Tražilica


Ezekiel 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 12,1riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 12,2"Sine čovječji, ti stanuješ usred roda uporna, što ima oči da vidi, a ipak ne vidi, ima uši da čuje, a ipak ne čuje. Zaista, oni su rod nepokoran.
Ezekiel 12,3Zato, sine čovječji, spremi što ti treba za put i otidi obdan na njihove oči! Putuj od jednoga mjesta do drugoga na njihove oci! Možda će razumjeti to; jer su rod nepokoran.
Ezekiel 12,4Iznesi stvari svoje kao poputninu obdan na njihove oci! Ti sam izađi uveče na njihove oči, kao što izlazi zarobljenik!
Ezekiel 12,5Na njihove oči prokopaj rupu kroza zid i prođi kroz nju!
Ezekiel 12,6Na njihove oči uzmi na ramena poputninu svoju i iznesi je po mraku! Pritom pokrij lice svoje i ne gledaj na tu zemlju, jer te činim znakom čudesnim za kuću Izraelovu."
Ezekiel 12,7Učinio sam tako, kako mi je bilo zapovjeđeno. Imovinu svoju iznio sam obdan kao putnički svežanj jednoga zarobljenika. Uveče sam prokopao rukom rupu kroza zid i izašao sam po mraku. Na plećima sam nosio svežanj svoj na njihove oči.
Ezekiel 12,8Drugoga jutra dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 12,9"Sine čovječji, nije li ti rekla kuća Izraelova, rod uporni: 'što radiš tu?'
Ezekiel 12,10Navijesti im: Ovako veli svemogući Gospod: 'Na kneza se odnosi presuda Božja proti Jerusalemu i proti cijeloj kući Izraelovoj, što stanuje ondje.'
Ezekiel 12,11Ja sam za vas čudesni znak. Kako sam učinio, tako će im biti. Putovat će u progonstvo, u ropstvo.
Ezekiel 12,12Knez u sredini njihovoj uzet će svežanj na svoja pleća i izaći po mraku. Prokopat će se zid da ga iznesu. On će pokriti lice svoje, da ne vidi zemlje svojim ocima.
Ezekiel 12,13Ali ću mu razapeti mrežu svoju i uhvatit će se u zamku moju. Odvest ću ga u Babilon, u zemlju Kaldejaca Ali je neće vidjeti, a ondje će umrijeti.
Ezekiel 12,14A svu okolinu njegovu, pomoćnike njegove i sve ratne čete njegove, razasut ću u sve vjetrove i trgnut ću mač za njima.
Ezekiel 12,15Oni će spoznati, da sam ja Gospod, kad ih razaspem među narode i razagnam po zemljama.
Ezekiel 12,16Ali ću neke od njih ostaviti od mača, od gladi i od kuge, da pripovijedaju sve gadove svoje među narodima, u koje dođu, i da i ovi spoznaju, da sam ja Gospod."
Ezekiel 12,17Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 12,18"Sine čovječji, jedi kruh svoj u strahu i pij vodu svoju u drhtanju i žacanju!
Ezekiel 12,19Navijesti narodu u zemlji: Ovako veli svemogući Gospod o stanovnicima jerusalemskim u zemlji Izraelovoj: 'U tjeskobi će jesti kruh svoj i u očajanju će piti vodu svoju; jer će se zemlja opustošiti, ostat će bez svega, što je u njoj, zbog bezbožnosti svih stanovnika njezinih.
Ezekiel 12,20Napučeni gradovi opustjet će, i zemlja će postati pustoš. Tako ćete spoznati, da sam ja Gospod.'"
Ezekiel 12,21Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 12,22"Sine čovječji, kakve to prazne riječi vodite u zemlji Izraelovoj? Veli se: 'Prolaze dani, a od proročanstva nema ništa.'
Ezekiel 12,23Zato im reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Učinit ću kraj tim praznim riječima. Neće se one više govoriti u Izraelu.' Dapače im reci: 'Blizu su dani i riječi svih proročanstava.
Ezekiel 12,24Jer ubuduće neće više biti u kući Izraelovoj lažna viđenja i varava proročanstva.
Ezekiel 12,25Jer ja, Gospod, govorim riječ koju govorim, ispunit će se bez odvlake. Jest, u danima vašim, rode nepokorni, učinit ću da dođe riječ, a da se i ispuni, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 12,26Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 12,27"Sine čovječji, eto, kuća Izraelova kaže: 'Viđenje, koje taj gleda, ispunit će se istom nakon mnogo dana; on prorokuje za daleko vrijeme.'
Ezekiel 12,28Zato im reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Nijedna moja riječ neće se dulje odgađati. Riječ, koju govorim, ispunit će se,'" govori svemogući Gospod.
Ezekiel 12,1 Opet mi dođe riječ Jahvina:
Ezekiel 12,2"Sine čovječji! Ti boraviš u rodu odmetničkom koji ima oči, a ne vidi, uši ima, a ne čuje, jer su rod odmetnički.
Ezekiel 12,3Zato, sine čovječji, spremi izgnanički zavežljaj i njima na oči obdan se seli: seli se iz svojega mjesta u drugo, ne bi li uvidjeli da su rod odmetnički.
Ezekiel 12,4Obdan, njima na oči, iznesi zavežljaj, zavežljaj izgnanički, a iziđi obnoć na njihove oči kao što se odlazi u izgnanstvo.
Ezekiel 12,5Njima na oči prokopaj zid i kroza nj izađi.
Ezekiel 12,6I njima na oči vrgni zavežljaj na ramena i po mrkloj noći iziđi. Pokrij lice da ne vidiš zemlju, jer te postavih kao znamenje domu Izraelovu!
Ezekiel 12,7Učinih kako mi bijaše zapovjeđeno: obdan iznesoh zavežljaj, zavežljaj izgnanički, a obnoć prokopah zid rukama i njima na oči po mrkloj noći vrgoh zavežljaj na ramena.
Ezekiel 12,8Ujutro mi dođe riječ Jahvina:
Ezekiel 12,9"Sine čovječji, zapita li te dom Izraelov, dom odmetnički: `Što to radiš?`
Ezekiel 12,10ti mu reci: `Ovako govori Jahve Gospod! Ovo je proroštvo knezu jeruzalemskom i svemu domu Izraelovu koji je u Jeruzalemu.`
Ezekiel 12,11Reci: `Ja sam vam znamenje! Kako ja uradih, tako će biti njima: svi ćete se morati seliti u izgnanstvo!
Ezekiel 12,12Knez njihov morat će vrći zavežljaj na ramena i po mrkloj noći izaći. Prokopat će zid da izađe kroza nj i lice će pokriti rukama da očima ne vidi zemlje.
Ezekiel 12,13Ja ću mu razapeti mrežu, i uhvatit će se u moju zamku, i odvest ću ga u Babilon, u zemlju kaldejsku. Ali je on neće ugledati i ondje će život ostaviti.
Ezekiel 12,14A sve one oko njega, pomagače i čete, raspršit ću u sve vjetrove i svoj mač ću trgnuti na njih.
Ezekiel 12,15A kad ih raspršim među narode i rasijem po zemljama, znat će da sam ja Jahve.
Ezekiel 12,16Ipak, ostavit ću nekolicinu koji će umaći maču, gladi i kugi, da među narodima kamo prispiju pripovijedaju svoje gadosti; neka se zna da sam ja Jahve.`
Ezekiel 12,17I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 12,18"Sine čovječji, jedi kruha zabrinuto i pij vode sa zebnjom i sa strepnjom!
Ezekiel 12,19I reci puku zemlje: `Ovako govori Jahve Gospod Jeruzalemcima u zemlji Izraelovoj: Zabrinuto će jesti kruha i sa strepnjom piti vode, jer će im zemlja opustjeti i ostat će bez igdje ičega s bezakonja žitelja svojih.
Ezekiel 12,20I svi gradovi, sada napučeni, bit će poharani, a sva zemlja opustošena. I znat će da sam ja Jahve!`
Ezekiel 12,21I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 12,22"Sine čovječji, kakve su vam to priče o zemlji Izraelovoj? Govori se: `Gle, prolaze dani, a od proroštva ništa!`
Ezekiel 12,23Zato im reci: Ovako govori Jahve Gospod: `Dokončat ću te priče i neće se više ponavljati u Izraelu.` Reci im: `Bliže se već dani i sva će se proroštva moja ispuniti!
Ezekiel 12,24Jer neće više biti u domu Izraelovu varavih viđenja, ni lažnih proroštava kojima ljude bijahu zavodili.
Ezekiel 12,25Jer što ja, Jahve Gospod, govorim, to će i biti, i riječ se neće odgoditi! Da! Još za vaših dana, rode odmetnički, riječ ću izgovoriti i izvršiti.` Tako govori Jahve Gospod!
Ezekiel 12,26I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 12,27"Sine čovječji! Evo što se govori u domu Izraelovu: `Viđenje što ga ovaj ugleda za dane je daleke! Prorokuje za daleka vremena!`
Ezekiel 12,28Zato im reci: Ovako govori Jahve Gospod: `Nijedna riječ moja neće se više odgoditi! Što rekoh, rečeno je, i sve će se ispuniti!` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 12,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 12,2” Sine čovječji, ti stanuješ u sred jedne pasmine pobunjenika; oni imaju oči za vidjeti, a ne vide, uši za slušati, a ne čuju oni, jer to je jedna pasmina pobunjenika.
Ezekiel 12,3Slušaj sine čovjekov! Pripravi jednu prtljagu izgnaničku i pođi u izgnanstvo, u sred dana, pred njihovim očima; ti ćeš poći u izgnanstvo, iz ovog mjesta u jedno drugo, pred njihovim očima; možda će oni vidjeti da su jedna pasmina pobunjenika.
Ezekiel 12,4Ti ćeš iznijeti svoju prtljagu prtljagu izgnaničku u sred dana, pred njihovim očima; a ti, ti ćeš izići na večer, pred njihovim očima, kao što izlaze izgnanici.
Ezekiel 12,5Pred njihovim očima, ti ćeš probušiti zid i pronijet ćeš prtljagu na svojim plećima; ti ćeš ju iznijeti u tami;
Ezekiel 12,6ti ćeš pokriti svoje lice da ne vidiš zemlju: jer, ja od tebe tvorim jedno predskazanje za dom Izraelov.“
Ezekiel 12,7Ja učinih kao što mi on bijaše zapovjedio. Ja iznesoh svoj prtljag u sred dana, prtljag izgnanički; a, navečer, ja izbuših zid, rukom; u tami, iznesoh prtljagu i nosih ju sam na svojim plećima, pred njihovim očima.
Ezekiel 12,8Bi u jutro, jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 12,9” Sine čovječji, dom Izraelov, pasmina pobunjenička, nije li ti rekla : što ti to činiš?
Ezekiel 12,10Reci im: Ovako govori Gospodin BOG: Ovo je proročanstvo za princa koji je u Jeruzalemu i za svu kuću Izraelovu koja se u njemu nalazi.
Ezekiel 12,11Reci im: Ja sam za vas jedno predskazanje; kao što ja činim, tako će njima biti učinjeno. Oni će ići u izgnanstvo, u progonstvo.
Ezekiel 12,12Princ koji je u sred njih natovarit će svoje pleće; u tami, on će izići kroz zid koji će probušiti s tim ciljem. On će prekriti svoje lice, tako da ne vidi, svojim očima, zemlju .
Ezekiel 12,13Ja ću raširiti svoju mrežu nad njim i on će biti uhvaćen u moju zamku; ja ću ga odvesti u Babilon, u zemlju Kaldejaca; on će umrijeti u toj zemlji a da ju nije vidio.
Ezekiel 12,14Sva njegova pratnja, njegova garda i svi njegovi konjički odredi, ja ću ih raspršiti na sve strane i pognat ću mač za njima.
Ezekiel 12,15Tad će oni spoznati da sam ja GOSPOD, kad ih ja budem rastepao među narodima i budem ih rasijao po zemljama.
Ezekiel 12,16Ja ću zadržati među njima jedan ostatak, nekoliko ljudi izmaklih maču, gladi i kugi, da pričaju među narodima gdje budu otišli, sve svoje gnusnosti; tad će se znati da sam ja GOSPOD.“
Ezekiel 12,17Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 12,18” Sine čovjekov, ti ćeš jesti svoj kruh drhteći; ti ćeš piti svoju vodu u uznemirenju i zebnji.
Ezekiel 12,19Reći ćeš puku domaćem: Ovako govori Gospodin BOG stanovnicima Jeruzalema koji su na tlu Izraelovu: Oni će jesti svoj kruh u zabrinutosti i pit će svoju vodu u strahu, jer zemlja će biti opustošena, lišena svega što ju ispunjava, zbog nasilja svih njenih stanovnika.
Ezekiel 12,20Nastanjeni gradovi bit će u ruševinama, a zemlja pusta. Tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.“
Ezekiel 12,21Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 12,22” Sine čovječji, zašto vi primijenjujete ovu poslovicu na zemlju Izraelovu: odugovlače, a nikakvo viđenje se ne ostvaruje?
Ezekiel 12,23Reci im: Ovako govori Gospodin BOG: Ja brišem tu poslovicu, ona se više ne će izreći u Izraelu. Naprotiv, reci im: Dani se približavaju, kao i ostvarenje svakog viđenja; 24 jer, ne će više biti prividnih viđenja ni lažnih objava, u sred kuće Izraelove.
Ezekiel 12,25Ja, GOSPOD, što god ja kažem, to se ostvaruje bez odugovlačenja. To je za vas živih, pasmino pobunjenička, što ću ja ostvariti riječ koju budem izrekao, proročanstvo Gospodina BOGA.“
Ezekiel 12,26Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 12,27” Sine čovjekov, evo što dom Izraelov kaže: To što vidi taj čovjek nije za sutra; on proriče za vremena daleka.
Ezekiel 12,28To je zašto, reci im: Ovako govori Gospodin BOG: Ni jedna od mojih riječi ne će se otezati više; riječ koju ja kažem izvršit će se, proročanstvo Gospodina BOGA.“
Jezekilj 12,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 12,2Sine čovječji, usred doma odmetničkoga sjediš, koji ima oči da vidi i ne vidi, ima uši da čuje i ne čuje; jer su dom odmetnički.
Jezekilj 12,3Zato ti, sine čovječji, spremi što treba za seobu, i seli se obdan na njihove oči; i iseli se iz svojega mjesta na drugo mjesto na njihove oči, ne bi li vidjeli, jer su dom odmetnički.
Jezekilj 12,4I iznesi stvari svoje kao kad se ko seli obdan na njihove oči, a sam izidi uveče na njihove oči kao oni koji se sele.
Jezekilj 12,5Na njihove oči prokopaj zid, i iznesi svoje stvari.
Jezekilj 12,6Na njihove oči digni na ramena i iznesi po mraku, lice svoje pokrij da ne vidiš zemlje, jer te dadoh da budeš znak u domu Izrailjevu.
Jezekilj 12,7I učinih tako kako mi se zapovjedi; stvari svoje iznesoh obdan kao kad se seli; a uveče prokopah zid rukom; i po mraku iznesoh na ramenima noseći na njihove oči.
Jezekilj 12,8A ujutru dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 12,9Sine čovječji, reče li ti dom Izrailjev, dom odmetnički: što radiš?
Jezekilj 12,10Reci im: ovako veli Gospod Gospod: ovo je breme za kneza koji je u Jerusalimu i za sav dom Izrailjev što je ondje.
Jezekilj 12,11Reci: ja sam vam znak, kako ja učinih tako će im biti; preseliće se i otići u ropstvo.
Jezekilj 12,12I knez koji je među njima noseći na ramenima po mraku će izaći; oni će prokopati zid da iznesu; on će pokriti lice svoje da ne vidi zemlje očima.
Jezekilj 12,13Ali ću mu razapeti mrežu svoju i uhvatiće se u zamku moju, i odvešću ga u Vavilon, u zemlju Haldejsku, ali je neće vidjeti, a ondje će umrijeti.
Jezekilj 12,14I sve koji su oko njega, pomoćnike njegove, i svu vojsku njegovu rasijaću u sve vjetrove, i izvući ću mač za njima.
Jezekilj 12,15I poznaće da sam ja Gospod kad ih rasijem po narodima i razaspem po zemljama.
Jezekilj 12,16A ostaviću ih nekoliko ljudi koji će ostati od mača i od gladi i od pomora da pripovijedaju sve gadove svoje među narodima u koje otidu; i poznaće da sam ja Gospod.
Jezekilj 12,17Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 12,18Sine čovječji, hljeb svoj jedi prezajući i vodu svoju pij drkćući i brinući se.
Jezekilj 12,19I reci narodu zemaljskom: ovako veli Gospod Gospod za stanovnike Jerusalimske, za zemlju Izrailjevu: hljeb će svoj jesti u brizi i vodu će svoju piti prepadajući se, jer će zemlja opustjeti i ostati bez svega što je u njoj za bezakonje svijeh koji žive u njoj.
Jezekilj 12,20I gradovi u kojima žive opustjeće, i zemlja će biti pusta, i poznaćete da sam ja Gospod.
Jezekilj 12,21Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 12,22Sine čovječji, kaka je to priča u vas o zemlji Izrailjevoj što govorite: protežu se dani, i od utvare neće biti ništa?
Jezekilj 12,23Zato im reci: ovako veli Gospod Gospod: ukinuću tu priču i neću je više govoriti u Izrailju; nego im reci: blizu su dani i riječ svake utvare.
Jezekilj 12,24Jer neće više biti u domu Izrailjevu zaludne utvare ni gatanja kojim se laska.
Jezekilj 12,25Jer ću ja Gospod govoriti, i što rečem zbiće se; neće se više odgađati, nego za vašega vremena, dome odmetnički, reći ću riječ i izvršiću je, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 12,26Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 12,27Sine čovječji, gle, dom Izrailjev govori: utvara koju taj vidi, do nje ima mnogo vremena, i za daleko vrijeme taj prorokuje.
Jezekilj 12,28Zato im reci: ovako veli Gospod Gospod: neće se više odgađati nijedna moja riječ; riječ koju rečem zbiće se, govori Gospod Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje