Tražilica


Ezekiel 29. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 29,1U desetoj godini, u desetom mjesecu, dvanaesti dan toga mjeseca dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 29,2"Sine čovječji, upravi lice svoje prema faraonu, kralju egipatskom, i prorokuj proti njemu i proti svemu Egiptu!
Ezekiel 29,3Reci ovo: Ovako veli svemogući Gospod: Evo, ja ću izaći proti tebi, faraone, kralju egipatski, ti krokodile veliki! Ti ležiš među nilskim rukavima svojim i govoriš: "Moj je Nil; ja sam sebe samoga načinio."
Ezekiel 29,4Ja ću metnuti kuke u čeljusti tvoje i učinit ću da se ribe nilskih rukava tvojih nahvataju na ljuske tvoje, i izvući ću te ih nilskih rukava tvojih zajedno sa svima ribama nilskih rukava tvojih, što su se nahvatale na ljuskama tvojim.
Ezekiel 29,5Tada ću te baciti u pustinju sa svima ribama nilskih rukava tvojih. Na kopnu ćeš podleći, nećeš se dignuti ni pokopan biti, životinjama divljim i pticama nebeskim dat ću te da te pojedu.
Ezekiel 29,6Tada će svi stanovnici egipatski spoznati, da sam ja Gospod. Oni, su samo štap od trske kući Izraelovoj.
Ezekiel 29,7Kad te oni uzmu u ruku, ti se rascjepkaš i rasiječeš im sve rame, i kad se oni naslone na te, ti se prebiješ i potreseš im čitavo tijelo.
Ezekiel 29,8Zato ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću pustiti na te mač i uništit ću u tebi čovjeka i stoku.
Ezekiel 29,9Egipat će postati pustinja i pustoš i tako će spoznati, da sam ja Gospod, jer si rekao: "Moj je Nil; ja sam sebe samoga načinio",
Ezekiel 29,10Evo, zato ću izaći proti tebi i proti nilskim rukavima tvojim. Obratit ću Egipat u pustoš i pustinju od Migdola do Siene, do međe Etiopije.
Ezekiel 29,11Neće prelaziti preko njega noga ni čovjeka ni živinčeta, ostat će nenastanjen četrdeset godina.
Ezekiel 29,12Učinit ću od Egipta najveću od svih pustinja, i gradovi njegovi bit će najpustiji od svih gradova četrdeset godina. Razasut ću Egipćane među narode i razagnat ću ih po zemljama.
Ezekiel 29,13Jer ovako veli svemogući Gospod: 'Kad prođe četrdeset godina, skupit ću Egipćane iz naroda, među koje su bili razasuti.
Ezekiel 29,14Ja ću okrenuti sudbinu Egipta i dovest ću ih opet u zemlju Patros, odakle vuku lozu. Ondje će biti malo kraljevstvo.
Ezekiel 29,15Manje će biti od drugih kraljevstva i neće se više uzdignuti nad narode. Njihov ću broj učiniti tako neznatnim, da više ne vladaju narodima.
Ezekiel 29,16Za kuću Izraelovu neće više biti vrijedni pouzdanja, nego će im samo još donositi na pamet krivnju njezinu, da je trčala za njima. Spoznat će, da sam ja svemogući Gospod.'"
Ezekiel 29,17U dvadeset sedmoj godini, u prvom mjesecu, prvi dan toga mjeseca dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 29,18"Sine čovječji! Nebukadnezar, kralj babilonski, zadao je vojsci svojoj tešku službu proti Tiru. Svaka je glava ćelava, svako je rame krvavo nažuljano. Ali plaće nije bilo ni njemu ni vojsci njegovoj od Tira za rad, što ga je učinio za njega.
Ezekiel 29,19Zato ovako veli svemogući, Gospod: "Evo, ja ću dati kralju babilonskom Nebukadnezaru Egipat. On će odvući bogata dobra njegova. On ga smije razgrabiti i oplijeniti. To će biti plaća njegovoj vojsci.
Ezekiel 29,20Kao plaću za rad, što ga je učinila, dat ću joj Egipat. Za me je radila, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 29,21Na ovaj ću dan dati kući Izraelovoj novu snagu i tebi ću otvoriti usta među njima. Tada će oni spoznati, da sam ja Gospod."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje