Tražilica


Brojevi 21. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 21,1Kad čuše Kanaanci, što su bili pod kraljem u Aradu i prebivali u južnoj zemlji, da Izraelci dolaze putem Atarimskim, navališe na Izraelce i neke od njih zarobiše.
Brojevi 21,2Tada Izraelci učiniš Gospodu ovaj zavjet: "Ako nam taj narod dadneš u ruke, izvršit ćemo prokletstvo na mjestima njihovim."
Brojevi 21,3I Gospod usliši molbu Izraelaca i predade im Kanaance. Oni izvršiše na njima i mjestima njihovim prokletstvo i prozvaše taj kraj Hormah.
Brojevi 21,4Nato pođoše od gore Hora prema Crvenome moru, da zaobiđu zemlju edomsku. Ali je narodu dodijalo putovanje.
Brojevi 21,5Ljudi su mrmljali proti Bogu i Mojsiju: "Zašto nas izvedoste iz Egipta? Zar da izginemo u pustinji? Jer nema ovdje ni kruha ni vode. A to jadno jelo već nam se gadi."
Brojevi 21,6Tada posla Gospod među narod zmije otrovne. One su ujedale ljude, tako da je pomrlo veoma mnogo Izraelaca,
Brojevi 21,7I dođe narod k Mojsiju i potuži se: "Sagriješismo, što smo govorili proti Boga i proti tebe. Moli Gospoda, neka ukloni zmije od nas." I Mojsije se pomoli za narod.
Brojevi 21,8I Gospod odgovori Mojsiju: "Napravi sebi lik zmije otrovne i pričvrsti je na motku. Tko bude ujeden i pogleda u nju, ostat će na životu."
Brojevi 21,9Tada napravi Mojsije mjedenu zmiju i pričvrsti je na motku. Ako je koga ujela zmija i on pogledao u mjedenu zmiju, ostao je na životu.
Brojevi 21,10Nato pođoše sinovi Izraelovi dalje i utaboriše se kod Obota.
Brojevi 21,11Od Obota zaputiše dalje i utaboriše se kod Ije-Abarima u pustinji, koja leži istočno pred Moabom.
Brojevi 21,12Odatle krenuše dalje i utaboriše se na potoku Zaredu.
Brojevi 21,13Odatle pođoše dalje i utaboriše se s onu stranu Arnona, na mjestu u pustinji, gdje on dolazi IZ zemlje Amoreja. Arnon je naime međa moapska između Moabaca i Amoreja.
Brojevi 21,14Zato se kaže u knjizi ratova Gospodnjih: "Vaheb u Sufi i porječje uz Arnon,
Brojevi 21,15Potočje, što dopire do Ara i naslanja se na među moapsku."
Brojevi 21,16Odatle se zaputiše u Beer. To je studenac, na koji je mislio Gospod, kad reče Mojsiju: "Skupi narod, da mu dadnem vode."
Brojevi 21,17Tada su zapjevali Izraelci ovu pjesmu: "Izviri, studenče. Pripijevajte ga.
Brojevi 21,18Studenče, što su ga kopali knezovi, što su ga otkrili prvaci narodni žezlom, štapovima svojim." Iz pustinje pođoše u Matanu,
Brojevi 21,19Iz Matane u Nahaliel, iz Nahaliela u Bamot,
Brojevi 21,20Iz Bamota u dolinu, koja presijeca visoravan moapsku, do vrhunca Pisge, koji se diže nad pustinjom.
Brojevi 21,21Nato poslaše Izraelci poslanike k amorejskom kralju Sihonu s porukom:
Brojevi 21,22"Htjeli bismo proći kroz tvoju zemlju. Nećemo ići preko polja i vinograda, niti demo piti vode iz studenaca. Ići ćemo samo kraljevskom cestom, dokle ne prođemo područje tvoje.
Brojevi 21,23Ali Sihon ne dopusti Izraelcima da prođu kroz područje njegovo, dapače skupi Sihon sav narod svoj i izađe na Izraelce u pustinju. Kad dođe u Jahaz, navali na Izraelce.
Brojevi 21,24Ali ga Izraelci potukoše oštricom mača i osvojiše zemlju njegovu od Arnona do Jaboka, do područja Amonaca, pošto je međa njihova bila utvrđena.
Brojevi 21,25Izraelci zauzeše sve tamošnje gradove. Tada se utvrdiše Izrael; u svim gradovima Amoreja, i u Hešbonu i u svim mjestima njegovim.
Brojevi 21,26Hešbon je bio glavni grad amorejskoga kralja Sihona. Ovaj je bio ratovao s prijašnjim kraljem moapskim i zauzeo mu svu zemlju njegovu do Arnona.
Brojevi 21,27Zato pjevaju pjesnici: "Dođite u Hešbon. Sihonov glavni grad neka se sagradi i utvrdi.
Brojevi 21,28Jer oganj planu iz Hešbona, plamen iz grada Sihonova, i spali gradove moapske, uništi uzvisine arnonske.
Brojevi 21,29Teško tebi, Moabe. Izgubljen si, Kemošev narode. Od tvojih sinova napravio je bjegunce, od tvojih kćeri ropkinje Sihonu, kralju Amoreja.
Brojevi 21,30Strijeljali smo na njih: uništen je Hešbon sve do Dibona; potrsmo ih do Nofaha, što leži kod Medebe."
Brojevi 21,31Kad su se Izraelci bili utvrdili u zemlji Amoreja,
Brojevi 21,32Dade Mojsije uhoditi Jazer. Kad su bili zauzeli mjesta oko njega, protjera Amoreje, što su tamo stanovali.
Brojevi 21,33Nato se obrnuše i udariše putem u Bašan. Tada izađe pred njih bašanski kralj Og sa svim narodom svojim na boj kod Edreja.
Brojevi 21,34A Gospod reče Mojsiju: "Ne boj ga se, jer ga predajem u tvoje ruke sa svim narodom njegovim i zemljom njegovom. Učini s njim, kako si učinio s amorejskim kraljem Sihonom, koji je stolovao u Hešbonu."
Brojevi 21,35Potukoše njega, sinove njegove i sav narod njegov, tako da ne osta ni jedan, koji bi bio mogao pobjeći, i osvojiše zemlju njegovu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje