Tražilica


Ezekiel 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 11,1Nato me podiže duh gore i odnese me na istočna vrata hrama Gospodnjega, što gledaju na istok sunčani. Na vratima vidjeh dvadeset i pet ljudi i u sredini njihovoj ugledah Jaazaniju, sina Azurova, i Pelatiju, sina Benajina, knezove naroda
Ezekiel 11,2Gospod mi leće: "Sine čovječji, to su ljudi, koji smišljaju nesreću i daju zao savjet u tom gradu,
Ezekiel 11,3Koji govore: 'Nijesu li istom nedavno posagrađene kuće? Grad je lonac, a mi smo meso.'
Ezekiel 11,4Zato prorokuj proti njima, prorokuj, sine čovječji!"
Ezekiel 11,5Tada dođe duh Gospodnji na me i reče mi: "Reci: Ovako veli Gospod: 'Tako govorite, kućo Izraelova, i znam dobro misli, što se rađaju u vama.
Ezekiel 11,6Mnoge između sebe pobiste u tom gradu i napuniste ulice njegove pobijenima.'
Ezekiel 11,7Zato ovako veli svemogući Gospod: "Od vas pobijeni, što ih poubijaste u sredini grada, oni su meso, a on je lonac. A vas ću izvesti iz sredine njegove.
Ezekiel 11,8Bojite se mača; a ja ću mač pustiti na vas, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 11,9Izbacit ću vas iz toga grada i dat ću vas u ruke tuđincima i izvršit ću na vama kazneni sud
Ezekiel 11,10Ud mača ćete pasti. Na međi Izraelovoj sudit ću vam, i spoznat ćete, da sam ja Gospod.
Ezekiel 11,11Ovaj grad neće vam biti lonac niti ćete vi biti u njemu meso. Na međi Izraelovoj sudit ću vam.
Ezekiel 11,12Tada ćete spoznati, da sam ja Gospod, po čijim zakonima nijeste hodili i čijih zapovijedi nijeste izvršavali. Dapače ste radili po običajima neznabožačkih naroda oko vas.'"
Ezekiel 11,13Dok sam tako prorokovao, umrije Pelatija, sin Benajin. Tada padoh ničice na svoje lice, povikah u sav glas i rekoh: "Ah, svemogući Gospode, hoćeš li sasvim uništiti ostatak Izraelov?"
Ezekiel 11,14Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 11,15"Sine čovječji, braća tvoja, rođaci tvoji, suprognanici tvoji i sva kuća Izraelova, svi su oni, o kojima vele stanovnici jerusalemski: 'Oni su daleko od Gospoda, nama je zemlja data u posjed.'
Ezekiel 11,16Zato reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Jest, ja sam ih odveo u daljinu među neznabožačke narode i razasuo ih u zemlje i u zemljama, u koje su došli, postao sam im samo malo predmet svetoga štovanja.'
Ezekiel 11,17Zato reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Skupit ću vas iz naroda i pokupit ću vas iz zemalja, kamo ste se razasuli, i dat ću vam opet zemlju Izraelovu.'
Ezekiel 11,18Oni će doći tamo i odstranit će iz nje sve gadove i gnusobe njezine.
Ezekiel 11,19Dat ću im drugo srce i novi duh metnut ću u nutrinu njihovu. Izvadit ću iz tijela njihova kameno srce i dat ću im srce od mesa,
Ezekiel 11,20Da hode po mojim zakonima i brižno drže moje zapovijedi. Oni će biti narod moj, i ja ću biti Bog njihov.
Ezekiel 11,21A onima, kojima srce ostaje privrženo gnusobama i gadovima idolskim, platit ću njihov put na njihovu tijelu," govori svemogući Gospod.
Ezekiel 11,22Nato zamahnuše kerubini krilima svojim, i točkovi su potrčali uz njih. Ozgo nad njima stolovala je slava Boga Izraelova.
Ezekiel 11,23I podiže se slava Gospodnja iz područja grada i stade na goli, koja leži na istoku grada.
Ezekiel 11,24A mene podiže duh gore i odnese me u viđenju duhom Božjim natrag u Kaldejsku k prognanicima. Viđenje, koje sam bio gledao, iščeznu mi.
Ezekiel 11,25Ja iskazah prognanicima sve riječi Gospodnje, što ih on bio objavio viđenjem.
Ezekiel 11,1 Tada se duh podiže i ponese me do istočnih vrata Doma Jahvina, što su okrenuta k istoku. I gle: na ulazu vrata dvadeset i pet ljudi, među kojima vidjeh i Jaazaniju, sina Azurova, i Pelatju, sina Benajina, knezove narodne.
Ezekiel 11,2I reče mi: "Sine čovječji, evo ljudi koji smišljaju opačine i koji u ovom gradu daju zle savjete:
Ezekiel 11,3`Nije li čas da gradimo domove? Ovaj je grad kotao, a mi smo meso.`
Ezekiel 11,4Zato prorokuj protiv njih, prorokuj, sine čovječji!
Ezekiel 11,5I duh Jahvin siđe nada me i kaza mi: "Reci: Ovako veli Jahve Gospod: `Ne govoriš li tako, dome Izraelov? Ali ja poznajem misli vašega srca!
Ezekiel 11,6Množite ubojstva u ovome gradu i njegove ulice punite truplima.`
Ezekiel 11,7Zato ovako govori Jahve Gospod: `Oni koje vi probodoste i razbacaste po gradu - oni su meso, a grad je kotao. Zato ću vas ja izvesti sada iz njega.
Ezekiel 11,8Od mača strahujete, i mač ću na vas dovesti - riječ je Jahve Gospoda!
Ezekiel 11,9Izvest ću vas iz grada i predati vas u ruke tuđincima, i sud ću svoj izvršiti nad vama:
Ezekiel 11,10od mača ćete pasti! Na međi Izraelovoj sudit ću vam, i tada ćete znati da sam ja Jahve!
Ezekiel 11,11A ovaj grad više vam neće biti kotao i vi nećete biti meso njegovo. Na međi Izraelovoj sudit ću vam,
Ezekiel 11,12i tada ćete znati da sam ja Jahve po čijim uredbama ne živjeste i čijih zakona ne izvršavaste, nego živjeste po zakonima okolnih naroda!`
Ezekiel 11,13Dok ja tako prorokovah, umrije Pelatja, sin Benajin. I ja padoh ničice te zavapih iz svega glasa: "Jao, Jahve Gospode, zar ćeš doista uništiti sav Ostatak doma Izraelova?
Ezekiel 11,14I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 11,15"Sine čovječji, tvojoj braći, i tvojim rođacima, i svem domu Izraelovu Jeruzalemci govore: `Daleko ste od Jahve! Nama je ova zemlja dana u posjed!`
Ezekiel 11,16Zato im reci: Ovako govori Jahve Gospod: `Ako ih i odagnah među daleke narode, ako ih i rasprših po zemljama, ja ću im sam uskoro biti Svetište u zemljama u kojima se nalaze.`
Ezekiel 11,17Stoga im reci: Ovako govori Jahve Gospod: `Sabrat ću vas iz narodÄa, vratit ću vas iz zemalja u kojima ste bili raspršeni i dat ću vam opet zemlju Izraelovu!
Ezekiel 11,18I kad se u nju vrate, istrijebit će iz nje sve grozote i gadosti.
Ezekiel 11,19I ja ću im dati novo srce i nov ću duh udahnuti u njih: iščupat ću iz njih njihovo kameno srce i stavit ću u njih srce od mesa,
Ezekiel 11,20da hode po mojim naredbama i da čuvaju i vrše sve moje zakone. I bit će oni moj narod, a ja Bog njihov!
Ezekiel 11,21A onima kojima srce hodi za grozotama i gadostima oborit ću na glavu njihov put` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 11,22Kerubini podigoše krila i točkovi se digoše za njima, a Slava Boga Izraelova lebdijaše nad njima.
Ezekiel 11,23Slava se Jahvina vinu iz grada i zaustavi se na gori, istočno od grada.
Ezekiel 11,24A mene duh podiže i ponese duhom Božjim k izgnanicima u zemlju kaldejsku. I iščeznu viđenje koje gledah.
Ezekiel 11,25I pripovjedih izgnanicima sve što mi Jahve bijaše objavio.
Ezekiel 11,1Duh me uzdiže i ponese k istočnim vratima Kuće GOSPODOVE koja okrenuta prema istoku; bijaše na ulazu vrata 25 ljudi; ja vidjeh u sred njih Jazanija sina Azurova i Pelatijahua sina Benajahuvljeva, poglavare puka.
Ezekiel 11,2Duh mi reče ” Sine čovjekov, evo ljudi koji smišljaju zločine i koji snivaju zlo u ovom gradu.
Ezekiel 11,3Oni rekoše: Nismo blizu izgradnje kuća; grad je jedan kotao, a mi smo meso .
Ezekiel 11,4To je zašto, izgovori jedno proročanstvo protiv njih, izgovori proročanstvo sine čovjekov.“
Ezekiel 11,5Duh GOSPODOV pade na mene i reče mi :” Govori! Reci: Ovako govori GOSPOD: Ovako ste vi govorili, kućo Izraelova; to što se uspinje u vašem duhu ja to poznajem.
Ezekiel 11,6Vi ste umnožili mrtve u ovom gradu, vi ste ispunili ulice mrtvima.
Ezekiel 11,7To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Mrtvi koje ste vi stavili u sred grada, to je voda, meso, a grad je kotao; ali vi, ja ću vas izvesti otuda.
Ezekiel 11,8Vi se bojite mača: ja ću dovesti mač na vas, proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 11,9Ja ću vas izvesti iz grada, ja ću vas izručiti u ruke strancima i ja ću izvršiti svoje presude protiv vas.
Ezekiel 11,10Vi ćete pasti od mača; ja ću vam suditi na teritoriji Izraelovoj; tada ćete vi saznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 11,11Grad ne će biti za vas jedan kotao i vi mu ne ćete biti mesom; ja ću vam presuditi na samoj teritoriji Izraela.
Ezekiel 11,12Tada ćete vi saznati da sam ja GOSPO, ja čije vi niste slijedili zakone i niste pridržavali običaje; jer vi ste postupali prema običajima naroda koji vas okružuju. “
Ezekiel 11,13Kako ja izgovorih proročanstvo, sin Benajahuvljev umrije Pelatijahu to jest BjegunacodBoga umrije. Ja padoh na lice svoje i jauknuh jednim snažnim glasom; ja rekoh: ” Ah! Gospodine BOžE! Ti hoćeš istrijebiti ostatak Izraela ! “
Ezekiel 11,14Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 11,15” Sine čovjekov, sva tvoja braća, ljudi tvojeg roda, sav dom Izraelov, u svojoj cijelosti, kojima stanovnici Jeruzalema govore: Ostanite daleko od GOSPODA; nama je ova zemlja bila dana u posjed!
Ezekiel 11,16Reci im dakle: Ovako govori Gospodin BOG: čak i ako sam ih udaljio među narode i raspršio ih po zemljama, ja sam za njih bio *svetištem u zemlji kamo su išli.
Ezekiel 11,17Reci im dakle: Ovako govori Gospodin BOG: Ja ću vas prikupiti iz sredine naroda i ja ću vas objediniti u zemlji gdje bijaste raspršeni; po tome ja ću vam dati zemlju Izraelovu.
Ezekiel 11,18Oni će ovamo doći i odbaciti sve užase i sve gnusnosti .
Ezekiel 11,19Dat ću im jedno odano srce; stavit ću u vas jedan novi duh; ja ću im uzeti iz tijela njihovo srce od kamena i dat ću im novo srce od mesa,
Ezekiel 11,20da oni hode prema mojim zakonima, da čuvaju moje običaje i da ih ispunjavaju. Oni će biti moj narod, a ja ću biti njihov Bog.
Ezekiel 11,21Ali, oni čijem srcu gode užasi i gnusnosti, ja ću teretiti njihovu glavu njihovim ponašanjem, proročanstvo Gospodina BOGA.“
Ezekiel 11,22Tada *kerubini raširiše svoja krila; točkovi bijahu s njima. Slava Boga Izraelova bijaše iznad njih, posve iznad.
Ezekiel 11,23Slava GOSPODOVA se diže iz sredine grada i stade na planinu koja je na istoku.
Ezekiel 11,24Duh me podiže i odnese u Kaldeju, prema izgnanicima; to se dogodilo u viđenju, pod učinkom duha Božjeg. Priviđenje koje bijah promatrao podiže se iznad mene.
Ezekiel 11,25Ja govorih izgnanicima stvari koje mi GOSPOD bijaše pokazao.
Jezekilj 11,1Tada me podiže duh, i odnese me na istočna vrata doma Gospodnjega koja gledaju na istok, i gle, na vratima bijaše dvadeset i pet ljudi, i među njima vidjeh Jezaniju sina Azurova i Felatiju sina Venajina, poglavare narodne.
Jezekilj 11,2I reče mi: sine čovječji, ovi ljudi smišljaju bezakonje, i zlo svjetuju u tom gradu,
Jezekilj 11,3Govoreći: nije blizu; da gradimo kuće; ovaj je grad lonac a mi meso.
Jezekilj 11,4Zato prorokuj protiv njih, prorokuj, sine čovječji.
Jezekilj 11,5I pade na me duh Gospodnji i reče mi: reci: ovako veli Gospod: dome Izrailjev, tako govoriste, i znam misli srca vašega.
Jezekilj 11,6Mnoge pobiste u tom gradu, i napuniste ulice njihove pobijenijeh.
Jezekilj 11,7Zato ovako veli Gospod Gospod: koje pobiste i pobacaste usred njega, oni su meso, a on je lonac, a vas ću izvesti iz njega.
Jezekilj 11,8Bojite se mača; mač ću pustiti na vas, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 11,9I izvešću vas iz njega, i daću vas u ruke tuđincima, i izvršiću na vama sudove.
Jezekilj 11,10Od mača ćete pasti, na međi Izrailjevoj sudiću vam, i poznaćete da sam ja Gospod.
Jezekilj 11,11Ovaj grad neće vam biti lonac niti ćete vi biti u njemu meso; na međi Izrailjevoj sudiću vam.
Jezekilj 11,12I poznaćete da sam ja Gospod, jer po uredbama mojim ne hodiste niti zakona mojih izvršivaste, nego činiste po zakonima tijeh naroda što su oko vas.
Jezekilj 11,13A kad prorokovah, umrije Felatija sin Venajin; tada padoh na lice svoje i povikah iza glasa i rekoh: jaoh Gospode Gospode! hoćeš li da istrijebiš ostatak Izrailjev?
Jezekilj 11,14A glas Gospodnji dođe mi govoreći:
Jezekilj 11,15Sine čovječji, braća su tvoja, braća tvoja, rodbina tvoja i dom Izrailjev vaskoliki, kojima govoriše Jerusalimljani: idite daleko od Gospoda, nama je data zemlja u našljedstvo.
Jezekilj 11,16Zato reci: ovako veli Gospod Gospod: ako ih i odagnah daleko među narode, ako ih i rasijah po zemljama, opet ću im biti svetinja za malo u zemljama u koje otidoše.
Jezekilj 11,17Zato reci: ovako veli Gospod Gospod: sabraću vas iz naroda i pokupiću vas iz zemalja u koje se rasijaste, i daću vam zemlju Izrailjevu.
Jezekilj 11,18I kad dođu u nju, izbaciće iz nje sve gadove njezine i sve gnusobe njezine.
Jezekilj 11,19I daću im jedno srce i nov duh metnuću u njih, i izvadiću iz tijela njihova kameno srce i daću im srce mesno,
Jezekilj 11,20Da bi hodili po mojim uredbama i držali moje zakone i izvršivali ih; i biće mi narod, i ja ću im biti Bog.
Jezekilj 11,21A kojima srce ide po želji gnusoba njihovijeh i gadova njihovijeh, njihov ću put obratiti na njihovu glavu, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 11,22Potom mahnuše heruvimi krilima svojim, i točkovi otidoše prema njima, i slava Boga Izrailjeva bješe ozgo nad njima.
Jezekilj 11,23I podiže se slava Gospodnja isred grada, i stade na gori koja je s istoka gradu.
Jezekilj 11,24A mene duh podiže i odnese u utvari duhom Božjim u Haldejsku k roblju; i utvara koju vidjeh otide od mene.
Jezekilj 11,25I kazah roblju sve riječi Gospodnje što mi pokaza.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje