Tražilica


Brojevi 6. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 6,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 6,2"Naloži sinovima Izraelovim ovo: Položi li netko, bio muž ili žena, zavjet nazirejski, da se posveti Gospodu,
Brojevi 6,3Onda neka se uzdržava od vina i drugih opojnih pića. Neka uopće ne pije nikakve tekućine, što je napravljena od grožđa. I samo grožđe ne smije jesti, ni svježe ni osušeno.
Brojevi 6,4Doklegod traje vrijeme njegova nazirejstva, neka ne uživa ništa, što dolazi od vinove loze, od zrna do koma.
Brojevi 6,5Dokle traje zavjet njegova nazirejstva, neka britva ne dođe na glavu njegovu. Dokle se ne navrše dani, za koje se je obvezao Gospodu, ima vrijediti kao Bogu posvećen, Neka pusti da mu slobodno raste kosa na glavi.
Brojevi 6,6Cijelo vrijeme, za koje se je posvetio Gospodu, ne smije doći u dodir s mrtvim tijelom.
Brojevi 6,7I ako mu umru otac, mati, brat ili sestra, ne smije po njima navući na sebe nečistoću, jer je posveta Boga njegova na glavi njegovoj.
Brojevi 6,8Doklegod traje nazirejstvo njegovo, posvećen je Gospodu.
Brojevi 6,9Umre li netko posve nenadano uz njega, onda neka izjavi, da mu je posvećena glava nečista. Čim opet postane čist, neka obrije glavu svoju; sedmi dakle dan neka je obrije.
Brojevi 6,10Osmi dan neka donese dvije grlice ili dva golubića k svećeniku na ulaz u Šator sastanka.
Brojevi 6,11Svećenik neka zgotovi jedno kao žrtvu za grijeh, drugo za žrtvu paljenicu. Tako neka mu pribavi pomirenje za grijeh, što ga je navukao na sebe uz mrtvo tijelo. Ujedno neka iznova izjavi, da mu je glava posvećena.
Brojevi 6,12Neka se posveti Gospodu, dokle traje njegovo nazirejstvo, i neka prinese jednogodišnje janje kao žrtvu za prijestup. A prijašnji dani ne broje se, jer je morao posvetu svoju očitovati kao nečistu.
Brojevi 6,13Ove su odredbe za nazireja: Kad se navrše dani nazirejstvu njegovu, neka ga dovedu na ulaz u Šator sastanka.
Brojevi 6,14Neka prinese Gospodu kao prinos jednogodišnje, bez pogrješke janje za žrtvu paljenicu, jednogodišnje, bez pogrješke žensko janje kao žrtvu za grijeh i bez pogrješke ovna za žrtvu mirotvornu;
Brojevi 6,15Osim toga košaricu nekvasnih kruhova, zamiješenih s uljem i nekvasnih uljem namazanih pogača s prinosom njihovim i s naljevima njihovim.
Brojevi 6,16Svećenik neka sve žrtvuje Gospodu. Neka prinese za njega žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu.
Brojevi 6,17Ovna neka prinese Gospodu kao žrtvu mirotvornu, uz to košaricu nekvasnih kruhova. I prinos i naljev ima svećenik prinijeti za njega.
Brojevi 6,18A nazirej neka obrije na ulazu u Šator sastanka posvećenu glavu svoju, neka uzme posvećenu kosu na glavi i baci je u oganj, što gori pod žrtvom mirotvornom.
Brojevi 6,19Nato neka uzme svećenik pleće kuhano ovnovo, kolač nekvasan i pogaču nekvasnu iz košarice i neka to metne na ruke nazireju, pošto je ovaj sebi obrijao posvećenu kosu.
Brojevi 6,20Tada neka to svećenik žrtvuje pred Gospodom kao žrtvu primicanja i odmicanja. Svet je to prinos, što pripada svećeniku osim grudi primicanja i odmicanja i osim pleća podizanja. Potom smije nazirej opet piti vina.
Brojevi 6,21To je zakon za nazireje, koji je položio zavjet, o prinosu njegovu, što ga ima prinijeti Gospodu za posvetu svoju, osim onoga, što inače još sam hoće da učini. Kako to zahtijeva zavjet, što ga je položio, mora postupati po zakonima, što vrijede za njegovu posvetu."
Brojevi 6,22Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 6,23"Naloži Aronu i sinovima njegovim: Ovako blagoslivljajte sinove Izraelove:
Brojevi 6,24Neka te blagoslovi Gospod i neka te čuva.
Brojevi 6,25Neka dadne Gospod, da njegovo lice sja nad tobom, i neka ti bude milostiv.
Brojevi 6,26Neka obrati Gospod lice svoje k tebi i neka ti udijeli mir.
Brojevi 6,27Ako tako stave sinove Izraelove pod zaštitu imena mojega, ja ću ih blagosloviti."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje