jedan se zvao Eldad, drugi Medad I na njih se spustio duh. Pripadali su naime zapisanima, ali nijesu bili izašli k Šatoru. I oni zapadoše u taboru u proročko ushićenje.
Brojevi 11,27Jedan sluga otrča i javi Mojsiju: "Eldad i Medad zapali su u taboru u proročko ushićenje."
Brojevi 11,28Tada zamoli Jošua, sin Nunov, koji je od mladosti bio sluga Mojsijev: "Gospodaru, Mojsije, zabrani im to."
Brojevi 11,29A Mojsije mu reče: "što se ti raspaljuješ za me? O, kad bi samo sav narod Gospodnji bio sastavljen od proroka. Kad bi Gospod svima dao svojega duha."
Brojevi 11,30Nato se Mojsije vrati u tabor sa starješinama Izraelovim.
Brojevi 11,31Tada se po zapovijedi Gospodnjoj podiže vjetar, koji nanese od mora prepelice i razasu ih nad taborom unaokolo dan hoda daleko na sve strane do dva lakta visoko od zemlje.
Brojevi 11,32I narod se dade, te je čitav dan i čitavu noć i čitav idući dan hvatao prepelice. Tko je malo nakupio, imao ih je deset homera. Prostriješe ih tada okolo tabora, da se suše.
Brojevi 11,33Još im nije bilo meso između zuba iščeznulo, a gnjev Gospodnji raspali se na narod. Gospod udari narod veoma teškom kaznom.
Brojevi 11,34Zato se prozva to mjesto Kibrot Hataava, jer se tamo pokopa pohlepni narod.
Brojevi 11,35Od Kibrot Hataave pođe narod dalje u Haserot. U Haserotu ostadoše.
Brojevi 11,1 I stade narod zlobno mrmljati u Jahvine uši. Kad to ču Jahve, planu gnjevom. Jahvin oganj izbi među njima i spali jedan kraj tabora.
Brojevi 11,2Narod zavapi Mojsiju, a Mojsije se pomoli Jahvi i oganj se utiša.
Brojevi 11,3Ono se mjesto prozva Tabera, jer je Jahvin oganj ondje zaplamtio na njih.
Brojevi 11,4Svjetinu koja se oko njih skupila obuzme pohlepa za jelom. Izraelci se opet upuste u jadikovanje govoreći: "Tko će nas nasititi mesom?
Brojevi 11,5Sjećamo se kako smo u Egiptu jeli badava ribe, krastavaca, dinje, prase, luka i češnjaka.
Brojevi 11,6Sad nam život vene; nema ničega, osim mane, pred našim očima.
Brojevi 11,7Mana je bila kao zrno korijandera i nalik na bdelij.
Brojevi 11,8Narod išao naokolo, skupljao je, a onda tro kamenom na kamenoj ploči ili stupao u stupi. Kuhao ju je u loncu i od nje pravio kolače. Okus joj bijaše kao okus kolača zgotovljena u ulju.
Brojevi 11,9Kad bi se noću spuštala rosa po taborištu, s njome bi se spustila i mana.
Brojevi 11,10Mojsije je slušao kako jadikuje narod u svojim obiteljima, svatko na ulazu u svoj šator. Gnjev Jahvin žestoko planu i Mojsije se ražalosti.
Brojevi 11,11"Zašto zlostavljaš slugu svoga?" - upravi Mojsije riječ Jahvi. "Zašto nisam stekao milost u tvojim očima kad si na me uprtio teret svega ovog naroda?
Brojevi 11,12Zar je od mene potekao sav ovaj narod? Zar sam ga ja rodio, kad veliš: `Nosi ga u svome krilu, kao što dojilja nosi dojenče, u zemlju što sam je pod zakletvom obećao njihovim očevima!`
Brojevi 11,13Odakle meni meso da ga dam svemu ovom puku koji plače oko mene govoreći: `Daj nam mesa da jedemo!`
Brojevi 11,14Ja sam ne mogu nositi sav ovaj narod. Preteško je to za me.
Brojevi 11,15Ako ćeš ovako sa mnom postupati, radije me ubij, ako sam stekao milost u tvojim očima, da više ne gledam svoga jada.
Brojevi 11,16Onda Jahve reče Mojsiju: "Skupi mi sedamdeset muževa između starješina izraelskih za koje znaš da su starješine narodu i njegovi nadglednici. Dovedi ih u Šator sastanka pa neka ondje zauzmu svoja mjesta s tobom.
Brojevi 11,17Ja ću sići i ondje s tobom govoriti; uzet ću nešto duha koji je na tebi i stavit ću ga na njih. Tako će s tobom nositi teret naroda da ga ne nosiš sam.
Brojevi 11,18Nadalje, kaži narodu: Za sutra se posvetite i jest ćete mesa, jer ste mrmljali u uši Jahvi govoreći: `Tko će nas nasititi mesa? U Egiptu nam je bilo dobro.` Jahve će vam, dakle, dati mesa da jedete.
Brojevi 11,19Nećete ga jesti samo jedan dan, ni dva dana, ni pet dana, ni deset dana, ni dvadeset dana,
Brojevi 11,20nego cio mjesec, sve dok vam ne izbije na nosnice i ne ogadi vam se, jer ste odbacili Jahvu koji je među vama mrmljajući pred njim riječima: `Zašto smo uopće odlazili iz Egipta!`
Brojevi 11,21"Naroda u kojemu se nalazim", odgovori Mojsije, "ima šest stotina tisuća pješaka, a ti kažeš: `Mesa ću im dati da jedu mjesec dana.`
Brojevi 11,22Može li im se naklati sitne i krupne stoke da im dostane? Mogu li im se sve ribe iz mora zgrnuti da im bude dosta?
Brojevi 11,23Jahve reče Mojsiju: "Zar je ruka Jahvina tako kratka? Sad ćeš vidjeti hoće li se obistiniti moja riječ ili neće.
Brojevi 11,24Mojsije izađe i kaza narodu Jahvine riječi. Onda skupi sedamdeset muževa između narodnih starješina i smjesti ih oko Šatora.
Brojevi 11,25Jahve siđe u oblaku i poče s njim govoriti. Zatim uze od duha koji bijaše na njemu i stavi na onu sedamdesetoricu starješina. Kad duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikad ne učiniše.
Brojevi 11,26Dvojica ostadoše u taboru. Jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počinuo - bili su i oni među upisanima, premda nisu došli u tabor - te počeše u taboru prorokovati.
Brojevi 11,27Neki mladić otrča te javi Mojsiju: "Eldad i Medad", reče, "prorokuju u taboru!
Brojevi 11,28Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reče: "Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih!
Brojevi 11,29Mojsije mu odgovori: "Zar si zavidan zbog mene! Oh, kad bi sav narod Jahvin postao prorok! Kad bi Jahve na njih izlio svoga duha!
Brojevi 11,30Potom se Mojsije i starješine izraelske vrate u tabor.
Brojevi 11,31Tada Jahve zapovjedi te zapuhnu vjetar i nanese prepelice od mora i sasu ih na tabor, na dan hoda i s ove i s one strane tabora, na dva lakta iznad zemlje.
Brojevi 11,32Narod je ustao te je toga cijeloga dana, svu noć i cio sutrašnji dan skupljao prepelice. Onaj tko ih je skupio najmanje imao je deset homera.
Brojevi 11,33Zatim ih razastriješe oko tabora. Meso još bijaše među njihovim zubima - još ga nisu prožvakali - kadli planu Jahvin gnjev protiv naroda: Jahve udari narod strašnim pomorom.
Brojevi 11,34Ono se mjesto prozva Kibrot Hataava, jer su ondje pokopali one koji se bijahu polakomili.
Brojevi 11,35Iz Kibrot Hataave narod se zaputi u Haserot. I utabori se u Haserotu.

Brojevi 11,1Jednog dana narod pade u plač, što GOSPOD sasluša s neugodom. Slušajući ih GOSPOD obuze srdžba. Vatra GOSPODOVA opustoši narod i proguta jedan kraj tabora.
Brojevi 11,2Puk zakriča put GOSPODA; i vatra se stiša.
Brojevi 11,3Dadoše tom mjestu ime Tavera jer vatra GOSPODOVA bijaše uništila sinove Izraelove.
Brojevi 11,4Bijaše među njima jedna gomila ljudi koji bijahu obuhvaćeni lakomošću; i sami sinovi Izraelovi počeše plakati: ` Tko će nam dati mesa jesti?
Brojevi 11,5Mi se sjećamo ribe koju smo gotovo besplatno jeli u Egiptu, krastavaca, lubenice, poriluka, luka, češnjaka!
Brojevi 11,6A sad se naš život učmao; više ničeg od toga! Ne vidimo više ništa osim mane. `
Brojevi 11,7Mana je sličila na zrna koriandera; njen izgled bijaše onaj od bdeliuma .
Brojevi 11,8Narod se raspršivaše za prikupljati ju; potom ju drobiše u mlinovima ili tucahu u jednom mužaru; kuhali su ju u kazanima i spremali od nje pogače. Ona imaše okus kolača s uljem.
Brojevi 11,9Kad bi se rosa spustila na tabor tijekom noći, mana se po njemu također prostirala.
Brojevi 11,10Mojsije začu narod koji plakaše, svrstan u klanove, svaki na ulazu u svoj šator. GOSPOD se zapali jednom živim bijesom i Mojsije pogrješno shvati.
Brojevi 11,11`Zašto ti, reče on GOSPODU, hoćeš zlo svojem sluzi? Zašto sam ja u nemilosti pred tobom do te točke da mi ti namećeš teret cijelog tog naroda?
Brojevi 11,12Jesam li ja taj koji je začeo ovaj puk? Jesam li ga ja porodio? Zašto mi ti kažeš: Nosi ga na svom srcu kao jedna hraniteljica što nosi jedno dijete, i to sve do zemlje koju si ti obećao njegovim očevima?
Brojevi 11,13Gdje ću ja naći mesa za dati cijelom ovom puku koji me progoni svojim plačem i govori mi: Daj nam mesa za jesti?
Brojevi 11,14Ja ne mogu više, ja sam, nositi sav ovaj narod; on je pretežak za mene.
Brojevi 11,15Ako ćeš tako postupati sa mnom, učini da umrem - kad bih samo našao milosti u tvojim očima! Da više ne podnosim svoju tužnu sudbinu! `
Brojevi 11,16GOSPOD reče Mojsiju: ` Okupi mi 70 *starješina Izraelovih, ljude koje ti poznaješ kao starješine i upravitelji puka, ti ćeš ih dovesti k *šatoru susretanja; oni će se tu poredati pred tobom.
Brojevi 11,17Ja ću sići i govoriti ti; ja ću uzeti malo od duha koji je u tebi i prenijeti u njih; oni će tada ponijeti s tobom teret puka i ti više nećeš bit sam za nositi ga.
Brojevi 11,18A, puku ćeš reći:*posvetite se za sutra i budite u stanju za jesti meso. Jer vi ste učinili da GOSPOD sasluša vašu žalbu: Tko će nam dati da jesti mesa? Tako nam je dobro bilo u Egiptu! GOSPOD će vam dakle dati mesa, vi će te ga jesti;
Brojevi 11,19i vi ga neće te jesti samo jedan ili dva dana, niti čak pet, deset ili dvadeset,
Brojevi 11,20već cijeli jedan mjesec, sve dok vam ne iziđe na nos, sve dok ga ne budete povraćali. Sve to zato jer ste odbacili GOSPODA koji je u vašoj sredini i jer ste podnijeli tu žalbu: Zašto smo dakle izišli iz Egipta?`
Brojevi 11,21Mojsije preuze: ` Ovaj puk u čijoj se sredini ja nalazim broji 600 tisuća pješaka, a ti kažeš: Ja ću njima dati mesa i oni će imati cijeli jedan mjesec!
Brojevi 11,22Kad bi čak poklali svu krupnu sitnu stoku za njih, da li bi im to dostajalo? Sva morska riba, ako bi ju mogli pohvatati za njih, da li bi im dostajala?
Brojevi 11,23GOSPOD reče Mojsiju: ` Ruka GOSPODOVA da li će biti kratka? Sad ćeš vidjeti da li će moja riječ biti ostvarena ili ne za tebe. `
Brojevi 11,24Mojsije iziđe iz *šatora susretanja i donese puku riječi GOSPODOVE; on okupi 70 *poglavara puka koje postavi uokolo šatora.
Brojevi 11,25GOSPOD siđe u oblaku i reče mu; on preuze malo duha koji bijaše u Mojsiju da bi ga dao sedamdesetorici poglavara. Čim se duh spusti na njih, oni *oni počeše *prorokovati, ali ne nastaviše.
Brojevi 11,26Dva čovjeka bijahu ostala u taboru; zvali su se, jedan Eldad, a drugi Medad; duh se spusti na njih - oni u stvari bijahu na listi, ali nisu bili izišli za otići u šator susretanja - i oni prorokovahu u taboru.
Brojevi 11,27Jedan dječak otrča upozoriti Mojsija: ` Eldad i Medad upravo prorokuju u taboru!
Brojevi 11,28Jozua, sin Nunov, koji od mladosti bijaše službi Mojsijevoj, uplete se: ` Mojsije, gospodaru moj, zaustavi ih! `
Brojevi 11,29Mojsije uzvrati: ` Hoćeš li ti biti ljubomoran umjesto mene? Kad bi samo sav puk GOSPODOV postao puk proroka na koji bi GOSPOD stavio duh svoj! `
Brojevi 11,30Mojsije se povuče u tabor kao i svi poglavari Izraelovi.
Brojevi 11,31Jedan vjetar poslan po GOSPODU dizaše se; s mora, donese prepelice koje onda obori na tabor i svud uokolo, na udaljenosti od jednog dana hoda sa svake strane tabora; one pokriše tle na dva lakta debljine sloja.
Brojevi 11,32Narod ostade budan cijeli taj dan, cijelu noć i još sutradan skupljajući te prepelice. Onaj koji je najmanje skupio imaše ih deset homera, oni ih prostriješe posvuda uokolo tabora.
Brojevi 11,33Meso bijaše još među njihovim zubima, oni ne bijahu završili žvakati; kad se GOSPOD zapali od gnjeva protiv puka i uputi mu jedan vrlo snažan udarac .
Brojevi 11,34Dadoše tom mjestu ime Kivrot-Tahava - Grobnica Pohlepe; jer bilo je to ondje gdje su pokopali mnoštvo onih koji su bili zahvaćeni pohlepom.
Brojevi 11,35Iz Kivrot-Tahavae, puk pođe za Hacerot. Oni bijahu u Hacerotu:
4. Mojsijeva 11,1Poslije stade se tužiti narod da mu je teško; a to ne bi po volji Gospodu; i kad Gospod ču, razgnjevi se; i raspali se na njih oganj Gospodnji, i sažeže krajnje u okolu.
4. Mojsijeva 11,2Tada zavapi narod k Mojsiju, a Mojsije se pomoli Gospodu, i ugasi se oganj.
4. Mojsijeva 11,3I prozva se ono mjesto Tavera, jer se raspali na njih oganj Gospodnji.
4. Mojsijeva 11,4A svjetina što bijaše među njima, bješe vrlo lakoma, te i sinovi Izrailjevi stadoše plakati govoreći: ko će nas nahraniti mesa?
4. Mojsijeva 11,5Opomenusmo se riba što jeđasmo u Misiru zabadava, i krastavaca i dinja i luka crnoga i bijeloga.
4. Mojsijeva 11,6A sada posahnu duša naša, nema ništa osim mane pred očima našima.
4. Mojsijeva 11,7A mana bješe kao sjeme korijandrovo, a boja mu bješe kao boja u bdela.
4. Mojsijeva 11,8I izlažaše narod, te kupljahu, i meljahu na žrvnjima ili tucahu u stupama, i kuhahu u kotlu, ili miješahu pogače; a kus joj bijaše kao kus od novoga ulja.
4. Mojsijeva 11,9I kad padaše rosa po okolu noću, padaše s njom i mana.
4. Mojsijeva 11,10I ču Mojsije gdje narod plače u porodicama svojim, svaki na vratima od šatora svojega; i Gospod se razgnjevi vrlo, i Mojsiju bi teško.
4. Mojsijeva 11,11Pa reče Mojsije Gospodu: zašto učini tako zlo sluzi svojemu? I zašto ne nađoh milosti pred tobom, nego metnu na me teret svega naroda ovoga?
4. Mojsijeva 11,12Eda li ja začeh sav ovaj narod? Eda li ga ja rodih, kad mi kažeš: iznesi ga u naručju svojem, kao što nosi dojilja dijete, u onu zemlju za koju si se zakleo ocima njihovijem.
4. Mojsijeva 11,13Otkuda meni mesa da dam svemu ovom narodu? Jer plaču preda mnom govoreći: daj nam mesa da jedemo.
4. Mojsijeva 11,14Ne mogu ja sam nositi svega naroda ovoga, jer je teško za mene.
4. Mojsijeva 11,15Ako ćeš tako činiti sa mnom, ubij me bolje, ako sam našao milost pred tobom, da ne gledam zla svojega.
4. Mojsijeva 11,16A Gospod reče Mojsiju: saberi mi sedamdeset ljudi između starješina Izrailjevijeh, koje znaš da su starješine narodu i upravitelji njegovi, i dovedi ih k šatoru od sastanka, neka ondje stanu s tobom.
4. Mojsijeva 11,17Tada ću sići i govoriti ondje s tobom, i uzeću od duha koji je na tebi i metnuću na njih, da nose s tobom teret narodni i da ne nosiš ti sam.
4. Mojsijeva 11,18A narodu reci: pripravite se za sjutra da jedete mesa, jer plakaste da Gospod ču, i rekoste: ko će nas nahraniti mesa? Jer nam dobro bijaše u Misiru. Daće vam dakle Gospod mesa i ješćete.
4. Mojsijeva 11,19Nećete jesti jedan dan, ni dva dana, ni pet dana, ni deset dana, ni dvadeset dana;
4. Mojsijeva 11,20Nego cio mjesec dana, dokle vam na nos ne udari i ne ogadi vam se, zato što odbaciste Gospoda koji je među vama i plakaste pred njim govoreći: zašto iziđosmo iz Misira?
4. Mojsijeva 11,21A Mojsije reče: šest stotina tisuća pješaka ima naroda, u kojem sam, pa ti kažeš: daću im mesa da jedu cio mjesec dana.
4. Mojsijeva 11,22Eda li će im se poklati ovce i goveda da im dostane? Ili će im se pokupiti sve ribe morske da im bude dosta?
4. Mojsijeva 11,23A Gospod reče Mojsiju: zar ruka Gospodnja neće biti dovoljna? Vidjećeš hoće li biti što ti rekoh ili neće.
4. Mojsijeva 11,24I Mojsije izide i reče narodu riječi Gospodnje; i sabra sedamdeset ljudi između starješina narodnijeh, i postavi ih oko šatora.
4. Mojsijeva 11,25I Gospod siđe u oblaku, i govori k njemu, i uzevši od duha koji bješe na njemu metnu na onijeh sedamdeset ljudi starješina; i kad duh dođe na njih, prorokovahu, ali više nikad.
4. Mojsijeva 11,26A dva čovjeka ostaše u okolu, jednom bješe ime Eldad, a drugom Modad, na koje dođe duh, jer i oni bijahu zapisani ali ne dođoše k šatoru, i stadoše prorokovati u okolu.
4. Mojsijeva 11,27I dotrča momak, te javi Mojsiju govoreći: Eldad i Modad prorokuju u okolu.
4. Mojsijeva 11,28A Isus sin Navin, sluga Mojsijev, jedan od momaka njegovijeh, reče govoreći: Mojsije gospodaru moj, zabrani im.
4. Mojsijeva 11,29A Mojsije mu odgovori: zar zavidiš mene radi? Kamo da sav narod Gospodnji postanu proroci i da Gospod pusti duh svoj na njih!
4. Mojsijeva 11,30Potom se vrati Mojsije u oko sa starješinama Izrailjevijem.
4. Mojsijeva 11,31Tada se podiže vjetar od Gospoda, i potjera od mora prepelice, i razasu ih po okolu na dan hoda odovuda i na dan hoda odonuda oko okola, na dva lakta od zemlje.
4. Mojsijeva 11,32I ustavši narod ceo onaj dan i svu noć i ceo drugi dan kupljaše prepelice: i ko nakupi najmanje nakupi deset gomora; i povješaše ih sebi redom oko okola.
4. Mojsijeva 11,33Ali meso još im bijaše u zubima, jošte ga ne pojedoše, a Gospod se razgnjevi na narod i udari Gospod narod pomorom vrlo velikim.
4. Mojsijeva 11,34I prozva se ono mjesto Kivrot-Atava jer ondje ukopaše narod koji se bješe polakomio.
4. Mojsijeva 11,35I pođe narod od Kivrot-Atave u Asirot, i stadoše u Asirotu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje