Tražilica


Hagaj 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Hagaj 2,1Dvadeset prvi dan sedmoga mjeseca dođe riječ Gospodnja preko proroka Hagaja ovako na ovaj način:
Hagaj 2,2"Kaži Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku Judinu, i velikom svećeniku Jošui, sinu Josadakovu, i ostatku naroda ovako:
Hagaj 2,3'Tko je među vama još na životu, koji je vidio ova; hram u prijašnjoj slavi njegovoj! A kakav vi sada vidite? Nije li prema onom kao ništa u vašim očima?
Hagaj 2,4Ali sad budi utješen, Zerubabel! govori Gospod. Budi utješen, Jošua, sine Josadakov, veliki svećeniče! Budi utješen, sav narode u zemlji! govori Gospod. Radite, jer sam ja s vama!' govori Gospod nad vojskama.
Hagaj 2,5Obećanje, što sam vam ga dao kod izlaska vašega iz Egipta, i duh moj stajat će među vama; ne bojte se!
Hagaj 2,6Jer ovako veli Gospod nad vojskama: 'Samo još malo vremena, i ja ću tada potresti nebo i zemlju, more i tvrdo tlo,
Hagaj 2,7I sve ću narode pokrenuti. Tada će doći od svih naroda žudeni, i napunit ću ovaj hram slavom, veli Gospod nad vojskama.
Hagaj 2,8Moje je srebro i moje je zlato, govori Gospod nad vojskama.
Hagaj 2,9'Buduća slava ovoga hrama bit će veća, nego što je bila prijašnjega, veli Gospod nad vojskama, i na ovom ću mjestu udijeliti mir, govori Gospod nad vojskama."
Hagaj 2,10Dvadeset četvrti dan devetoga mjeseca u drugoj godini Darija dođe riječ Gospodnja proroku Hagaju na ovaj način:
Hagaj 2,11"Ovako veli Gospod nad vojskama: 'Moli svećenike za obavijest o slijedećem slučaju:
Hagaj 2,12Ako tko nosi sveto meso u skutu haljine svoje i skutom svojim dotakne se kruha, kuhanja, vina, ulja ili kojega inače jela, postane li tada to stim sveto?'" Tada odgovoriše svećenici: "Ne".
Hagaj 2,13Hagaj upita: "Ako li se tko nečist od mrtvaca dotakne svega toga, postane li tada to nečisto?" Tada odgovoriše svećenici: "Jest".
Hagaj 2,14I reče Hagaj: "Tako je s tim ljudima i s tim narodom u mojim očima", govori Gospod, "tako je sa svim radom ruku njihovih i s onim, što mi tamo prinose kao žrtvu: nečisto je."
Hagaj 2,15A sada pomislite od ovoga dana natrag, prije nego se je položio kamen na kamen u hramu Gospodnjem!
Hagaj 2,16Prije nego je to bilo, došlo se je do jedne gomile žita od dvadeset vagana, a bilo je samo deset. Došlo se je do jedne kace, da se iz nje izgrabi pedeset vjedara, a bilo je samo dvadeset.
Hagaj 2,17Sušom, medljikom, tučom udario sam vam sav rad ruku vaših, ali se vi nijeste obratili k me ni", govori Gospod.
Hagaj 2,18"Pomislite samo od ovoga dana natrag, od dana dvadeset četvrtoga mjeseca devetoga, od dana, kad se je bio postavio temeljni kamen za hram Gospodnji! Pomislite na to!
Hagaj 2,19Je li sjeme još uvijek u žitnici? Ne rodi li još jednako vinova loza, smokva, šipak i maslina? Od ovoga ću dana blagosloviti."
Hagaj 2,20Tada dođe riječ Gospodnja po drugi put Hagaju dvadeset četvrtoga dana u mjesecu na ovaj način:
Hagaj 2,21Kaži Zerubabelu, namjesniku Judinu, ovako: 'Ja ću potresti nebo i zemlju,
Hagaj 2,22Porušit ću prijestolja kraljevska i satrt ću moć kraljevstvima naroda. Prevalit ću ratna kola zajedno s onima, koji se voze u njima. Popadat će konji i konjanici, svaki od mača čovjeka drugoga.
Hagaj 2,23U onaj dan, govori Gospod nad vojskama, uzet ću tebe, Zerubabele, sine Šealtielov, slugo moj, govori Gospod, i učinit ću te prstenom pečatnim, jer sam tebe izabrao, govori Gospod nad vojskama."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje