Tražilica


Brojevi 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 23,1Tada reče Balaam Balaku: "Napravi mi ovdje sedam žrtvenika i pripravi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova."
Brojevi 23,2Balak učini, kako je bio zahtijevao Balaam, i Balak žrtvova s Balaamom na svakom žrtveniku po jednoga junca i jednoga ovna.
Brojevi 23,3Nato reče Balaam Balaku: "Stoj kod svoje žrtve paljenice. Ja idem. Možda mi se javi Gospod. Što mi pokaže, reći ću ti" I on ode na samotno mjesto.
Brojevi 23,4I Bog se pokaza Balaamu. Ovaj mu reče: "Sedam sam žrtvenika spremio i na svakom sam žrtveniku prinio po jednoga junca i ovna."
Brojevi 23,5Tada Gospod metnu riječi u usta Balaamu i zapovjedi mu: "Vrati se k Balaku i tako mu reci."
Brojevi 23,6I vrati se k njemu. On je još stajao sa svima knezovima moapskim kod svoje žrtve paljenice.
Brojevi 23,7Tada on izreče ovu riječ: "Iz Arama dovede me ovamo Balak, kralj moapski, s gora istočnih: Dođi, prokuni mi Jakova. Dođi, naruži Izraela.
Brojevi 23,8Kako da kunem, koga Bog ne kune? Kako da ružim, koga Gospod ne ruži?
Brojevi 23,9S visoke hridine vidim ga, s visina ga gledam: Eno narod. Samotan prebiva zase. Ne računa se među narode.
Brojevi 23,10Tko da izbroji Jakova, mnogobrojan je kao prah. Tko da izmjeri samo četvrtinu Izraela. Htio bih umrijeti smrću pravednika. Moj svršetak neka bude kao njihov."
Brojevi 23,11A Balak poviknu Balaamu: "Što mi to činiš? Dozvah te, da prokuneš neprijatelje moje. A ti ih upravo blagoslovi."
Brojevi 23,12A on reče: "Zar ne moram točno objaviti ono, što ml Gospod meće u usta?"
Brojevi 23,13I Balak ga zamoli: "Dođi s menom na drugo mjesto, odakle ga možeš posve vidjeti. Sada samo vidiš skrajni dio. Ne možeš za svega vidjeti. Odande mi ga tada prokuni."
Brojevi 23,14Nato ga uze sa sobom na Polje uhoda na vrhuncu Sofimu, napravi tamo sedam žrtvenika i žrtvova na svakom žrtveniku po jednoga junca i ovna.
Brojevi 23,15Tada reče Balaku: "Stoj tu kod svoje žrtve paljenice. Ja uto idem po objavu."
Brojevi 23,16I Gospod se javi Balaamu i metnu mu riječi u usta i zapovjedi mu: "Vrati se k Balaku i tako mu reci."
Brojevi 23,17Kad dođe k njemu, on je još stajao sa svima knezovima moapskim kod svoje žrtve paljenice. Balak ga upita: "Što veli Gospod?"
Brojevi 23,18Tada on izreče ovu riječ: "Ustani, Balače. Poslušaj. Nagni mi svoje uho, sine Siporov.
Brojevi 23,19Nije Bog kao čovjek, da laže, nije kao sin čovječji da se kaje. On zar da rekne i da ne učini? Zar da obeća i ne izvrši?
Brojevi 23,20Eto, određen sam da blagoslovim: "On je blagoslovio. Ja to ne mogu poreći.
Brojevi 23,21Ne vide se zlodjela u Jakovu. Ne vidi se nevolja u Izraelu. Uz njega je Gospod, koji je Bog njegov, ori se kod njega slava kraljeva.
Brojevi 23,22Bog, koji a izvede iz Egipta, njemu je kao rog divljih volova.
Brojevi 23,23Jest, kod Jakova nema vračanja, nema kod Izraela zaklinjanja. U pravo vrijeme javi se Jakovu i Izraelu, što Bog hoće da učini.
Brojevi 23,24Eto narod. Kao lavica ustaje, kao lav diže se. I neće leći prije, dokle ne pojede plijena i ne popije krvi pobijenih."
Brojevi 23,25Tada Balak poviknu Balaamu: "Kad ga ne možeš prokleti, barem ga ne blagoslivljaj."
Brojevi 23,26A Balaam odgovori Balaku: "Ne rekoh li ti, sve što zapovjedi Gospod, činit ću?"
Brojevi 23,27Nato Balak reče Balaamu: "Dođi, uzet ću te sa sobom na drugo mjesto. Možda htjedne Bog, da mi ga odanle prokuneš."
Brojevi 23,28I uze Balak sa sobom Balaama na vrhunac Peora, što se diže nad pustinjom.
Brojevi 23,29Tamo Balaam reče Balaku: "Napravi mi ovdje sedam žrtvenika i pripravi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova."
Brojevi 23,30Balak učini, kako je bio zatražio Balaam, i žrtvova na svakom žrtveniku po jednoga junca i ovna.
Brojevi 23,1 I Bileam reče Balaku: "Ovdje mi načini sedam žrtvenika; ovdje mi pripravi sedam junaca i sedam ovnova.
Brojevi 23,2Balak učini kako je Bileam rekao. A onda Balak i Bileam prinesu po jednoga junca i ovna na svakome žrtveniku.
Brojevi 23,3Potom će Bileam Balaku: "Ti stoj kod svoje paljenice, a ja idem ne bih li se sreo s Jahvom, pa što mi očituje, kazat ću ti." I ode na osamljeno mjesto.
Brojevi 23,4I Bog srete Bileama, koji mu reče: "Sedam sam žrtvenika podigao i prinio na svakome po jednoga junca i ovna.
Brojevi 23,5A Jahve stavi riječi u usta Bileamu te mu zapovjedi: "Vrati se Balaku i ovako govori.
Brojevi 23,6Bileam se vrati k njemu, a on stajaše uza svoju paljenicu i s njim svi knezovi moapski.
Brojevi 23,7Tada on poče svoju pjesmu i reče: "Iz Arama dovede me Balak, kralj Moaba, iz strana istočnih: `Dođi, prokuni mi Jakova, dođi, gromom udri Izraela!`
Brojevi 23,8Kako mogu proklinjati koga Bog ne proklinje? Kako gromom udarati koga Jahve ne udara?
Brojevi 23,9Jer s vrha hridi ja ga gledam, s visoka ga motrim brijega. Gle naroda koji odvojeno živi, među narode on se ne broji.
Brojevi 23,10Prah Jakovljev tko će prebrojiti; pijesak Izraela tko će izmjeriti! O, da mi je umrijeti smrću pravednika! O, da svršetak moj bude kao njegov!
Brojevi 23,11"Što mi to uradi!" - reče Balak Bileamu. "Dovedoh te da prokuneš moje neprijatelje, a kad tamo, ti ih blagoslovom obasu!
Brojevi 23,12On odgovori: "Zar mi nije dužnost kazati što mi Jahve stavlja u usta?
Brojevi 23,13"Hajde sa mnom na drugo mjesto, odakle ga možeš svega vidjeti" zamoli ga Balak. "Odavde mu vidiš samo jedan kraj, a ne vidiš ga svega. Odande mi ga prokuni!
Brojevi 23,14Povede ga zatim na Sede Sofim, na vrh Pisge. Tu sagradi sedam žrtvenika i na svakom žrtveniku prinese po jednoga junca i ovna.
Brojevi 23,15Bileam tada rekne Balaku: "Stoj ovdje kraj svoje paljenice, a ja odoh onamo na susret Bogu.
Brojevi 23,16Jahve sretne Bileama; stavi riječi u njegova usta te mu zapovjedi: "Vrati se k Balaku i tako govori!
Brojevi 23,17I vrati se on Balaku, koji stajaše uza svoju paljenicu i s njim moapski knezovi. Balak ga zapita: "Što je Jahve rekao?
Brojevi 23,18Tada Bileam započe svoju pjesmu i reče: "Ustani, Balače, i poslušaj! Uhom me posluhni, sine Siporov!
Brojevi 23,19Bog nije čovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne učini, zar obeća, pa ne ispuni?
Brojevi 23,20Gle, primih od Boga da blagoslovim, blagoslovit ću i povuć` neću blagoslova.
Brojevi 23,21U Jakovu nesreće ne nazreh, nit` nevolje vidjeh u Izraelu. Jahve, Bog njegov, s njime je, poklik kralju u njemu odzvanja.
Brojevi 23,22Iz Egipta Bog ga je izveo, on je njemu k`o rozi bivola.
Brojevi 23,23Gatanja nema protiv Jakova nit` protiv Izraela vračanja. I kada budu rekli Jakovu i Izraelu: `Što radi Bog?`
Brojevi 23,24gle, ustat će narod k`o lavica, dići će se poput lava: leći neće dok plijen ne proguta, dok ne popije krv pobijenih.
Brojevi 23,25Zatim Balak reče Bileamu: "Nemoj ga ni kletvom kleti, ali ni blagoslovom blagoslivljati.
Brojevi 23,26Bileam odvrati Balaku. "Zar ti nisam rekao: sve što Jahve kaže, to ću činiti.
Brojevi 23,27Potom Balak reče Bileamu: "Hajde! Odvest ću te na drugo mjesto. Možda će Bogu biti pravo da mi ga odande prokuneš.
Brojevi 23,28I odvede Balak Bileama na vrh Peora, odakle se pruža vidik na pustaru.
Brojevi 23,29"Sagradi mi ovdje sedam žrtvenika", reče Bileam Balaku. "Nadalje, pripremi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova.
Brojevi 23,30Balak učini kako je Bileam rekao i prinese po jednoga junca i ovna na svakome žrtveniku.
Brojevi 23,1Balam reče Balaku: ` Izgradi mi ovdje sedam *oltara i pripremite mi ovdje isto sedam bikova i sedam ovnova.
Brojevi 23,2Balak učini kao što bijaše rekao Balam; i obojica ponudiše po jednog bika i jednog ovna svaki na svom oltaru.
Brojevi 23,3Balam reče Balaku: ` Drži se pokraj svojeg holokausta, dok ću se ja udaljiti. Možda će mi GOSPOD doći u susret; riječ koju će mi dati upoznati, kakva god da bude, ja ću ti ju priopćiti. ` I on ode na put .
Brojevi 23,4Bog dođe pred Balama koji mu reče: ` Ja sam podigao sedam oltara i ponudio jednog bika i jednog ovna na svakom od njih. `
Brojevi 23,5Tad GOSPOD stavi riječ u usta Balamu i reče mu: ` Vrati se Balaku, a ovako ćeš ti govoriti. `
Brojevi 23,6Balam se vrati Balaku i nađe ga uspravljenog pokraj svojeg holokausta, kao i svi dostojanstvenici Moaba.
Brojevi 23,7Tad on izreče svoje vračanje: ovim izrazima: ` Balak me dovede iz *Arama; s brdâ Orijenta kralj Moaba me pozvao: Dođi! Baci mi vradž- bine protiv Jakova! Dođi! Osudi Izrael na vječno prokletstvo!
Brojevi 23,8Kako bih ja prokleo onoga koga Bog nije prokleo? Kako bih ja osudio na vječno prokletstvo onoga koga GOSPOD nije osudio?
Brojevi 23,9Kad s vrhova stijena ja ga gledam, kad s visa obronaka ja ga promatram, ja vidim jedan puk koji boravi po strani i ne svrstava se u brojne narode.
Brojevi 23,10Tko bi mogao prebrojati praši- nu Jakovljevu? I broj množina Izraelovih? Nek umrem ja sam od smrti pravednih i nek moja smrt bude slična njegovoj ! `
Brojevi 23,11Balak reče Balamu: ` Šta si mi to učinio? Ja sam te doveo ovamo da prokuneš moje neprijatelje, a evo kako ih ti pokri blagoslovima! `
Brojevi 23,12Balam odgovori: ` Ne trebam li ja, kad govorim, držati se onoga što mi GOSPOD stavlja u usta? `
Brojevi 23,13Balak preuze: ` Dođi dakle sa mnom na jedno drugo mjesto otkuda ćeš ti vidjeti taj puk - ti si ga vidio samo jedan dio, ti ga nisi vidio u cijelosti - i sa tog mjesta, prokuni ga za mene! `
Brojevi 23,14On ga odvede na jedno promatračko mjesto na vrhu planine Pisga, izgradi sedam *oltara i ponudi po jednog bika i jednog ovna na svakom oltaru.
Brojevi 23,15Balam mu reče: ` Drži se tamo kraj tvojeg holokausta, dok ću ja ići čekati tamo dolje …
Brojevi 23,16GOSPOD dođe k Balamu i stavi mu jednu riječ u usta; potom on reče: ` Vrati se kod Balaka; tako ćeš govoriti. `
Brojevi 23,17Balam se vrati kod Balaka i nađe ka osovljenog pokraj njegovog holokausta s dostojanstvenicima Moabovim. Balak ga upita: ` Što kaže GOSPOD? `
Brojevi 23,18Tad, Balam izgovori svoju vradžbinu ovim riječima: ` Ustani Balače, slušaj! Prikloni mi uho, sine Siporov!
Brojevi 23,19Bog nije jedan čovjek za lagati ni sin Adamov za poreći. Govori li za ne učiniti? Kaže li i jednu riječ za ne izvršiti?
Brojevi 23,20Ja sam preuzeo dužnost blagosloviti, jer on je blagoslovio; ja se neću ispravljati.
Brojevi 23,21Ne promatra nevolje u Jakova, ne vidi patnje u Izraelu . GOSPOD, Bog njegov, s njim je; kod njega odjekuje klicanje kraljevsko.
Brojevi 23,22Bog ga izvede iz Egipta; on posjeduje snagu bivolsku .
Brojevi 23,23Nema proricanja u Jakovu, niti gatanja u Izraelu: u određeno vrijeme rečeno je Jakovu, Izraelu, što Bog čini.
Brojevi 23,24Evo jednog puka koji se diže kao jedna divljač, koji ustaje kao jedan lav. On ne liježe prije no što je prožderao žrtvu svoju i popio krv svojih žrtava. `
Brojevi 23,25Balak reče Balamu: Ako ga ne prokuneš, barem ga ne blagoslovi. `
Brojevi 23,26A Balam mu odgovori: ` Nisam li ti rekao: Ja ću učiniti što mi bude rekao GOSPOD?`
Brojevi 23,27Balak reče Balamu: Dođi dakle! Vodim te na jedno drugo mjesto; možda Bog dopusti da odatle prokuneš taj narod za mene.
Brojevi 23,28Balak odvede dakle Balama na vrh Peora koji se uzdiže nasuprot pustinji.
Brojevi 23,29Balam mu reče: ` Sagradi mi ovdje sedam *oltara i pripravi mi, ovdje isto, sedam bikova i sedam ovnova. `
Brojevi 23,30Balak učini kako Balam bijaše rekao; potom on žrtvova po bika i ovna na svakom oltaru.
4. Mojsijeva 23,1I reče Valam Valaku: načini mi ovdje sedam oltara, i pripravi mi ovdje sedam telaca i sedam ovnova.
4. Mojsijeva 23,2I učini Valak kako mu reče Valam; i prinese Valak s Valamom na svakom oltaru po jedno tele i ovna.
4. Mojsijeva 23,3Pa reče Valam Valaku: stoj kod svoje žrtve paljenice; a ja idem eda bih se sreo s Gospodom, pa što mi javi kazaću ti. I on otide sam.
4. Mojsijeva 23,4I srete Bog Valama, a on mu reče: sedam oltara spremih, i prinesoh po tele i ovna na svakom oltaru.
4. Mojsijeva 23,5A Gospod metnu riječi u usta Valamu, i reče: vrati se k Valaku i tako mu reci.
4. Mojsijeva 23,6I vrati se k njemu, a on stajaše kod žrtve svoje paljenice i svi knezovi Moavski.
4. Mojsijeva 23,7A on otvori priču svoju, i reče: iz Arama dovede me Valak car Moavski s planine istočne, govoreći: hodi, prokuni mi Jakova, hodi, naruži Izrailja.
4. Mojsijeva 23,8Kako bih kleo onoga koga ne kune Bog? ili kako bih ružio onoga koga Gospod ne ruži?
4. Mojsijeva 23,9Jer svrh stijena vidim ga, i s humova gledam ga. Gle, ovaj će narod nastavati sam, i s drugim narodima neće se pomiješati.
4. Mojsijeva 23,10Ko će izbrojiti prah Jakovljev i broj od četvrti Izrailja? Da bih ja umro smrću pravedničkom, i kraj moj da bi bio kao njihov!
4. Mojsijeva 23,11Tada reče Valak Valamu: šta to radiš od mene? Ja te dozvah da prokuneš neprijatelje moje, a gle, ti blagosiljaš jednako.
4. Mojsijeva 23,12A on odgovori i reče: zar neću paziti i govoriti ono što mi je Gospod metnuo u usta?
4. Mojsijeva 23,13Tada mu reče Valak: hodi sa mnom na drugo mjesto, odakle ćeš ga vidjeti; samo mu kraj vidiš, a svega ga ne vidiš; prokuni mi ga odande.
4. Mojsijeva 23,14I dovede ga u polje Zofim, navrh Fazge, i načini sedam oltara, i prinese na svakom oltaru po jedno tele i ovna.
4. Mojsijeva 23,15Tada Valam reče Valaku: stoj tu kod žrtve svoje paljenice, a ja idem onamo na susret Gospodu.
4. Mojsijeva 23,16I srete Gospod Valama, i metnu mu riječ u usta, i reče: vrati se k Valaku, i tako govori.
4. Mojsijeva 23,17I dođe k njemu, a on stajaše kod žrtve svoje paljenice i s njim knezovi Moavski; i reče Valak: šta veli Gospod?
4. Mojsijeva 23,18A on otvori priču svoju, i reče: ustani Valače, i poslušaj, čuj me sine Seforov!
4. Mojsijeva 23,19Bog nije čovjek da laže, ni sin čovječji da se pokaje. Što kaže neće li učiniti, i što reče neće li izvršiti?
4. Mojsijeva 23,20Gle, primih da blagoslovim; jer je on blagoslovio, a ja neću poreći.
4. Mojsijeva 23,21Ne gleda na bezakonje u Jakovu ni na nevaljalstvo u Izrailju; Gospod je njegov s njim, i graja u njemu kao car kad nadvlada.
4. Mojsijeva 23,22Bog ga je izveo iz Misira, on mu je kao snaga jednorogova.
4. Mojsijeva 23,23Jer nema čini na Jakova ni vračanja na Izrailja; u ovo doba govoriće se o Jakovu i o Izrailju, što je učinio Bog.
4. Mojsijeva 23,24Evo, narod će ustati kao silan lav, i kao lavić skočiće; neće leći dokle ne pojede lova i popije krvi pobijenijeh.
4. Mojsijeva 23,25Tada reče Valak Valamu: nemoj ga ni kleti ni blagosiljati.
4. Mojsijeva 23,26A Valam odgovori Valaku: nijesam li ti kazao da ću činiti što mi god Gospod kaže?
4. Mojsijeva 23,27A Valak reče Valamu: hodi, odvešću te na drugo mjesto; da ako Bogu bude volja da mi ga odande prokuneš.
4. Mojsijeva 23,28I odvede Valak Valama navrh Fegora, koji gleda u pustinju.
4. Mojsijeva 23,29I reče Valam Valaku: načini mi ovdje sedam oltara, i pripravi mi ovdje sedam telaca i sedam ovnova.
4. Mojsijeva 23,30I učini Valak kako reče Valam i prinese žrtvu po tele i ovna na svakom oltaru.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje