Tražilica


Brojevi 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 21,1Kad čuše Kanaanci, što su bili pod kraljem u Aradu i prebivali u južnoj zemlji, da Izraelci dolaze putem Atarimskim, navališe na Izraelce i neke od njih zarobiše.
Brojevi 21,2Tada Izraelci učiniš Gospodu ovaj zavjet: "Ako nam taj narod dadneš u ruke, izvršit ćemo prokletstvo na mjestima njihovim."
Brojevi 21,3I Gospod usliši molbu Izraelaca i predade im Kanaance. Oni izvršiše na njima i mjestima njihovim prokletstvo i prozvaše taj kraj Hormah.
Brojevi 21,4Nato pođoše od gore Hora prema Crvenome moru, da zaobiđu zemlju edomsku. Ali je narodu dodijalo putovanje.
Brojevi 21,5Ljudi su mrmljali proti Bogu i Mojsiju: "Zašto nas izvedoste iz Egipta? Zar da izginemo u pustinji? Jer nema ovdje ni kruha ni vode. A to jadno jelo već nam se gadi."
Brojevi 21,6Tada posla Gospod među narod zmije otrovne. One su ujedale ljude, tako da je pomrlo veoma mnogo Izraelaca,
Brojevi 21,7I dođe narod k Mojsiju i potuži se: "Sagriješismo, što smo govorili proti Boga i proti tebe. Moli Gospoda, neka ukloni zmije od nas." I Mojsije se pomoli za narod.
Brojevi 21,8I Gospod odgovori Mojsiju: "Napravi sebi lik zmije otrovne i pričvrsti je na motku. Tko bude ujeden i pogleda u nju, ostat će na životu."
Brojevi 21,9Tada napravi Mojsije mjedenu zmiju i pričvrsti je na motku. Ako je koga ujela zmija i on pogledao u mjedenu zmiju, ostao je na životu.
Brojevi 21,10Nato pođoše sinovi Izraelovi dalje i utaboriše se kod Obota.
Brojevi 21,11Od Obota zaputiše dalje i utaboriše se kod Ije-Abarima u pustinji, koja leži istočno pred Moabom.
Brojevi 21,12Odatle krenuše dalje i utaboriše se na potoku Zaredu.
Brojevi 21,13Odatle pođoše dalje i utaboriše se s onu stranu Arnona, na mjestu u pustinji, gdje on dolazi IZ zemlje Amoreja. Arnon je naime međa moapska između Moabaca i Amoreja.
Brojevi 21,14Zato se kaže u knjizi ratova Gospodnjih: "Vaheb u Sufi i porječje uz Arnon,
Brojevi 21,15Potočje, što dopire do Ara i naslanja se na među moapsku."
Brojevi 21,16Odatle se zaputiše u Beer. To je studenac, na koji je mislio Gospod, kad reče Mojsiju: "Skupi narod, da mu dadnem vode."
Brojevi 21,17Tada su zapjevali Izraelci ovu pjesmu: "Izviri, studenče. Pripijevajte ga.
Brojevi 21,18Studenče, što su ga kopali knezovi, što su ga otkrili prvaci narodni žezlom, štapovima svojim." Iz pustinje pođoše u Matanu,
Brojevi 21,19Iz Matane u Nahaliel, iz Nahaliela u Bamot,
Brojevi 21,20Iz Bamota u dolinu, koja presijeca visoravan moapsku, do vrhunca Pisge, koji se diže nad pustinjom.
Brojevi 21,21Nato poslaše Izraelci poslanike k amorejskom kralju Sihonu s porukom:
Brojevi 21,22"Htjeli bismo proći kroz tvoju zemlju. Nećemo ići preko polja i vinograda, niti demo piti vode iz studenaca. Ići ćemo samo kraljevskom cestom, dokle ne prođemo područje tvoje.
Brojevi 21,23Ali Sihon ne dopusti Izraelcima da prođu kroz područje njegovo, dapače skupi Sihon sav narod svoj i izađe na Izraelce u pustinju. Kad dođe u Jahaz, navali na Izraelce.
Brojevi 21,24Ali ga Izraelci potukoše oštricom mača i osvojiše zemlju njegovu od Arnona do Jaboka, do područja Amonaca, pošto je međa njihova bila utvrđena.
Brojevi 21,25Izraelci zauzeše sve tamošnje gradove. Tada se utvrdiše Izrael; u svim gradovima Amoreja, i u Hešbonu i u svim mjestima njegovim.
Brojevi 21,26Hešbon je bio glavni grad amorejskoga kralja Sihona. Ovaj je bio ratovao s prijašnjim kraljem moapskim i zauzeo mu svu zemlju njegovu do Arnona.
Brojevi 21,27Zato pjevaju pjesnici: "Dođite u Hešbon. Sihonov glavni grad neka se sagradi i utvrdi.
Brojevi 21,28Jer oganj planu iz Hešbona, plamen iz grada Sihonova, i spali gradove moapske, uništi uzvisine arnonske.
Brojevi 21,29Teško tebi, Moabe. Izgubljen si, Kemošev narode. Od tvojih sinova napravio je bjegunce, od tvojih kćeri ropkinje Sihonu, kralju Amoreja.
Brojevi 21,30Strijeljali smo na njih: uništen je Hešbon sve do Dibona; potrsmo ih do Nofaha, što leži kod Medebe."
Brojevi 21,31Kad su se Izraelci bili utvrdili u zemlji Amoreja,
Brojevi 21,32Dade Mojsije uhoditi Jazer. Kad su bili zauzeli mjesta oko njega, protjera Amoreje, što su tamo stanovali.
Brojevi 21,33Nato se obrnuše i udariše putem u Bašan. Tada izađe pred njih bašanski kralj Og sa svim narodom svojim na boj kod Edreja.
Brojevi 21,34A Gospod reče Mojsiju: "Ne boj ga se, jer ga predajem u tvoje ruke sa svim narodom njegovim i zemljom njegovom. Učini s njim, kako si učinio s amorejskim kraljem Sihonom, koji je stolovao u Hešbonu."
Brojevi 21,35Potukoše njega, sinove njegove i sav narod njegov, tako da ne osta ni jedan, koji bi bio mogao pobjeći, i osvojiše zemlju njegovu.
Brojevi 21,1 Kralj Arada, Kanaanac koji je živio u Negebu, ču da Izrael dolazi Atarimskim putem, pa navali na Izraela i neke njegove zarobi.
Brojevi 21,2Tada se Izrael ovako zavjetova Jahvi: "Ako u moje ruke izručiš ovaj narod, potpuno ću uništiti njegove gradove.
Brojevi 21,3Jahve usliša glas Izraela i predade mu Kanaance. A Izrael njih i njihove gradove `heremom` uništi. Stoga se ono mjesto prozva Horma.
Brojevi 21,4Od brda Hora zapute se prema Crvenom moru da zaobiđu zemlju edomsku. Narod putem postane nestrpljiv.
Brojevi 21,5I počne govoriti i protiv Boga i protiv Mojsija: "Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim.
Brojevi 21,6Onda Jahve pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu.
Brojevi 21,7Dođe narod k Mojsiju pa reče: "Sagriješili samo kad smo govorili protiv Jahve i protiv tebe. Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas!" Mojsije se pomoli za narod,
Brojevi 21,8i Jahve reče Mojsiju: "Napravi otrovnicu i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.
Brojevi 21,9Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.
Brojevi 21,10Pođu Izraelci i utabore se u Obotu.
Brojevi 21,11Potom se zapute iz Obota i utabore se kraj Ije-Abarima, u pustinji što je nasuprot Moabu, sa strane sunčeva izlaska.
Brojevi 21,12Odande otputuju te se utabore u dolini Zaredu.
Brojevi 21,13Odande krenu i utabore se s onu stranu Arnona, koji je u pustinji a izvire u području Amorejaca. Jer je Arnon granica moapska između Moabaca i Amorejaca.
Brojevi 21,14Zato se veli u "Knjizi Jahvinih vojni": "Vaheb kod Sufe i doline arnonske
Brojevi 21,15i padine doline što se naginje prema mjestu Aru i naslanja se na granicu moapsku ...
Brojevi 21,16Odande odoše u Beer. To je bunar o kojem je Jahve rekao Mojsiju: "Skupi narod da im dam vode!
Brojevi 21,17Tada Izrael zapjeva ovu pjesmu: "Proključaj, studenče! A vi ga uznosite:
Brojevi 21,18knezovi ga iskopali, prvaci narodni izdubli žezlom, štapom svojim." Iz pustinje odu u Matanu,
Brojevi 21,19iz Matane u Nahaliel, a iz Nahaliela u Bamot;
Brojevi 21,20iz Bamota u dolinu što se stere u moapskom polju, prema vrhuncu Pisge, s koje se pruža vidik na pustaru.
Brojevi 21,21Sad Izrael posla glasnike Sihonu, amorejskome kralju, s porukom:
Brojevi 21,22"Pusti da prođem preko tvoje zemlje. Nećemo zalaziti u polja i u vinograde, niti ćemo piti vode iz bunara. Ići ćemo Kraljevskim putem dok ne prođemo tvoje područje.
Brojevi 21,23Ali Sihon ne dopusti Izraelu da prođe njegovim područjem, nego skupi sav svoj narod te izađe u pustinju da presretne Izraelce. Stigavši do Jahze, zavojuje na Izraela.
Brojevi 21,24Ali ga Izrael potuče oštrim mačem i osvoji njegovu zemlju od Arnona do Jaboka, do Amonaca, jer je Az ležao na granici Amonaca.
Brojevi 21,25Izrael zauzme sve one gradove i Izrael se nastani u svim onim gradovima Amorejaca; u Hešbonu i svim njegovim naseljima.
Brojevi 21,26Kako je Hešbon bio glavni grad Sihona, amorejskog kralja, koji je ratovao protiv prijašnjega moapskoga kralja te osvojio svu njegovu zemlju do Arnona,
Brojevi 21,27kažu zato pjesnici: "Hrabro, o Hešbone, dobro sazdani, čvrsto posađeni grade Sihonov!
Brojevi 21,28Iz Hešbona oganj suknu, plamen iz grada Sihonova, sažga Ar moapski, proždrije visove arnonske.
Brojevi 21,29Teško tebi, Moabe! Propao si, narode Kemošev! Od sinova bjegunce učini, a od kćeri svojih ropkinje Sihonu, kralju amorejskom.
Brojevi 21,30Pobili smo ih; propao je Hešbon do Dibona: sve smo razorili do Nofaha, što je blizu Medebe ...
Brojevi 21,31Tako se Izrael nastani u zemlji Amorejaca.
Brojevi 21,32Mojsije se uputi da izvidi Jazer. Potom zauzmu njegova naselja a rastjeraju Amorejce koji bijahu ondje.
Brojevi 21,33Okrenu se onda i pođu prema Bašanu. A bašanski kralj Og presrete ih sa svim svojim narodom da zapodjene boj kod Edreja.
Brojevi 21,34Ali Jahve reče Mojsiju: "Ne boj ga se! Predao sam u tvoje ruke njega, sav njegov narod i njegovu zemlju. Postupi s njim kako si postupio s amorejskim kraljem Sihonom koji je boravio u Hešbonu.
Brojevi 21,35I potukoše ga, i sinove njegove, i sav njegov narod, tako da nitko ne uteče. Potom zaposjedoše njegovu zemlju.

Brojevi 21,1Kanaanci - kralj Arada stanovaše u Negevu - doznadoše da Izrael stiže putem iz Atarima; oni potukoše i zarobiše Izrael.
Brojevi 21,2Tad Izrael dade ovaj zavjet GOSPODU: ` Ako ti dadneš taj puk meni u ruke, ja ću zavjetovati njegove gradove zabrani . `
Brojevi 21,3GOSPOD posluša glas Izraelov i izruči mu Kanaance. Izrael ih zavjetova zabrani, njih i njihove gradove. Dadoše tom mjestu ime Horma .
Brojevi 21,4Oni pođoše iz Hor-Planine cestom od *Mora trstika, zaobilazeći Edom ovu zemlju, ali puk izgubi hrabrost na putu.
Brojevi 21,5Puk se upusti u osuđivanje Boga i Mojsija: ` Zašto ste nas izveli iz Egipta? Zašto nismo umrli u pustinji! Jer ovdje nema ni kruha ni vode i zgadio nam se ovaj kruh bijede ! `
Brojevi 21,6Tad GOSPOD posla protiv tog puka vatrene zmije koje ga izgrizoše, i pomrije jedan veliki broj ljudi Izraelovih.
Brojevi 21,7Puk dođe pronaći Mojsija govoreći: ` Mi smo zgriješili kudeći GOSPODA i tebe; zauzmi se kod GOSPODA da udalji od nas te zmije! ` Mojsije se zauze za puk,
Brojevi 21,8a GOSPOD mu reče: ` Načini jednu mjedenu zmiju i pričvrsti ju na jednu motku: tko bude ugrizen, a pogledao u nju bit će mu spašen život. `
Brojevi 21,9Mojsije načini jednu mjedenu zmiju i pričvrsti ju na jedno koplje; kad bi zmija ugrizla jednog čovjeka, ovaj bi pogledao mjedenu zmiju i spasio svoj život.
Brojevi 21,10Sinovi Izraelovi pođoše i utaboriše se u Ovotu;
Brojevi 21,11potom odoše iz Ovota i utaboriše se kod Ijije-Avarima, u pustinji nasuprot Moabu s istočne strane.
Brojevi 21,12Pošavši odatle, oni se utaboriše na obali potoka kod Zereda.
Brojevi 21,13Pošavši odatle, on i taborovahu s druge strane Arnona koji prođe pustinjom silazeći iz teritorije*Amorita; Arnon, u stvari, označi granicu Moaba, između Moaba i Amorita.
Brojevi 21,14Zato se u knjizi GOSPODOVIH Ratova kaže: ` Waheb u Sufai i njegovi po- toci; Arnon 15 i njegova grla Koji siđoše prema gradu Aru I prođoše uz granicu Moaba. `
Brojevi 21,16Odatle oni stigoše u Ber - Bunar. To je onaj Ber gdje GOSPOD bijaše rekao Mojsiju: ` Prikupi narod i ja ću im dati vode . `
Brojevi 21,17Tad Izrael bijaše iznenađen ovom pjesmom : ` Uzdigni se, studenče! Kličite mu!
Brojevi 21,18Bunar iskopan od poglavara, izbušen od plemića puka, njihovim skiptrima, njihovim štapovima ` … iz Pustinje, oni odoše u Matanau;
Brojevi 21,19iz Matanae u Nahaliel, iz Nahaliela u Bamot,
Brojevi 21,20a iz Bamota u dolinu koja se otvara prema planini Moaba; vrh Pisge nadvisuje pustinju .
Brojevi 21,21Izrael posla glasonoše Sihonu, kralju Amorita:
Brojevi 21,22` Pusti me proći tvojom zemljom; mi se udaljavati ne ćemo ni u polja ni u vinograde i ne ćemo piti ni vode iz bunara; ići ćemo kraljevskim putem dok ne budemo prešli tvoju teritoriju. `
Brojevi 21,23Ali, Sihon ne dozvoli Izraelu proći njegovom teritorijom; on prikupi sav svoj puk i iziđe u susret Izraelu u pustinju. On dođe u Jahas gdje zarati s Izraelom.
Brojevi 21,24Izrael ga udari oštricom mača i dočepa se njegove teritorije, od Arnona sve do Jaboka i sve do granice Amona čija granica bijaše utvrđena.
Brojevi 21,25Izrael uze sve gradove; on se smjesti u svim gradovima Amorita pokrajine, u Hešbon i svu njegovu okolicu.
Brojevi 21,26Jer Hešbon bijaše grad Sihonov, kralja Amorita koji zarati s prethodnim kraljem Moaba i uze mu svu zemlju sve do Arnona.
Brojevi 21,27Zato pjesnici kažu : ` Dođite u Hešbon! Kad bude preuređen i obnovljen, grad Sihonov!
Brojevi 21,28Iz Hešbona je izišla jedna vatra, iz grada Sihonova, jedan plamen koji je prožderao Ar u Moabu, gospodare visina Arnona.
Brojevi 21,29Nesreća na tebe, Moabe! Ti si izgubio, narode Kemo- šev ! Od njegovih sinova načinjeni su bjegunce i od kćeri zarobljenice kralja Amorita Sihona!
Brojevi 21,30Mi smo ih probili stri- jelama; od Hešbona sve do Divona sve je izgubljeno; mi smo razorili, sve do No- faha, sve što se pruža čak do Ma- daba . `
Brojevi 21,31Izrael se smjesti u zemlji Amorita.
Brojevi 21,32Mojsije posla upoznati Jazer; oni se dočepaše njegove okolice i Mojsije protjera Amorite koji se tu nalaziše.
Brojevi 21,33Potom, uzimajući jedan novi pravac, oni se uspeše cestom iz Bašana; Og kralj Bašana, iziđe njima u susret, on i sav njegov puk, za zapodjenuti bitku s njima u Edreji.
Brojevi 21,34GOSPOD reče Mojsiju: ` Ne boj se! Ja ću predati tebi u ruke njega, sav njegov puk i njegovu zemlju; postupit ćeš s njima kao što si postupio sa Sihonom, kraljem Amorita koji su vladali u Hešbonu . `
Brojevi 21,35Oni ga potukoše, njega i sinove njegove i sav puk njegov, tako da ne ostade ni jedan živ od njih; i oni se domogoše zemlje njegove.
4. Mojsijeva 21,1A kad ču Hananej car Aradski, koji življaše na jugu, da ide Izrailj putem kojim idoše uhode, on se pobi s njima i zarobi ih nekoliko.
4. Mojsijeva 21,2Tada se Izrailj zavjetova Gospodu i reče: ako daš ovaj narod meni u ruke, do temelja ću raskopati gradove njihove.
4. Mojsijeva 21,3I usliši Gospod glas Izrailjev i dade mu Hananeje, a on zatr njih i gradove njihove, i prozva ono mjesto Orma.
4. Mojsijeva 21,4Potom pođoše od gore Ora k Crvenom Moru obilazeći zemlju Edomsku, i oslabi duh narodu od puta.
4. Mojsijeva 21,5I vikaše narod na Boga i na Mojsija: zašto nas izvedoste iz Misira da izginemo u ovoj pustinji? Jer nema ni hljeba ni vode, a ovaj se nikaki hljeb već ogadio duši našoj.
4. Mojsijeva 21,6A Gospod pusti na narod zmije vatrene, koje ih ujedahu, te pomrije mnogo naroda u Izrailju.
4. Mojsijeva 21,7Tada dođe narod k Mojsiju i rekoše: zgriješismo što vikasmo na Gospoda i na tebe; moli Boga neka ukloni zmije od nas. I Mojsije se pomoli za narod.
4. Mojsijeva 21,8I Gospod reče Mojsiju: načini zmiju vatrenu, i metni je na motku, i koga ujede zmija, neka pogleda u nju, pa će ozdraviti.
4. Mojsijeva 21,9I načini Mojsije zmiju od mjedi, i metnu je na motku, i koga god ujede zmija on pogleda u zmiju od mjedi, i ozdravi.
4. Mojsijeva 21,10Potom pođoše sinovi Izrailjevi, i stadoše u oko u Ovotu.
4. Mojsijeva 21,11I iz Ovota otišavši stadoše u oko na brdima Avarimskim u pustinji koja je prema Moavskoj s istoka.
4. Mojsijeva 21,12Odande otišavši stadoše u oko u dolini Zaredu.
4. Mojsijeva 21,13I odatle otišavši stadoše u oko na brdu na Arnonu, koji je u pustinji i izlazi od međe Amorejske. Jer je Arnon međa Moavska između Moavaca i Amorejaca.
4. Mojsijeva 21,14Zato se kaže u knjizi o ratovima Gospodnjim: na Vajeva u Sufi i na potoke Arnonske.
4. Mojsijeva 21,15Jer ti potoci, koji dopiru do mjesta Ara, teku pokraj međe Moavske.
4. Mojsijeva 21,16A otuda dođoše k Viru; to je studenac za koji bješe rekao Gospod Mojsiju: skupi narod, i daću im vode.
4. Mojsijeva 21,17Tada pjeva Izrailj pjesmu ovu: Diži se, studenče; pripijevajte ga;
4. Mojsijeva 21,18Studenče, koji kopaše knezovi, koji iskopaše poglavari narodni s onijem koji postavi zakon, palicama svojim. A iz pustinje otidoše u Mantanail,
4. Mojsijeva 21,19A iz Mantanaila, u Nadil, a iz Nadila u Vamot,
4. Mojsijeva 21,20A iz Vamota u dolinu koja je u polju Moavskom kod gore Fazge i gleda u pustinju.
4. Mojsijeva 21,21Tada posla Izrailj poslanike k Sionu caru Amorejskom govoreći:
4. Mojsijeva 21,22Pusti da prođemo kroz tvoju zemlju, nećemo svrtati ni u polje ni u vinograd, niti ćemo piti vode iz studenaca; ići ćemo carskim putem dokle ne prijeđemo među tvoju.
4. Mojsijeva 21,23Ali ne dade Sion Izrailju da prođe kroz zemlju njegovu, nego sabra Sion sav narod svoj, i izađe na Izrailja u pustinju, i dođe u Jasu, i pobi se s Izrailjem.
4. Mojsijeva 21,24Ali ga isiječe Izrailj oštrim mačem, i osvoji zemlju njegovu od Arona pa do Javoka do sinova Amonovijeh, jer tvrda bješe međa sinova Amonovijeh.
4. Mojsijeva 21,25I uze Izrailj sva ona mjesta i naseli se u svim gradovima Amorejskim, u Esevonu i u svijem selima njegovijem.
4. Mojsijeva 21,26Jer Esevon bješe grad Siona cara Amorejskoga, koji bješe prvi zavojštio na cara Moavskoga i bješe mu uzeo svu zemlju njegovu do Arnona.
4. Mojsijeva 21,27Zato govore u priči: hodite u Esevon, da se sagradi i podigne grad Sionov.
4. Mojsijeva 21,28Jer oganj izađe iz Esevona, plamen iz grada Sionova, i spali Ar Moavski i stanovnike na visini Arnonskoj.
4. Mojsijeva 21,29Teško tebi, Moave; propao si, narode Hamosov; dao je sinove svoje koji utekoše i kćeri svoje u ropstvo Sionu caru Amorejskom.
4. Mojsijeva 21,30Ali ih postrijeljasmo, propade Esevon do Devona, i potrsmo ih do Nofe, koja dopire do Medeve.
4. Mojsijeva 21,31I tako živje Izrailj u zemlji Amorejskoj.
4. Mojsijeva 21,32Potom posla Mojsije da uhode Jazir, i uzeše sela oko njega, i izagnaše Amorejce koji bijahu ondje.
4. Mojsijeva 21,33Potom obrativši se pođoše u Vasan; i izide Og car Vasanski pred njih, on i sav narod njegov na boj u Edrajin.
4. Mojsijeva 21,34A Gospod reče Mojsiju: ne boj ga se; jer sam ga dao u tvoje ruke i sav narod njegov i zemlju njegovu; i učini mu kako si učinio Sionu caru Amorejskom koji življaše u Esevonu.
4. Mojsijeva 21,35I pobiše ga i sinove njegove i sav narod njegov, da ne osta nijedan, i osvojiše zemlju njegovu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje