Tražilica


Izaija 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 4,1U onaj će dan sedam žena prionuti za jednoga muža i ovako će govoriti: "Same ćemo se hraniti i odijevati, samo daj da nosimo tvoje ime, skini s nas sramotu!"
Izaija 4,2U onaj će dan biti mladica Gospodnja na ures i čast, i plod zemlje na ponos i slavu onima, koji su bili spašeni iz Izraela.
Izaija 4,3Tko je tada još preostao u Sionu i na životu je u Jerusalemu, zvat će se svet, svaki, koji je upisan za život, u Jerusalemu.
Izaija 4,4Kada Svemogući opere nečistoću: kćeri Siona i utamani iz sredine njegove krvno djelo Jerusalema duhom suda, duhom čišćenja:
Izaija 4,5Tada će Gospod nad čitavim prostorom gore Siona, nad skupštinama njezinim stvoriti oblak za dan, a za noć sjaj i plameni oganj. Jest, zaklon će biti nad svom slavom.
Izaija 4,6I bit će koliba, da sjenom zaklanja danju od žege i da bude zar štita i krov od oluje i dažda.
Izaija 4,1 I sedam će se žena jagmiti za jednoga čovjeka - u dan onaj: "Svoj ćemo kruh jesti," reći će, "i u halje se svoje oblačiti, daj nam samo da tvoje nosimo ime, skini sa nas svu sramotu našu.
Izaija 4,2U onaj će dan izdanak Jahvin biti na diku i na slavu, a plod zemlje na ponos i ures spašenima u Izraelu.
Izaija 4,3Koji ostanu na Sionu i prežive u Jeruzalemu, zvat će se "sveti" i bit će upisani da u Jeruzalemu žive.
Izaija 4,4Kad Gospod spere ljagu kćeri sionskih i obriše s Jeruzalema krv prolivenu dahom suda i dahom što spaljuje,
Izaija 4,5sazdat će Jahve nad svom Gorom sionskom i nad svima što ondje budu zborovali oblak s dimom danju, a noću sjaj ognja žarkoga. Jer, vrh svega Slava će biti zaklon
Izaija 4,6i sjenica da zasjenjuje danju od pripeke, štit i utočište od pljuska i oluje.
Izaija 4,1Onog dana, sedam žena će se zakačiti za samo jednog čovjeka govoreči mu: ” Mi ćemo obskrbljivati našu prehranu, mi ćemo pribavljati našu odjeću, samo da bismo mogle nositi tvoje ime: skini naše beščašće!“
Izaija 4,2U onaj dan, ono što će GOSPOD dati nicati bit će čast i slava, a ono što će proizvoditi zemlja bit će ponos i ugled preživjelih iz Izraela.
Izaija 4,3Tada, ostatak *Siona preživjeli iz Jeruzalema bit će nazvani *svetima: svi će biti upisani u Jeruzalem da bi živjeli.
Izaija 4,4Kad GOSPOD bude očistio prljavštinu kćeri Siona i oprao Jeruzalem od krvi koja se tu prosula, dahom suđenja, dahom požara,
Izaija 4,5on će stvoriti u svakom mjestu planinu Sionsku, na saborima, jedan oblak dana i noći jedan oblak s bljeskom jedne vatre plamena. A iznad svega, slava GOSPODOVA
Izaija 4,6bit će jedan zaklon, jedna koliba od lišća dajući sjenu u danima velike vrućine i služeći kao zaklon i utočište protiv oluje i kiše. Pjesma o ljubljenom i o vinogradu
Isaija 4,1I u ono vrijeme sedam će žena uhvatiti jednoga čovjeka govoreći: svoj ćemo hljeb jesti i svoje ćemo odijelo nositi, samo da se zovemo tvojim imenom, skini s nas sramotu.
Isaija 4,2U ono vrijeme biće klica Gospodnja na slavu i čast, i plod zemaljski na krasotu i diku ostatku Izrailjevu.
Isaija 4,3I ko ostane u Sionu i ko još bude u Jerusalimu, zvaće se svet, svaki ko bude zapisan za život u Jerusalimu,
Isaija 4,4Kad Gospod opere nečistotu kćeri Sionskih i iz Jerusalima očisti krv njegovu duhom koji sudi i sažiže.
Isaija 4,5Gospod će stvoriti nad svakim stanom na Gori Sionskoj i nad zborovima njezinijem oblak danju s dimom i svjetlost plamena ognjenoga noću, jer će nad svom slavom biti zaklon.
Isaija 4,6I biće koliba, da sjenom zaklanja danju od vrućine i da bude utočište i zaklon od poplave i od dažda.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje