Tražilica


Ezekiel 46. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 46,1Ovako veli svemogući Gospod: 'Istočna vrata od unutarnjeg trijema imaju biti zatvorena u šest radnih dana. A u subotu i na mlađak neka se otvaraju!
Ezekiel 46,2Knez neka uđe izvana kroz trijem od vrata i neka stane kod dovratnika! Svećenici neka prinesu njegova žetvu paljenicu i njegovu žrtvu pomirnu! On neka se pokloni na pragu od vrata i neka tada izađe! A vrata neka se ne zatvaraju do navečer!
Ezekiel 46,3Na ovim vratima neka se narod u zemlji poklanja Gospodu u subote i na mlađake!
Ezekiel 46,4Žrtva paljenica, što će je prinositi knez Gospodu, bit će u subotu šest janjaca bez mane i ovan bez mane.
Ezekiel 46,5Prinos neka bude efa na svakoga ovna, a na janjce koliko ga i volja; na svaku efu neka dadne hin ulja!
Ezekiel 46,6Na blagdan mlađaka neka on žrtvuje junca bez mane, šest janjaca i ovna, sve bez mane životinje!
Ezekiel 46,7Kao prinos neka prinese efu na junca, efu na ovna, a na janjce po volji! Na svaku efu neka dadne hin ulja!
Ezekiel 46,8Kad knez ulazi, ima ući kroz trijem od vrata i istim putem izaći.
Ezekiel 46,9Kad narod u zemlji dohodi pred Gospoda na blagdane, oni, koji udu na sjeverna vrata da se poklone, imaju izaći na južna vrat, a koji udu na južna vrata, imaju izaći na sjeverna vrata. Nitko neka se ne vraća na ista vrata, kroz koja, je ušao, nego kroz ona, što stoje nasuprot!
Ezekiel 46,10Knez ima biti među njima; kad oni ulaze, neka i on ulazi; kad oni izlaze, neka i on izlazi!
Ezekiel 46,11Na blagdane i svetkovine neka je prinos efa na junca i efa na ovna, a na janjce, koliko tko hoće; na svaku efu neka se dadne hin ulja!
Ezekiel 46,12Kada knez hoće da prinese Gospodu žrtvu paljenicu ili žrtva pomirnu kao dragovoljni dar žrtveni, tada neka mu se otvore istočna vrata! Neka prinese žrtvu svoju paljenicu i žrtvu svoju pomirnu, kako to običaje činiti subotom! Potom neka izađe, i čim je izašao, neka se zatvore vrata!
Ezekiel 46,13Svaki dan imaš prinijeti Gospodu jednogodišnje bez mane janje kao žrtvu paljenicu, i to imaš tako činiti svako jutro.
Ezekiel 46,14Kao prinos imaš uz to prinijeti svako jutro šestinu efe brašna i trećinu hina ulja, da se poškropi bijelo brašno, kao prinos Gospodu Taj žitni dar je vječna uredba, i ima se davati redovito.
Ezekiel 46,15Tako imate prinositi janje i prinos i ulje svako jutro kao redovitu žrtvu paljenicu.
Ezekiel 46,16Ovako veli svemogući Gospod: 'Ako knez učini dar kojemu sinu svojemu od svoje baštine, neka bude sinovima njegovim kao baštinski posjed!
Ezekiel 46,17Ako li što daruje od svoje baštine kojemu slugi svojemu, neka to bude ovomu samo do oprosne godine! Onda neka se vrati knezu! Samo sinovima njegovim ostaje to kao baštinski posjed.
Ezekiel 46,18Od baštinskoga posjeda naroda ne smije knez ništa uzeti tjerajući silom s njihova vlasništva. Od svojega vlastitog posjeda neka daje sinovima svojim baštinsko vlasništvo, da se ni jedan od mojega naroda ne razgoni sa svojega posjeda!"
Ezekiel 46,19Nato me odvede kroz ulaz, što je bio sa strane vratima, u svete sobe svećeničke, što su bile prema sjeveru. Gle, tu je bio jedan prostor u skrajnjem zapadu!
Ezekiel 46,20On mi reče: "To je prostor, gdje svećenici kuhaju žrtvu za krivnju i žrtvu za grijeh i peku prinos, da ne moraju to iznositi u vanjski trijem i tako narod posvetiti.
Ezekiel 46,21Tada me odvede van u vanjski trijem i provede me u četiri, ugla od trijema. Gle, tu je bio u svakom uglu od trijema opet jedan trijem!
Ezekiel 46,22U četiri ugla od trijema bila su četiri mala trijema, četrdeset lakata u dužinu, četrdeset lakata u širinu; sva četiri imala su jednaku mjeru.
Ezekiel 46,23Jedan je zid išao okruglo okolo svih četiriju. Dolje uza zid bila su unaokolo smještena ognjišta za kuhanje.
Ezekiel 46,24On mi reče: "To su kuhinje, gdje sluge hrama zgotavljaju narodne žrtve zaklanice."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje