Tražilica


Ezekiel 29. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 29,1U desetoj godini, u desetom mjesecu, dvanaesti dan toga mjeseca dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 29,2"Sine čovječji, upravi lice svoje prema faraonu, kralju egipatskom, i prorokuj proti njemu i proti svemu Egiptu!
Ezekiel 29,3Reci ovo: Ovako veli svemogući Gospod: Evo, ja ću izaći proti tebi, faraone, kralju egipatski, ti krokodile veliki! Ti ležiš među nilskim rukavima svojim i govoriš: "Moj je Nil; ja sam sebe samoga načinio."
Ezekiel 29,4Ja ću metnuti kuke u čeljusti tvoje i učinit ću da se ribe nilskih rukava tvojih nahvataju na ljuske tvoje, i izvući ću te ih nilskih rukava tvojih zajedno sa svima ribama nilskih rukava tvojih, što su se nahvatale na ljuskama tvojim.
Ezekiel 29,5Tada ću te baciti u pustinju sa svima ribama nilskih rukava tvojih. Na kopnu ćeš podleći, nećeš se dignuti ni pokopan biti, životinjama divljim i pticama nebeskim dat ću te da te pojedu.
Ezekiel 29,6Tada će svi stanovnici egipatski spoznati, da sam ja Gospod. Oni, su samo štap od trske kući Izraelovoj.
Ezekiel 29,7Kad te oni uzmu u ruku, ti se rascjepkaš i rasiječeš im sve rame, i kad se oni naslone na te, ti se prebiješ i potreseš im čitavo tijelo.
Ezekiel 29,8Zato ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću pustiti na te mač i uništit ću u tebi čovjeka i stoku.
Ezekiel 29,9Egipat će postati pustinja i pustoš i tako će spoznati, da sam ja Gospod, jer si rekao: "Moj je Nil; ja sam sebe samoga načinio",
Ezekiel 29,10Evo, zato ću izaći proti tebi i proti nilskim rukavima tvojim. Obratit ću Egipat u pustoš i pustinju od Migdola do Siene, do međe Etiopije.
Ezekiel 29,11Neće prelaziti preko njega noga ni čovjeka ni živinčeta, ostat će nenastanjen četrdeset godina.
Ezekiel 29,12Učinit ću od Egipta najveću od svih pustinja, i gradovi njegovi bit će najpustiji od svih gradova četrdeset godina. Razasut ću Egipćane među narode i razagnat ću ih po zemljama.
Ezekiel 29,13Jer ovako veli svemogući Gospod: 'Kad prođe četrdeset godina, skupit ću Egipćane iz naroda, među koje su bili razasuti.
Ezekiel 29,14Ja ću okrenuti sudbinu Egipta i dovest ću ih opet u zemlju Patros, odakle vuku lozu. Ondje će biti malo kraljevstvo.
Ezekiel 29,15Manje će biti od drugih kraljevstva i neće se više uzdignuti nad narode. Njihov ću broj učiniti tako neznatnim, da više ne vladaju narodima.
Ezekiel 29,16Za kuću Izraelovu neće više biti vrijedni pouzdanja, nego će im samo još donositi na pamet krivnju njezinu, da je trčala za njima. Spoznat će, da sam ja svemogući Gospod.'"
Ezekiel 29,17U dvadeset sedmoj godini, u prvom mjesecu, prvi dan toga mjeseca dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 29,18"Sine čovječji! Nebukadnezar, kralj babilonski, zadao je vojsci svojoj tešku službu proti Tiru. Svaka je glava ćelava, svako je rame krvavo nažuljano. Ali plaće nije bilo ni njemu ni vojsci njegovoj od Tira za rad, što ga je učinio za njega.
Ezekiel 29,19Zato ovako veli svemogući, Gospod: "Evo, ja ću dati kralju babilonskom Nebukadnezaru Egipat. On će odvući bogata dobra njegova. On ga smije razgrabiti i oplijeniti. To će biti plaća njegovoj vojsci.
Ezekiel 29,20Kao plaću za rad, što ga je učinila, dat ću joj Egipat. Za me je radila, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 29,21Na ovaj ću dan dati kući Izraelovoj novu snagu i tebi ću otvoriti usta među njima. Tada će oni spoznati, da sam ja Gospod."
Ezekiel 29,1 Godine desete, desetoga mjeseca, dvanaestoga dana, dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 29,2"Sine čovječji, okreni lice faraonu, kralju egipatskom, i prorokuj protiv njega i protiv sveg Egipta.
Ezekiel 29,3Govori i reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Evo me protiv tebe, faraone, kralju egipatski, golemi krokodile što ležiš usred rijeka svojih. Ti reče: `Rijeke su moje, sebi sam ih načinio.`
Ezekiel 29,4I zato ću ti kuke zarit` u gubicu i sve ribe rijeka tvojih zalijepiti na krljušti tvoje. Izvući ću te isred rijeka tvojih sa svim ribama rijeka tvojih zalijepljenim na tvoje krljušti.
Ezekiel 29,5Bacit ću u pustinju tebe i sve ribe iz rijeka tvojih. Na tlo ćeš poljsko pasti, nitko te neće podić` ni sahraniti, zvijerima zemaljskim i nebeskim pticama dat ću te za hranu!
Ezekiel 29,6I znat će svi stanovnici Egipta da sam ja Jahve. Jer ti bješe trska za oslonac domu Izraelovu!
Ezekiel 29,7Kad te u ruku uhvatiše, ti se slomi i rane im otvori; a kad se na te osloniše, ti prepuče i bedra im sva izrani.`
Ezekiel 29,8Stog ovako govori Jahve Gospod: `Gle, dovest ću mač svoj na te, istrijebit ću iz tebe i ljude i stoku!
Ezekiel 29,9Sva će zemlja egipatska pustoš biti i razvalina, i oni će znati da sam ja Jahve!` Jer ti reče: `Rijeka je moja, sebi je načinih.`
Ezekiel 29,10`Zato evo me na te i na rijeke tvoje da pretvorim zemlju egipatsku u pustinju i pustoš od Migdola do Sevana i do granice etiopske!
Ezekiel 29,11Neće njome više prolaziti noga ljudska ni noga životinjska, ostat će nenaseljena četrdeset godina.
Ezekiel 29,12Od zemlje ću egipatske načiniti pustoš sred zemalja opustošenih, a gradovi njezini bit će četrdeset godina ruševine među razvaljenim gradovima. I raspršit ću Egipćane među narode i rasijat ću ih po zemljama.`
Ezekiel 29,13Jer, ovako govori Jahve Gospod: `Kad mine četrdeset godina, sakupit ću opet sve Egipćane između naroda kamo bijahu raspršeni.
Ezekiel 29,14Vratit ću izgnanike egipatske, vratit ću ih opet u zemlju Patros, domovinu njihovu, da osnuju ondje slabo kraljevstvo.
Ezekiel 29,15Ono će biti najmanje od svih kraljevstava, da se više nikad ne digne nad druge narode. Smanjit ću ga da više nikad ne podjarmi drugih naroda
Ezekiel 29,16i da više ne bude uzdanje domu Izraelovu. Nek` mu u pamet doziva grijehe koje bijaše počinio okrećući se za njima. I oni će spoznati da sam ja Jahve.`
Ezekiel 29,17Godine dvadeset i sedme, prvoga dana prvoga mjeseca, dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 29,18"Sine čovječji, kralj babilonski Nabukodonozor krenu s vojskom na velik pohod protiv grada Tira. I svaka glava ogolje i svako se rame odadrije. Ali ni on ni vojska mu ne imahu nikakve dobiti od toga što krenuše na Tir.
Ezekiel 29,19Stoga ovako govori Jahve Gospod: `Gle, predat ću Nabukodonozoru, kralju babilonskome, zemlju egipatsku. Odnijet će joj blago, nagrabiti plijena i opljačkati je. To će biti plaća vojsci njegovoj.
Ezekiel 29,20Za trud što na Tir krenu dat ću mu svu zemlju egipatsku, jer za me bijaše radio` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 29,21`U onaj ću dan učiniti da izraste rog domu Izraelovu, a tebi ću usta otvoriti među njima. I znat će da sam ja Jahve.`
Ezekiel 29,1Desete godine, desetog mjeseca{{Refa210">*, dvanaestog u mjesecu, bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 29,2” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema *Faraonu, kralju Egipta, i izgovori jedno proročanstvo protiv njega i protiv cijelog Egipta.
Ezekiel 29,3Govori i reci: Ovako govori Gospodin BOG: Ja dolazim protiv tebe, Faraone, kralju Egipta, veliki zmaj zguren u sred njegovih Nilova; to si ti koji je rekao: On je moj Nil, a ja, ja sam sam sebe stvorio .
Ezekiel 29,4 Ja ću staviti kuke u tvoje čeljusti, ja ću zakačiti ribe iz tvojih Nilova o tvoje ljuske, ja ću te podići iz sred Nilova tvojih sa svim zakačenim ribama o tvoje ljuske.
Ezekiel 29,5 Ja ću te baciti u pustinju sa svim ribama iz tvojih Nilova; ti ćeš ponovo pasti na tle, na površinu polja, a, da te pokupe i ne sakupe . Ja ću te dati u ishranu zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim.
Ezekiel 29,6Tad će svi stanovnici Egipta spoznati da sam ja GOSPOD, oni koji su bili jedna trska potporna za dom Izraelov.
Ezekiel 29,7Onima koji tebe uzmu u ruku, ti podvaljuješ i ti im probijaš čitavo pleće, onima koji se oslone o tebe, ti se slomiš i ukočiš njihova križa.
Ezekiel 29,8To je zašto ovako govori Gospodin BOG: Ja ću dovesti na tebe mač i uklonit ću iz tebe ljude i zvijeri.
Ezekiel 29,9Zemlja Egipat postat će jedna pustinja ruševina; tada će se spoznati da sam ja GOSPOD, jer on je rekao: Nil je moj, ja sam taj koji ga je stvorio.
Ezekiel 29,10To je zašto, ja dolazim protiv tebe i protiv tvojih Nilova: ja ću od Egipta načiniti ruševine, pustinjske ruševine, od Migdola sve do Sijene i sve do krajina Nubije .
Ezekiel 29,11Ljudska noga ne će tuda prolaziti; on će biti nenastanjen tijekom 40 godina .
Ezekiel 29,12Ja ću od Egipta načiniti jednu pustinju u sred pustinjskih zemalja, njegovi gradovi bit će jedna pustinja u sred gradova u ruševinama, tijekom 40 godina, i ja ću raspršiti Egipćane među narodima, ja ću ih rasuti među zemljama.
Ezekiel 29,13Ali, ovako govori Gospodin BOG: Na kraju 40 godina, ja ću sakupiti Egipćane između naroda gdje budu bili raspršeni.
Ezekiel 29,14Ja ću izmijeniti sudbinu Egipćanima; ja ću ih vratiti u zemlju Juga, u njihovu zemlju podrijetla i tu će oni osnovati jedno skromno kraljevstvo.
Ezekiel 29,15Ono će biti skromnije nego druga kraljevstva i ne će se više podići iznad drugih naroda. Ja ću ga smanjiti da više ne gospodari narodima.
Ezekiel 29,16On više ne će za dom Izraelov predstavljati sigurnost koja ga gura griješiti okrećući se k Egiptu . Tad će se spoznati da sam ja GOSPOD.“
Ezekiel 29,17Dvadeset i sedme godine, prvog mjeseca, prvog dana u mjesecu, bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 29,18” Sine čovjekov, Nabukodonozor, kralj Babilonije, opodvrgnuo je svoju vojsku jednom velikom naporu protiv Tira: sve su glave ćelave, sva su pleća oguljena, ali on nije u Tiru našao plaće ni za sebe ni za vojsku svoju, u naknadu za napor koji bijaše napravio protiv grada.
Ezekiel 29,19To je zašto ovako govori Gospodin BOG: Ja ću dati zemlju Egipat Nabukodonozoru, kralju Babilonije; on će oduzeti njegova bogatstva, on će uzeti sav pljen i opljačkat će ga potpuno. Egipat će poslužiti kao plaća njegovoj vojsci.
Ezekiel 29,20U naknadu za napor koji je napravio, ja njemu dajem zemlju Egipat, jer on i njegova vojska su radili za mene proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 29,21U taj dan, ja ću dati narasti moć kuće Izraelove; a tebi, sine čovjekov, ja ću dati mogućnost govoriti u sred njih. Tada oni će spoznati da sam ja GOSPOD.“
Jezekilj 29,1Godine desete, desetoga mjeseca, dvanaestoga dana, dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 29,2Sine čovječji, okreni lice svoje prema Faraonu caru Misirskom, i prorokuj protiv njega i protiv svega Misira.
Jezekilj 29,3Govori i reci: ovako veli Gospod Gospod: evo me na te, Faraone care Misirski, zmaju veliki što ležiš usred rijeka svojih, koji reče: moja je rijeka; ja sam je načinio sebi.
Jezekilj 29,4Zato ću ti metnuti u čeljusti udicu, i učiniću da se ribe u rijekama tvojim nahvataju na krljušti tvoje; i izvući ću te iz rijeka tvojih i sve ribe iz rijeka tvojih nahvatane na krljušti tvoje.
Jezekilj 29,5I ostaviću u pustinji tebe i sve ribe iz tvojih rijeka, i pašćeš na zemlju i nećeš se pokupiti ni sabrati, zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim daću te da te jedu.
Jezekilj 29,6I svi će stanovnici Misirski poznati da sam ja Gospod; jer su štap od trske domu Izrailjevu.
Jezekilj 29,7Kad te uhvatiše u ruku, ti se slomi i rasiječe im sve rame; a kad se nasloniše na te, ti se prebi i probode im sva bedra.
Jezekilj 29,8Zato ovako veli Gospod Gospod: evo, ja ću pustiti na te mač, i istrijebiću iz tebe ljude i stoku.
Jezekilj 29,9I zemlja će se Misirska opustošiti i biti pusta, i poznaće se da sam ja Gospod, jer reče: moja je rijeka, i ja sam je načinio.
Jezekilj 29,10Zato evo me na tebe i na rijeke tvoje, i obratiću zemlju Misirsku u pustoš i samu pustinju, od kule Sinske do međe Etiopske.
Jezekilj 29,11Neće prelaziti preko nje nogom svojom čovjek, niti će živinče nogom svojom prelaziti preko nje, i neće se živjeti u njoj četrdeset godina.
Jezekilj 29,12I učiniću od zemlje Misirske pustoš među zemljama opustošenim, i gradovi će njezini među pustijem gradovima biti pustoš četrdeset godina, i rasijaću Misirce među narode i razasuću ih po zemljama.
Jezekilj 29,13Jer ovako veli Gospod Gospod: poslije četrdeset godina skupiću Misirce iz naroda u koje budu rasijani.
Jezekilj 29,14I povratiću roblje Misirsko, i dovešću ih opet u zemlju Patros, na postojbinu njihovu, i ondje će biti malo carstvo.
Jezekilj 29,15Malo će biti mimo ostala carstva, niti će se više uzdignuti nad narode, jer ću ih smanjiti da ne vladaju narodima.
Jezekilj 29,16I neće više biti domu Izrailjevu uzdanica da napominje bezakonje kad bi gledali za njima; i poznaće da sam ja Gospod Gospod.
Jezekilj 29,17A dvadeset sedme godine, prvoga mjeseca, prvoga dana, dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 29,18Sine čovječji, Navuhodonosor car Vavilonski zadade vojsci svojoj tešku službu protiv Tira; svaka glava oćelavi i svako se rame odrije, a plate ne bi ni njemu ni vojsci njegovoj od Tira za službu kojom služiše protiv njega.
Jezekilj 29,19Zato ovako veli Gospod Gospod: evo ja dajem Navuhodonosoru caru Vavilonskom zemlju Misirsku, i on će odvesti narod i odnijeti plijen i pograbiti grabež, i to će biti plata njegovoj vojsci.
Jezekilj 29,20Za trud kojim se trudio oko toga dadoh mu zemlju Misirsku, jer se za me trudiše, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 29,21U onaj ću dan učiniti da naraste rog domu Izrailjevu, i tebi ću otvoriti usta među njima, i znaće da sam ja Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje