Tražilica


Daniel 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Daniel 12,1U ono vrijeme podignut će se Mihael, veliki knez anđeo, koji zaštićuje sinove tvojega naroda. Bit će vrijeme tjeskobe, kakve nije bilo nikada, otkako je naroda, do onoga vremena. Ali će se tvoj narod spasiti u ono vrijeme, svi, koji se nađu zapisani u knjizi.
Daniel 12,2Mnogi od onih, koji spavaju u prahu zemaljskom, probudit će a se, jedni na život vječni, drugi na sramotu i prijekor vječni.
Daniel 12,3Pobožni će sjati kao sjajno nebo, i oni, koji su mnoge privodili k pravednosti kao zvijezde u sve vjekove.
Daniel 12,4A ti, Daniele, zatvori ova objavljenja! Zapečati ovu knjigu do posljednjega vremena! Mnogi će je pretraživati, i spoznaja će biti velika.
Daniel 12,5Tada sam ja, Daniel, najednom vidio gdje stoje druga dva anđela, jedan s ove strane, drugi s one strane rijeke.
Daniel 12,6Jedan upita čovjeka, koji je obučen u platno stajao nad vodom u rijeci: 'Kad će biti kraj ovim čudesnim stvarima?'
Daniel 12,7Čuo sam, kako se je čovjek, koji je obučen u platno stajao nad vodom u rijeci, podižući desnicu svoju i ljevicu svoju k nebu zakleo onim, koji živi vječno: 'Ovo će se sve ispuniti poslije jednoga vremena, dva vremena i pola vremena, čim se svrši uništenje moći svetoga naroda.'
Daniel 12,8Čuo san to, ali nijesam razumio. Zato sam upitao ''Gospodaru moj, što znači posljednje od ovih stvari?'
Daniel 12,9On odgovori: 'Idi Daniele: jer do posljednjega vremena ostaju zatvorene i zapečaćene ove riječi!
Daniel 12,10Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati. Bezbožnici će raditi bezbožno. Bezbožnici neće to razumjeti; ali će pobožnici to spoznati.
Daniel 12,11Od vremena, kad se ukine žrtva svagdanja i postavi gnusoba sramotna, bit će tisuća i dvjesta i devedeset dana.
Daniel 12,12Blagoslovljen je onaj, koji ustraje i dočeka tisuću i tri stotine i trideset i pet dana!
Daniel 12,13A ti idi u susret svršetku! Sada smiješ počivati. Na svršetku dana ustat ćeš k dijelu svojemu.'"
Daniel 12,1 U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti - svi koji se nađu zapisani u Knjizi.
Daniel 12,2Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost.
Daniel 12,3Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.
Daniel 12,4A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti.
Daniel 12,5Ja, Daniel, pogledah, kad eno: druga dvojica stajahu jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke.
Daniel 12,6Jedan upita čovjeka odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad voda rijeke: "Kada će doći kraj tim čudesima?
Daniel 12,7Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine, koji stajaše iznad voda rijeke; on podiže k nebu desnicu i ljevicu, kunući se Vječno živim. "Nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena - kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda - sve će se to svršiti.
Daniel 12,8Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: "Gospodaru, kako će to svršiti?
Daniel 12,9On reče: "Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka.
Daniel 12,10Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti.
Daniel 12,11Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana.
Daniel 12,12Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana!
Daniel 12,13A ti idi i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana.
Daniel 12,1U ono vrijemepodignut će se Mihael, veliki Princ, on koji je uz sinove tvog naroda . To će biti jedno vrijeme zebnje kakva se nije dogodila otkad postoji jedan : narod sve do tog vremena. U ono vrijeme, tvoj će narod tome izmaći, tko god se nađe upisan u Knjigu. 2 Mnogi od onih koji spavaju u zemlji prašnoj probudit će se, ovi tu za vječni život, oni tamo za ljagu, za užas vječni. 3 A misaoni ljudi zablistat će kao sjaj nebeskog svoda, oni koji su činili mnoštvo pravednika, kao zvijezde zauvijek.
Daniel 12,4Što se tiče tebe, Daniele, čuvaj tajnu ovih riječi i zapečati Knjigu sve do vremena svršetka. Mnoštvo će biti zbunjeno ali saznanje će se uvećati .`
Daniel 12,5A ja, Daniel, gledah, kad evo dvojice drugih ljudi koji stadoše ondje, jedan na jednu obalu rijeke, a drugi na drugu obalu.
Daniel 12,6Reče se čovjeku odjevenom u lan koji se nalazio iznad voda rijeke: ` Kad će doći kraj tim iznenađujućim stvarimađ`
Daniel 12,7Ja začuh čovjeka odjevenog u lan koji bijaše iznad voda rijeke; on podiže spram neba lijevu ruku, i načini zakletvu po Onomekojiživizauvijek: ` To će biti za jedno razdoblje, dva razdoblja i jednu polovicu razdoblja; dok snaga *svetog naroda bude potpuno skršena, sve će se te stvari ispuniti.`
Daniel 12,8Ja čuh, ali ne razumjeh i rekoh: ` Vaše veličanstvo, koji će biti kraj tim stvarimađ`
Daniel 12,9On reče: ` Idi Danijele, jer te su riječi zadržane tajnima i zapečačene sve do vremena svršetka.
Daniel 12,10Jedno će mnoštvo biti očišćeno, izbijeljeno i profinjeno . Bezbožnici će postupati bezbožno. Ni jedan bezbožnik neće razumjeti, ali misaoni ljudi razumjet će.
Daniel 12,11Počev od vremena kad će prestati vječno žrtvovanje i kad će biti namještena gnusoba pustošiteljica, bit će 1.290 dana!
Daniel 12,12Sretan onaj koji dočeka i koji prispije do 1335 dana!
Daniel 12,13Ti, idi sve do svršetka. Ti ćeš imati spokoja i dignut ćeš se za primiti svoj dobitak na svršetku dana!`
Danilo 12,1A u to će se vrijeme podignuti Mihailo veliki knez, koji brani tvoj narod; i biće žalosno vrijeme, kakoga nije bilo otkako je naroda do tada; i u to će se vrijeme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi.
Danilo 12,2I mnogo onijeh koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na život vječni a drugi na sramotu i prijekor vječni.
Danilo 12,3I razumni će se sjati kao svjetlost nebeska, i koji mnoge privedoše k pravdi, kao zvijezde vazda i dovijeka.
Danilo 12,4A ti Danilo zatvori ove riječi i zapečati ovu knjigu do pošljednjega vremena; mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti.
Danilo 12,5Tada pogledah ja Danilo, i gle, stajahu druga dvojica, jedan s ove strane na brijegu rijeke, a drugi s one strane na brijegu rijeke.
Danilo 12,6I jedan reče čovjeku obučenome u platno, koji stajaše nad vodom u rijeci: kad će biti kraj tijem čudesima?
Danilo 12,7I čuh čovjeka obučenoga u platno, koji stajaše nad vodom u rijeci, i podiže desnicu svoju i ljevicu svoju k nebu, i zakle se onijem koji živi uvijek da će se sve ovo ispuniti po vremenu, po vremenima i po po vremena, i kad se svrši rasap sile svetoga naroda.
Danilo 12,8I ja čuh ali ne razumjeh; i rekoh: gospodaru moj, kakav će biti kraj tome?
Danilo 12,9A on reče: idi Danilo, jer su zatvorene i zapečaćene ove riječi do pošljednjega vremena.
Danilo 12,10Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati; a bezbožnici će raditi bezbožno, niti će koji bezbožnik razumjeti, ali će razumni razumjeti.
Danilo 12,11A od vremena kad se ukine žrtva vazdašnja i postavi gnusoba pustošna, biće tisuća i dvjesta i devedeset dana.
Danilo 12,12Blago onome koji pretrpi i dočeka tisuću i tri stotine i trideset i pet dana.
Danilo 12,13A ti idi ka kraju; i počivaćeš i ostaćeš na dijelu svom do svršetka svojih dana.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje