Tražilica


Brojevi 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 11,1Narod se stade glasno tužiti pred Gospodom, da mu je zlo. Kad je Gospod to čuo, planu gnjev njegov. Oganj, što je izlazio od Gospoda, raspali se na njih i uništi jedan dio tabora.
Brojevi 11,2Tada zavapi narod k Mojsiju za pomoć. Kad se Mojsije pomoli Gospodu, ugasi se oganj.
Brojevi 11,3Prozva se to mjesto Tabera, jer se je tamo bio raspalio na njih oganj, što je izlazio od Gospoda.
Brojevi 11,4I kad se je svjetina, što je bila među njima, polakomila za drugim jelima, stadoše sinovi Izraelovi opet jadikovati. Tužili su se: "Tko će nam dati da jedemo mesa?
Brojevi 11,5Spominjemo se riba, što smo ih jeli u Egiptu zabadava, krastavaca i dinja, luka, crvenoga luka i češnjaka.
Brojevi 11,6A sad nam je, da uginemo. Ovdje nema upravo ništa. Oči nam ne vide ništa drugo osim mane."
Brojevi 11,7Mana je bila kao sjeme korijandrovo i nalik na bdelij.
Brojevi 11,8Narod je išao okolo i skupljao ju, mlio ju na žrvnjima ili tucao u stupama, kuhao ju u loncima i pravio od nje kolače. Okus joj je bio kao okus kolača pripravljena s uljem.
Brojevi 11,9Kad bi noću pala rosa na tabor, pala bi s njom i mana.
Brojevi 11,10Kad je čuo Mojsije gdje narod jadikuje u porodicama svojim, svaki na ulazu u Šator svoj, gnjev Božji bio se je žestoko raspalio zbog toga, i Mojsiju bilo je to veoma žao.
Brojevi 11,11Onda se je Mojsije potužio Gospodu: "Zašto tako zlostavljaš slugu svojega, i zašto do mene tako malo držiš, da si mi naprtio teret brige za taj čitav narod?
Brojevi 11,12Zar sam ja taj čitav narod nosio u krilu svojem i donio ga na svijet, da možeš od mene tražiti. Nosi ga u naručju svojem, kao što dojilja nosi dojenče, u zemlju, koju sam obećao ocima njegovim?
Brojevi 11,13Odakle da uzmem meso, da ga dadnem tomu čitavu narodu? Plaču preda mnom i vapiju: Daj nam mesa da jedemo.
Brojevi 11,14Ja ne mogu više nositi brigu sam za taj čitav narod. To je odveć teško za me.
Brojevi 11,15Ako misliš tako dalje postupati s menom, onda me radije odmah ubij, ako ti još štogod vrijedim, da ne gledam dulje nesreću svoju."
Brojevi 11,16Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Pozovi mi sedamdeset ljudi između starješina Izraelovih, za koje znaš, da su zreli ljudi i sposobni za službu poglavarsku. Dovedi ih k Šatoru sastanka. Tamo neka se postave s tobom,
Brojevi 11,17Dok ja siđem. Tamo ću govoriti s tobom i od duha, što počiva na tebi, uzet ću i njima ga dati. Oni će s tobom dijeliti teret brige za narod.
Brojevi 11,18A narodu reci: Posvetite se za sutra. Mesa ćete dobiti i jesti. Glasno ste jadikovali pred Gospodom i vapili: Tko će nam dati mesa da jedemo? U Egiptu imali smo dobro. Gospod će vam eto dati mesa da jedete.
Brojevi 11,19Nećete ga jesti samo jedan dan, ni dva, pet, deset ili dvadeset dana,
Brojevi 11,20Nego čitav mjesec dana, dokle vam na nos ne udari i ne ogadi vam se, jer vi ste Gospoda, koji je među vara, prezreli i pred njim jadikovali i tužili se: Da nijesmo ipak otišli iz Egipta."
Brojevi 11,21Mojsije reče: "Šest stotina tisuća pješaka ima naroda, među kojim ja živim, a ti kažeš: 'Dat ću im mesa da jedu čitav mjesec dana.'
Brojevi 11,22Može li im se poklati toliko ovaca i goveda, da im bude dosta? Može li im se pohvatati sve ribe morske, da bude za njih dosta?"
Brojevi 11,23A Gospod odgovori Mojsiju: "Zar je možda ruka Gospodnja preslaba? Sad ćeš vidjeti, hoće li se moja riječ pred tobom ispuniti ili ne."
Brojevi 11,24Nato izađe Mojsije, priopći narodu riječi Gospodnje i pozva sedamdeset starijih ljudi iz naroda. Postavi ih okolo Šatora.
Brojevi 11,25Tada siđe Gospod u oblaku i progovori s njim, uze onda od duha koji je živio u njemu, i dade ga sedamdesetorici sijedih ljudi. Čim se je bio duh spustio na njih, zapadoše oni u proročko ushićenje. To im se poslije ne dogodi više.
Brojevi 11,26A dvojica od njih ostaše u taboru Jedan se zvao Eldad, drugi Medad I na njih se spustio duh. Pripadali su naime zapisanima, ali nijesu bili izašli k Šatoru. I oni zapadoše u taboru u proročko ushićenje.
Brojevi 11,27Jedan sluga otrča i javi Mojsiju: "Eldad i Medad zapali su u taboru u proročko ushićenje."
Brojevi 11,28Tada zamoli Jošua, sin Nunov, koji je od mladosti bio sluga Mojsijev: "Gospodaru, Mojsije, zabrani im to."
Brojevi 11,29A Mojsije mu reče: "što se ti raspaljuješ za me? O, kad bi samo sav narod Gospodnji bio sastavljen od proroka. Kad bi Gospod svima dao svojega duha."
Brojevi 11,30Nato se Mojsije vrati u tabor sa starješinama Izraelovim.
Brojevi 11,31Tada se po zapovijedi Gospodnjoj podiže vjetar, koji nanese od mora prepelice i razasu ih nad taborom unaokolo dan hoda daleko na sve strane do dva lakta visoko od zemlje.
Brojevi 11,32I narod se dade, te je čitav dan i čitavu noć i čitav idući dan hvatao prepelice. Tko je malo nakupio, imao ih je deset homera. Prostriješe ih tada okolo tabora, da se suše.
Brojevi 11,33Još im nije bilo meso između zuba iščeznulo, a gnjev Gospodnji raspali se na narod. Gospod udari narod veoma teškom kaznom.
Brojevi 11,34Zato se prozva to mjesto Kibrot Hataava, jer se tamo pokopa pohlepni narod.
Brojevi 11,35Od Kibrot Hataave pođe narod dalje u Haserot. U Haserotu ostadoše.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje