Tražilica


Ezekiel 23. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 23,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 23,2"Sine čovječji, ono bile dvije žene, kćeri iste matere.
Ezekiel 23,3One su činile zlo u Egiptu; u mladosti svojoj činile su blud. Ondje su dirali prsa njihova i doticali se djevojačkih njedara njihovih.
Ezekiel 23,4Ohola se zvala starija, Oholiba se zvala sestra njezina. One su postale moje i rodile su sinove i kćeri. Imena njihova znače Ohola: "Samarija, Oholiba: "Jerusalem.
Ezekiel 23,5Ohola je činila zlo, premda je pripadala meni, i bila se je zaljubila u milosnike svoje, Asirce, koji su joj se približili.
Ezekiel 23,6Odjeveni u grimiz, namjesnici i poglavari, sve pristali mladići, konjanici ponositi na konju.
Ezekiel 23,7Njima se je podala u bluđenju svojemu, svima izabranim Asircima, i okaljala se je svima idolima svih onih, u koje se je bila zaljubila.
Ezekiel 23,8Ali nije pustila bluđenje svoje s Egipćanina; jer su ovi bili s njom zlo činili u mladosti njezinoj, doticali se djevojačkih njedara njezinih i miješali se njom.
Ezekiel 23,9Zato sam je dao u ruke milosnicima njezinim, u ruke Asircima, u koje se bila zaljubila.
Ezekiel 23,10Oni su je osramotili, uzeli joj sinove i kćeri i nju samu mačem pogubili. Ona je postala ženama strašilo, kad su tako na njoj sud izvršili.
Ezekiel 23,11Sestra njezina Oholiba vidjela je to i činila je još gore bluđenje negoli ona i bila je još gora u zloći svojoj od bludnice sestre svoje.
Ezekiel 23,12Ona je bila zaljubljena u Asirce, koji su joj se približili, namjesnici i poglavari, odjeveni u grimiz, konjanici ponositi na konju, sve pristali mladići.
Ezekiel 23,13Vidio sam, da se je okaljala i ona; obadvije su pošle istim putem.
Ezekiel 23,14Ova je bludila još gore. Ona je vidjela ljude naslikane na zidu, slike Kaldejaca, naslikane crvenom bojom.
Ezekiel 23,15Oko bedara nosili su pojas. Glava im je bila pokrivena sarukom zavojitim. Svi su bili naoči kao knezovi, prilika sinova babilonskih. Kaldejska im bila postojbina.
Ezekiel 23,16Tada se je zaljubila u njih, kad ih je vidjela, i poslala je poslanike k njima u Kaldejsku.
Ezekiel 23,17I sinovi babilonski dolazili su k njoj na blud i okaljali je nečistoćom svojom, i ona se je okaljala s njima. Tada ih je bila sita.
Ezekiel 23,18Ali se je otkrila nečistoća njezina, sramota je njezina izbila na javu. Tada je ona meni dodijala, kao što mi je bila dodijala sestra njezina.
Ezekiel 23,19A ona je sve gore tjerala nečistoću svoju spominjući se dana mladosti svoje, kad je činila blud u Egiptu.
Ezekiel 23,20Zaljubila se je u svoje milosnike, koji su bili kao pohlepni magarci i ždrijepci.
Ezekiel 23,21Jest, ti si gilula za nečistoćom mladosti svoje, kad su Egipćani smjeli dirati prsa tvoja i doticati se djevojačkih njedara tvojih."
Ezekiel 23,22Zato, Oholibo, ovako veli svemogući Gospod: "Evo, ja ću nadražiti milosnike tvoje na te, kojih si se zasitila. Dovest ću ih na te sa svih strana.
Ezekiel 23,23Sinove babilonske i sve Kaldejce, Pekođane, Šoaje i Koaje, sve sinove asirske s njima, pristale mladiće, namjesnike i poglavare sve kolike, ratnike i odličnike, sve ponosite na konju.
Ezekiel 23,24Doći će na k s mnoštvom konja i kola i s četama naroda. Štit, štitić i šljem oni će unaokolo upraviti proti tebi. Ja ću im predati sud, i oni će li suditi po zakonima svojim.
Ezekiel 23,25Jest, učinit ću da osjetiš revnost moju; oni će u jarosti postupati s tobom. Nos će ti i uši odsjeći i što još ostane od tebe, past će od mača. Tvoje sinove i kćeri odvest će sa sobom, i što os ostane od tebe, proždrijet će oganj.
Ezekiel 23,26Svući će s tebe haljine tvoje i uzet će krasne nakite tvoje.
Ezekiel 23,27Tako ću učiniti kraj bludu tvojemu i nečistoći tvojoj, što si ih naučila u Egiptu, da više ne podižeš očiju svojih k njima i da dalje ne misliš na Egipat."
Ezekiel 23,28Jer ovako veli svemogući Gospod: "Evo, ja ću te dati u ruke onima, na koje mrziš, u ruke onima, koji su ti omrznuli.
Ezekiel 23,29Oni će u mržnji raditi proti tebi i uzet će ti sve, što si stekla sebi, i ostavit će te golu i nagu. Otkrit će se bludna golotinja tvoja, nečistoća tvoja i grdilo tvoje.
Ezekiel 23,30To će ti se učiniti, jer si u bludu svojemu trčala za narodima i okaljala se s idolima njihovim.
Ezekiel 23,31Išla si putem sestre svoje; zato ti dajem čašu njezinu u ruku."
Ezekiel 23,32Ovako veli svemogući Gospod: "Čašu sestre svoje pit ćeš, duboku, široku - podsmijeh i ruglo bit će ona! - čaša drži vrlo mnogo.
Ezekiel 23,33Napunit ćeš se pijanstva i brige. Čaša užasa i groze jest čaša tvoje sestre Samarije.
Ezekiel 23,34Ti ćeš je piti i posrkati i okrnjak ćeš njezin izgristi i njedra ćeš svoja stim potrgati; jer ja sam to rekao", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 23,35Zato ovako veli svemogući Gospod: "Jer si me zaboravila i bacila me za leđa svoja, zato sad ti i nosi grijeh svoj i blud svoj!
Ezekiel 23,36Gospod mi reče: "Sile čovječji, nećeš li izreći presudu Oholi i Oholibi? Predoči im gadove njihove,
Ezekiel 23,37Da su činile preljubu i krvlju okaljale ruke svoje, da su činile preljubu s idolima svojim i djecu svoju, koju su bije rodile meni, vodile kroz oganj, da ih prožderu oni.
Ezekiel 23,38I ovo su mi još činile: "u onaj su dan okaljalo svetište moje i oskvrnile subote moje.
Ezekiel 23,39Kada su djecu svoju bile zaklale idolima, došle su još istoga dana u svetište moje i oskvrnile ga. Eto, tako su činile u kući mojoj!
Ezekiel 23,40Jest, dapače su još poslale po ljude, što su došli izdaleka. Poslanik je bio poslan k njima. Eto, kada, su došli, ti si se zbog njih kupala, mazala si oči svoje i metala na se nakit svoj.
Ezekiel 23,41Sjedala si na krasnu počivaljku. Pred njom je bio što postavljen. Na njega si metala kad moj i ulje moje.
Ezekiel 23,42Glasna se je vika čula zbog mnoštva ljudi, što su bili pridošli iz pustinje. Oni su im metali narukvice na ruke i stavljali im krasan vijenac na glavu.
Ezekiel 23,43Tada sam rekao: 'Ne čine li na taj način preljubu?
Ezekiel 23,44Kao što čini bludnica, čine sad nečistoću. Idu k njoj, kao što se ide k bludnici. Tako idu k Oholi i k Oholibi, ženama nevaljalim.
Ezekiel 23,45Ali će im pravedni ljudi izreci presudu po pravu za preljubočinice i krvnice, jer su preljubočinice, i krv je na rukama njihovim.
Ezekiel 23,46Jer ovako govori svemogući Gospod: "Neka se pozove proti njima zajednica narodna, i neka se predadu, da se zlostave i oplijene!
Ezekiel 23,47Neka ih zajednica narodna kamenuje i sasiječe mačevima svojim! Njihove sinove i kćeri neka pobiju i njihove kuće neka spale ognjem!
Ezekiel 23,48Tako ću kraj učiniti nečistoći u zemlji, da se opomenu sve žene
Ezekiel 23,49Učinit će se, da okajete nečistoću svoju i da s idolima svojim platite grijehe, da spoznate, da sam ja svemogući Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje