Tražilica


Ivan 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 1,1U početku bijaše Riječ, i Riječ, bijaše u Boga, i Bog bijaše Riječ.
Ivan 1,2Ova bijaše u početku u Boga
Ivan 1,3Sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo, što je postalo.
Ivan 1,4U njoj bijaše život, i život bijaše Svjetlost ljudima.
Ivan 1,5Svjetlost zasvijetli u tami; ali tama ga ne obuze.
Ivan 1,6Poslan je bio čovjek od Boga, kojemu bijaše ime Ivan.
Ivan 1,7Ovaj dođe za svjedočanstvo, da svjedoči za Svjetlost, da svi vjeruju po njemu.
Ivan 1,8On ne bijaše Svjetlost, nego da svjedoči za Svjetlost.
Ivan 1,9Svjetlost istinita, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na svijet.
Ivan 1,10Na svijetu bijaše, svijet je po njemu postao; i svijet ga nije spoznao.
Ivan 1,11K svojima dođe, i svoji ga ne primiše.
Ivan 1,12A svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo,
Ivan 1,13Koji nijesu rođeni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.
Ivan 1,14I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama. I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao Jedinorođenoga od Oca, puna milosti i istine.
Ivan 1,15Ivan svjedoči za njega i viče: "Ovaj bijaše, za koga rekoh: "Koji dolazi za mnom, preda mnom je; jer bijaše prije nego ja."
Ivan 1,16Od punine njegove mi svi primismo milost za milošću.
Ivan 1,17Po Mojsiju bio je dan zakon, po Isusu Kristu dođe milost i is
Ivan 1,18Boga nitko nije vidio nikada. Jedinorođeni, koji je Bog, koji počiva na srcu Očevu, on je donio vijest,
Ivan 1,19Ovako glasi svjedočanstvo Ivanovo, kad Židovi iz Jerusalema poslaše k njemu svećenike i Levite, da ga zapitaju: "tko si ti?"
Ivan 1,20On priznade i ne zataji. Priznade: "Ja nijesam Krist."
Ivan 1,21Tada ga upitaše: "Što dakle? Jesi li možda Ilija?" On odgovori: "Nijesam." "Jesi li prorok?" On odgovori: "Nijesam."
Ivan 1,22Onda mu rekoše: "Tko si dakle? Mi ipak moramo donijeti odgovor onima, koji nas poslaše. Za koga se ti izdaješ?"
Ivan 1,23On odgovori: "Ja sam glas onoga, što viče u pustinji: "Poravnite put Gospodnji, kao što reče prorok Izaija."
Ivan 1,24A oni poslanici bili su od farizeja.
Ivan 1,25Zapitaše ga dalje, govoreći"Zašto dakle krstiš, kad ti nijesi Krist, ni Ilija, ni prorok?"
Ivan 1,26Ivan im odgovori: "Ja krstim samo vodom. A među vama već stoji, koga vi ne poznate,
Ivan 1,27On je onaj, koji dolazi za mnom a ipak je preda mnom. Ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj."
Ivan 1,28Ovo se dogodi u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.
Ivan 1,29Sutradan vidje on Isusa, gdje dolazi k njemu. Tada reče: "Evo Janje Božje, koje oduzima grijeh svijeta!
Ivan 1,30Ovo je onaj, za koga sam rekao: "Za mnom dolazi čovjek, koji je preda mnom; jer je bio prije nego ja.
Ivan 1,31Ja ga nijesam poznavao. Ali da se on objavi u Izraelu, došao sam ja da krstim vodom."
Ivan 1,32Dalje je svjedočio Ivan, govoreći"Vidio sam Duha, gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim.
Ivan 1,33Ja ga nijesam poznavao. Ali onaj, koji me je poslao, da krstim vodom, reče mi: "Na koga vidiš da silazi Duh i nad kim da lebdi, to je onaj, koji krsti Duhom Svetim.
Ivan 1,34Ja sam to vidio i postao sam svjedok za to: On je Sin Božji."
Ivan 1,35Sutradan je opet stajao Ivan s dvojicom svojih učenika.
Ivan 1,36Kad je vidio Isusa gdje prolazi, reče: "Evo Janje Božje!"
Ivan 1,37Čim su ga oba učenika čula da govori tako, pođoše za Isusom.
Ivan 1,38Isus se obazre i vidje ih gdje idu za njim. Tada ih upita: "Što vi tražite?" Oni mu odgovoriše: "Rabi," - to jest: "Učitelju, - "gdje stanuješ?"
Ivan 1,39On im odgovori: "Dođite i vidite!" Otiđoše s njim i vidješe, gdje je stanovao, i ostadoše kod njega onaj dan. Bilo je to oko desete ure.
Ivan 1,40Jedan od dvojice, koji na riječ Ivanovu pođoše za njim, bio je Andrija, brat Simona Petra.
Ivan 1,41Ovaj se sastade najprije sa svojim bratom Simonom i reče mu: "Nađosmo Krista - to jest Pomazanika."
Ivan 1,42I dovede ga k Isusu. Isus pogleda na njega i reče: "Ti si Simon, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kefa - to jest Kamen."
Ivan 1,43Sutradan htjede poči u Galileju. Tada sastade Filipa i reče mu: "Hajde za mnom!"
Ivan 1,44Filip je bio iz Betsaide, zavičaja Andrijina i Petrova.
Ivan 1,45Filip nađe Natanaela i javi mu: "Nađosmo onoga, o kojem su pisali Mojsije u zakonu i proroci: "Isusa, sina Josipova iz Nazareta."
Ivan 1,46Natanael mu odgovori: "Iz Nazareta može li doći što dobro?" Filip mu reče: "Dođi i vidi!"
Ivan 1,47Kad Isus vidje Natanaela gdje dolazi k njemu, reče za njega: "Evo pravoga Izraelca, u kojem nema lukavstva!"
Ivan 1,48Natanael ga upita: "Odakle me poznaješ?" Isus mu odgovori: "Još prije nego te pozva Filip, vidio sam te pod smokvom."
Ivan 1,49Natanael mu odgovori: "Učitelju, ti si Sin Božji, ti si kralj Izraelov!"
Ivan 1,50Isus mu reče: "Vjeruješ, jer ti rekoh, da sam te vidio pod smokvom. Vidjet ćeš još više od toga"
Ivan 1,51Tada nastavi: "Zaista, zaista, kažem vam: vidjet ćete nebo otvoreno i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sinom čovječjim."
Ivan 1,1 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.
Ivan 1,2Ona bijaše u početku u Boga.
Ivan 1,3Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade
Ivan 1,4u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo;
Ivan 1,5i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Ivan 1,6Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan.
Ivan 1,7On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu.
Ivan 1,8Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo.
Ivan 1,9Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;
Ivan 1,10bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.
Ivan 1,11K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.
Ivan 1,12A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime,
Ivan 1,13koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga.
Ivan 1,14I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine.
Ivan 1,15Ivan svjedoči za njega. Viče: "To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!
Ivan 1,16Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.
Ivan 1,17Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu.
Ivan 1,18Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.
Ivan 1,19A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: "Tko si ti?",
Ivan 1,20on prizna; ne zanijeka, nego prizna: "Ja nisam Krist.
Ivan 1,21Upitaše ga nato: "Što dakle? Jesi li Ilija?" Odgovori: "Nisam." "Jesi li Prorok?" Odgovori: "Ne.
Ivan 1,22Tada mu rekoše: "Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?
Ivan 1,23On odgovori: "Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! - kako reče prorok Izaija.
Ivan 1,24A neki izaslanici bijahu farizeji.
Ivan 1,25Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: "Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?
Ivan 1,26Ivan im odgovori: "Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate -
Ivan 1,27onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.
Ivan 1,28To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.
Ivan 1,29Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!
Ivan 1,30To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!
Ivan 1,31"Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.
Ivan 1,32I posvjedoči Ivan: "Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.
Ivan 1,33Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: `Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.`
Ivan 1,34I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.
Ivan 1,35Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika.
Ivan 1,36Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: "Evo Jaganjca Božjega!
Ivan 1,37Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom.
Ivan 1,38Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: "Što tražite?" Oni mu rekoše: "Rabbi" - što znači: "Učitelju - gdje stanuješ?
Ivan 1,39Reče im: "Dođite i vidjet ćete." Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.
Ivan 1,40Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra.
Ivan 1,41On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: "Našli smo Mesiju!" - što znači "Krist - Pomazanik".
Ivan 1,42Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: "Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!" - što znači "Petar - Stijena".
Ivan 1,43Sutradan naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: "Pođi za mnom!
Ivan 1,44Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova.
Ivan 1,45Filip nađe Natanaela i javi mu: "Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.
Ivan 1,46Reče mu Natanael: "Iz Nazareta da može biti što dobro?" Kaže mu Filip: "Dođi i vidi.
Ivan 1,47Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: "Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!
Ivan 1,48Kaže mu Natanael: "Odakle me poznaješ?" Odgovori mu Isus: "Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.
Ivan 1,49Nato će mu Natanael: "Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!
Ivan 1,50Odgovori mu Isus: "Stoga što ti rekoh: `Vidjeh te pod smokvom`, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!
Ivan 1,51I nadoda: "Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.
Ivan 1,1U početku bijaše Riječ, i riječ bijaše okrenuta k Bogu, i Riječ bijaše Bog.
Ivan 1,2Bijaše ona u početku okrenuta k Bogu.
Ivan 1,3Sve bi putem nje, i ništa od onog što bi, ne bi bez nje.
Ivan 1,4U njoj bijaše *Život i život bijaše svjetlost ljudima,
Ivan 1,5i svjetlost sijaše u tminama, i tmine ju nisu nikako obuhvaćale .
Ivan 1,6Bi jedan čovjek poslan od Boga; njegovo ime bijaše Ivan .
Ivan 1,7On dođe kao svjedok, za svjedočiti svjetlosti, da ti povjeruješ putem njega.
Ivan 1,8On ne bi svjetlost već trebaše svjedočiti svjetlosti,
Ivan 1,9Riječ bijaše istinska svjetlost koja, dolazeći u svijet, osvijetli svakog čovjeka.
Ivan 1,10On bijaše u svijetu, i svijet bi po njemu, i svijet ga nije prepoznao.
Ivan 1,11On je došao na svoje vlastito dobro, a njegovi ga nisu primili.
Ivan 1,12Ali, onima koji su ga primili, onima koji vjeruju u njegovo *ime, on je dao moć postati djecom Božjom.
Ivan 1,13Oni nisu rođeni iz *krvi, ni iz volje puti tjelesne ni iz volje čovjekove, već iz Božje.
Ivan 1,14I Riječ se otjelotvori i nastanila se među nama i mi smo vidjeli slavu njenu, tu slavu što, Sin jedinac pun milosti i istine, prima od Oca.
Ivan 1,15Ivan mu svjedoči i proglašava: ` Evo onog o kome ja kažem: poslije mene dolazi čovjek koji me pretječe, jer, prije mene, bijaše on. `
Ivan 1,16Iz punine njegove, naime, svi smo mi primili, i milost za milost.
Ivan 1,17Ako *Zakon bi dan po Mojsiju, milost i istina su došli po Isusu Kristu
Ivan 1,18Nitko nikad nije vidio Boga; Bog Sin Jedinac, koji je u krilu Očevom, otkrio nam je Njega. ( Mt 3.1-12; Mk 1.2-8; Lk 3.15-17)
Ivan 1,19A evo što bi svjedočenje Ivanovo kad, iz Jeruzalema, Židovi poslaše k njemu *svećenike i levite za postaviti mu pitanje: ` Tko si ti? `
Ivan 1,20On dade jednu izjavu bez sustezanja: on izjavi: ` Ja nisam *Krist. `
Ivan 1,21A oni ga pitaše: ` Tko si ti? Jesi li ti Ilija?`; on odgovori: ` Ja nisam to. ` ` Jesi li ti Prorok ? On odgovori ` Ne. `
Ivan 1,22Oni mu tada rekoše: ` Tko si ti?… da mi odnesemo jedan odgovor onima koji su nas poslali! Što kažeš ti sam o sebi? `
Ivan 1,23On potvrdi: ` Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnajte put Gospodinov, kako je to rekao *prorok Izaija. `
Ivan 1,24A oni koji ih bijahu poslali bijahu *farizeji.
Ivan 1,25Oni ga nastaviše ispitivati govoreći: ` Ako ti nisi ni Krist, ni Ilija, ni Prorok, zašto krstiš ti? `
Ivan 1,26Ivan im odgovori: ` Ja krstim u vodi. U sredini vašoj je onaj kojeg vi ne poznajete;
Ivan 1,27on dolazi poslije mene i ja nisam dostojan razvezati uzice njegove sandale. `
Ivan 1,28To se događaše u Betaniji, s one strane Jordana, gdje Ivan kršćaše.
Ivan 1,29Sutradan, on vidje Isusa dolaziti k njemu i reče on: ` Evo janjeta Božjeg koji odnosi grijeh *svijetu.
Ivan 1,30O njemu ja kažem: Poslije mene dolazi jedan čovjek koji me pretekao, jer, prije mene, bijaše on.
Ivan 1,31- Ja sam, nisam ga poznavao, ali zbog njegovog pojavljivanja u Izraelu ja sam došao krstiti u vodi. `
Ivan 1,32I Ivan dade svoje svjedočenje govoreći: ` Ja sam vidio Duh, poput jedne golubice silaziti s neba i stajati na njemu.
Ivan 1,33I ja ga ne poznavah, već onaj koji me posla krstiti u vodi, on je taj koji mi je rekao: Onaj na kojem ćeš ti vidjeti silaziti i stajati Duh, to je onaj koji krsti u Duhu Svetom.
Ivan 1,34A ja sam vidio i potvrđujem da je, on, Sin Božji. `
Ivan 1,35Sutradan, Ivan se ponovo nalaziše na istom mjestu s dva svoja *učenika.
Ivan 1,36Upirući pogled svoj na Isusa koji hodaše, on reče: ` Evo janjeta Božjeg. `
Ivan 1,37Dva učenika koji ga čuše govoriti tako slijeđaše Isusa.
Ivan 1,38Isus se okrenu i videći da su ga stali slijediti, on im reče: ` Što tražite vi? ` Oni odgovoriše: ` Rabbi - što znači Učitelju -, gdje boraviš ti? `
Ivan 1,39On im reče: ` Dođite i vidjet ćete. ` Oni dakle odoše, vidješe gdje on boraviše i ostadoše kod njega, tog dana; bijaše to otprilike deseti sat .
Ivan 1,40Andrija, brat Šimuna-Petra, bijaše jedan od dvojice koji bijahu slušali Ivana i slijedili Isusa.
Ivan 1,41On će naći, prije svakog drugog, svog vlastitog brata Šimuna i reći mu: ` Mi smo našli *Spasitelja! ` - Što znači *Krista -.
Ivan 1,42On ga odvede Isusu. Upirući svoj pogled u njega, Isus reče: ` Ti si Šimun, sin Ivanov; ti ćeš biti zvan Kefa` - što će reći Petar .
Ivan 1,43Sutradan, Isus odluči doseći Galileju. On nađe Filipa i reče mu: ` Slijedi me. `
Ivan 1,44A, Filip bijaše u Betsaidi, gradu Andrijinom i Petrovom.
Ivan 1,45On ode naći Natanaela i reče mu: ` Onaj o kojem je pisano u *Zakonu Mojsijevom i u *prorocima, mi smo ga pronašli: to je Isus, iz Nazareta. `
Ivan 1,46` Iz Nazareta, reče njemu Natanael, može li što dobro izići? ` Filip mu reče: ` Dođi i vidi. `
Ivan 1,47Isus ugleda Natanaela koji dolažaše k njemu i reče glede njega: ` Evo jednog istinskog Izraelita u kojem nema nikakve izvještačenosti. `
Ivan 1,48` Otkud ti mene poznaješ? ` Reče mu Natanael, a Isus mu odgovori: ` Čak i prije nego te Filip nazva, dok ti bijaše pod smokvom, ja sam te vidio. `
Ivan 1,49Natanael preuze: ` Rabbi, ti si sin Božji, ti si kralj Izraela. `
Ivan 1,50Isus mu odgovori: ` Budući da sam ti ja rekao da sam te vidio pod smokvom, ti vjeruješ. Vidjet ćeš ti znatno veće stvari. `
Ivan 1,51I dodade on : ` Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, vidjet ćete vi *nebo otvoreno i *anđele Božje uspinjati se i silaziti iznad *Sina čovjekovog. `
Jovan 1,1U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ.
Jovan 1,2Ona bješe u početku u Boga.
Jovan 1,3Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo.
Jovan 1,4U njoj bješe život, i život bješe vidjelo ljudima.
Jovan 1,5I vidjelo se svijetli u tami, i tama ga ne obuze.
Jovan 1,6Posla Bog čovjeka po imenu Jovana.
Jovan 1,7Ovaj dođe za svjedočanstvo da svjedoči za vidjelo da svi vjeruju kroza nj.
Jovan 1,8On ne bješe vidjelo, nego da svjedoči za vidjelo.
Jovan 1,9Bješe vidjelo istinito koje obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svijet.
Jovan 1,10Na svijetu bješe, i svijet kroza nj posta, i svijet ga ne pozna.
Jovan 1,11K svojima dođe, i svoji ga ne primiše.
Jovan 1,12A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji vjeruju u ime njegovo,
Jovan 1,13Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.
Jovan 1,14I riječ postade tijelo i useli se u nas puno blagodati i istine; i vidjesmo slavu njegovu, slavu, kao jedinorodnoga od oca.
Jovan 1,15Jovan svjedoči za njega i viče govoreći: ovaj bješe za koga rekoh: koji za mnom ide preda mnom postade, jer prije mene bješe.
Jovan 1,16I od punosti njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću.
Jovan 1,17Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista.
Jovan 1,18Boga niko nije vidio nikad: jedinorodni sin koji je u naručju očinom, on ga javi.
Jovan 1,19I ovo je svjedočanstvo Jovanovo kad poslaše Jevreji iz Jerusalima sveštenike i Levite da ga zapitaju: ko si ti?
Jovan 1,20I on prizna, i ne zataja, i prizna: ja nijesam Hristos.
Jovan 1,21I zapitaše ga: ko si dakle? Jesi li Ilija? I reče: nijesam. Jesi li prorok? I odgovori: nijesam.
Jovan 1,22A oni mu rekoše: ko si? da možemo kazati onima što su nas poslali: šta kažeš za sebe?
Jovan 1,23Reče: ja sam glas onoga što viče u pustinji: poravnite put Gospodnji; kao što kaza Isaija prorok.
Jovan 1,24I bijahu poslanici od fariseja,
Jovan 1,25I zapitaše ga govoreći mu: zašto dakle kršćavaš kad ti nijesi Ilija ni prorok?
Jovan 1,26Odgovori im Jovan govoreći: ja kršćavam vodom a među vama stoji koga vi ne znate.
Jovan 1,27On je onaj što će doći za mnom, koji bješe preda mnom; kome ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj.
Jovan 1,28Ovo bi u Vitaniji preko Jordana gdje Jovan kršćevaše.
Jovan 1,29A sjutradan vidje Jovan Isusa gdje ide k njemu, i reče: gle, jagnje Božije koje uze na se grijehe svijeta.
Jovan 1,30Ovo je onaj za koga ja rekoh: za mnom ide čovjek koji preda mnom postade, jer prije mene bješe.
Jovan 1,31I ja ga ne znadoh: nego da se javi Izrailju zato ja dođoh da krstim vodom.
Jovan 1,32I svjedoči Jovan govoreći: vidjeh Duha gdje silazi s neba kao golub i stade na njemu.
Jovan 1,33I ja ga ne znadoh; nego onaj koji me posla da krstim vodom on mi reče: na koga vidiš da silazi Duh i stoji na njemu to je onaj koji će krstiti Duhom svetijem.
Jovan 1,34I ja vidjeh i zasvjedočih da je ovaj sin Božij.
Jovan 1,35A sjutradan opet stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovijeh,
Jovan 1,36I vidjevši Isusa gdje ide, reče: gle, jagnje Božije.
Jovan 1,37I čuše ga oba učenika kad govoraše, i otidoše za Isusom.
Jovan 1,38A Isus obazrevši se i vidjevši ih gdje idu za njim, reče im: šta ćete? A oni mu rekoše: Ravi! (koje znači: učitelju) gdje stojiš?
Jovan 1,39I reče im: dođite i vidite. I otidoše, i vidješe gdje stajaše; i ostaše u njega onaj dan. A bijaše oko devetoga sahata.
Jovan 1,40A jedan od dvojice koji čuše od Jovana i iđahu za njim bijaše Andrija brat Simona Petra;
Jovan 1,41On nađe najprije brata svojega Simona, i reče mu: mi nađosmo Mesiju, koje znači Hristos.
Jovan 1,42I dovede ga k Isusu. A Isus pogledavši na nj reče: ti si Simon, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kifa, koje znači Petar.
Jovan 1,43A sjutradan namisli izići u Galileju, i nađe Filipa, i reče mu: hajde za mnom.
Jovan 1,44A Filip bješe iz Vitsaide iz grada Andrijina i Petrova.
Jovan 1,45Filip nađe Natanaila, i reče mu: za koga Mojsije u zakonu pisa i proroci, nađosmo ga, Isusa sina Josifova iz Nazareta.
Jovan 1,46I reče mu Natanailo: iz Nazareta može li biti što dobro? Reče mu Filip: dođi i vidi.
Jovan 1,47A Isus vidjevši Natanaila gdje ide k njemu reče za njega: evo pravoga Izrailjca u kome nema lukavstva.
Jovan 1,48Reče mu Natanailo: kako me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu: prije nego te pozva Filip vidjeh te kad bijaše pod smokvom.
Jovan 1,49Odgovori Natanailo i reče mu: Ravi! ti si sin Božij, ti si car Izrailjev.
Jovan 1,50Odgovori Isus i reče mu: što ti kazah da te vidjeh pod smokvom zato vjeruješ; vidjećeš više od ovoga.
Jovan 1,51I reče mu: zaista, zaista vam kažem: otsele ćete vidjeti nebo otvoreno i anđele Božije gdje se penju i silaze k sinu čovječijemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje