Tražilica


Ezekiel 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 23,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 23,2"Sine čovječji, ono bile dvije žene, kćeri iste matere.
Ezekiel 23,3One su činile zlo u Egiptu; u mladosti svojoj činile su blud. Ondje su dirali prsa njihova i doticali se djevojačkih njedara njihovih.
Ezekiel 23,4Ohola se zvala starija, Oholiba se zvala sestra njezina. One su postale moje i rodile su sinove i kćeri. Imena njihova znače Ohola: "Samarija, Oholiba: "Jerusalem.
Ezekiel 23,5Ohola je činila zlo, premda je pripadala meni, i bila se je zaljubila u milosnike svoje, Asirce, koji su joj se približili.
Ezekiel 23,6Odjeveni u grimiz, namjesnici i poglavari, sve pristali mladići, konjanici ponositi na konju.
Ezekiel 23,7Njima se je podala u bluđenju svojemu, svima izabranim Asircima, i okaljala se je svima idolima svih onih, u koje se je bila zaljubila.
Ezekiel 23,8Ali nije pustila bluđenje svoje s Egipćanina; jer su ovi bili s njom zlo činili u mladosti njezinoj, doticali se djevojačkih njedara njezinih i miješali se njom.
Ezekiel 23,9Zato sam je dao u ruke milosnicima njezinim, u ruke Asircima, u koje se bila zaljubila.
Ezekiel 23,10Oni su je osramotili, uzeli joj sinove i kćeri i nju samu mačem pogubili. Ona je postala ženama strašilo, kad su tako na njoj sud izvršili.
Ezekiel 23,11Sestra njezina Oholiba vidjela je to i činila je još gore bluđenje negoli ona i bila je još gora u zloći svojoj od bludnice sestre svoje.
Ezekiel 23,12Ona je bila zaljubljena u Asirce, koji su joj se približili, namjesnici i poglavari, odjeveni u grimiz, konjanici ponositi na konju, sve pristali mladići.
Ezekiel 23,13Vidio sam, da se je okaljala i ona; obadvije su pošle istim putem.
Ezekiel 23,14Ova je bludila još gore. Ona je vidjela ljude naslikane na zidu, slike Kaldejaca, naslikane crvenom bojom.
Ezekiel 23,15Oko bedara nosili su pojas. Glava im je bila pokrivena sarukom zavojitim. Svi su bili naoči kao knezovi, prilika sinova babilonskih. Kaldejska im bila postojbina.
Ezekiel 23,16Tada se je zaljubila u njih, kad ih je vidjela, i poslala je poslanike k njima u Kaldejsku.
Ezekiel 23,17I sinovi babilonski dolazili su k njoj na blud i okaljali je nečistoćom svojom, i ona se je okaljala s njima. Tada ih je bila sita.
Ezekiel 23,18Ali se je otkrila nečistoća njezina, sramota je njezina izbila na javu. Tada je ona meni dodijala, kao što mi je bila dodijala sestra njezina.
Ezekiel 23,19A ona je sve gore tjerala nečistoću svoju spominjući se dana mladosti svoje, kad je činila blud u Egiptu.
Ezekiel 23,20Zaljubila se je u svoje milosnike, koji su bili kao pohlepni magarci i ždrijepci.
Ezekiel 23,21Jest, ti si gilula za nečistoćom mladosti svoje, kad su Egipćani smjeli dirati prsa tvoja i doticati se djevojačkih njedara tvojih."
Ezekiel 23,22Zato, Oholibo, ovako veli svemogući Gospod: "Evo, ja ću nadražiti milosnike tvoje na te, kojih si se zasitila. Dovest ću ih na te sa svih strana.
Ezekiel 23,23Sinove babilonske i sve Kaldejce, Pekođane, Šoaje i Koaje, sve sinove asirske s njima, pristale mladiće, namjesnike i poglavare sve kolike, ratnike i odličnike, sve ponosite na konju.
Ezekiel 23,24Doći će na k s mnoštvom konja i kola i s četama naroda. Štit, štitić i šljem oni će unaokolo upraviti proti tebi. Ja ću im predati sud, i oni će li suditi po zakonima svojim.
Ezekiel 23,25Jest, učinit ću da osjetiš revnost moju; oni će u jarosti postupati s tobom. Nos će ti i uši odsjeći i što još ostane od tebe, past će od mača. Tvoje sinove i kćeri odvest će sa sobom, i što os ostane od tebe, proždrijet će oganj.
Ezekiel 23,26Svući će s tebe haljine tvoje i uzet će krasne nakite tvoje.
Ezekiel 23,27Tako ću učiniti kraj bludu tvojemu i nečistoći tvojoj, što si ih naučila u Egiptu, da više ne podižeš očiju svojih k njima i da dalje ne misliš na Egipat."
Ezekiel 23,28Jer ovako veli svemogući Gospod: "Evo, ja ću te dati u ruke onima, na koje mrziš, u ruke onima, koji su ti omrznuli.
Ezekiel 23,29Oni će u mržnji raditi proti tebi i uzet će ti sve, što si stekla sebi, i ostavit će te golu i nagu. Otkrit će se bludna golotinja tvoja, nečistoća tvoja i grdilo tvoje.
Ezekiel 23,30To će ti se učiniti, jer si u bludu svojemu trčala za narodima i okaljala se s idolima njihovim.
Ezekiel 23,31Išla si putem sestre svoje; zato ti dajem čašu njezinu u ruku."
Ezekiel 23,32Ovako veli svemogući Gospod: "Čašu sestre svoje pit ćeš, duboku, široku - podsmijeh i ruglo bit će ona! - čaša drži vrlo mnogo.
Ezekiel 23,33Napunit ćeš se pijanstva i brige. Čaša užasa i groze jest čaša tvoje sestre Samarije.
Ezekiel 23,34Ti ćeš je piti i posrkati i okrnjak ćeš njezin izgristi i njedra ćeš svoja stim potrgati; jer ja sam to rekao", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 23,35Zato ovako veli svemogući Gospod: "Jer si me zaboravila i bacila me za leđa svoja, zato sad ti i nosi grijeh svoj i blud svoj!
Ezekiel 23,36Gospod mi reče: "Sile čovječji, nećeš li izreći presudu Oholi i Oholibi? Predoči im gadove njihove,
Ezekiel 23,37Da su činile preljubu i krvlju okaljale ruke svoje, da su činile preljubu s idolima svojim i djecu svoju, koju su bije rodile meni, vodile kroz oganj, da ih prožderu oni.
Ezekiel 23,38I ovo su mi još činile: "u onaj su dan okaljalo svetište moje i oskvrnile subote moje.
Ezekiel 23,39Kada su djecu svoju bile zaklale idolima, došle su još istoga dana u svetište moje i oskvrnile ga. Eto, tako su činile u kući mojoj!
Ezekiel 23,40Jest, dapače su još poslale po ljude, što su došli izdaleka. Poslanik je bio poslan k njima. Eto, kada, su došli, ti si se zbog njih kupala, mazala si oči svoje i metala na se nakit svoj.
Ezekiel 23,41Sjedala si na krasnu počivaljku. Pred njom je bio što postavljen. Na njega si metala kad moj i ulje moje.
Ezekiel 23,42Glasna se je vika čula zbog mnoštva ljudi, što su bili pridošli iz pustinje. Oni su im metali narukvice na ruke i stavljali im krasan vijenac na glavu.
Ezekiel 23,43Tada sam rekao: 'Ne čine li na taj način preljubu?
Ezekiel 23,44Kao što čini bludnica, čine sad nečistoću. Idu k njoj, kao što se ide k bludnici. Tako idu k Oholi i k Oholibi, ženama nevaljalim.
Ezekiel 23,45Ali će im pravedni ljudi izreci presudu po pravu za preljubočinice i krvnice, jer su preljubočinice, i krv je na rukama njihovim.
Ezekiel 23,46Jer ovako govori svemogući Gospod: "Neka se pozove proti njima zajednica narodna, i neka se predadu, da se zlostave i oplijene!
Ezekiel 23,47Neka ih zajednica narodna kamenuje i sasiječe mačevima svojim! Njihove sinove i kćeri neka pobiju i njihove kuće neka spale ognjem!
Ezekiel 23,48Tako ću kraj učiniti nečistoći u zemlji, da se opomenu sve žene
Ezekiel 23,49Učinit će se, da okajete nečistoću svoju i da s idolima svojim platite grijehe, da spoznate, da sam ja svemogući Gospod.
Ezekiel 23,1 Dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 23,2"Sine čovječji, bile dvije žene, kćeri jedne matere.
Ezekiel 23,3I odaše se bludu u Egiptu, blud činiše u mladosti: ondje su im grudi stiskali, djevojačke dojke gnječili.
Ezekiel 23,4Starijoj bijaše ime Ohola, a sestri joj Oholiba. Obje moje postadoše i rodiše mi sinove i kćeri. Evo im imenÄa: Samarija je Ohola, Jeruzalem Oholiba.
Ezekiel 23,5Ohola, iako meni pripadaše, bludu se odala; uspalila se za ljubavnicima, za Asircima, susjedima svojim,
Ezekiel 23,6u modri baršun odjevenima, sve samim vojvodama i namjesnicima, pristalim momcima, vještim konjanicima.
Ezekiel 23,7I oda se bludu s njima, sve poizbor sinovima asirskim; i usplamtjev za njima, okalja se svim njihovim kumirima.
Ezekiel 23,8A ne okani se ni bluda s Egipćanima, koji s njome ležahu od njezine mladosti, koji su joj djevojačke dojke gnječili i na nju blud svoj izlijevali.
Ezekiel 23,9I zato je predah u ruke njenim ljubavnicima, u ruke Asircima za kojima se uspalila.
Ezekiel 23,10I oni je razgoliše, zarobiše joj sinove i kćeri, a nju samu mačem pogubiše. I postade tako primjer svim ženama kako na njoj bi sud izvršen.
Ezekiel 23,11Vidje to sestra joj Oholiba, ali se još gore uspali i gori blud činjaše.
Ezekiel 23,12Za sinovima se asirskim uspaljivala, sve samim vojvodama i namjesnicima, svojim susjedima, raskošno odjevenim, vještim konjanicima, poizbor momcima.
Ezekiel 23,13I vidjeh kako se okaljala: obje su istim putem pošle.
Ezekiel 23,14Ali se ova još gore bludu odala: kad bi ugledala muškarca na zidu naslikana, likove Kaldejaca crvenilom nacrtane,
Ezekiel 23,15bedara pasom opasanih, sa spuštenim povezima na glavama - sve junake, prave Babilonce, rodom iz zemlje kaldejske -
Ezekiel 23,16tek što bi ugledala priliku njihovu, sva bi se za njima uspalila te im slala poslanike u zemlju kaldejsku.
Ezekiel 23,17Sinovi babilonski k njoj bi dohrlili na ljubavnu postelju da je bludom kaljaju. A kad bi se s njima okaljala, zgadili bi joj se.
Ezekiel 23,18Ali se razglasilo njezino bludništvo, otkrila se njena golotinja, i duša se moja od nje odvratila, kao što se bješe odvratila od sestre njene.
Ezekiel 23,19Jer ona se još gorem bludu predala, opominjući se dana svoje mladosti kad se u Egiptu bludu odavala,
Ezekiel 23,20uspaljujući se za razvratnicima kojima muška snaga bijaše kao u magaraca, a izljev kao u pastuha.
Ezekiel 23,21Tako se opet vrati sramoti svoje mladosti, kad su joj u Egiptu grudi pritiskivali, djevičanske dojke gnječili.
Ezekiel 23,22Zato, Oholibo, ovako govori Jahve Gospod: `Gle, dignut ću na te tvoje ljubavnike, koji ti se duši ogadiše, i dovest ću ih odasvud na tebe:
Ezekiel 23,23Babilonce, sve Kaldejce, Pekođane, Šoance i Koance, a s njima sve sinove asirske - sve poizbor momke, vojvode i namjesnike, na glasu junake, vješte konjanike.
Ezekiel 23,24I doći će na te sa sjevera sila bojnih kola i točkova s mnoštvom naroda i svrstat` se odasvud protiv tebe sa štitovima, štitićima i oklopima. Njima ću te na sud predati, i svojim će ti sudom suditi.
Ezekiel 23,25Oborit ću na te svu svoju ljubomoru, neka s tobom jarosno postupe: nos i uši neka ti odsijeku, a ostatak tvoj da od mača padne; sinove i kćeri da ti odvedu, a ostatak tvoj da oganj proguta.
Ezekiel 23,26I zderat će s tebe tvoje haljine i oteti sve tvoje nakite.
Ezekiel 23,27Tako ću okončati svu tvoju sramotu i bludničenje, sve tamo od Egipta: nećeš više k njima oči dizati i nećeš se više spominjati Egipta!`
Ezekiel 23,28Jer, ovako govori Jahve Gospod: `Evo me! Predat ću te u ruke onima koji ti omrznuše, koji ti se duši ogadiše.
Ezekiel 23,29Neka iskale na tebi svoju mržnju, neka ti svu muku preotmu, a tebe nek` ostave golu i nagu! Neka se obnaži sva golotinja tvoje bludnosti i besramnosti, tvojeg bludničenja.
Ezekiel 23,30Sve će te to stići zbog tvojeg bludničenja s narodima i jer si se okaljala njihovim kumirima.
Ezekiel 23,31Putem si sestre svoje hodila: dat ću ti u ruku čašu njezinu:
Ezekiel 23,32Ovako govori Jahve Gospod: Čašu sestre svoje ispit ćeš, čašu široku, duboku, i bit ćeš na podsmijeh i ruglo - mnogo u nju stane! -
Ezekiel 23,33napunit ćeš se pijanstva i žalosti! Čaša je to pustošenja, užasa - čaša sestre tvoje Samarije.
Ezekiel 23,34Pit ćeš je, do dna iskapiti, zatim u komade razbiti, grudi svoje izraniti. Jer, ja tako rekoh` - riječ je Jahve Gospoda!
Ezekiel 23,35Stoga ovako govori Jahve Gospod: `Jer ti mene zaboravi i leđa mi okrenu, snosi sada svu svoju sramotu i bestidnost!`
Ezekiel 23,36I još mi reče Jahve: "Sine čovječji, hoćeš li suditi Oholi i Oholibi, pokazati im njihove gadosti?
Ezekiel 23,37Preljub počiniše, ruke su im okrvavljene, s kumirima svojim preljub učiniše, djecu koju mi porodiše provedoše kroz oganj da ih proguta.
Ezekiel 23,38Još mi i ovo učiniše: onoga dana obeščastiše moje Svetište i subote moje oskvrnuše.
Ezekiel 23,39Jer istoga dana kad djecu svoju kumirima klaše, u Svetište moje dođoše da ga obeščaste. Eto, tako uradiše usred Doma mojega.
Ezekiel 23,40Slale su čak po muškarce izdaleka, i oni bi im pohrlili čim bi glasnici k njima stigli. A ti se za njih kupala, oči svoje mazala i nakitom se kitila.
Ezekiel 23,41A potom bi sjedala na raskošnu postelju pred kojom stol prostrt bijaše na koji si stavljala moj tamjan i moje ulje.
Ezekiel 23,42Tu se čulo pocikivanje bezbrižnog društva zbog velikog mnoštva dovedena sa svih strana pustinje; stavljali su ženama na ruke narukvice i na glavu vijence prekrasne.
Ezekiel 23,43I rekoh: `Sa ženom ogrezlom u preljubu još blud tjeraju, i sama se ona još bludu odaje!`
Ezekiel 23,44Prilaze joj kao kakvoj bludnici! Da, prilazili su k Oholi i Oholibi, pokvarenicama.
Ezekiel 23,45Zato će im pravednici suditi kao što se sudi preljubnicama i onima koji krv prolijevaju, jer - one su preljubnice, ruke su im okrvavljene.
Ezekiel 23,46Jer ovako govori Jahve Gospod: `Neka se protiv njih zbor sazove da ih izvrgnem zlostavljanju i pljački.
Ezekiel 23,47Zbor neka ih kamenuje i mačevima raskomada; sinove i kćeri neka im pokolje, a domove ognjem spali.
Ezekiel 23,48Tako ću iz zemlje istrijebiti sramotu, da se druge žene opomenu i ne čine djela vaših sramotnih.
Ezekiel 23,49A na vas ću oboriti svu vašu bestidnost, ispaštat ćete grijehe idolopoklonstva. I znat ćete da sam ja Jahve Gospod.`
Ezekiel 23,1Bi jedan riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 23,2” Sine čovjekov, bijahu dvije žene, kćeri iste majke;
Ezekiel 23,3one se prostituiraše u Egiptu; one se prostituiraše posve mlade. To je ondje da su im milovali grudi, ondje im se pipkalo prsa djevojačka.
Ezekiel 23,4Evo njihovih imena: Ohola, prvorođena, Oholiba njena sestra. Potom one biše moje i porodiše sinove i kćeri. Evo njihovih imena: Ohola, za Samariju, a za Jeruzalem, Oholiba.
Ezekiel 23,5Ali, Ohola se prodade umjesto da ostane moja. Ona pokaza svoju čulnost sa svojim ljubavnicima, s Asirijcima: vojnicima
Ezekiel 23,6odjevenim u purpur, guvernerima, upraviteljima policije, svim mladim ljudima, zavodljivim, konjanicima koji jašu konje.
Ezekiel 23,7Ona dade svoju naklonost svem cvijetu sinova Asurovih. U svojoj putenosti, ona se zaprlja sa svim njihovim idolima.
Ezekiel 23,8One nastaviše svoje razvratnosti počinjene u Egiptu, kad oni lijegahu s njom sasvim mladom, kad pipaše njene djevojačke dojke i sasipaše svoj blud na nju.
Ezekiel 23,9Zbog tog ću ja izručiti nju u ruke sinovima Asurovim, s kim je ona pokazala svoju putenost.
Ezekiel 23,10Oni ju svukoše do nagosti1; oni uzeše njene sinove i njene kćeri; ona, nju ubiše mačem. Ona postade jedan simbol za žene; bijaše izrečena osuda protiv nje.
Ezekiel 23,11Njena sestra Oholiba vidje to sve, ali ona bi još pokvarenija i putenija; njena razvratnost postade gora no ona njene sestre.
Ezekiel 23,12Ona pokaza svoju putenost sa sinovima Asurovim: guvernerima, upraviteljima policije, vojnicima savršeno odjevenim, konjanicima koji jašu konje, svim mladim i zavodljivim ljudima.
Ezekiel 23,13I ja vidjeh da se ona bijaše načinila *nečistom: obje bijahu uzele isti put.
Ezekiel 23,14Ona još pridoda svojim razvratima: ona vidje ljude narisane na zidu, slike Kaldejaca narisane crvenom bojom;
Ezekiel 23,15križa stegnutih u jedna pojas, glave nadvišene turbanom, svi imadoše izgled štitonoša, sličiše sinovima Babilonovim u Kaldeji zemlji njihovog rođenja.
Ezekiel 23,16čim ih vidje ona pokaza svoju putenost s njima. Ona im posla glasonoše u Kaldeju.
Ezekiel 23,17Tad oni dođoše njoj, prema ljubavnom ležaju i zaprljaše ju oni svojim razvratom; ona bi nečista zbog njih, potom svim svojim bićem ona oćuti odvratnost na spram njih.
Ezekiel 23,18Ona razotkri svoju ćud prostitutke, ona razgoliti golotinju svoju; tad svim svojim bićem ja osjetih odvratnost spram nje, kao š to moje biće bijaše spram njene sestre oćutilo odvratnost.
Ezekiel 23,19Ona umnoži svoje razvratnosti, sjećanja na dane svoje mladosti kad se ona prostituiraše u Egiptu.
Ezekiel 23,20On pokaza svoju putenost s njihovim razvratima: njihovo tijelo je tijelo magarca, njihov ud je ud konja.
Ezekiel 23,21Ti si se vratila besramlju svoje mladosti, kad Egipćani pipaše tvoje dojke, milovaše tvoje djevojačke grudi.
Ezekiel 23,22To je zašto, Oholiba, ovako govori Gospodin BOG: Evo da ću ja podići tvoje ljubavnike protiv tebe; one koje je svo tvoje biće oćutjelo s odvratnošću, ja ću njih nagnati protiv tebe odasvud:
Ezekiel 23,23sinove Babilona i sve Kaldejce, Pekoda, šoaha, i Koaha sve sinove Asura s njima sve mlade zavodljive ljude, guvernere, upravitelje policije, štitonoše, dostojanstvenike, sve koji jašu konje.
Ezekiel 23,24Tad će doći protiv tebe, sa sjevera, bojna kola i vozila: saveznički narodi. štit za leđa, štit za prsa, kacigu, oni će ih posta viti svuda uokolo protiv tebe; ja ću stvar izložiti pred njima, a oni će ti suditi prema svojem pravu .
Ezekiel 23,25Ja ću ispuniti svoju ljubomoru protiv tebe; oni će s gnjevom postupiti prema tebi; odsjeći će ti nos, uši, a ono što opstane od tvojih stanovnika past će od mača.
Ezekiel 23,26Oni će uzeti tvoje sinove i tvoje kćeri, a ono što opstane progutat će vatra. Oni će ti zguliti odjeću tvoju i uzeti predmete uresa.
Ezekiel 23,27Tad ću ja prekinuti tvoju besramnost i prostituciju koji dolaze iz Egipta; ti više ne ćeš podići oči prema njima i ne ćeš se više sjećati Egipta.
Ezekiel 23,28Jer, ovako govori Gospodin BOG: Ja ću te izručiti u ruke onima koje ti mrziš; u ruke onih kojih se cijelo tvoje biće gnuša;
Ezekiel 23,29oni će postupiti prema tebi s mržnjo; oni će svu tvoju korist uzeti; oni će te ostaviti golu i razodjevenu, a tvoja nagost prostitutke bit će razdjevena. To je tvoja besramnost i tvoji razvrati
Ezekiel 23,30koji će to zaslužiti, jer si se prostituirala slijedeći narode, i po tome se se učinila *nečistom s njihovim idolima.
Ezekiel 23,31Uzela si put svoje sestre: eh dobro! ja stavljam svoju kupu u ruku tvoju.
Ezekiel 23,32Ovako govori Gospodin BOG: Kupa sestre tvoje, ti ćeš ju popiti; ona je duboka, ona je široka. Ona će biti zgoda za smijeh i ruganje, zbog svoje velike sadržine:
Ezekiel 23,33Pijanstvom i ojađenošću ti ćeš biti ispunjena. To je jedna kupa ožalošćenja i smetenosti kupa tvoje sestre Samarije;
Ezekiel 23,34ali, ti ćeš ju piti i isprazniti ju; ti ćeš ju polomiti svojim zubima, a njenim krhotinama ti ćeš si rastrgati dojke, jer ja, ja sam govorio proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 23,35To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Zato što si me ti zaboravila i što si me bacila iza sebe, ponesi sama tetret svoje besramnosti i svojih razvrata.“
Ezekiel 23,36GOSPOD mi reče: ” Sine čovjekov, hoćeš li ti suditi Oholai i Oholibi? Objavi im dakle njihove gnusnosti.
Ezekiel 23,37Jer one su počinile preljubu, ima krvi na njihovim rukama; one su počinile preljubu sa svojim idolima, i čak su im one davale jesti svoje sinove koje meni bijahu porodile.
Ezekiel 23,38One su mi učinile još i ovo: istog dana, one su uprljale moje *svetište, one su oskvrnule moje *šabate.
Ezekiel 23,39Kad one klaše svoje sinove idolima, one su ušle, tog dana, u moje svetište skrnaveći ga. Evo tog što su one učinile u sred moje Kuće.
Ezekiel 23,40Osim toga, one su tražile čovjeka koji dolazi iz daleka, prema kojem jedan glasonoša bi poslan. Evo su oni došli, oni za koje ti bijaše okupana, namazala oči, urešena.
Ezekiel 23,41Potom si se smjestila u jedan svečani krevet; ispred, jedan stol bijaše pripravljen, gdje ti bijaše stavila moj tamjan i moje ulje .
Ezekiel 23,42čula se graja jednog uskomešanog mnoštva, bezbrižnog. Njima su pridošli brojni ljudi, koji su došli iz svih krajeva pustinje . Oni stavljahu narukvice na ruke ženama i jednu sjajnu krunu na svojim glavama.
Ezekiel 23,43Tada ja rekoh jednoj koja bijaše istrošena preljubama: To je ona sada koja se prepušta razvratima svojim!
Ezekiel 23,44I ide se k njoj kao što se ide k jednoj prostitutki! Tako se ide k Oholai i k Oholibi, tim besramnim ženama.
Ezekiel 23,45Ali, pravedni ljudi će ih suditi, suđenjem koje udara žene preljubnice i one koje prolijevaju krv, jer one su preljubnice i ima krvi na njihovim rukama. “ Jer, ovako govori Gospodin BOG: ”Podigni protiv njih jedan sabor, da ih se izruči užasu i pljačkanju;
Ezekiel 23,47nek sabor baci kamenje protiv njih i pobije ih mačem; nek se pobiju njihovi sinovi i njihove kćeri i nek se spale njihove kuće.
Ezekiel 23,48Ja ću prekinuti besramlje u zemlji. Sve žene bit će obaviještene i ne će više oponašati vašu besramnost.
Ezekiel 23,49Dat ću pasti na vas vašu besramnost; grijehovi vaših idola, vi ćete im otrpjeti teret. Tada ćete vi spoznati da sam ja Gospodin BOG.“
Jezekilj 23,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 23,2Sine čovječji, bijahu dvije žene, kćeri jedne matere.
Jezekilj 23,3One se kurvahu u Misiru, u mladosti svojoj kurvahu se, ondje im pipaše grudi, i ondje im zgnječiše dojke djevojačke.
Jezekilj 23,4A imena im bijahu, starijoj Ola a sestri joj Oliva; one postaše moje, i rodiše sinove i kćeri. Imena im bijahu Ola Samariji, a Oliva Jerusalimu.
Jezekilj 23,5I Ola kad bijaše moja kurvaše se, i upaljivaše se za svojim milosnicima, Asircima susjedima,
Jezekilj 23,6Koji nošahu porfiru, i bijahu knezovi i vlastelji, sve lijepi mladići, vitezovi, koji jahahu na konjma.
Jezekilj 23,7I udari u kurvanje s njima, koji svi bijahu najljepši između sinova Asirskih, i za kojima se god upaljivaše, skvrnjaše se o sve gadne bogove njihove.
Jezekilj 23,8A ni s Misircima ne okani se kurvanja svojega, jer spavahu s njom od mladosti njezine i oni joj gnječiše djevojačke dojke i s njom se kurvaše.
Jezekilj 23,9Zato je dadoh u ruke milosnicima njezinijem, u ruke Asircima, za kojima se upaljivaše.
Jezekilj 23,10Oni otkriše golotinju njezinu, uzeše joj sinove i kćeri, a nju mačem ubiše; i ona izađe na glas među ženama kad sudove izvršiše na njoj.
Jezekilj 23,11A sestra njezina Oliva videći to upaljivaše se još gore nego ona, i kurvarstvo njezino bijaše gore od kurvarstva sestre joj.
Jezekilj 23,12Upaljivaše se za Asircima, knezovima i vlasteljima, susjedima, krasno odjevenijem, vitezima koji jahahu na konjma i svi bijahu lijepi mladići.
Jezekilj 23,13I vidjeh gdje se oskvrni, i gdje obje idu jednijem putem.
Jezekilj 23,14I ova se još više kurvaše; jer kad bi vidjela ljude napisane na zidu, likove Haldejske napisane crvenilom,
Jezekilj 23,15Opasane pojasima po bedrima, sa šarenijem kapama na glavi, koji svi bijahu na oči kao vojvode nalik na sinove Vavilonske iz zemlje Haldejske, svoje postojbine,
Jezekilj 23,16Upaljivaše se za njima čim ih viđaše očima svojima, i slaše poslanike k njima u Haldejsku.
Jezekilj 23,17I Vavilonjani dolažahu k njoj na postelju ljubavnu, i skvrnjahu je kurvarstvom svojim, i pošto bi se oskvrnila s njima, odvraćaše se duša njezina od njih.
Jezekilj 23,18I kad otkri kurvarstva svoja i otkri golotinju svoju, odvrati se duša moja od nje kao što se odvrati duša moja od sestre njezine.
Jezekilj 23,19Jer umnoži kurvarstva svoja opominjući se dana mladosti svoje kad se kurvaše u zemlji Misirskoj,
Jezekilj 23,20I upaljivaše se za svojim milosnicima, u kojih je tijelo kao u magarca, i tečenje kao u konja.
Jezekilj 23,21I tako si se vratila na nevaljalstvo mladosti svoje kad ti pipahu grudi u Misiru radi djevojačkih dojaka tvojih.
Jezekilj 23,22Zato, Olivo, ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću podignuti milosnike tvoje na te, one od kojih se odvratila duša tvoja, i dovešću ih na te otsvuda,
Jezekilj 23,23Vavilonjane i sve Haldejce, Fekođane i Sojane i Kojane, sve Asirce s njima, lijepe mladiće, knezove i vlastelje sve, vitezove i ljude čuvene, koji svi jašu na konjma.
Jezekilj 23,24I doći će na te s kolima i s kolicima i s točkovima i s mnoštvom naroda, i opkoliće te sa štitovima i štitićima i šljemovima; i njima ću dati sud da ti sude svojim sudom.
Jezekilj 23,25I staviću revnost svoju tebi nasuprot, te će raditi s tobom gnjevno, nos i uši odsjeći će ti, i što te ostane pašće od mača, i uzeće sinove tvoje i kćeri tvoje, i što te ostane proždrijeće oganj.
Jezekilj 23,26I svući će s tebe haljine, i uzeće krasni nakit tvoj.
Jezekilj 23,27Tako ću učiniti kraj grdilu tvojemu i tvojemu kurvanju u zemlji Misirskoj, te nećeš podignuti očiju svojih k njima i nećeš se više sjećati Misiraca.
Jezekilj 23,28Jer ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću te dati u ruke onima na koje mrziš, u ruke onima od kojih se odvratila duša tvoja.
Jezekilj 23,29I oni će raditi s tobom neprijateljski, i uzeće svu muku tvoju, i ostaviće te golu nagu, te će se otkriti golotinja kurvarstva tvoga, i grdilo tvoje i kurvarstvo tvoje.
Jezekilj 23,30To ću ti učiniti što si se kurvala za narodima, što si se oskvrnila o njihove gadne bogove.
Jezekilj 23,31Putem sestre svoje išla si, zato ću dati čašu njezinu tebi u ruku.
Jezekilj 23,32Ovako veli Gospod Gospod: čašu sestre svoje ispićeš duboku i široku, bićeš potsmijeh i rug, jer čaša mnogo bere.
Jezekilj 23,33Napunićeš se pijanstva i žalosti čašom pustošenja i zatiranja, čašom sestre svoje Samarije.
Jezekilj 23,34I ispićeš je i iscijediti, i razbićeš je, i dojke ćeš svoje pokidati, jer ja rekoh, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 23,35Zato ovako veli Gospod Gospod: što si me zaboravila i bacila me za leđa svoja, zato i ti nosi grdilo svoje i kurvarstva svoja.
Jezekilj 23,36Potom reče mi Gospod: sine čovječji, hoćeš li suditi Oli i Olivi? Pokaži im gadove njihove,
Jezekilj 23,37Da su činile preljubu i da je krv na rukama njihovijem i da su činile preljubu s gadnijem bogovima svojim i vodile kroz oganj sinove svoje koje su mi rodile, da ih jedu.
Jezekilj 23,38Još i ovo mi činiše: skvrniše svetinju moju u isti dan, i subote moje przniše.
Jezekilj 23,39Jer zaklavši sinove svoje gadnijem bogovima svojim dolaziše u svetinju moju istoga dana da je oskvrne; i gle, tako činiše usred doma mojega.
Jezekilj 23,40I još slaše po ljude da bi došli izdaleka, i oni, čim poslanik bi poslan k njima, gle, odmah dolaziše, i njih radi si se kupala, mazala oči svoje i kitila si se nakitom.
Jezekilj 23,41I sjedala si na krasan odar, pred kojim bješe sto postavljen, i na nj si metala kad moj i ulje moje.
Jezekilj 23,42I bijaše ondje vika veseloga mnoštva, i osim ljudi iz gomile dovođahu Saveje iz pustinje, koji im metahu narukvice na ruke i krasne vijence na glave.
Jezekilj 23,43I rekoh za ostarjelu u kurvarstvu: još će se kurvati.
Jezekilj 23,44I dolažahu k njoj kao što idu k ženi kurvi; tako dolažahu k Oli i Olivi, ženama nevaljalijem.
Jezekilj 23,45Zato će im pravedni ljudi suditi kao što se sudi ženama preljubočinicama i kao što se sudi onima koje proljevaju krv; jer su preljubočinice i krv je na rukama njihovijem.
Jezekilj 23,46Zato ovako govori Gospod Gospod: dovešću na njih ljudstvo, i daću ih da se zlostave i oplijene.
Jezekilj 23,47I ljudstvo će ih zasuti kamenjem, i isjeći će ih mačevima svojim; sinove će njihove i kćeri njihove pobiti, i kuće će njihove spaliti ognjem.
Jezekilj 23,48I tako ću ukinuti nevaljalstvo u zemlji, i naučiće se sve žene da ne rade po vašem nevaljalstvu.
Jezekilj 23,49I vrći će vaše nevaljalstvo na vas, i nosićete grijehe gadnijeh bogova svojih, i poznaćete da sam ja Gospod Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje