Tražilica


Brojevi 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 6,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 6,2"Naloži sinovima Izraelovim ovo: Položi li netko, bio muž ili žena, zavjet nazirejski, da se posveti Gospodu,
Brojevi 6,3Onda neka se uzdržava od vina i drugih opojnih pića. Neka uopće ne pije nikakve tekućine, što je napravljena od grožđa. I samo grožđe ne smije jesti, ni svježe ni osušeno.
Brojevi 6,4Doklegod traje vrijeme njegova nazirejstva, neka ne uživa ništa, što dolazi od vinove loze, od zrna do koma.
Brojevi 6,5Dokle traje zavjet njegova nazirejstva, neka britva ne dođe na glavu njegovu. Dokle se ne navrše dani, za koje se je obvezao Gospodu, ima vrijediti kao Bogu posvećen, Neka pusti da mu slobodno raste kosa na glavi.
Brojevi 6,6Cijelo vrijeme, za koje se je posvetio Gospodu, ne smije doći u dodir s mrtvim tijelom.
Brojevi 6,7I ako mu umru otac, mati, brat ili sestra, ne smije po njima navući na sebe nečistoću, jer je posveta Boga njegova na glavi njegovoj.
Brojevi 6,8Doklegod traje nazirejstvo njegovo, posvećen je Gospodu.
Brojevi 6,9Umre li netko posve nenadano uz njega, onda neka izjavi, da mu je posvećena glava nečista. Čim opet postane čist, neka obrije glavu svoju; sedmi dakle dan neka je obrije.
Brojevi 6,10Osmi dan neka donese dvije grlice ili dva golubića k svećeniku na ulaz u Šator sastanka.
Brojevi 6,11Svećenik neka zgotovi jedno kao žrtvu za grijeh, drugo za žrtvu paljenicu. Tako neka mu pribavi pomirenje za grijeh, što ga je navukao na sebe uz mrtvo tijelo. Ujedno neka iznova izjavi, da mu je glava posvećena.
Brojevi 6,12Neka se posveti Gospodu, dokle traje njegovo nazirejstvo, i neka prinese jednogodišnje janje kao žrtvu za prijestup. A prijašnji dani ne broje se, jer je morao posvetu svoju očitovati kao nečistu.
Brojevi 6,13Ove su odredbe za nazireja: Kad se navrše dani nazirejstvu njegovu, neka ga dovedu na ulaz u Šator sastanka.
Brojevi 6,14Neka prinese Gospodu kao prinos jednogodišnje, bez pogrješke janje za žrtvu paljenicu, jednogodišnje, bez pogrješke žensko janje kao žrtvu za grijeh i bez pogrješke ovna za žrtvu mirotvornu;
Brojevi 6,15Osim toga košaricu nekvasnih kruhova, zamiješenih s uljem i nekvasnih uljem namazanih pogača s prinosom njihovim i s naljevima njihovim.
Brojevi 6,16Svećenik neka sve žrtvuje Gospodu. Neka prinese za njega žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu.
Brojevi 6,17Ovna neka prinese Gospodu kao žrtvu mirotvornu, uz to košaricu nekvasnih kruhova. I prinos i naljev ima svećenik prinijeti za njega.
Brojevi 6,18A nazirej neka obrije na ulazu u Šator sastanka posvećenu glavu svoju, neka uzme posvećenu kosu na glavi i baci je u oganj, što gori pod žrtvom mirotvornom.
Brojevi 6,19Nato neka uzme svećenik pleće kuhano ovnovo, kolač nekvasan i pogaču nekvasnu iz košarice i neka to metne na ruke nazireju, pošto je ovaj sebi obrijao posvećenu kosu.
Brojevi 6,20Tada neka to svećenik žrtvuje pred Gospodom kao žrtvu primicanja i odmicanja. Svet je to prinos, što pripada svećeniku osim grudi primicanja i odmicanja i osim pleća podizanja. Potom smije nazirej opet piti vina.
Brojevi 6,21To je zakon za nazireje, koji je položio zavjet, o prinosu njegovu, što ga ima prinijeti Gospodu za posvetu svoju, osim onoga, što inače još sam hoće da učini. Kako to zahtijeva zavjet, što ga je položio, mora postupati po zakonima, što vrijede za njegovu posvetu."
Brojevi 6,22Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 6,23"Naloži Aronu i sinovima njegovim: Ovako blagoslivljajte sinove Izraelove:
Brojevi 6,24Neka te blagoslovi Gospod i neka te čuva.
Brojevi 6,25Neka dadne Gospod, da njegovo lice sja nad tobom, i neka ti bude milostiv.
Brojevi 6,26Neka obrati Gospod lice svoje k tebi i neka ti udijeli mir.
Brojevi 6,27Ako tako stave sinove Izraelove pod zaštitu imena mojega, ja ću ih blagosloviti."
Brojevi 6,1 Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 6,2"Govori Izraelcima i reci im: `Ako tko, bilo čovjek ili žena, položi nazirejski zavjet te se posveti Jahvi,
Brojevi 6,3neka se suzdržava od vina i svakoga opojnog pića. Neka ne pije ni ukiseljena vina niti ukiseljena opojnog pića; a niti kakva soka od grožđa neka ne pije; neka ne jede grožđa, ni svježa ni suha.
Brojevi 6,4Sve vrijeme svoga nazireata ne smije jesti ništa što rađa lozov trs - od zelena grožđa do komine.`
Brojevi 6,5Sve dok traje njegov nazirejski zavjet, neka britva ne prelazi preko njegove glave; dok se ne navrši vrijeme što ga je Jahvi zavjetovao, neka bude posvećen i pusti kose da mu slobodno rastu na glavi.
Brojevi 6,6Za sve vrijeme svoga zavjeta Jahvi neka se ne primiče nikakvu mrtvacu.
Brojevi 6,7Neka se ne onečišćuje ni zbog svoga oca, ni zbog svoje majke, svoga brata ili svoje sestre ako bi umrli, jer na svojoj glavi nosi posvećenje svoga Boga.
Brojevi 6,8Sve vrijeme svoga nazireata on je posvećen Jahvi.
Brojevi 6,9Umre li tko nenadanom smrću pokraj njega, onečistivši tako njegovu posvećenu glavu, neka na dan svoga očišćenja obrije svoju glavu - neka je obrije sedmoga dana.
Brojevi 6,10A osmoga dana neka donese svećeniku, na ulazu u Šator sastanka, dvije grlice ili dva golubića.
Brojevi 6,11Neka svećenik prinese jedno kao žrtvu okajnicu, a drugo kao žrtvu paljenicu, zatim neka nad njim izvrši obred pomirenja zbog ljage kojom se okaljao uz mrtvaca. Toga dana neka posveti svoju glavu;
Brojevi 6,12neka zavjetuje Jahvi dane svoga nazireata; neka donese jednogodišnjeg janjca kao žrtvu naknadnicu. Prijašnje vrijeme neka se ne računa, jer je njegov nazireat bio oskvrnjen.
Brojevi 6,13Ovo je obred za nazirejca: na dan kad se navrši vrijeme njegova nazireata, neka ga dovedu na ulaz Šatora sastanka.
Brojevi 6,14Kao svoj prinos neka Jahvi donese: jednogodišnjeg janjca bez mane za žrtvu paljenicu; jednogodišnje žensko janje, bez mane, za žrtvu okajnicu; jednoga ovna, bez mane, za žrtvu pričesnicu;
Brojevi 6,15nadalje, košaru neukvasanih pogača od najboljeg brašna, u ulju zamiješenih i neukvasanih kolača, namazanih uljem, s njihovim prinosnicama i ljevanicama.
Brojevi 6,16Svećenik, pošto to donese pred Jahvu, neka prinese njegovu okajnicu i paljenicu.
Brojevi 6,17Zatim neka prinese ovna Jahvi kao žrtvu pričesnicu zajedno s košarom neukvasanih pogača. I njegovu prinosnicu i njegovu ljevanicu neka prinese svećenik.
Brojevi 6,18Na ulazu u Šator sastanka neka nazirejac obrije svoju posvećenu glavu i, uzevši uvojke sa svoje posvećene glave, neka ih stavi na vatru što gori pred žrtvom pričesnicom.
Brojevi 6,19Zatim neka svećenik uzme kuhano pleće ovna, jednu neukvasanu pogaču iz košare i jedan neukvasani kolač i stavi to na ruke nazirejcu pošto ovaj obrije svoje posvećene kose.
Brojevi 6,20Neka to svećenik prinese kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom. To je svetinja što pripada svećeniku, osim grudi prikaznice i stegna podizanice. Poslije toga nazirejac može piti vina.
Brojevi 6,21Ovo je obred nazirejca, ne računajući ono što bi još mogla prinijeti njegova ruka. Ako je povrh svoga nazireata obećao kakav dar, neka povrh obreda svoga nazireata učini kako je zavjetovao.
Brojevi 6,22Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 6,23"Reci Aronu i njegovim sinovima: `Ovako blagoslivljajte Izraelce govoreći im:
Brojevi 6,24Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva!
Brojevi 6,25Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude!
Brojevi 6,26Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!` Tako neka stavljaju moje ime nad sinove Izraelove, i ja ću ih blagoslivljati.
Brojevi 6,1GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 6,2` Govori sinovima Izraelovim i reci im: Kad se jedan čovjek ili jedna žena zauzmu zavjetom naziratskim posvetom GOSPODU,
Brojevi 6,3taj nazir uzdržavat će se od vina i alkoholiziranih pića: on neće piti ni octa od vina ni octa od alkohola; on neće piti ni jednu vrstu soka od grožđa, i neće jesti grožđa niti suhog grožđa.
Brojevi 6,4Tijekom cijelog doba svojeg nazirata, brijač neće proći po njegovoj glavi;
Brojevi 6,5sve do ispunjenja vremena na koje se posvetio GOSPODU, on će biti svet, pustit će rasti slobodno kosu na svojoj glavi.
Brojevi 6,6Tijekom cijelog tog vremena svojeg posvećenja GOSPODU, on se neće naći pokraj nekog mrtvaca.
Brojevi 6,7Bilo da je to za njegovog oca ili njegovu majku, za njegovog brata ili njegovu sestru, on se neće skrnaviti dodirom s njima ako su oni upravo umrli, jer on na svojoj glavi nosi posvećenje svojem Bogu.
Brojevi 6,8Tijekom cijelog vremena svojeg nazirata, on će biti svet za GOSPODA.
Brojevi 6,9Ako, iznenadno, netko umre iznenadno pokraj njega, oskrnavljujući njegovu posvećenu glavu on će obrijati glavu na dan svojeg *očišćenja; on će ju obrijati sedmi dan,
Brojevi 6,10a osmog dana odnijet će svećeniku, na ulaz u *šator susretanja, dvije grlice ili dva mlada goluba;
Brojevi 6,11svećenik će ponuditi jednog kao žrtvu za grijeh, drugi kao holokaust i izvest će za nazira obred odrješenja od grijeha koji će biti počinjen radi te smrti. Tog istog dana, nazir će *posvetiti svoju glavu,
Brojevi 6,12on će se nanovo posvetiti GOSPODU na vrijeme nazirata koje si je odredio i donijet će jedno janje od godinu dana kao žrtvu odštete. Prethodni dani neće se računati, zbog činjenice da je njegov nazirat bio oskvrnjen. `
Brojevi 6,13Evo zakona koji se odnosi na nazira: dana kad se ispunjava vrijeme njegovog nazirata, dovodi se on na ulaz u šator susretanja
Brojevi 6,14i donosi svoj dar GOSPODU: jedno janje od godinu dana bez nedostatka kao holokaust, jednu ovčicu od godinu dana bez nedostatka kao žrtvu za grijeh, i jednog ovna bez grješke kao žrtvu mira;
Brojevi 6,15jednu korpu kruha bez *kvasa načinjenog od bijelog brašna, kolače umiješene s uljem i palačinke bez kvasa premazane uljem, s milodarom i zahtijevanim libacijama .
Brojevi 6,16Svećenik ih donosi pred GOSPODA i nudi njegovu žrtvu za grijeh i holokaust.
Brojevi 6,17Glede ovna, on ga nudi GOSPODU kao žrtvu mira s korpom beskvasnog kruha; uz to svećenik čini ponudu i zahtijevanu libaciju.
Brojevi 6,18Nazir tad obrije svoju posvećenu glavu na ulazu u šator susretanja, on uzima vlasi sa svoje posvećene glave i baca ih u vatru pod žrtvu mira.
Brojevi 6,19Svećenik uzima plećku ovnovu kad bude pečena, s jednim kolačem bez kvasa iz korpe i jednom palačinkom bez kvasa; on ih stavlja u ruke naziru nakon što je obrijao znak svojeg nazirata.
Brojevi 6,20Svećenik ih nudi GOSPODU uz jednu kretnju nuđenja; to je jedna sveta stvar koja pripada svećeniku, uz prsa koja je ponudio i butinu koju je predujmio. Nakon toga, nazir moći će piti vina.
Brojevi 6,21Takav je zakon glede nazira koji je načinio zavjet; takav je milodar koji duguje GOSPODU za svoj nazirat; ne računajući ono što bi mogao udesiti kasnije. On će se prikloniti zavjetu koji bude dao poštujući zakon nazirata kojem se posvetio.
Brojevi 6,22GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 6,23` Govori Aaronu i njegovim sinovima i reci im: evo kojim riječima će te blagosiljati sinove Izraelove:
Brojevi 6,24Nek te GOSPOD blagoslovi i sačuva!
Brojevi 6,25Nek te GOSPOD obasja svojim pogledom i podijeli ti milost!
Brojevi 6,26Nek GOSPOD skrene svoj pogled k tebi i nek ti dadne mir!
Brojevi 6,27Tako će oni staviti moje ime na Izrael, a ja, ja ću njih blagosloviti.`
4. Mojsijeva 6,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 6,2Reci sinovima Izrailjevijem, i kaži im: kad čovjek ili žena učini zavjet nazirejski, da bude nazirej Gospodu,
4. Mojsijeva 6,3Neka se uzdržava od vina i silovita pića, i neka ne pije octa vinskoga ni octa od silovita pića niti kakvoga pića od grožđa i neka ne jede grožđa ni novoga ni suhoga.
4. Mojsijeva 6,4Dokle god traje njegovo nazirejstvo neka ne jede ništa od vinove loze, ni zrna ni ljuske.
4. Mojsijeva 6,5Dokle traje njegovo nazirejstvo, neka mu britva ne prijeđe preko glave; dokle se ne navrše dani za koje se učinio nazirej Gospodu, neka bude svet i neka ostavlja kosu na glavi svojoj.
4. Mojsijeva 6,6Dokle traju dani za koje se učinio nazirej Gospodu, neka ne pristupa k mrtvacu.
4. Mojsijeva 6,7Ni za ocem svojim ni za materom svojom ni za bratom svojim ni za sestrom svojom, neka se za njima ne skvrni kad umru; jer je nazirejstvo Boga njegova na glavi njegovoj.
4. Mojsijeva 6,8Dokle god traje nazirejstvo njegovo, svet je Gospodu.
4. Mojsijeva 6,9Ako li bi ko umro do njega na prečac, te bi oskvrnio nazirejstvo glave njegove, neka obrije glavu svoju u dan čišćenja svojega, sedmi dan neka je obrije.
4. Mojsijeva 6,10A osmi dan neka donese dvije grlice ili dva golubića svešteniku na vrata šatora od sastanka.
4. Mojsijeva 6,11I sveštenik neka zgotovi od jednoga žrtvu za grijeh a od drugoga žrtvu paljenicu, i neka ga očisti od onoga što je zgriješio kod mrtvaca; tako će posvetiti glavu njegovu u taj dan.
4. Mojsijeva 6,12I neka odijeli Gospodu dane nazirejstva svojega, i donese jagnje od godine za krivicu; a pređašnji dani propadaju, jer mu se oskvrnilo nazirejstvo.
4. Mojsijeva 6,13A ovo je zakon za nazireje: kad se navrše dani nazirejstvu njegovu, neka dođe na vrata šatora od sastanka.
4. Mojsijeva 6,14I neka donese za žrtvu Gospodu jagnje muško od godine zdravo za žrtvu paljenicu, i jagnje žensko od godine zdravo za grijeh, i ovna zdrava za žrtvu zahvalnu,
4. Mojsijeva 6,15I kotaricu hljebova prijesnijeh, kolača od bijeloga brašna zamiješenih s uljem, i pogača prijesnijeh namazanijeh uljem, s darom njihovijem i s naljevom njihovijem.
4. Mojsijeva 6,16A to će sveštenik prinijeti pred Gospodom i učiniti žrtvu za grijeh njegov i žrtvu njegovu paljenicu.
4. Mojsijeva 6,17A ovna će prinijeti na žrtvu zahvalnu Gospodu s kotaricom prijesnijeh hljebova; prinijeće sveštenik i dar njegov i naljev njegov.
4. Mojsijeva 6,18Tada nazirej neka obrije glavu svojega nazirejstva na vratima šatora od sastanka; i uzev kosu nazirejstva svojega neka je metne u oganj koji je pod žrtvom zahvalnom.
4. Mojsijeva 6,19I sveštenik neka uzme pleće kuhano od ovna i jedan kolač prijesan iz kotarice i jednu pogaču prijesnu, i neka metne na ruke nazireju, pošto obrije nazirejstvo svoje.
4. Mojsijeva 6,20I sveštenik neka obrće te stvari na žrtvu obrtanu pred Gospodom; to je svetinja, koja pripada svešteniku osim grudi obrtanih i pleća podignutoga; a poslije toga nazirej može piti vina.
4. Mojsijeva 6,21To je zakon za nazireja koji se zavjetuje, i to je prinos njegov Gospodu za nazirejstvo njegovo, osim onoga što bi više mogao učiniti; kakav mu bude zavjet kojim se zavjetuje, tako neka učini osim zakona svojega nazirejstva.
4. Mojsijeva 6,22Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 6,23Reci Aronu i sinovima njegovijem i kaži: ovako blagosiljajte sinove Izrailjeve govoreći im:
4. Mojsijeva 6,24Da te blagoslovi Gospod i da te čuva!
4. Mojsijeva 6,25Da te obasja Gospod licem svojim i bude ti milostiv!
4. Mojsijeva 6,26Da Gospod obrati lice svoje k tebi i dade ti mir!
4. Mojsijeva 6,27I neka prizivlju ime moje na sinove Izrailjeve, i ja ću ih blagosloviti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje