Tražilica


Ezekiel 46. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 46,1Ovako veli svemogući Gospod: 'Istočna vrata od unutarnjeg trijema imaju biti zatvorena u šest radnih dana. A u subotu i na mlađak neka se otvaraju!
Ezekiel 46,2Knez neka uđe izvana kroz trijem od vrata i neka stane kod dovratnika! Svećenici neka prinesu njegova žetvu paljenicu i njegovu žrtvu pomirnu! On neka se pokloni na pragu od vrata i neka tada izađe! A vrata neka se ne zatvaraju do navečer!
Ezekiel 46,3Na ovim vratima neka se narod u zemlji poklanja Gospodu u subote i na mlađake!
Ezekiel 46,4Žrtva paljenica, što će je prinositi knez Gospodu, bit će u subotu šest janjaca bez mane i ovan bez mane.
Ezekiel 46,5Prinos neka bude efa na svakoga ovna, a na janjce koliko ga i volja; na svaku efu neka dadne hin ulja!
Ezekiel 46,6Na blagdan mlađaka neka on žrtvuje junca bez mane, šest janjaca i ovna, sve bez mane životinje!
Ezekiel 46,7Kao prinos neka prinese efu na junca, efu na ovna, a na janjce po volji! Na svaku efu neka dadne hin ulja!
Ezekiel 46,8Kad knez ulazi, ima ući kroz trijem od vrata i istim putem izaći.
Ezekiel 46,9Kad narod u zemlji dohodi pred Gospoda na blagdane, oni, koji udu na sjeverna vrata da se poklone, imaju izaći na južna vrat, a koji udu na južna vrata, imaju izaći na sjeverna vrata. Nitko neka se ne vraća na ista vrata, kroz koja, je ušao, nego kroz ona, što stoje nasuprot!
Ezekiel 46,10Knez ima biti među njima; kad oni ulaze, neka i on ulazi; kad oni izlaze, neka i on izlazi!
Ezekiel 46,11Na blagdane i svetkovine neka je prinos efa na junca i efa na ovna, a na janjce, koliko tko hoće; na svaku efu neka se dadne hin ulja!
Ezekiel 46,12Kada knez hoće da prinese Gospodu žrtvu paljenicu ili žrtva pomirnu kao dragovoljni dar žrtveni, tada neka mu se otvore istočna vrata! Neka prinese žrtvu svoju paljenicu i žrtvu svoju pomirnu, kako to običaje činiti subotom! Potom neka izađe, i čim je izašao, neka se zatvore vrata!
Ezekiel 46,13Svaki dan imaš prinijeti Gospodu jednogodišnje bez mane janje kao žrtvu paljenicu, i to imaš tako činiti svako jutro.
Ezekiel 46,14Kao prinos imaš uz to prinijeti svako jutro šestinu efe brašna i trećinu hina ulja, da se poškropi bijelo brašno, kao prinos Gospodu Taj žitni dar je vječna uredba, i ima se davati redovito.
Ezekiel 46,15Tako imate prinositi janje i prinos i ulje svako jutro kao redovitu žrtvu paljenicu.
Ezekiel 46,16Ovako veli svemogući Gospod: 'Ako knez učini dar kojemu sinu svojemu od svoje baštine, neka bude sinovima njegovim kao baštinski posjed!
Ezekiel 46,17Ako li što daruje od svoje baštine kojemu slugi svojemu, neka to bude ovomu samo do oprosne godine! Onda neka se vrati knezu! Samo sinovima njegovim ostaje to kao baštinski posjed.
Ezekiel 46,18Od baštinskoga posjeda naroda ne smije knez ništa uzeti tjerajući silom s njihova vlasništva. Od svojega vlastitog posjeda neka daje sinovima svojim baštinsko vlasništvo, da se ni jedan od mojega naroda ne razgoni sa svojega posjeda!"
Ezekiel 46,19Nato me odvede kroz ulaz, što je bio sa strane vratima, u svete sobe svećeničke, što su bile prema sjeveru. Gle, tu je bio jedan prostor u skrajnjem zapadu!
Ezekiel 46,20On mi reče: "To je prostor, gdje svećenici kuhaju žrtvu za krivnju i žrtvu za grijeh i peku prinos, da ne moraju to iznositi u vanjski trijem i tako narod posvetiti.
Ezekiel 46,21Tada me odvede van u vanjski trijem i provede me u četiri, ugla od trijema. Gle, tu je bio u svakom uglu od trijema opet jedan trijem!
Ezekiel 46,22U četiri ugla od trijema bila su četiri mala trijema, četrdeset lakata u dužinu, četrdeset lakata u širinu; sva četiri imala su jednaku mjeru.
Ezekiel 46,23Jedan je zid išao okruglo okolo svih četiriju. Dolje uza zid bila su unaokolo smještena ognjišta za kuhanje.
Ezekiel 46,24On mi reče: "To su kuhinje, gdje sluge hrama zgotavljaju narodne žrtve zaklanice."
Ezekiel 46,1 Ovako govori Jahve Gospod: `Vrata unutrašnjega predvorja, koja gledaju na istok, neka budu zatvorena šest radnih dana, a neka se otvaraju u dan subotnji; i u dan mlađaka neka se otvaraju.
Ezekiel 46,2Knez neka ulazi kroz njihov trijem i neka stane kod dovratnika; svećenici će tada prinijeti njegovu paljenicu i pričesnicu, a on će se pokloniti na pragu vrata i izaći. Neka se vrata ne zatvaraju do večeri.
Ezekiel 46,3Na ulazu istih vrata subotom i na mlađake klanjat će se Jahvi puk zemlje.
Ezekiel 46,4Paljenica koju će knez subotom prinositi Jahvi neka bude: šest jaganjaca bez mane, ovan bez mane.
Ezekiel 46,5A prinosnica neka bude efa po ovnu, a po jaganjcu koliko i kako tko može i hin ulja po efi.
Ezekiel 46,6Na dan mlađaka neka se prinese june bez mane, šest jaganjaca i ovan bez mane.
Ezekiel 46,7A za prinosnicu neka se prinese efa po junetu, efa po ovnu, a po jaganjcu koliko tko može i hin ulja po efi.
Ezekiel 46,8Kad knez bude ulazio, neka ulazi kroz trijem vrata i istim putem neka izlazi.
Ezekiel 46,9A kad puk zemlje o blagdanima dolazi pred Jahvu, onaj koji na sjeverna vrata uđe da se pokloni neka izađe na južna, a tko uđe na južna neka izađe na sjeverna: neka se ne vraća na vrata na koja je ušao, nego neka izađe na suprotna.
Ezekiel 46,10I knez neka bude s njima: kad oni ulaze, neka i on uđe i neka izađe kad oni izlaze.
Ezekiel 46,11O blagdanima i svetkovinama neka se kao prinosnica prinese efa po juncu i efa po ovnu, a po jaganjcu koliko tko može i hin ulja po efi.
Ezekiel 46,12Kad knez želi prinijeti dobrovoljnu paljenicu ili dobrovoljnu pričesnicu Jahvi, neka mu se otvore vrata koja gledaju na istok, pa neka prinese paljenicu i svoju pričesnicu kao na dan subotnji; potom neka iziđe, a kad iziđe, neka se zatvore vrata.
Ezekiel 46,13Svaki dan prinijet ćeš Jahvi za paljenicu janje od godine, bez mane; prinijet ćeš ga svako jutro.
Ezekiel 46,14A kao prinosnicu na nj prinesi svako jutro šestinu efe i trećinu hina ulja da se poškropi najfinije brašno; to neka bude svagdašnji prinos Jahvi po vječnoj uredbi.
Ezekiel 46,15Treba dakle prinijeti jagnje, prinosnicu i ulje svako jutro kao svagdašnju žrtvu paljenicu.`
Ezekiel 46,16Ovako govori Jahve Gospod: `Dadne li knez dar komu svom sinu od svoje baštine, taj će dar pripasti njima u posjed kao baština.
Ezekiel 46,17Ako li od svoje baštine dade dar komu svom sluzi, tome će to pripadati do otpusne godine, a potom neka se vrati knezu; baština pripada samo kneževim sinovima.
Ezekiel 46,18Knez ne smije prisvojiti ništa od baštine naroda, pljačkajući narodni posjed. Sinovima svojim neka dade baštinu od svojega posjeda, da se ne raspe narod potjeran sa svojega posjeda.`
Ezekiel 46,19Zatim me odvede kroz ulaz kraj vrata, u svećeničke prostorije Svetišta što gledaju na sjever. I gle: ondje, u dnu, prema zapadu, jedan prostor!
Ezekiel 46,20I reče mi: "Ovo je mjesto gdje će svećenici kuhati žrtve naknadnice i okajnice i žrtvu pomirnicu, gdje će peći prinosnice da ih ne iznose u vanjsko predvorje te ne posvete naroda.
Ezekiel 46,21Potom me izvede u vanjsko predvorje i provede kraj četiri ugla predvorja, i gle, u svakom uglu predvorja bijaše malo predvorje.
Ezekiel 46,22Ta mala predvorja u četiri ugla predvorja bijahu četrdeset lakata dugačka, trideset široka - sva četiri istih razmjera;
Ezekiel 46,23sva četiri zidom opasana, a pod zidom sve uokolo bijahu sagrađena ognjišta.
Ezekiel 46,24I reče mi: "To su kuhinje gdje će sluge Doma kuhati puku žrtve.
Ezekiel 46,1Ovako govori Gospodin BOG: Vrata unutarnjeg trijema, koja su okrenuta prema istoku, bit će zatvorena tijekom šest dana rada; ali u dan *šabata ona će biti otvorena; ona će biti jednako otvorena u vrijeme blagdana mladog *mjeseca.
Ezekiel 46,2Princ, dolazeći spolja, ulazit će kroz predvorje vrata i stat će uz dovratak vrata; potome će svećenici nuditi holokaust prinčev i njegove *žrtve mira. Princ će se pokloniti na pragu od vrata i po tome izići, ali vrata ne će biti zatvorena sve do na večer.
Ezekiel 46,3Laici će se pokloniti pred GOSPODOM, na ulazu tih vrata, za vrijeme šabata i blagdana mladog mjeseca .
Ezekiel 46,4Holokaust koji će princ ponuditi GOSPODU, u dan šabata bit će od šest janjaca bez mane i jednog ovna bez mane.
Ezekiel 46,5Milodar će biti od jedne efe brašna, za ovna; za janjce, milodar će biti jedan dar od njega; u ulju, jedan hin po efi .
Ezekiel 46,6U dan blagdana mladog mjeseca, ona će biti od jednog bikčića bez mane, šest janjaca i jednog ovna bez mane.
Ezekiel 46,7Princ će učiniti također milodar od jedne efe za bika i jedne efe za ovna; za janjce, to će biti prema njegovim mogućnostima; u ulju, jedan hin po efi.
Ezekiel 46,8Kad princ bude ulazio, on će ulaziti kroz predvorje ulaznog trijema, a i izlazit će istim putem.
Ezekiel 46,9Kad laici budu dolazili pred GOSPODA, za vrijeme svečanosti, oni koji uđu kroz sjeverna vrata, za pokloniti se, izići će kroz vrata od Negeva, a oni koji uđu kroz vrata od Negeva izići će kroz vrataod sjevera; ne će se prolaziti vratima kroz koja se ulazi; izići će se kroz suprotna vrata.
Ezekiel 46,10Glede princa, on će ulaziti s njima, u času kad oni budu ulazili, a izlazit će kad i oni budu izlazili.
Ezekiel 46,11Za vrijeme hodočašćenja i blagdana, milodar bit će od jedne efe za bika i jedne efe za ovna; za janjce, to će biti dar od sebe; u ulju, jedan hin po efi .
Ezekiel 46,12Kad princ bude prinosio, za GOSPODA, jedan dobrovoljni holokaust, ili jednu dobrovoljno žrtvu mira, otvorit će mu se vrata koja su okrenuta prema istoku i on će napraviti svoj holokaust i svoje *žrtve mira, kao što to čini u dan *šabata; po tome on će izići i zatvorit će se vrata po njegovom izlasku.
Ezekiel 46,13S jednim janjetom bez mane, ti ćeš činiti svaki dan, jedan holokaust GOSPODU; činit ćeš ga svakog jutra.
Ezekiel 46,14Kao milodar, nudit ćeš k tome, svako jutro, jednu šestinu efe i, u ulju, jednu trećinu hina, za natopiti brašno. To je jedan milodar za GOSPODA, vječiti zakon, za uvijek. 15 Nudit će se janje, pravit će se milodar od ulja svakog jutra u vječiti holokaust.
Ezekiel 46,16Ovako govori Gospodin BOG: Ako princ čini jedan dar jednom od svojih sinova, taj će dar postati dio tog sina; on će pripasti njegovoj vlastitoj djeci čije će pravo vlasništva biti nasljedno.
Ezekiel 46,17Ako princ pravi jedan dar jednom od svojih slugu, taj dar uzet od njegovog vlastitog dijela pripadat će sluzi sve do godine oslobođenja po tome vraća se princu; samo dio dan sinovima prinčevim ostat će u njihovom posjedu.
Ezekiel 46,18Princ ništa ne će uzeti od dijela naroda otimajući im njihovo vlasništvo; to je na njegovom vlasništvu da će se zasnivati dijelovi njegovih sinova, da nitko ne bi od mog naroda bio raspršen daleko od svojeg vlasništva.“
Ezekiel 46,19Kroz ulaz koji je sa strane vrata, on mi dade ući k *svetim dvoranama, okrenutim prema sjeveru i namijenjenim svećenicima. Bijašu u dnu jedan prostor, prema zapadu. 20 On mi reče: ” To je mjesto gdje će svećenici kuhati *žrtve za milodar i za grijeh, i peći milodar, a da se ne iznosi prema vanjskom *trijemu, što bi posvećivalo narod. “
Ezekiel 46,21On me izvede prema vanjskom trijemu i provede me pokraj četiri ugla trijema: bijaše jedno dvorište na svakom uglu trijema.
Ezekiel 46,22Dvorišta bijahu zatvorena u četiri ugla trijema: dužina 40 lakata i širina 30: isti razmjeri za sve četiri.
Ezekiel 46,23Jedan oplatni zid ih sve četiri okruživaše, a peći bijahu uređene na temelju tog zida, svud okolo.
Ezekiel 46,24čovjek mi reče: ” To su kuhinje; ondje će sluge Kuće kuhati žrtve naroda . “
Jezekilj 46,1Ovako veli Gospod Gospod: vrata unutrašnjega trijema, koja gledaju na istok, neka su zatvorena u šest dana težatnijeh, a u subotu neka se otvoraju, i na dan mladine neka se otvoraju.
Jezekilj 46,2I knez neka dođe kroz trijem od vrata spoljašnjih, i neka stane kod dovratnika, a sveštenici neka prinesu njegovu žrtvu paljenicu i žrtvu zahvalnu, i on pokloniv se na pragu neka otide, a vrata da se ne zatvoraju do večera.
Jezekilj 46,3I narod zemaljski neka se poklanja Gospodu na istijem vratima u subote i na mladine.
Jezekilj 46,4A žrtva paljenica, što će prinositi knez Gospodu subotom, biće šest jaganjaca zdravijeh i ovan zdrav;
Jezekilj 46,5A dar efa na ovna, a na jaganjce dar koliko mu ruka može, i in ulja na efu;
Jezekilj 46,6A o mladini da bude junac zdrav, i šest jaganjaca i ovan, sve zdravo;
Jezekilj 46,7I dar da prinese efu na junca i efu na ovna, a na jaganjce koliko mu može ruka, i ulja in na efu.
Jezekilj 46,8A knez kad ide, neka ide kroz trijem od vrata, i istijem putem neka odlazi.
Jezekilj 46,9A kad narod zemaljski dohodi pred Gospoda o praznicima, ko uđe na sjeverna vrata da se pokloni, neka izlazi na južna vrata; a ko uđe na južna vrata, neka izlazi na sjeverna vrata; neka se ne vraća na vrata na koja uđe, nego neka izlazi na ona koja su nasuprot.
Jezekilj 46,10A knez s njima neka ulazi kad oni ulaze, i neka izlazi kad oni izlaze.
Jezekilj 46,11I o praznicima i o svetkovinama dar neka je efa na junca, i efa na ovna, a na jaganjce koliko mu ruka dade, a ulja in na efu.
Jezekilj 46,12A kad knez prinosi dragovoljnu žrtvu, paljenicu ili zahvalnu, od svoje volje Gospodu, tada neka mu se otvore vrata koja gledaju na istok, i neka prinese žrtvu svoju paljenicu i zahvalnu, kako čini subotom; potom neka izide, i vrata neka se zatvore kad izide.
Jezekilj 46,13I prinosi svaki dan Gospodu na žrtvu paljenicu jagnje od godine zdravo; svako jutro prinosi ga.
Jezekilj 46,14I dodaj na nj dar svako jutro šestinu efe i ulja trećinu ina, da se pokropi bijelo brašno; to je vazdašnji dar Gospodu uredbom vječnom.
Jezekilj 46,15I tako neka prinose jagnje i dar i ulje svako jutro, žrtvu paljenicu svagdašnju.
Jezekilj 46,16Ovako veli Gospod Gospod: ako knez da dar kome sinu svom od svojega našljedstva, neka bude sinovima njegovijem, njihovo je dostojanje.
Jezekilj 46,17Ako li da dar od svojega našljedstva kome sluzi svojemu, neka mu bude do godine oprosne, a onda neka se vrati knezu, jer je njegovo našljedstvo, sinovima njegovijem neka bude.
Jezekilj 46,18I knez da ne uzima narodu ništa od našljedstva tjerajući ih s njihova našljedstva; od svojega dostojanja neka daje sinovima svojim našljedstvo da se ne razgoni moj narod, niko sa svojega našljedstva.
Jezekilj 46,19Potom me odvede kroz ulaz koji je pokraj vrata u svete klijeti svešteničke koje gledaju na sjever, i gle, ondje bijaše neko mjesto u dnu prema zapadu.
Jezekilj 46,20I reče mi: ovo je mjesto gdje će sveštenici variti prinos za krivicu i za grijeh, gdje će peći dar da ne iznose u spoljašnji trijem i narod posvećuju.
Jezekilj 46,21Tada me izvede u spoljašnji trijem, i provede me u četiri ugla od trijema, i gle, u svakom uglu od trijema bijaše trijem.
Jezekilj 46,22U četiri ugla od trijema bijahu trijemovi s dimnjacima, u dužinu od četrdeset lakata, a u širinu od trideset lakata, sva četiri na uglovima bijahu jedne mjere.
Jezekilj 46,23U njima četirma bješe zid unaokolo, a pod tijem zidom bijahu ognjišta svuda unaokolo.
Jezekilj 46,24I reče mi: ovo su kuhinje, gdje će žrtve narodne kuhati koji služe domu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje