Tražilica


Djela apostolska 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 10,1A u Cezareji bio je jedan čovjek po imenu Kornelije, satnik čete, što se je zvala Italska
Djela apostolska 10,2On je bio a cijelom kućom svojom pobožan i bogobojazan, davao je mnoge milostinje narodu i molio se Bogu bez prestanka.
Djela apostolska 10,3On vidje jasno u viđenju oko devete ure dana anđela Božjega gdje uđe k njemu i reče mu: "Kornelije!"
Djela apostolska 10,4A on pogledavši na njega uplaši se i reče: "Što je, Gospodine?" I on mu odgovori: "Molitve tvoje i milostinje tvoje uzišle su k Bogu kao žrtveni dar.
Djela apostolska 10,5I sad pošlji u Jopu ljude i dozovi nekoga Simona, koji se zove Petar!
Djela apostolska 10,6On je gost jednoga kožara Simona, čija je kuća kod mora. On će ti reći, što ti je činiti."
Djela apostolska 10,7I kad otide anđeo, koji mu je bio govorio, dozva dvojicu sluga svojih i jednoga bogobojazna vojnika od onih, koji su mu služili.
Djela apostolska 10,8Njima sve iskaza i posla ih u Jopu.
Djela apostolska 10,9Sutradan, kad su oni putovali i približili se gradu, uziđe Petar na krov, da se pomoli oko šeste ure.
Djela apostolska 10,10I ogladnje, i htjede da jede. I dok su mu pripravljali, zanese se,
Djela apostolska 10,11I vidje nebo otvoreno i posudu nekakvu gdje silazi kao veliko platno, što se na četiri ugla spušta na zemlju.
Djela apostolska 10,12I u njoj su bile svakovrsne četveronožne životinje i gmazovi zemaljski i ptice nebeske.
Djela apostolska 10,13I dođe glas k njemu: "Ustani, Petre, pokolji i jedi!"
Djela apostolska 10,14A Petar reče: "Nipošto, Gospodine, jer nikada ne jedoh što okaljano i nečisto."
Djela apostolska 10,15I glas opet k njemu po drugi put: "Što je Bog očistio, ti ne zovi nečistim!"
Djela apostolska 10,16I ovo bi triput, i odmah se posuda opet uze na nebo.
Djela apostolska 10,17I dok je Petar razmišljao u sebi, što znači to viđenje, koje vidje, eto ljudi, što ih posla Kornelije, raspitavši kuću Simonovu, stadoše pred vratima.
Djela apostolska 10,18Pitali su glasno, stoji li ovdje Simon, koji se zove Petar.
Djela apostolska 10,19A dok je Petar još jednako razmišljao o viđenju, reče mu Duh: "Evo tri čovjeka traže te.
Djela apostolska 10,20Ustani dakle, siđi i idi s njima ne sumnjajući ništa, jer ih ja poslah."
Djela apostolska 10,21A Petar sišavši k ljudima reče: "Evo, ja sam, koga tražite; što ste došli?"
Djela apostolska 10,22A oni rekoše: "Satnik Kornelije, čovjek pravedan i bogobojazan, za koga svjedoči sav narod židovski, primio je zapovijed od anđela svetoga, da dozove tebe u svoju kuću i da čuje riječi od tebe."
Djela apostolska 10,23Onda ih pozva unutra i pogosti. A sutradan ustade i pođe s njima. Neka braća iz Jope pratila su ga.
Djela apostolska 10,24I sutradan stiže u Cezareju. A Kornelije ih čekao i bio je sazvao rodbinu svoju i vjerne prijatelje.
Djela apostolska 10,25A kad je Petar htio da uđe, izađe mu Kornelije u susret, pade k nogama njegovim i pokloni mu se.
Djela apostolska 10,26A Petar ga podiže i reče: "Ustani, i ja sam samo čovjek."
Djela apostolska 10,27I s njim govoreći uđe i nađe mnoge, koji su se bili skupili.
Djela apostolska 10,28Tada im reče: "Kako znate, čovjeku Židovu nije dopušteno družiti se ili dolaziti k tuđinu. Ali Bog meni pokaza, da nijednoga čovjeka ne zovem okaljanim ili nečistim.
Djela apostolska 10,29Zato bez oklijevanja dođoh pozvan. Pitam vas dakle, zašto poslaste po mene?"
Djela apostolska 10,30I Kornelije reče: Upravo prije četiri dana molio sam se o devetoj uri u svojoj kući. I eto, čovjek stade preda mnom u haljini sjajnoj.
Djela apostolska 10,31i reče: Kornelije, uslišena je molitva tvoja, i milostinje tvoje spomenule se pred Bogom.
Djela apostolska 10,32Pošlji dakle u Jopu i dozovi Simona, koji se zove Petar; on je gost u kući Simona kožara kod mora.
Djela apostolska 10,33Onda ja odmah poslah k tebi, i ti si dobro učinio, što si došao. Sad dakle mi svi stojimo pred tobom, da čujemo sve, što je tebi od Gospodina zapovjeđeno."
Djela apostolska 10,34A Petar otvorivši usta svoja reče: "Sad zaista razumijem, da Bog ne gleda, tko je tko.
Djela apostolska 10,35Nego u svakom narodu onaj, koji se boji njega i čini pravdu, mio je njemu.
Djela apostolska 10,36Riječ posla Bog sinovima Izraelovim, navješćujući mir po Isusu Kristu, ovaj je Gospodin svima.
Djela apostolska 10,37Vi znate, što se je dogodilo u cijeloj Judeji, počevši od Galileje poslije krštenja, koje je propovijedao Ivan;
Djela apostolska 10,38Kako je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i silom, da je prolazio čineći dobro i iscjeljujući sve, koje je bio nadvladao đavao, jer je Bog bio s njim.
Djela apostolska 10,39I mi smo svjedoči svemu, što je učinio u zemlji Judejskoj i u Jerusalemu. Ali njega ubiše objesivši ga na drvo.
Djela apostolska 10,40Njega je Bog oživio treći dan, i dao mu je, da se pokaže,
Djela apostolska 10,41Ne svemu narodu, nego nama, naprijed određenim svjedocima od Boga, koji smo s njim jeli i pili po uskrsnuću njegovu od mrtvih.
Djela apostolska 10,42I zapovjedio nam je, da propovijedamo narodu i da svjedočimo, da je on određen od Boga za suca živima i mrtvima.
Djela apostolska 10,43Za ovoga svjedoče svi proroci, da imenom njegovim primaju oproštenje grijeha svi, koji vjeruju u njega."
Djela apostolska 10,44Dok je još govorio Petar ove riječi, siđe Duh Sveti na sve, koji su slušali riječ.
Djela apostolska 10,45Vjernici iz obrezanja, što su bili došli s Petrom, divili su se, što se i na neznabošce izli dar Duha Svetoga.
Djela apostolska 10,46Jer su ih slušali gdje govore jezike i veličaju Boga. Tada progovori Petar:
Djela apostolska 10,47"Može li tko vodu zabraniti, da se ne krste ovi, koji primiše Duha Svetoga kao i mi?"
Djela apostolska 10,48I dade ih krstiti u ime Isusa Krista. Tada ga zamoliše, da ostane kod njih nekoliko dana.
Djela apostolska 10,1 U Cezareji bijaše neki čovjek imenom Kornelije, satnik takozvane italske čete,
Djela apostolska 10,2pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu.
Djela apostolska 10,3U viđenju negdje oko devete ure dana ugleda on jasno anđela Božjega gdje dolazi k njemu i veli mu: "Kornelije!
Djela apostolska 10,4Zagleda se u nj pa mu prestrašen reče: "Što je, Gospodine?" A on njemu: "Molitve su tvoje i milostinje uzišle kao žrtva podsjetnica pred Boga.
Djela apostolska 10,5Zato sada pošalji ljude u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar.
Djela apostolska 10,6On je gost u nekog Šimuna kožara čija je kuća uz more.
Djela apostolska 10,7Čim ode anđeo koji mu je govorio, pozove on dvojicu slugu i jednoga pobožna, privržena vojnika,
Djela apostolska 10,8sve im ispripovjedi i posla ih u Jopu.
Djela apostolska 10,9Sutradan, dok su oni putovali i približavali se gradu, oko šeste ure uziđe Petar na krov moliti.
Djela apostolska 10,10Ogladnje i zaželje se jela. Dok mu pripremahu, pade on u zanos.
Djela apostolska 10,11Gleda on nebo rastvoreno i posudu neku poput velika platna: uleknuta s četiri okrajka, silazi na zemlju.
Djela apostolska 10,12U njoj bijahu svakovrsni četveronošci, gmazovi zemaljski i ptice nebeske.
Djela apostolska 10,13I glas će mu neki: "Ustaj, Petre! Kolji i jedi!
Djela apostolska 10,14Petar odvrati: "Nipošto, Gospodine! Ta nikad još ne okusih ništa okaljano i nečisto".
Djela apostolska 10,15A glas će mu opet, po drugi put: "Što Bog očisti, ti ne zovi okaljanim!
Djela apostolska 10,16To se ponovi do triput, a onda je posuda ponesena na nebo.
Djela apostolska 10,17Dok se Petar dvoumio što bi imalo značiti viđenje koje vidje, eto ljudi koje je poslao Kornelije: pošto se raspitaše za Šimunovu kuću, pojave se na vratima,
Djela apostolska 10,18zovnu te upitaju je li ondje ugošćen neki Šimun, nazvan Petar.
Djela apostolska 10,19Dok je Petar sveudilj razmišljao o viđenju, reče mu Duh: "Evo, neka te trojica traže.
Djela apostolska 10,20De ustani, siđi i pođi s njima ne skanjujući se jer ja sam ih poslao.
Djela apostolska 10,21Petar siđe k ljudima i reče: "Evo me! Ja sam onaj kojega tražite! Zbog čega ste došli?
Djela apostolska 10,22Oni odgovore: "Satnik Kornelije, muž pravedan i bogobojazan, za kojega svjedoči sav narod židovski, primi od svetog anđela naputak da te dozove u dom svoj i čuje od tebe riječi.
Djela apostolska 10,23Tada ih Petar pozva unutra i ugosti. Sutradan usta i krenu s njima; pratila ga neka braća iz Jope.
Djela apostolska 10,24Drugi dan stiže u Cezareju. Kornelije ih je čekao sazvavši rodbinu i prisne prijatelje.
Djela apostolska 10,25Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije u susret, padne mu k nogama i pokloni se.
Djela apostolska 10,26Petar ga pridigne govoreći: "Ustani! I ja sam čovjek.
Djela apostolska 10,27I razgovarajući s njime, uđe i nađe sabrane mnoge
Djela apostolska 10,28te im reče: "Vi znate kako je Židovu zabranjeno družiti se sa strancem ili k njemu ulaziti, ali meni Bog pokaza da nikoga ne zovem okaljanim ili nečistim.
Djela apostolska 10,29Stoga, pozvan, i dođoh bez pogovora. Da čujemo dakle zbog čega me pozvaste!
Djela apostolska 10,30Kornelije reče: "Prije četiri dana baš u ovo doba, o devetoj uri, molio sam se u kući kad gle: čovjek neki u sjajnoj odjeći stane preda me
Djela apostolska 10,31i reče: `Kornelije, uslišana ti je molitva i milostinje su tvoje spomenute pred Bogom!
Djela apostolska 10,32Pošalji dakle u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar. On je gost u kući Šimuna kožara uz more.`
Djela apostolska 10,33Odmah sam dakle poslao k tebi, a ti si dobro učinio što si došao. Evo nas dakle sviju pred Bogom da čujemo sve što ti zapovjedi Gospodin!
Djela apostolska 10,34Petar tada prozbori i reče: "Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran,
Djela apostolska 10,35nego - u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.
Djela apostolska 10,36Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju.
Djela apostolska 10,37Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan:
Djela apostolska 10,38kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.
Djela apostolska 10,39"Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo!
Djela apostolska 10,40Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje -
Djela apostolska 10,41ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima - nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.
Djela apostolska 10,42"On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!
Djela apostolska 10,43"Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.
Djela apostolska 10,44Dok je Petar još govorio te riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu.
Djela apostolska 10,45A vjernici iz obrezanja, koji dođoše zajedno s Petrom, začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga.
Djela apostolska 10,46Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga. Tada Petar reče:
Djela apostolska 10,47"Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?
Djela apostolska 10,48I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.
Apostolska djela 10,1Bijaše u Cezareji jedan čovjek imenom Kornelije, centurion u kohorti zvanoj "Italska".
Apostolska djela 10,2U pobožnosti i strahu prema Bogu, koje sva njegova kuća dijeliše, on obasipaše darovima puk židovski, i zazivaše Boga u svako doba.
Apostolska djela 10,3Jednog dana, oko tri sata poslije podne, on razgovijetno vidje u viđenju jednog *anđela Božjeg ulaziti kod sebe i obratiti mu se: ` Kornelije! `
Apostolska djela 10,4Kornelije uprije pogled u njega, i, obuzet strahom, on odgovori: ` Što je, Gospodine? ` Tvoje molitve i tvoja darežljivost su se podigle u spomen pred Bogom.
Apostolska djela 10,5A sada, pošalji ljude u Jopeju da dovedu stanovitog Šimuna kojem su predjenuli ime u Petar.
Apostolska djela 10,6On je gost jednog drugog Šimuna, kožara, koji stanuje u kući na obali mora. `
Apostolska djela 10,7Čim anđeo koji mu upravo govoraše bi nestao, Kornelije pozva dvojicu ljudi iz svoje kuće kao i jednog vojnika velike pobožnosti, otprije dugo vremena pod njegovim zapovjedništvom,
Apostolska djela 10,8i dade im sva potrebna obavještenja i posla ih u Jopeju.
Apostolska djela 10,9Sutradan, dok iđaše svojim putem, oni se približiše gradu, Petar bijaše uzišao na terasu kuće za moliti; bijaše blizu podneva.
Apostolska djela 10,10Ali, osjeti glad i htjede jesti. Pripraviše mu objed kad ga zahvati jedan zanos.
Apostolska djela 10,11On osmotri otvoreno *nebo : otud je silazio jedan neopisivi predmet, jedna vrsta ogromnog jedra, koje, s četiri točke, smjesti se na zemlju.
Apostolska djela 10,12I, unutra, bijahu sve četveronožne životinje i sve one koje gmižu zemljom, i one koje lete nebom.
Apostolska djela 10,13Jedan glas mu se obrati: ` Hajde, Petre! Kolji i jedi.
Apostolska djela 10,14Nikad, Gospodine, odgovori Petar. Jer, u svom životu ja nikad nisam jeo ništa prljavo ni *nečisto .
Apostolska djela 10,15A ponovo mu se obrati jedan glas, po drugi put: ` Ono što je Bog učinio *čistim, ti nećeš proglasiti nečistim! `
Apostolska djela 10,16To ponovi tri puta i predmet smjesta bi podignut u nebo.
Apostolska djela 10,17Petar uzaludno pokušavaše objasniti sam sebi značenje tog viđenja koje je upravo imao, kad upravo tad, izaslanici koje Kornelije bijaše poslao, stadoše pred vrata.
Apostolska djela 10,18Oni stadoše vikati da bi se uvjerili da li Šimun zvani Petar bijaše gostom te kuće.
Apostolska djela 10,19Petar bijaše još uvijek zauzet svojim viđenjem, ali, Duh mu kaza: ` Evo dvojice ljudi koji te traže.
Apostolska djela 10,20Dakle, odmah siđi i uputi se s njima bez ikakva predumišljaja: jer ja sam ih poslao. `
Apostolska djela 10,21Petar siđe pridružiti se tim ljudima. ` Evo me, reče im on. Ja sam onaj kojeg tražite. Što je razlog vaše posjete? `
Apostolska djela 10,22Oni odgovoriše: ` Centurion Kornelije, čovjek pravedan, koji se boji Boga, i čiji je ugled dobar među cijelim pučanstvom židovskim. Jedan sveti *anđeo njemu je otkrio da te treba dovesti u svoju kuću za saslušati tvoje izlaganje događaja. `
Apostolska djela 10,23Petar ih dade uvesti i ponudi im gostoprimstvo. Sutradan, on pođe s njima praćen nekolicinom braće iz Jopeje.
Apostolska djela 10,24A prekosutradan, on stiže u Cezareju. Kornelije, sa svoje strane, koji ih očekivaše, bijaše sazvao svoju rodbinu i svoje bliske prijatelje.
Apostolska djela 10,25U času kad Petar stiže, Kornelije mu iziđe u susret i pade k nogama njegovim da mu iskaže štovanje.
Apostolska djela 10,26` Digni se! ` reče mu Petar i pomože mu ustati. ` I ja također, nisam drugo do jedan čovjek. `
Apostolska djela 10,27I, sve razgovarajući s njim, on uđe. Otkrivajući tada jednu brojnu nazočnost,
Apostolska djela 10,28on izjavi: `Kao što to znate, za jednog *Židova je zločin imati redovite odnose ili čak običan dodir s jednim strancem. Ali, meni, Bog je upravo dao razumjeti da ne bi trebalo proglašavati nečistim ili zaprljanim ni jednog čovjeka.
Apostolska djela 10,29Evo zašto sam ja bez ikakva oglušivanja došao kad si me ti dao pozvati. Ali, sada bih ja volio znati zbog kojeg ste me razloga dali dovesti.
Apostolska djela 10,30A Kornelije odgovori: ` Ima točno tri dana u ovom času, u tri sata poslije podne, ja bijah u molitvi u svojoj kući. Iznenadno, jedna osoba u sjajnoj odjeći stade pred mene
Apostolska djela 10,31i reče mi: tvoja molitva je našla prijem, Kornelije, i spomen na tvoju darežljivost je predstavljen Bogu.
Apostolska djela 10,32Pošalji dakle nekog u Jopeju za pozvati Šimuna kojem se nadjenuli ime Petar da dođe ovamo. On je gost u kući Šimun kožara, na obali mora.
Apostolska djela 10,33Smjesta, ja sam te dakle poslao potražiti i ti si bio dovoljno ljubazan da nam se pridružiš. Sada, evo nas pred tobom za slušati sve što te je Gospodin zadužio nama kazati. ` Petar uzima riječ kod Kornelija
Apostolska djela 10,34Tad Petar otvori usta i reče: ` Ja sam shvatio da je Bog nepristran,
Apostolska djela 10,35i da sav narod, tko god ga se boji i primjenjuje pravdu nalazi prijam kod njega.
Apostolska djela 10,36Njegova poruka, on ju je poslao Izraelitima: dobru vijest o miru po Isusu Kristu, njemu koji je Gospodin svim ljudima. `
Apostolska djela 10,37` Vi to znate. Događaj je osvojio svu Judeju; počeo je u Galileji, nakon krštenja koje je proglašavao Ivan;
Apostolska djela 10,38taj Isus potekao iz Nazareta, vi znate kako je Bog njemu povjerio *pomazanje Svetim Duhom i moći; on je prošao svuda kao dobročinitelj, on iscjeljivaše sve one koje *Davao pokorio, jer Bog bijaše s njim.
Apostolska djela 10,39` A mi drugi smo svjedoci njegovog djela na području *Židova kao i u Jeruzalemu. Njega, kojeg su ubili vješajući ga o drvo,
Apostolska djela 10,40Bog ga je uskrsnuo treći dan, i dao mu iskazati svoju nazočnost,
Apostolska djela 10,41ne u narodu općenito, veći svjedocima imenovanim od Boga, nama koji smo jeli s njim i pili s njim poslije uskrsnuća iz mrtvih.
Apostolska djela 10,42Najzad, on nam je propisao proglašavati narodu i donositi ovo svjedočenje: on je taj kojeg je Bog označio kao suca živima i mrtvima;
Apostolska djela 10,43njemu svi *proroci daju slijedeće svjedočenje: oprost od grijeha odobren je po njegovom Imenu onome koji položi svoju vjeru u njega. `
Apostolska djela 10,44Petar izlagaše još ove događaje kad Sveti Duh pade na sve one koji bijahu slušali Riječ.
Apostolska djela 10,45To izazva zaprepaštenost među vjerujućim *obrezanicima koji bijahu pratili Petra: Tako, sve do na *poganske narode, dar Svetog Duha bi sada prosut!
Apostolska djela 10,46Oni slušaše te ljude, naime, govoriti jezike i slaviti veličinu Božju. Petar tada preuze riječ:
Apostolska djela 10,47` Da li bi netko mogao spriječiti krstiti vodom ove ljudi koji, sve kao i mi, primili su Duh Sveti? `
Apostolska djela 10,48On dade zapovijed da ih se pokrsti u *ime Isusa Krista i oni mu zaiskaše tada da ostane još nekoliko dana
Djela apostolska 10,1A u Žesariji bješe jedan čovjek po imenu Kornilije, kapetan od čete koja se zvaše Talijanska.
Djela apostolska 10,2Pobožan i bogobojazan sa cijelijem domom svojijem, koji davaše milostinju mnogijem ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka;
Djela apostolska 10,3On vidje na javi u utvari oko devetoga sahata dnevi anđela Božijega gdje siđe k njemu i reče mu: Kornilije!
Djela apostolska 10,4A on pogledavši na nj i uplašivši se reče: što je Gospode? A on mu reče: molitve tvoje i milostinje tvoje iziđoše na pamet Bogu;
Djela apostolska 10,5I sad pošlji u Jopu ljude i dozovi Simona prozvanoga Petra:
Djela apostolska 10,6On stoji u nekoga Simona kožara, kojega je kuća kod mora: on će ti kazati riječi kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj.
Djela apostolska 10,7I kad otide anđeo koji govori Korniliju, dozvavši dvojicu od svojijeh slugu i jednoga pobožna vojnika od onijeh koji mu služahu,
Djela apostolska 10,8I kazavši im sve posla ih u Jopu.
Djela apostolska 10,9A sjutradan kad oni iđahu putem i približiše se ka gradu, iziđe Petar u gornju sobu da se pomoli Bogu u šesti sahat.
Djela apostolska 10,10I ogladnje, i šćaše da jede; a kad mu oni gotovljahu, dođe izvan sebe,
Djela apostolska 10,11I vidje nebo otvoreno i sud nekakav gdje silazi na njega, kao veliko platno, zavezan na četiri roglja i spušta se na zemlju;
Djela apostolska 10,12U kome bijahu sva četvoronožna na zemlji, i zvjerinje i bubine i ptice nebeske.
Djela apostolska 10,13I postade glas k njemu: ustani, Petre! pokolji i pojedi.
Djela apostolska 10,14A Petar reče: nipošto, Gospode! jer nikad ne jedoh što pogano ili nečisto.
Djela apostolska 10,15I gle, glas opet k njemu drugom: što je Bog očistio ti ne pogani.
Djela apostolska 10,16I ovo bi triput, i sud se opet uze na nebo.
Djela apostolska 10,17A kad se Petar u sebi divljaše šta bi bila utvara koju vidje, i gle, ljudi poslani od Kornilija, napitavši i našavši dom Simonov stadoše pred vratima,
Djela apostolska 10,18I zovnuvši pitahu: stoji li ovdje Simon prozvani Petar?
Djela apostolska 10,19A dok Petar razmišljavaše o utvari, reče mu Duh: evo tri čovjeka traže te;
Djela apostolska 10,20Nego ustani i siđi i idi s njima ne premišljajući ništa, jer ih ja poslah.
Djela apostolska 10,21A Petar sišavši k ljudima poslanijem k sebi od Kornilija reče: evo ja sam koga tražite; što ste došli?
Djela apostolska 10,22A oni rekoše: Kornilije kapetan, čovjek pravedan i bogobojazan, poznat kod svega naroda Jevrejskoga, primio je zapovijest od anđela svetoga da dozove tebe u svoj dom i da čuje riječi od tebe.
Djela apostolska 10,23Onda ih dozva unutra i ugosti. A sjutradan ustavši Petar pođe s njima, i neki od braće koja bješe u Jopi pođoše s njim.
Djela apostolska 10,24I sjutradan uđoše u Žesariju. A Kornilije čekaše ih sazvavši rodbinu svoju i ljubazne prijatelje.
Djela apostolska 10,25A kad Petar šćaše da uđe, srete ga Kornilije, i padnuvši na noge njegove pokloni se.
Djela apostolska 10,26I Petar ga podiže govoreći: ustani, i ja sam čovjek.
Djela apostolska 10,27I s njim govoreći uđe, i nađe mnoge koji se bijahu sabrali.
Djela apostolska 10,28I reče im: vi znate kako je neprilično čovjeku Jevrejinu družiti se ili dolaziti k tuđinu; ali Bog meni pokaza da nijednoga čovjeka ne zovem pogana ili nečista;
Djela apostolska 10,29Zato i bez sumnje dođoh pozvan. Pitam vas dakle zašto poslaste po mene?
Djela apostolska 10,30I Kornilije reče: od četvrtoga dana do ovoga časa ja postih, i u deveti sahat moljah se Bogu u svojoj kući; i gle, čovjek stade preda mnom u haljini sjajnoj,
Djela apostolska 10,31I reče: Kornilije! uslišena bi molitva tvoja i milostinje tvoje pomenuše se pred Bogom.
Djela apostolska 10,32Pošlji dakle u Jopu i dozovi Simona koji se zove Petar: on stoji u kući Simona kožara kod mora, koji kad dođe kazaće ti.
Djela apostolska 10,33Onda ja odmah poslah k tebi; i ti si dobro učinio što si došao. Sad dakle mi svi stojimo pred Bogom da čujemo sve što je tebi od Boga zapovjeđeno.
Djela apostolska 10,34A Petar otvorivši usta reče: zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko;
Djela apostolska 10,35Nego u svakom narodu koji se boji njega i tvori pravdu mio je njemu.
Djela apostolska 10,36Riječ što posla sinovima Izrailjevijem, javljajući mir po Isusu Hristu, ona je Gospod svima.
Djela apostolska 10,37Vi znate govor koji je bio po svoj Judeji počevši od Galileje po krštenju koje propovijeda Jovan:
Djela apostolska 10,38Isusa iz Nazareta kako ga pomaza Bog Duhom svetijem i silom, koji prođe čineći dobro i iscjeljujući sve koje đavo bješe nadvladao; jer Bog bijaše s njim.
Djela apostolska 10,39I mi smo svjedoci svemu što učini u zemlji Judejskoj i Jerusalimu; kojega i ubiše objesivši na drvo.
Djela apostolska 10,40Ovoga Bog vaskrse treći dan, i dade mu da se pokaže,
Djela apostolska 10,41Ne svemu narodu nego nama svjedocima naprijed izbranima od Boga, koji s njim jedosmo i pismo po vaskrseniju njegovom iz mrtvijeh.
Djela apostolska 10,42I zapovjedi nam da propovijedamo narodu i da svjedočimo da je on narečeni od Boga sudija živijem i mrtvijem.
Djela apostolska 10,43Za ovo svjedoče svi proroci da će imenom njegovijem primiti oproštenje grijeha svi koji ga vjeruju.
Djela apostolska 10,44A dok još Petar govoraše ove riječi, siđe Duh sveti na sve koji slušahu riječ.
Djela apostolska 10,45I udiviše se vjerni iz obrezanja koji bijahu došli s Petrom, videći da se i na neznabošce izli dar Duha svetoga.
Djela apostolska 10,46Jer ih slušahu gdje govorahu jezike, i veličahu Boga. Tada odgovori Petar:
Djela apostolska 10,47Eda može ko vodu zabraniti da se ne krste oni koji primiše Duha svetoga kao i mi?
Djela apostolska 10,48I zapovjedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje