Tražilica


Brojevi 23. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 23,1Tada reče Balaam Balaku: "Napravi mi ovdje sedam žrtvenika i pripravi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova."
Brojevi 23,2Balak učini, kako je bio zahtijevao Balaam, i Balak žrtvova s Balaamom na svakom žrtveniku po jednoga junca i jednoga ovna.
Brojevi 23,3Nato reče Balaam Balaku: "Stoj kod svoje žrtve paljenice. Ja idem. Možda mi se javi Gospod. Što mi pokaže, reći ću ti" I on ode na samotno mjesto.
Brojevi 23,4I Bog se pokaza Balaamu. Ovaj mu reče: "Sedam sam žrtvenika spremio i na svakom sam žrtveniku prinio po jednoga junca i ovna."
Brojevi 23,5Tada Gospod metnu riječi u usta Balaamu i zapovjedi mu: "Vrati se k Balaku i tako mu reci."
Brojevi 23,6I vrati se k njemu. On je još stajao sa svima knezovima moapskim kod svoje žrtve paljenice.
Brojevi 23,7Tada on izreče ovu riječ: "Iz Arama dovede me ovamo Balak, kralj moapski, s gora istočnih: Dođi, prokuni mi Jakova. Dođi, naruži Izraela.
Brojevi 23,8Kako da kunem, koga Bog ne kune? Kako da ružim, koga Gospod ne ruži?
Brojevi 23,9S visoke hridine vidim ga, s visina ga gledam: Eno narod. Samotan prebiva zase. Ne računa se među narode.
Brojevi 23,10Tko da izbroji Jakova, mnogobrojan je kao prah. Tko da izmjeri samo četvrtinu Izraela. Htio bih umrijeti smrću pravednika. Moj svršetak neka bude kao njihov."
Brojevi 23,11A Balak poviknu Balaamu: "Što mi to činiš? Dozvah te, da prokuneš neprijatelje moje. A ti ih upravo blagoslovi."
Brojevi 23,12A on reče: "Zar ne moram točno objaviti ono, što ml Gospod meće u usta?"
Brojevi 23,13I Balak ga zamoli: "Dođi s menom na drugo mjesto, odakle ga možeš posve vidjeti. Sada samo vidiš skrajni dio. Ne možeš za svega vidjeti. Odande mi ga tada prokuni."
Brojevi 23,14Nato ga uze sa sobom na Polje uhoda na vrhuncu Sofimu, napravi tamo sedam žrtvenika i žrtvova na svakom žrtveniku po jednoga junca i ovna.
Brojevi 23,15Tada reče Balaku: "Stoj tu kod svoje žrtve paljenice. Ja uto idem po objavu."
Brojevi 23,16I Gospod se javi Balaamu i metnu mu riječi u usta i zapovjedi mu: "Vrati se k Balaku i tako mu reci."
Brojevi 23,17Kad dođe k njemu, on je još stajao sa svima knezovima moapskim kod svoje žrtve paljenice. Balak ga upita: "Što veli Gospod?"
Brojevi 23,18Tada on izreče ovu riječ: "Ustani, Balače. Poslušaj. Nagni mi svoje uho, sine Siporov.
Brojevi 23,19Nije Bog kao čovjek, da laže, nije kao sin čovječji da se kaje. On zar da rekne i da ne učini? Zar da obeća i ne izvrši?
Brojevi 23,20Eto, određen sam da blagoslovim: "On je blagoslovio. Ja to ne mogu poreći.
Brojevi 23,21Ne vide se zlodjela u Jakovu. Ne vidi se nevolja u Izraelu. Uz njega je Gospod, koji je Bog njegov, ori se kod njega slava kraljeva.
Brojevi 23,22Bog, koji a izvede iz Egipta, njemu je kao rog divljih volova.
Brojevi 23,23Jest, kod Jakova nema vračanja, nema kod Izraela zaklinjanja. U pravo vrijeme javi se Jakovu i Izraelu, što Bog hoće da učini.
Brojevi 23,24Eto narod. Kao lavica ustaje, kao lav diže se. I neće leći prije, dokle ne pojede plijena i ne popije krvi pobijenih."
Brojevi 23,25Tada Balak poviknu Balaamu: "Kad ga ne možeš prokleti, barem ga ne blagoslivljaj."
Brojevi 23,26A Balaam odgovori Balaku: "Ne rekoh li ti, sve što zapovjedi Gospod, činit ću?"
Brojevi 23,27Nato Balak reče Balaamu: "Dođi, uzet ću te sa sobom na drugo mjesto. Možda htjedne Bog, da mi ga odanle prokuneš."
Brojevi 23,28I uze Balak sa sobom Balaama na vrhunac Peora, što se diže nad pustinjom.
Brojevi 23,29Tamo Balaam reče Balaku: "Napravi mi ovdje sedam žrtvenika i pripravi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova."
Brojevi 23,30Balak učini, kako je bio zatražio Balaam, i žrtvova na svakom žrtveniku po jednoga junca i ovna.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje