Tražilica


Izaija 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 23,1Presuda nad Tirom. Jaučite, lađe taršiške, jer vlada opustošenje. Nema kuće, nema više povratka kući, i zemlje Kitima došla im je vijest.
Izaija 23,2Umuknite, stanovnici primorja, trgovci Sidona, pomorci, do sada su te punili!
Izaija 23,3Po velikim vodama dolazilo mu sjeme Šihora, žetva Nila. Tako je postao trg narodima.
Izaija 23,4Stidi se, Sidone, jer govori more, sila mora: "Ne mučim se porođajem, ne rađam. Ne odvajam momaka, ne podižem djevojaka."
Izaija 23,5Kad prodre vijest u Egipat, zadrhtat će na vijest o Tiru.
Izaija 23,6Idite tamo u Taršiš, jaučite, stanovnici primorja!
Izaija 23,7Je li to vas veliki grad, kojega je starina od davnina, kojega noge nosile su ga u daljinu, da se naseli tamo?
Izaija 23,8Tko je to smislio na Tir, koji je razdavao krune, kojega su trgovci bili knezovi, kojega prekupci bili su slavni na zemlji?
Izaija 23,9Gospod nad vojskama ti je smislio, da osramoti svaki sjaj oholi, da poništi sve slavne na zemlji.
Izaija 23,10Poplavi zemlju svoju kao Nil, kćeri taršiška; nema tu više pojasa!
Izaija 23,11Gospod je ruku svoju pružio proti moru, zadrmao je kraljevstva. Gospod je izdao zapovijed proti Kanaanu, da se razore tvrda mjesta njegova.
Izaija 23,12On reče: "Nećeš se više veseliti, osramoćena djevojko, kćeri sidonska! Ustani, idi u Kitim; ali ni tamo nećeš naći pokoja.
Izaija 23,13Gle, zemlja Kaldejaca! - Ovo je narod, koji nije to bio, Asirija ga utemelji. Za životinje pustinjske on ga je pripravio, podiže kule svoje, razara palače njihove, pretvara ih u ruševine.
Izaija 23,14Jaučite, lađe taršiške, jer je opustošen vaš grad."
Izaija 23,15U onaj će se dan dogoditi, i bit će Tir zaboravljen sedamdeset godina, za vijek jednoga kralja. Poslije sedamdeset godina bit će Tiru, kako glasi u pjesmi o bludnici:
Izaija 23,16"Uzmi citaru, idi po gradu, zaboravljena bludnice! Udaraj lijepa! Pjevaj milo, da te se spomenu!"
Izaija 23,17Poslije sedamdeset godina Gospod će pohoditi Tir. Tada će opet doći na trgovačku plaću svoju i tjerati trgovinu sa svim kraljevstvima svijeta na zemlji.
Izaija 23,18Ali će dobit njegova i trgovačka plaća njegova biti posvećena Gospodu. Neće se skupljati i zgrtati, nego će onima, koji stanuju pred licem Gospoda, dobit njegova služiti za obilatu hranu, za pristalu odjeću.
Izaija 23,1 Proroštvo o Tiru. Kukajte, lađe taršiške, jer vaša je tvrđa razorena! Javljeno im je dok se iz kitimske vraćahu zemlje.
Izaija 23,2Umuknite, stanovnici primorja, trgovci sidonski, kojih su glasnici brodili morem po vodi velikoj.
Izaija 23,3Sjetva Nila, žetva Rijeke, bijaše njegovo bogatstvo. On bijaše sajmište narodima.
Izaija 23,4Stidi se, Sidone, jer more govori: "Ne hvataju me trudovi niti rađam, ne odgajam momaka nit` podižem djevojaka.
Izaija 23,5Uzdrhtat će Egipćani kad o Tiru vijest čuju.
Izaija 23,6Otplovite u Taršiš, kukajte, stanovnici primorja.
Izaija 23,7Je li to vaš grad veseli što postoji od davnih davnina i noge ga daleko nosile da se ondje naseli?
Izaija 23,8Tko li je to odlučio protiv Tira okrunjenog, kojeg trgovci bijahu knezovi a prekupci odličnici zemlje?
Izaija 23,9Jahve nad Vojskama odluči tako da osramoti ponosnu slavu, da ponizi sve odličnike zemlje.
Izaija 23,10Obrađuj zemlju, kćeri taršiška, tvoje luke više nema!
Izaija 23,11Ruku svoju Gospod diže na more i kraljevstvima zadrma. Zapovjedi Jahve da se razore tvrđave kanaanske.
Izaija 23,12Rekao je: "Nećeš više klikovati, okaljana djevice, kćeri sidonska!" Ustani i idi u Kitim; ni ondje nećeš imati mira.
Izaija 23,13Evo zemlje kitimske ... podižu se kule opsadne, razaraju utvrde, sve je ruševina.
Izaija 23,14Kukajte, brodovi taršiški, razorena je vaša tvrđava!
Izaija 23,15Dogodit će se, u onaj dan, da će Tir biti zaboravljen sedamdeset godina, kao dani jednoga kralja. A poslije sedamdeset godina Tiru će biti kao bludnici iz pjesme:
Izaija 23,16"Uzmi citaru i skići se gradom, bludnice zaboravljena! Sviraj lijepo, pjevaj mnogo, da te se spomenu!
Izaija 23,17Poslije sedamdeset godina pohodit će Jahve Tir. I grad će opet dobivati svoju plaću bludničku. Podavat će se bludu sa svim kraljevstvima svijeta na licu zemlje.
Izaija 23,18Ali će njegova dobit i plaća biti posvećena Jahvi; neće se zgrtati ni čuvati, nego će njegova dobit biti za one koji prebivaju pred Jahvom da imaju hrane do sita i doličnu odjeću.
Izaija 23,1Proglaso Tiru. Urlajte, lađe iz Tarsisa, zbog opustošenja: nema više kuća! Oni su to otkrili dolazeći s otoka Cipra.
Izaija 23,2Ostanite bez riječi, žitelji obalni, trgovci iz Sidona, čiji trgovački pomoćnici prelaze more .
Izaija 23,3Putem visokih vodostaja, zasijavanje od Nila, žetva od Rijeke bijahu njegov prihod: on bijaše tržnica naroda.
Izaija 23,4Kakav pad, Sidon, tvrđava morska! More uzima riječ i kaže: ” Ja nisam bilo na djelu, ja nisam rodilo, ja nisam podizalo mladih ljudi ni odgajalo mladih djevojaka. “
Izaija 23,5Kad Egipat bude to doznao, novosti o Tiru, on će uzdrhtati.
Izaija 23,6Načinite prolaze sve do Tarsisa, urlajte, žitelji obala!
Izaija 23,7Je li ondje vaša radosna varoš čija starost potječe iz starih dana i njegove noge dopiraše u daljinu da se ondje smjeste ?
Izaija 23,8Tko je dakle to odlučio o Tiru koji dodjeljivaše krune? Njegovi trgovci bijahu prinčevi, njegovi posrednici velikaši zemlje.
Izaija 23,9To je GOSPOD, svemogući, koji je to odlučio, za sasušiti oholost svega što se slavi, za omalovažiti sve velikaše zemlje.
Izaija 23,10Obrađuj zemlju kao uzduž Nila, kćeri Tarsisa : nema više luke.
Izaija 23,11GOSPOD je pružio ruku protiv mora, on je potresao kraljevstva. On je zapovijedio Kanaanu . da uništi njegove tvrđave.
Izaija 23,12On je rekao: Ti nećeš moći više radovati se, ti koju su silovali, djevičanska kćeri Sidona . Digni se, prijeđi u Cipar, ni ondje, ti nećeš imati spokoja.
Izaija 23,13Pogledaj zemùlju Kaldejaca: taj narod ne postoji više. Asirija ga je dodijelila divljim mačkama, oni bijahu podigli kule osmatračnice, uspravili snažne tvrđe, a ona ga je načinila poljem ruševina.
Izaija 23,14Urlajte, lađe iz Tarsisa, jer je vaša tvrđa razrušena.
Izaija 23,15Onog dana, Tir bit će zaboravljen tijekom 70 godina, trajanje dana samo jednog kralja. Na kraju 70 godina, dogodit će se Tiru ono što kaže pjesma milosnice:
Izaija 23,16Uzmi harfu, obiđi grad, milosnice zaboravljena. Sviraj najbolje što možeš, ponovo zapjevaj svoje pjesme da bi te se sjetili.
Izaija 23,17Na izmaku 70 godina, GOSPOD, će priteći Tiru, a on će se okrenuti svojoj koristi, on će se prostituirati sa svim kraljevstvima koji su na površini zemlje,
Izaija 23,18ali njegovi dobici i njene koristi bit će posvećene GOSPODU, oni neće biti ni sakupljeni, ni nagomilani. Njeni će dobici služiti za nahraniti i nasititi one koji stanuju pred GOSPODOM i za osigurati im jednu trajnu odjeću.
Isaija 23,1Breme Tiru. Ridajte lađe Tarsiske, jer je raskopan, da nema kuće niti ko dolazi. Iz zemlje Kitimske javi im se.
Isaija 23,2Umuknite koji živite na ostrvu, koje trgovci Sidonski pomorci puniše.
Isaija 23,3I dohodi mu bijahu po velikim vodama sjeme Siorsko, žetva s rijeke, i bješe trg narodima.
Isaija 23,4Stidi se, Sidone, jer govori more, sila morska veli: ne mučim se porođajem, ne rađam, ne odgajam momaka, ne podižem djevojaka.
Isaija 23,5Kao što se ožalostiše kad čuše za Misir, tako će se ožalostiti kad čuju za Tir.
Isaija 23,6Idite u Tarsis, ridajte ostrvljani!
Isaija 23,7Je li to vaš veseli grad, kojega je starina od davnina? njegove će ga noge zanijeti daleko u tuđinstvo.
Isaija 23,8Ko je to smislio na Tir, koji razdavaše vijence, čiji trgovci bjehu knezovi, i prekupci slavni na zemlji?
Isaija 23,9Gospod je nad vojskama to smislio, da osramoti ponos svake slave i da poništi sve slavne na zemlji.
Isaija 23,10Prijeđi preko zemlje svoje kao potok, kćeri Tarsiska; nema više pojasa.
Isaija 23,11Ruku svoju podiže na more, zadrma carstva; Gospod je zapovjedio za Hanan da se raskopaju gradovi njegovi.
Isaija 23,12I veli: nećeš se više veseliti, osramoćena djevojko, kćeri Sidonska. Ustani, idi u Kitim, ni ondje nećeš imati mira.
Isaija 23,13Eto zemlje Haldejske; toga naroda nije bilo; Asur je osnova za one koji življahu u pustinjama, podigoše kule u njoj, pogradiše dvorove; i obrati se u razvaline.
Isaija 23,14Ridajte lađe Tarsiske, jer je raskopan vaš grad.
Isaija 23,15I tada će Tir biti zarobljen sedamdeset godina, za vijek jednoga cara, a poslije sedamdeset godina pjevaće se Tiru kao kurvi:
Isaija 23,16Uzmi gusle, idi po gradu, zaboravljena kurvo; dobro udaraj, pjevaj i popijevaj, eda bi te se opet opomenuli.
Isaija 23,17Jer poslije sedamdeset godina Gospod će pohoditi Tir, a on će se vratiti na kurvarsku zaslugu svoju, i kurvaće se sa svijem carstvima na zemlji.
Isaija 23,18Ali će trgovina njegova i zasluga njegova biti posvećena Gospodu, neće se ostavljati ni čuvati, nego će trgovina njegova biti onima koji nastavaju pred Gospodom da jedu do sitosti i imaju odijelo dobro.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje