Tražilica


Brojevi 20. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 20,1Sva zajednica izraelska stiže u pustinju Sin prvoga mjeseca, i narod se nastani u Kadešu. Tamo umrije Mirjama i bi ondje pokopana.
Brojevi 20,2Jer zajednica nije imala vode, skupi se proti Mojsiju i Aronu.
Brojevi 20,3Narod se je prepirao s Mojsijem i vikao: "Ah, da smo i poizginuli, kad je Gospod poubijao braću našu.
Brojevi 20,4Zašto dovedoste zajednicu Gospodnju u ovu pustinju, gdje moramo izginuti sa stokom svojom?
Brojevi 20,5Zašto nas izvedoste iz Egipta i dovedoste nas u ovaj tužni kraj, gdje ne rodi ni žito, ni smokva, ni grožđe, ni granatna jabuka i gdje nema ni vode za piće?"
Brojevi 20,6Mojsije i Aron umakoše ispred zajednice k ulazu u Šator sastanka i padoše ničice na svoje lice. Tada im se pokaza slava Gospodnja,
Brojevi 20,7I Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 20,8"Uzmi štap, skupi zajednicu, ti i brat tvoj Aron. Zapovjedite hridini pred očima njihovim, i ona će dati vodu. Izvedi im vodu iz hridine i napoj tako zajednicu i stoku njihovu."
Brojevi 20,9Tada uze Mojsije štap ispred Gospoda, kako mu je bio zapovjedio.
Brojevi 20,10Nato skupiše Mojsije i Aron zajednicu pred hridinu, i on im reče: "Poslušajte ipak, vi upornici. Možemo li vam mi iz ove hridine izvaditi vodu?"
Brojevi 20,11I kad Mojsije diže ruku i dvaput udari štapom svojim u hridinu, isteče mnoga voda, te se napoji zajednica i stoka njihova.
Brojevi 20,12A Gospod reče Mojsiju i Aronu: "Jer se ne pouzdaste u mene i ne htjedoste me proslaviti pred očima sinova Izraelovih, zato nećete dovesti tu zajednicu u zemlju, koju im dajem."
Brojevi 20,13To je Voda Meriba, gdje su se prepirali sinovi Izraelovi s Gospodom i gdje se je on proslavio na njima.
Brojevi 20,14Iz Kadeša posla Mojsije poslanike k edomskomu kralju: "Ovako ti poručuje tvoj bratski narod Izrael: Ti znaš sve nevolje, što nas snađoše.
Brojevi 20,15Oci naši pođoše u Egipat, i mi dugo proboravismo u Egiptu. Egipćani zlostavljali su nas i oce naše.
Brojevi 20,16Kad zavapismo Gospodu za pomoć, usliši Gospod molbu našu i posla anđela, koji nas izvede iz Egipta. Mi se sada nalazimo u Kadešu, gradu na međi područja tvojega.
Brojevi 20,17Htjeli bismo proći kroz tvoju zemlju. Nećemo ići preko polja i vinograda i nećemo piti vode iz studenaca. Hoćemo samo ići kraljevskom cestom ne skrećući nalijevo i nadesno, dok ne prođemo područje tvoje."
Brojevi 20,18Ali im Edomci otporučiše: "Ne smiješ prolaziti. Inače izaći ćemo s mačem preda te."
Brojevi 20,19Sinovi Izraelovi odgovoriše im: "Glavnom cestom ići ćemo. Napijemo li se, ja i stoka moja, vode tvoje, platit ću ti za to. Ja neću ništa više nego brzo proći."
Brojevi 20,20A oni odgovoriše: "Ne smiješ prolaziti." Ujedno izađoše Edomci pred njih s mnogo naroda i dobro naoružani.
Brojevi 20,21Jer Edomci ne htjedoše dopustiti Izraelcima da prođu kroz područje njihovo, okrenuše Izraelci na stranu od njih.
Brojevi 20,22Tada krenu od Kadeša sva zajednica izraelska i stiže do gore Hora.
Brojevi 20,23Ovdje na gori Horu, što leži na međi zemlje edomske, reče Gospod Mojsiju i Aronu:
Brojevi 20,24Aron se ima sada pridružiti k svojim zemljacima, jer on neće ući u zemlju, koju ću dati sinovima Izraelovim, jer ste se oprijeli zapovijedi mojoj na Vodi Meribi.
Brojevi 20,25Uzmi Arona i njegova sina Eleazara i isprati ih na goru Hor.
Brojevi 20,26Svuci tamo Aronu haljine njegove i obuci ih njegovu sinu Eleazaru; Aron će preminuti i tamo umrijeti."
Brojevi 20,27Mojsije učini, kako zapovjedi Gospod. Uzađoše na goru Hor pred očima sve zajednice.
Brojevi 20,28Tamo svuče Mojsije Aronu haljine njegove i obuče ih njegovu sinu Eleazaru. Nato Aron umrije tamo na vrhuncu gore, A Mojsije i Eleazar siđoše s gore.
Brojevi 20,29Kad saznade sva zajednica, da je preminuo Aron, tugovao je sav dom Izraelov za Aronom trideset dana.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje