Tražilica


Izaija 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 4,1U onaj će dan sedam žena prionuti za jednoga muža i ovako će govoriti: "Same ćemo se hraniti i odijevati, samo daj da nosimo tvoje ime, skini s nas sramotu!"
Izaija 4,2U onaj će dan biti mladica Gospodnja na ures i čast, i plod zemlje na ponos i slavu onima, koji su bili spašeni iz Izraela.
Izaija 4,3Tko je tada još preostao u Sionu i na životu je u Jerusalemu, zvat će se svet, svaki, koji je upisan za život, u Jerusalemu.
Izaija 4,4Kada Svemogući opere nečistoću: kćeri Siona i utamani iz sredine njegove krvno djelo Jerusalema duhom suda, duhom čišćenja:
Izaija 4,5Tada će Gospod nad čitavim prostorom gore Siona, nad skupštinama njezinim stvoriti oblak za dan, a za noć sjaj i plameni oganj. Jest, zaklon će biti nad svom slavom.
Izaija 4,6I bit će koliba, da sjenom zaklanja danju od žege i da bude zar štita i krov od oluje i dažda.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje