Tražilica


Hagaj 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hagaj 2,1Dvadeset prvi dan sedmoga mjeseca dođe riječ Gospodnja preko proroka Hagaja ovako na ovaj način:
Hagaj 2,2"Kaži Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku Judinu, i velikom svećeniku Jošui, sinu Josadakovu, i ostatku naroda ovako:
Hagaj 2,3'Tko je među vama još na životu, koji je vidio ova; hram u prijašnjoj slavi njegovoj! A kakav vi sada vidite? Nije li prema onom kao ništa u vašim očima?
Hagaj 2,4Ali sad budi utješen, Zerubabel! govori Gospod. Budi utješen, Jošua, sine Josadakov, veliki svećeniče! Budi utješen, sav narode u zemlji! govori Gospod. Radite, jer sam ja s vama!' govori Gospod nad vojskama.
Hagaj 2,5Obećanje, što sam vam ga dao kod izlaska vašega iz Egipta, i duh moj stajat će među vama; ne bojte se!
Hagaj 2,6Jer ovako veli Gospod nad vojskama: 'Samo još malo vremena, i ja ću tada potresti nebo i zemlju, more i tvrdo tlo,
Hagaj 2,7I sve ću narode pokrenuti. Tada će doći od svih naroda žudeni, i napunit ću ovaj hram slavom, veli Gospod nad vojskama.
Hagaj 2,8Moje je srebro i moje je zlato, govori Gospod nad vojskama.
Hagaj 2,9'Buduća slava ovoga hrama bit će veća, nego što je bila prijašnjega, veli Gospod nad vojskama, i na ovom ću mjestu udijeliti mir, govori Gospod nad vojskama."
Hagaj 2,10Dvadeset četvrti dan devetoga mjeseca u drugoj godini Darija dođe riječ Gospodnja proroku Hagaju na ovaj način:
Hagaj 2,11"Ovako veli Gospod nad vojskama: 'Moli svećenike za obavijest o slijedećem slučaju:
Hagaj 2,12Ako tko nosi sveto meso u skutu haljine svoje i skutom svojim dotakne se kruha, kuhanja, vina, ulja ili kojega inače jela, postane li tada to stim sveto?'" Tada odgovoriše svećenici: "Ne".
Hagaj 2,13Hagaj upita: "Ako li se tko nečist od mrtvaca dotakne svega toga, postane li tada to nečisto?" Tada odgovoriše svećenici: "Jest".
Hagaj 2,14I reče Hagaj: "Tako je s tim ljudima i s tim narodom u mojim očima", govori Gospod, "tako je sa svim radom ruku njihovih i s onim, što mi tamo prinose kao žrtvu: nečisto je."
Hagaj 2,15A sada pomislite od ovoga dana natrag, prije nego se je položio kamen na kamen u hramu Gospodnjem!
Hagaj 2,16Prije nego je to bilo, došlo se je do jedne gomile žita od dvadeset vagana, a bilo je samo deset. Došlo se je do jedne kace, da se iz nje izgrabi pedeset vjedara, a bilo je samo dvadeset.
Hagaj 2,17Sušom, medljikom, tučom udario sam vam sav rad ruku vaših, ali se vi nijeste obratili k me ni", govori Gospod.
Hagaj 2,18"Pomislite samo od ovoga dana natrag, od dana dvadeset četvrtoga mjeseca devetoga, od dana, kad se je bio postavio temeljni kamen za hram Gospodnji! Pomislite na to!
Hagaj 2,19Je li sjeme još uvijek u žitnici? Ne rodi li još jednako vinova loza, smokva, šipak i maslina? Od ovoga ću dana blagosloviti."
Hagaj 2,20Tada dođe riječ Gospodnja po drugi put Hagaju dvadeset četvrtoga dana u mjesecu na ovaj način:
Hagaj 2,21Kaži Zerubabelu, namjesniku Judinu, ovako: 'Ja ću potresti nebo i zemlju,
Hagaj 2,22Porušit ću prijestolja kraljevska i satrt ću moć kraljevstvima naroda. Prevalit ću ratna kola zajedno s onima, koji se voze u njima. Popadat će konji i konjanici, svaki od mača čovjeka drugoga.
Hagaj 2,23U onaj dan, govori Gospod nad vojskama, uzet ću tebe, Zerubabele, sine Šealtielov, slugo moj, govori Gospod, i učinit ću te prstenom pečatnim, jer sam tebe izabrao, govori Gospod nad vojskama."
Hagaj 2,1 Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja:
Hagaj 2,2"Reci ovako Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku, i ostalom narodu:
Hagaj 2,3`Ima li još koga među vama koji vidje ovaj Dom u njegovoj staroj slavi? A kakva ga sada vi vidite? Prema onome, nije li to k`o ništa u vašim očima?
Hagaj 2,4Budi, dakle, junak, Zerubabele - riječ je Jahvina - budi junak, Jošua, sine Josadakov, veliki svećeniče! Budi junak, narode sve zemlje - riječ je Jahvina. Na posao! Jer, ja sam s vama! - riječ je Jahve nad Vojskama!
Hagaj 2,5Po obećanju što ga vama dadoh kad izađoste iz Egipta, duh moj posred vas ostaje. Ne bojte se!`
Hagaj 2,6Jer ovako govori Jahve nad Vojskama: `Zamalo, i ja ću potresti nebesa i zemlju, i more i kopno.
Hagaj 2,7Potrest ću sve narode da dođe blago svih naroda, i slavom ću napunit ovaj Dom` - kaže Jahve nad Vojskama.
Hagaj 2,8`Moje je zlato, moje je srebro` - riječ je Jahve nad Vojskama.
Hagaj 2,9`Slava ovoga drugog Doma bit će veća nego prvoga` - riječ je Jahve nad Vojskama. `I na ovom ću mjestu dati mir` - riječ je Jahve nad Vojskama.
Hagaj 2,10Dvadeset i četvrtoga dana devetoga mjeseca, druge godine kralja Darija, dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja:
Hagaj 2,11Ovako govori Jahve nad Vojskama. "Pitaj svećenike što kaže Zakon i reci:
Hagaj 2,12`Kad bi tko u skutu svoje haljine nosio posvećeno meso, ili bi se skutom dotakao kruha, jela, vina, ulja ili kakve god hrane, bi li to postalo sveto?`" Svećenici odgovoriše: "Ne!
Hagaj 2,13Hagaj dalje upita: "Kad bi netko koji se onečistio dodirnuvši mrtvaca dotakao nešto od onoga, bi li to postalo nečisto?" Svećenici odgovoriše: "Bilo bi nečisto.
Hagaj 2,14Onda Hagaj ovako reče: "Takav je i ovaj puk, takav je ovaj narod preda mnom - riječ je Jahvina - takvo je svako djelo ruku njihovih, i sve što ovdje prinose: sve je nečisto!
Hagaj 2,15"A sada, promislite u srcu, od današnjega dana unapredak: Prije negoli se poče stavljati kamen na kamen u Jahvinu Svetištu,
Hagaj 2,16kakvi ono bijaste? Dolažaste hrpi od dvadeset mjerica, a bješe ih samo deset! Dolažaste kaci da zahvatite pedeset mjerica, a bješe ih samo dvadeset!
Hagaj 2,17Udarao sam snijeću, medljikom i gradom svako djelo vaših ruku, ali nikoga nema k meni" - riječ je Jahvina.
Hagaj 2,18"Stoga dobro pripazite od današnjeg dana unapredak - od dvadeset i četvrtoga dana devetoga mjeseca, kad se stao graditi Hram Jahvin, pripazite dobro
Hagaj 2,19ima li još žita u žitnici? Ni vinova loza ni smokva, ni mogranj ni maslina nisu rađali! Al` od ovog dana ja ću blagosloviti.
Hagaj 2,20Dvadeset i četvrtoga dana istoga mjeseca dođe riječ Jahvina Hagaju drugi put:
Hagaj 2,21"Reci ovako Zerubabelu, namjesniku judejskom: `Ja ću potresti nebesa i zemlju!
Hagaj 2,22Oborit ću prijestolja kraljevstvima i uništit ću moć kraljevima naroda. Prevrnut ću bojna kola i one na njima, konji i konjanici njihovi bit će oboreni, past će od mača brata svojega.`
Hagaj 2,23"Toga dana" - riječ je Jahve nad Vojskama - "uzet ću te, Zerubabele, sine Šealtielov, slugo moja" - riječ je Jahvina - "i stavit ću te kao pečatnjak, jer tebe izabrah" - riječ je Jahve nad Vojskama.
Agej 2,1sedmog mjeseca, 21 u mjesecu, riječ GOSPODOVA stiže po posredništvu Agejevu, proroku:
Agej 2,2”Reci dakle Zorobabelu, sinu Šaltielovu, upravitelju Jude, i Jozui, sinu Jehosadakovu, velikom svećeniku i svem ostatku puka, i reci im:
Agej 2,3Koji je između vas preživjeli koji je vidio ovu Kuću u njenoj staroj slavi? I kako ju vi vidite sada? Ne pokazuje li se ona malo u vašim očima ništavnom?
Agej 2,4Ali sada, smjelo, Zorobabele, - proročanstvo GOSPODOVO - i smjelo, Jozue, sine Jehosadakov, veliki svećeniče, smjelo, vi sav narode zemlje - proročanstvo GOSPODOVO -, na posao! Jer ja sam s vama - proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg.
Agej 2,5Prema obvezi koju sam uzeo spram vas od vašeg izlaska iz Egipta, i pošto je moj duh u sred vas stao, ne bojte se ničeg!
Agej 2,6Da, ovako govori GOSPOD, svemogući: još jedan čas - on će biti kratak - i ja ću potresti nebo i zemlju, more i kopno.
Agej 2,7Ja ću potresti sve narode i blaga svih naroda pritjecat će, i ja ću ispuniti slavom ovu Kuću, izjavljuje GOSPOD, svemogući.
Agej 2,8Srebro je moja, zlato moje - proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg.
Agej 2,9Posljednja slava ove Kuće nadmašit će prvu, reče GOSPOD, i u ovomù mjestu ja ću uspostaviti mir - proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg.
Agej 2,1024. devetog mjeseca, godine druge Dariusove, riječ GOSPODOVA bi upućena Ageju, *proroku:
Agej 2,11” Ovako govori GOSPOD, svemogući: Molite u svećenika jednu zapovijed tražeći mu:
Agej 2,12Ako netko nosi*posvećeno meso u skutu svoje odjeće i, tom odjećom, dodirne kruh, povrće, vino, ulje ili nijhe važno koju hranu, hoće li ona biti posvećena? “ Svećenici odgovoriše i izjaviše: ” Ne “.
Agej 2,13Agej preuze: ” Ako jedan čovjek učinjen *nečistim dodirom s mrtvacem dodirne jednu od tih stvari, hoće li ona biti nečista?“ Svećenici odgovoriše i izjaviše: ” Ona će biti nečista. “
Agej 2,14Agej uzvrati: ” Takav je ovaj puk, takav je ovaj narod preda mnom - proročanstvo GOSPODOVO. Takvo je djelo njihovih ruku, i ono što oni nude ovdje nečisto je . “
Agej 2,15A sada, budite pažljivi, počev od danas i za ubuduće. Prije nego bude položen kamen na kamen u Templu GOSPODOVOM,
Agej 2,16prije nego li ono ne bude ondje, došlo se na jednu hrpu sjemena ocijenjenu na dvadeset mjera i ondje se nije našlo no deset; došlo se u preši isprazniti bačvu od 50 mjera, ne našlo se no dvadeset.
Agej 2,17Ja sam vas udario u svem radu vaših ruku snijeti, glavnicom, tučom, niste uspjeli stići pred mene - proročanstvo GOSPODOVO.
Agej 2,18Budite pažljivi, od sada pa u buduće, - počev od 24. devetog mjesec - počev od dana kad bi utemeljen Templ GOSPODOV, budite pažljivi:
Agej 2,19Ostade li još žita na tavanu? Čak i vinograd, smokvik, nar i maslina ništa nisu ponijeli. Počev od danas, ja vas blagosiljam.
Agej 2,20Riječ GOSPODOVA bi upućena po drugi put Ageju, 24. u mjesecu:
Agej 2,21” Govori Zorobabelu, upravitelju Jude, i reci mu: Ja ću potresti nebo i zemlju.
Agej 2,22Ja ću prevrnuti kraljevska prijestolja i uništiti snagu kraljevstava u naroda; ja ću prevrnuti kola i vozače; konji i konjanici past će, svaki pod mačem svojeg brata.
Agej 2,23U onaj dan - proročanstvo GOSPODA, svemogućeg - ja ću te uzeti, Zorobabele, sine, Šaltielov, moj slugo. Ja ću te postaviti kao prsten pečatnjak, jer ja sam taj koji te izabrao - proročanstvo GOSPODA, svemogućeg. “
Agej 2,1Sedmoga mjeseca dvadeset prvoga dana dođe riječ Gospodnja preko Ageja proroka govoreći:
Agej 2,2Kaži sada Zorovavelju sinu Salatilovu, upravitelju Judejskom, i Isusu sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, i ostatku narodnom govoreći:
Agej 2,3Ko je među vama ostao koji je vidio ovaj dom u prvoj slavi njegovoj? a kakav vi sada vidite? nije li prema onom kao ništa u vašim očima?
Agej 2,4Nego sada budi hrabar, Zorovavelju, govori Gospod, i budi hrabar Isuse sine Josedekov, poglavaru sveštenički, i budi hrabar sav narode zemaljski, govori Gospod, i radite; jer sam ja s vama, govori Gospod nad vojskama.
Agej 2,5Po riječi kojom sam učinio zavjet s vama kad izidoste iz Misira, duh će moj stajati među vama, ne bojte se.
Agej 2,6Jer ovako veli Gospod nad vojskama: još jednom, domalo, i ja ću potresti nebesa i zemlju i more i suhu zemlju;
Agej 2,7I potrešću sve narode, i doći će izabrani iz svijeh naroda, i napuniću ovaj dom slave, veli Gospod nad vojskama.
Agej 2,8Moje je srebro i moje je zlato, govori Gospod nad vojskama.
Agej 2,9Slava će ovoga doma pošljednjega biti veća nego onoga prvoga, veli Gospod nad vojskama; i postaviću mir na ovom mjestu, govori Gospod nad vojskama.
Agej 2,10Dvadeset četvrtoga dana devetoga mjeseca druge godine Darijeve dođe riječ Gospodnja preko Ageja proroka govoreći:
Agej 2,11Ovako veli Gospod nad vojskama: upitaj sveštenike za zakon, i reci:
Agej 2,12Gle, ako bi ko nosio sveto meso u skutu od haljine svoje, ili bi se skutom svojim dotakao hljeba ili variva ili vina ili ulja ili kakoga god jela, bi li se osvetio? A sveštenici odgovoriše i rekoše: ne.
Agej 2,13Potom reče Agej: ako bi se ko nečist od mrtvaca dotakao čega toga, hoće li biti nečisto? A sveštenici odgovoriše i rekoše: biće nečisto.
Agej 2,14Tada Agej odgovori i reče: taki je taj narod i taki su ti ljudi preda mnom, govori Gospod, i tako je sve djelo ruku njihovijeh, i što god prinose tamo, nečisto je.
Agej 2,15A sada uzmite na um, od ovoga dana nazad, prije nego se položi kamen na kamen u crkvi Gospodnjoj,
Agej 2,16Prije toga kad ko dođe ka gomili od dvadeset mjera, bješe deset; kad dođe ka kaci da dobije pedeset vjedara iz kace, bješe dvadeset;
Agej 2,17Bih vas sušom i medljikom i gradom, svako djelo ruku vaših; ali se vi ne obratiste k meni, govori Gospod.
Agej 2,18Uzmite na um, od toga dana nazad, od dana dvadeset četvrtoga mjeseca devetoga, od dana kad se osnova crkva Gospodnja, uzmite na um.
Agej 2,19Ima li jošte sjemena u žitnici? ni vinova loza ni smokva ni šipak ni maslina još ne rodi; od ovoga ću dana blagosloviti.
Agej 2,20Potom dođe riječ Gospodnja drugi put Ageju dvadeset četvrtoga dana mjeseca govoreći:
Agej 2,21Kaži Zorovavelju upravitelju Judejskom, i reci: ja ću potresti nebo i zemlju;
Agej 2,22I prevaliću prijesto carstvima, i satrću silu carstvima narodnijem, prevaliću kola i one koji sjede na njima, i popadaće konji i konjici, svaki od mača brata svojega.
Agej 2,23U to vrijeme, govori Gospod nad vojskama, uzeću tebe, Zorovavelju, sine Salatilov, slugo moj, govori Gospod, i postaviću te kao pečat; jer sam te izabrao, govori Gospod nad vojskama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje