Tražilica


Brojevi 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 20,1Sva zajednica izraelska stiže u pustinju Sin prvoga mjeseca, i narod se nastani u Kadešu. Tamo umrije Mirjama i bi ondje pokopana.
Brojevi 20,2Jer zajednica nije imala vode, skupi se proti Mojsiju i Aronu.
Brojevi 20,3Narod se je prepirao s Mojsijem i vikao: "Ah, da smo i poizginuli, kad je Gospod poubijao braću našu.
Brojevi 20,4Zašto dovedoste zajednicu Gospodnju u ovu pustinju, gdje moramo izginuti sa stokom svojom?
Brojevi 20,5Zašto nas izvedoste iz Egipta i dovedoste nas u ovaj tužni kraj, gdje ne rodi ni žito, ni smokva, ni grožđe, ni granatna jabuka i gdje nema ni vode za piće?"
Brojevi 20,6Mojsije i Aron umakoše ispred zajednice k ulazu u Šator sastanka i padoše ničice na svoje lice. Tada im se pokaza slava Gospodnja,
Brojevi 20,7I Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 20,8"Uzmi štap, skupi zajednicu, ti i brat tvoj Aron. Zapovjedite hridini pred očima njihovim, i ona će dati vodu. Izvedi im vodu iz hridine i napoj tako zajednicu i stoku njihovu."
Brojevi 20,9Tada uze Mojsije štap ispred Gospoda, kako mu je bio zapovjedio.
Brojevi 20,10Nato skupiše Mojsije i Aron zajednicu pred hridinu, i on im reče: "Poslušajte ipak, vi upornici. Možemo li vam mi iz ove hridine izvaditi vodu?"
Brojevi 20,11I kad Mojsije diže ruku i dvaput udari štapom svojim u hridinu, isteče mnoga voda, te se napoji zajednica i stoka njihova.
Brojevi 20,12A Gospod reče Mojsiju i Aronu: "Jer se ne pouzdaste u mene i ne htjedoste me proslaviti pred očima sinova Izraelovih, zato nećete dovesti tu zajednicu u zemlju, koju im dajem."
Brojevi 20,13To je Voda Meriba, gdje su se prepirali sinovi Izraelovi s Gospodom i gdje se je on proslavio na njima.
Brojevi 20,14Iz Kadeša posla Mojsije poslanike k edomskomu kralju: "Ovako ti poručuje tvoj bratski narod Izrael: Ti znaš sve nevolje, što nas snađoše.
Brojevi 20,15Oci naši pođoše u Egipat, i mi dugo proboravismo u Egiptu. Egipćani zlostavljali su nas i oce naše.
Brojevi 20,16Kad zavapismo Gospodu za pomoć, usliši Gospod molbu našu i posla anđela, koji nas izvede iz Egipta. Mi se sada nalazimo u Kadešu, gradu na međi područja tvojega.
Brojevi 20,17Htjeli bismo proći kroz tvoju zemlju. Nećemo ići preko polja i vinograda i nećemo piti vode iz studenaca. Hoćemo samo ići kraljevskom cestom ne skrećući nalijevo i nadesno, dok ne prođemo područje tvoje."
Brojevi 20,18Ali im Edomci otporučiše: "Ne smiješ prolaziti. Inače izaći ćemo s mačem preda te."
Brojevi 20,19Sinovi Izraelovi odgovoriše im: "Glavnom cestom ići ćemo. Napijemo li se, ja i stoka moja, vode tvoje, platit ću ti za to. Ja neću ništa više nego brzo proći."
Brojevi 20,20A oni odgovoriše: "Ne smiješ prolaziti." Ujedno izađoše Edomci pred njih s mnogo naroda i dobro naoružani.
Brojevi 20,21Jer Edomci ne htjedoše dopustiti Izraelcima da prođu kroz područje njihovo, okrenuše Izraelci na stranu od njih.
Brojevi 20,22Tada krenu od Kadeša sva zajednica izraelska i stiže do gore Hora.
Brojevi 20,23Ovdje na gori Horu, što leži na međi zemlje edomske, reče Gospod Mojsiju i Aronu:
Brojevi 20,24Aron se ima sada pridružiti k svojim zemljacima, jer on neće ući u zemlju, koju ću dati sinovima Izraelovim, jer ste se oprijeli zapovijedi mojoj na Vodi Meribi.
Brojevi 20,25Uzmi Arona i njegova sina Eleazara i isprati ih na goru Hor.
Brojevi 20,26Svuci tamo Aronu haljine njegove i obuci ih njegovu sinu Eleazaru; Aron će preminuti i tamo umrijeti."
Brojevi 20,27Mojsije učini, kako zapovjedi Gospod. Uzađoše na goru Hor pred očima sve zajednice.
Brojevi 20,28Tamo svuče Mojsije Aronu haljine njegove i obuče ih njegovu sinu Eleazaru. Nato Aron umrije tamo na vrhuncu gore, A Mojsije i Eleazar siđoše s gore.
Brojevi 20,29Kad saznade sva zajednica, da je preminuo Aron, tugovao je sav dom Izraelov za Aronom trideset dana.
Brojevi 20,1 Potom stigoše Izraelci, sva zajednica, u pustinju Sin u prvome mjesecu. Narod se nastani u Kadešu. Ondje umrije Mirjam i ondje je sahraniše.
Brojevi 20,2Nije bilo vode za zajednicu. Stoga se udruže protiv Mojsija i protiv Arona.
Brojevi 20,3Narod se poče svađati s Mojsijem i govoriti: "Da smo bar izginuli kad su nam i braća poginula pred Jahvom!
Brojevi 20,4Zašto ste doveli Jahvinu zajednicu u ovu pustinju da ovdje pomremo i mi i naša stoka?
Brojevi 20,5Zašto ste nas izveli iz Egipta da nas dovedete u ovo nesretno mjesto; mjesto u kojem nema ni žita, ni smokava, ni loze, ni mogranja? Nema ni vode da pijemo.
Brojevi 20,6Mojsije i Aron odu ispred zajednice do ulaza u Šator sastanka i padnu ničice. Tada im se pokaza slava Jahvina.
Brojevi 20,7I Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 20,8"Uzmi štap pa ti i tvoj brat Aron skupite zajednicu. Onda, na njihove oči, progovorite pećini da ustupi svoje vode. Iz pećine im izvedi vodu te napoj zajednicu i njezino blago.
Brojevi 20,9Mojsije uzme štap ispred Jahve kako mu je naredio.
Brojevi 20,10Zatim Mojsije i Aron skupe zbor pred pećinu pa im Mojsije rekne: "Čujte, buntovnici! Hoćemo li vam iz ove pećine izvesti vodu?
Brojevi 20,11Zatim Mojsije podigne ruku i dvaput udari štapom o pećinu: voda provali u obilju, pa su mogli piti i zajednica i njezino blago.
Brojevi 20,12Potom će Jahve Mojsiju i Aronu: "Budući da se niste pouzdavali u me i niste me svetim očitovali u očima sinova Izraelovih, nećete uvesti ovaj zbor u zemlju koju im dajem.
Brojevi 20,13To su Meripske vode, kraj njih su se Izraelci prepirali s Jahvom, a on se pokazao svetim.
Brojevi 20,14Iz Kadeša pošalje Mojsije glasnike: "Kralju Edoma. Ovako veli tvoj brat Izrael: `Ti znaš sve jade koji su nas snašli.
Brojevi 20,15Naši se preci spustiše u Egipat. U Egiptu smo proboravili mnogo vremena. Egipćani su s nama i s našim precima loše postupali.
Brojevi 20,16Stoga smo vapili Jahvi, i on ču naš glas i posla anđela koji nas izbavi iz Egipta. Evo nas sad u Kadešu, gradu uz rub tvoga područja.
Brojevi 20,17Pusti nas da prođemo kroz tvoju zemlju. Nećemo ići preko polja ni vinograda niti ćemo piti vodu iz bunara; ići ćemo Kraljevskim putem, ne skrećući ni desno ni lijevo, dok ne prođemo tvoje područje.
Brojevi 20,18Edom mu odgovori: "Ne prolazi preko moje zemlje, jer eto me s mačem preda te!
Brojevi 20,19"Ići ćemo utrenikom", rekoše Izraelci, "a budemo li pili tvoje vode, mi i naša stada, za to ćemo ti platiti. Ništa više, samo da prođemo pješice.
Brojevi 20,20"Ne prolazi!" - odgovori. I Edom mu izađe u susret s mnogo ljudi i s velikom silom.
Brojevi 20,21Tako Edom nije dopustio Izraelu da prođe kroz njegovo područje i Izrael se okrenu od njega.
Brojevi 20,22Zaputivši se od Kadeša, stigoše Izraelci, sva zajednica, k brdu Horu.
Brojevi 20,23Kod brda Hora, uz među edomsku, reče Jahve Mojsiju i Aronu:
Brojevi 20,24"Neka se Aron pridruži svojim precima! Neće ući u zemlju koju dajem Izraelcima, jer ste se oprli mojoj zapovijedi kod Meripskih voda.
Brojevi 20,25Uzmi Arona i njegova sina Eleazara, pa ih izvedi na brdo Hor.
Brojevi 20,26I svuci Aronu njegove haljine pa ih obuci njegovu sinu Eleazaru. Aron će se pridružiti precima, umrijet će ondje.
Brojevi 20,27Mojsije učini kako naredi Jahve. Pred svom zajednicom popeše se na brdo Hor.
Brojevi 20,28Mojsije svuče s Arona njegove haljine te ih obuče njegovu sinu Eleazaru. Ondje navrh brda umrije Aron. Zatim se Mojsije i Eleazar spustiše s brda.
Brojevi 20,29Sva zajednica vidje da je Aron preminuo i sav dom Izraelov oplakivaše Arona trideset dana.
Brojevi 20,1Sva zajednica sinova Izraelovih stiže u pustinju Sina prvog mjeseca i puk se smjesti u Kadešu . Ondje umrije Mirijam i bi tu bi pokopana.
Brojevi 20,2Nije bilo vode za zajednicu, koja se pobuni protiv Mojsija i Aarona.
Brojevi 20,3Puk je tražio svađu s Mojsijem; govorili su: `Ah! da smo samo bili izdahnuli kad su i naša braća izdahnula pred GOSPODOM!
Brojevi 20,4Zašto li ste samo doveli skupštinu GOSPODOVU u ovu pustinju? Da bismo ovdje pomrli, mi i naša stada!
Brojevi 20,5Zašto ste nas doveli iz Egipta i doveli nas u ovo tužno mjesto? Ovo nije jedno mjesto za zasijavanje ni za smokvik, vinograd ili narove; nema čak ni vode za piće. `
Brojevi 20,6Mojsije i Aaron, ostavljajući saboru, dođoše na ulaz u *šator susretanja; baciše se oni licem prema zemlji, a slava im se GOSPODOVA prikaza.
Brojevi 20,7GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 20,8` Uzmi svoj štap i, s tvojim bratom Aaronom, skupi zajednicu. pred njima, vi će te govoriti stijeni i ona će dati vodu svoju. Ti ćeš im učiniti da šikne voda za njih iz stijene i dat ćeš zajednici i njenim stadima da piju. `
Brojevi 20,9Kao što je bio primio zapovijed, Mojsije uze štap koji se nalazi pred GOSPODOM.
Brojevi 20,10Mojsije i Aaron okupiše zajednicu pred stijenom i rekoše im: `Slušajte dakle, buntovnici! Možemo li vam mi učiniti da iz ove stijene šikne voda? `
Brojevi 20,11Mojsije diže ruku; svojim štapom on udari stijenu dva puta. Voda šiknu u izobilju i zajednica imaše piti kao i njena stada.
Brojevi 20,12GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu; ` pošto, ne vjerujući u mene, vi niste izrazili moju *svetost pred sinovima Izraelovim, radi toga, vi neće te voditi ovu zajednicu u zemlju koju vam dajem. `
Brojevi 20,13Ono ondje su vode Meriba - Svađa - gdje su sinovi Izraelovi tražili svađu s GOSPODOM; on tu ispolji svoju svetost.
Brojevi 20,14Iz Kadeša Mojsije posla glasonoše kralju Edoma da mu kažu: ` Ovako govori tvoj brat Izrael : Ti znaš sve teškoće koje smo mi susreli.
Brojevi 20,15Naši su očevi sišli iz Egipta gdje smo mi boravili dugo vremena, ali Egipćani su nas zlostavljali, nas i naše očeve.
Brojevi 20,16Mi smo zavapili prema GOSPODU i on je čuo naše jauke: on je poslao jednog *anđela da nas izvede iz Egipta. Evo nas sada u Kadešu, gradu smještenom na granici tvoje teritorije.
Brojevi 20,17Pusti nas dakle proći tvojom zemljom! Mi ne ćemo proći ni u polja ni u vinograde; ne ćemo piti ni vode iz bunara; ići ćemo kraljevskim putem ne zastranjujući ni lijevo ni desno sve dok ne budemo prešli tvoju teritoriju. `
Brojevi 20,18Ali, Edom njemu odgovori: ` Ti nećeš proći kod mene, inače ću ja izići naoružan tebi u susret;`
Brojevi 20,19Sinovi Izraelovi njemu rekoše: ` Mi ćemo ići cestom, i ako budemo pili tvoju vodu, ja i moja stada, ja ću ti platiti cijenu za to. Ja molim samo jednu stvar: proći pješice. `
Brojevi 20,20Ali, Edom odgovori: ` Ne ti nećeš proći! ` I on mu iziđe u susret s jednom masom ljudi i velikim vojnim postrojbama.
Brojevi 20,21Tako Edom odbi pustiti proći Izraela svojim teritorijem i Izrael se udalji od njega.
Brojevi 20,22Oni pođoše iz Kadeša, i sva zajednica sinova Izraelovih stiže u Hor-Planinu .
Brojevi 20,23U Hor-Planini, na granici Edoma, GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
Brojevi 20,24` Aaron će biti uzet za pridružiti se svojim roditeljima, jer on ne treba ući u zemlju koju ja dajem sinovima Izraelovim, jer ste vi bili pobunjenici mojem glasu, zbog voda Meriba.
Brojevi 20,25Odvedi dakle Aarona i njegovog sina Eleazara i uspni ih na Hora-Planinu.
Brojevi 20,26Uzet ćeš Aaronovu odjeću i njome ćeš odjenuti njegovog sina Eleazara;
Brojevi 20,27i Aaron umrije ondje, na vrhu planine.
Brojevi 20,28Potom Mojsije i Eleazar ponovo siđoše s planine.
Brojevi 20,29Sva zajednica vidje da Aaron bijaše izdahnuo i sva kuća Izraelova ga oplakivaše tijekom 30 dana.
4. Mojsijeva 20,1I sinovi Izrailjevi, sav zbor njihov, dođoše u pustinju Sinsku prvoga mjeseca, i stade narod u Kadisu; i ondje umrije Marija, i bi pogrebena ondje.
4. Mojsijeva 20,2A ondje nemaše zbor vode, te se skupiše na Mojsija i na Arona.
4. Mojsijeva 20,3I svađaše se narod s Mojsijem, i govorahu: kamo da smo pomrli kad pomriješe braća naša pred Gospodom!
4. Mojsijeva 20,4Zašto dovedoste zbor Gospodnji u ovu pustinju da izginemo ovdje i mi i stoka naša?
4. Mojsijeva 20,5I zašto nas izvedoste iz Misira da nas dovedete na ovo zlo mjesto, gdje ne rodi ni žito ni smokva ni grožđe ni šipak, a ni vode nema za piće?
4. Mojsijeva 20,6I dođe Mojsije i Aron ispred zbora na vrata šatora od sastanka, i padoše ničice; i pokaza im se slava Gospodnja.
4. Mojsijeva 20,7I reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 20,8Uzmi štap, i sazovite zbor ti i Aron brat tvoj, i progovorite stijeni pred njima, te će dati vodu svoju; tako ćeš im izvesti vodu iz stijene, i napojićeš zbor i stoku njihovu.
4. Mojsijeva 20,9I Mojsije uze štap ispred Gospoda, kako mu zapovjedi Gospod.
4. Mojsijeva 20,10I sazvaše Mojsije i Aron zbor pred stijenu, i on im reče: slušajte odmetnici! hoćemo li vam iz ove stijene izvesti vodu?
4. Mojsijeva 20,11I diže Mojsije ruku svoju i udari u stijenu štapom svojim dva puta, i izide voda mnoga, te se napoji narod i stoka njihova.
4. Mojsijeva 20,12A Gospod reče Mojsiju i Aronu: što mi ne vjerovaste i ne proslaviste me pred sinovima Izrailjevim, zato nećete odvesti zbora toga u zemlju koju sam im dao.
4. Mojsijeva 20,13To je voda od svađe, gdje se svađaše sinovi Izrailjevi s Gospodom, i on se proslavi među njima.
4. Mojsijeva 20,14Iza toga posla Mojsije poslanike iz Kadisa k caru Edomskom da mu reku: ovako kaže brat tvoj Izrailj: ti znaš sve nevolje koje nas snađoše:
4. Mojsijeva 20,15Kako naši oci siđoše u Misir, i bijasmo u Misiru dugo vremena, i kako Misirci zlo činiše nama i ocima našim;
4. Mojsijeva 20,16I vikasmo ka Gospodu, i Gospod ču glas naš, i posla anđela, koji nas izvede iz Misira; i evo smo u Kadisu, gradu na tvojoj međi.
4. Mojsijeva 20,17Pusti nas da prođemo kroz tvoju zemlju; nećemo ići preko polja ni preko vinograda, niti ćemo piti vode iz kojega studenca; ići ćemo carskim putem, nećemo svrtati ni nadesno ni nalijevo dok ne prijeđemo među tvoju.
4. Mojsijeva 20,18A Edom mu odgovori: ne idi preko moje zemlje, da ne izidem s mačem preda te.
4. Mojsijeva 20,19A sinovi Izrailjevi rekoše mu: ići ćemo utrenikom, i ako se napijemo vode tvoje, mi ili stoka naša, platićemo je; ništa više, samo da pješice prođemo.
4. Mojsijeva 20,20A on im odgovori: nećete proći. I izide Edom pred njih s mnogo naroda i s velikom silom.
4. Mojsijeva 20,21I kad ne htje Edom dopustiti Izrailju da prijeđe preko međe njegove, Izrailj otide od njega.
4. Mojsijeva 20,22I krenuvši se od Kadisa dođoše sinovi Izrailjevi, sav zbor njihov, ka gori Oru.
4. Mojsijeva 20,23I Gospod reče Mojsiju i Aronu na gori Oru kod međe Edomske govoreći:
4. Mojsijeva 20,24Aron valja da se pribere k rodu svojemu, jer neće ući u zemlju koju sam dao sinovima Izrailjevijem, jer ne poslušaste zapovijesti moje na vodi od svađe.
4. Mojsijeva 20,25Uzmi Arona i Eleazara sina njegova, i izvedi ih na goru Or.
4. Mojsijeva 20,26I svuci Aronu haljine njegove i obuci ih Eleazaru sinu njegovu, pa će se Aron pribrati i umrijeti ondje.
4. Mojsijeva 20,27I učini Mojsije kako zapovjedi Gospod; i izidoše na goru Or pred svijem zborom.
4. Mojsijeva 20,28I svuče Mojsije s Arona haljine njegove i obuče ih Eleazaru sinu njegovu, i umre ondje Aron navrh gore, a Mojsije i Eleazar sidoše s gore.
4. Mojsijeva 20,29A kad vidje sav zbor da umrije Aron, plaka sav dom Izrailjev za Aronom trideset dana.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje