Tražilica


Izaija 41. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 41,1"Počujte me šuteći, obale! Narodi, crpite novu snagu! Oni neka dođu i govore! Mi ćemo zajedno stupiti na parnicu.
Izaija 41,2Tko je s istoka podigao onoga, kojega uzastopce slijedi pobjeda, koji je narode podvrgao sebi i kraljeve porušio, čiji je mač učinio ih prahom i luk njegov pljevom razvijanom.
Izaija 41,3On ih progoni, ide dalje nepovrijeđen, nikada na svojoj stazi ne uzmaknu.
Izaija 41,4Tko je to učinio i izveo? On, koji je čovječja pokoljenja proizveo od iskona. Ja, Gospod, koji sam prvi i još isti kod posljednjega."
Izaija 41,5Otoci to vidješe i prepadoše se. Krajevi zemaljski zadrhtaše. Oni se približiše i dođoše.
Izaija 41,6Jedan je drugome pomagao i drugu je svojemu govorio: "Budi jak!"
Izaija 41,7Umjetnik je hrabrio zlatara; koji kleplje hrabrio je onoga, koji kuje na nakovnju. Koji govori o spajanju: "Dobro je." Klincima utvrđuje lik, da se ne prevali.
Izaija 41,8"Ali ti, Izraele, slugo moj, ti, Jakove, kojega sam izabrao, potomče Abrahama, prijatelja mojega,
Izaija 41,9Ti, kojega sam uzeo s krajeva zemlje, kojega sam pozvao iz najkrajnijega puta njezina, tebi sam rekao: 'Ti si moj sluga, tebe sam izabrao i nikada te nijesam odbacio.'
Izaija 41,10Ne boj se; jer sam ja s tobom, ne gledaj plašljivo naokolo; jer sam ja Bog tvoj! Ja te krijepim, ja te pomažem, ja te podupirem jakom desnicom svojom.
Izaija 41,11Gle, padoše svi u sramotu i porugu, koji gore u neprijateljstvu proti tebi. Uništuju se i upropašćuju, koji se bole proti tebi
Izaija 41,12Ne nalaziš ih više, kad ih tražiš, koji udaraju na tebe bit će kao ništa i opet ništa, koji vojuju na tebe.
Izaija 41,13Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji te držim za desnicu, koji ti govorim: "Ne boj se! Ja sam tvoj pomoćnik!
Izaija 41,14Ne boj se, crviću Jakovljev, ljudi Izraelovi. Ja ti pomažem", - govori Gospod - "spasitelj je tvoj Svetac Izraelov.
Izaija 41,15Gle, učinit ću te da budeš sprava za vršenje, nova sa zupcima mnogim. Vrći ćeš gore i satrt ćeš ih, brda ćeš obratiti u pljevu.
Izaija 41,16Vijat ćeš ih, vjetar će ih odnijeti, vihor će ih razasuti, a ti ćeš se veseliti Gospodu i hvalit ćeš se Svecem Izraelovim.
Izaija 41,17Bijednici, siromasi traže vode, ali je nema. Od žeđi gine jezik njihov. Ja, Gospod, uslišit ću ih, ja, Bog Izraelov, neću ih ostaviti.
Izaija 41,18Otvorit ću rijeke na golim bregovima, izvore usred dolina. Pustinju ću obratiti u jezero vodeno, suhu zemlju u izvore vodene.
Izaija 41,19Napunit ću pustinju cedrima, akacijama, mirtama i maslinama, u pustari zasadit ću čemprese, brijestove i jele.
Izaija 41,20Oni će vidjeti i uvidjeti, opaziti i spoznati, da je to uradila ruka Gospodnja, da je to učinio Svetac Izraelov."
Izaija 41,21"Iznesite parnicu svoju!" veli Gospod. "Iskažite dokaže svoje!" veli kralj Jakovljev.
Izaija 41,22"Neka iznesu i neka nam objave, što će se dogoditi! Objavite prijašnje, kako je bilo, da mi to opazimo i spoznamo ispunjenje njegovo, ili kažite nam, što će biti unaprijed!
Izaija 41,23Objavite, što će biti poslije, te spoznamo, da ste bogovi! Učinite samo nešto, dobro ili zlo, da to svi diveći se vidimo!
Izaija 41,24Gle, vi ste ništa, djelo je vaše ništavo, i tko vas izbira, gad je."
Izaija 41,25"Podigao sam jednoga sa sjevera, i on je došao, od istoka sunčanoga njega, koji će zazivati ime moje, on je pogazio knezove kao blato, kao lončar, koji gazi glinu.
Izaija 41,26. Tko je to objavio od početka, da smo to znali, unaprijed, da smo rekli: 'Slaže se!' Ali nitko nije objavio, nitko nije izvijestio, nitko nije čuo riječi vaših,
Izaija 41,27Kao prvi ja sam objavio Sionu: 'Gle, oni su sada tu!' Poslao sam Jerusalemu glasnike radosti.
Izaija 41,28Gledam naokolo; ali nema tu nijednoga od ovih, ni jedan ne zna savjeta. Pitao sam ih, da bi mi dali odgovor:
Izaija 41,29Gle, svi su oni ništa, i djela su njihova ništava. Vjetar i praznina likovi su njihovi."
Izaija 41,1 Umuknite preda mnom, otoci, nek` novu snagu narodi priberu. Nek` se primaknu i progovore; zajedno pristupimo k sudu.
Izaija 41,2"Tko je podigao s Istoka onog kog ukorak prati Pobjeda? Tko mu izručuje narode i kraljeve podlaže? Prah su pod mačem njegovim, k`o pljevu ih njegov luk raspršuje.
Izaija 41,3Goni ih, napreduje pouzdano, noge mu se ceste ne dotiču.
Izaija 41,4Tko je to učinio i izvršio? Onaj koji odiskona zove naraštaje, ja, Jahve, koji sam prvi i bit ću ovaj isti s posljednjima!
Izaija 41,5Otoci gledaju i strah ih obuzima, dršću krajevi zemaljski, oni se bliže i već su tu.
Izaija 41,6Svatko pomaže svome drugu i bratu svom zbori: "Hrabro!
Izaija 41,7Ljevač bodri zlatara, onaj koji gladi čekićem bodri onog koji kuje na nakovnju. On govori o spajanju: "Dobro je", i čavlima kip učvršćuje da se ne pomiče.
Izaija 41,8Ti, Izraele, slugo moja, Jakove, kog sam izabrao, potomče Abrahama, mojega ljubimca!
Izaija 41,9Ti koga uzeh s krajeva zemlje i pozvah s rubova njenih, ti kome rekoh: "Ti si sluga moj, izabrao sam te i nisam te odbacio.
Izaija 41,10Ne boj se jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.
Izaija 41,11Gle, postidjet će se i smesti svi koji su na tebe bjesnjeli, bit će uništeni i propast će oni što se s tobom parbiše!
Izaija 41,12Tražit ćeš svoje protivnike, ali ih nećeš naći. Bit će uništeni, svedeni na ništa oni koji protiv tebe vojuju.
Izaija 41,13Jer ja, Jahve, Bog tvoj, krijepim desnicu tvoju i kažem ti: "Ne boj se, ja ti pomažem.
Izaija 41,14Ne boj se, Jakove, crviću, Izraele, ličinko, ja sam pomoć tvoja - riječ je Jahvina - Svetac Izraelov tvoj je otkupitelj.
Izaija 41,15Gle, činim te mlatilom oštrim, novim, dvostrukih zubaca; mlatit ćeš i satirati brda, u prah ćeš pretvoriti bregove.
Izaija 41,16Vijat ćeš ih, vjetar će ih odnijeti, vihor će ih raspršiti. A ti ćeš kliktati u Jahvi, dičit ćeš se Svecem Izraelovim.
Izaija 41,17Ubogi i bijedni vodu traže, a nje nema! Jezik im se osuši od žeđi. Ja, Jahve, njih ću uslišiti, ja, Bog Izraelov, ostavit` ih neću.
Izaija 41,18U goleti bregova otvorit ću rijeke i posred dolova izvore. Pustinju ću pretvoriti u močvaru, a u vrela sušnu zemlju.
Izaija 41,19Posadit ću u pustinji cedar, bagrem, mirtu i maslinu. Stepu ću pošumiti čempresom, brijestom i šimširom zajedno.
Izaija 41,20Nek` svi vide i nek` znaju, nek` promisle i nek` shvate: ruka Jahvina to učini, Svetac Izraelov stvori sve.
Izaija 41,21"Iznesite svoj spor, kaže Jahve, predočite dokaze, kaže kralj Jakovljev.
Izaija 41,22Nek` pristupe i nek` nam objave ono što će se zbiti. Ta što su nam otkrili o onom što bijaše, što se ispunilo, da o tom mislimo? Il` objavite što će biti, da doznamo ono što dolazi.
Izaija 41,23Otkrijte nam što će se poslije zbiti, i poznat ćemo da ste bogovi. Učinite nešto, dobro ili zlo, da se začudimo i prepadnemo zajedno.
Izaija 41,24Ali vi niste ništa i djela su vam ništavna, gnusan je koji vas izabere.
Izaija 41,25Podigoh ga sa sjevera da dođe, zazvah ga po imenu s istoka. Kao blato gazio je namjesnike, kao što po glini lončar gazi.
Izaija 41,26Tko je to odiskona objavio da bismo znali, unaprijed prorekao da bismo rekli: istina je? Ali nikog nema tko bi objavio, niti koga da bi navijestio, niti koga da čuje riječi vaše.
Izaija 41,27Ja prvi rekoh Sionu: "Gle, evo ih"; prvi Jeruzalemu poslah glasnika vijesti radosne.
Izaija 41,28Gledao sam, ali ne bješe nikoga, ni jednoga od njih da savjet dade, da ih pitam i da odgovore.
Izaija 41,29Svi zajedno ništa su, ništavna su djela njihova, vjetar i ispraznost njihovi kipovi.
Izaija 41,1Šutite preda mnom, vi, otoci, i nek varoši obnove svoju krjepost; nek se primaknu i tad nek govore! Hajdemo se skupa u suđenju sučeliti:
Izaija 41,2Tko je dao da dođe s istoka jedan Pravednik, pozvao ga na svoj put, pokorio pred njim narode, ponizio kraljeve, umnožio kao prašinu njegove mačonoše, kao pljevu u oluji njegove strijelce,
Izaija 41,3tako dobro da protjera druge i prođe mimo, neozlijeđen, a da ne stavi nogu na tle?
Izaija 41,4Tko je to izvršio i ostvario? Onaj koji poziva pokoljenja od postanka: Ja, ja sam GOSPOD, prvi, i bit ću taj još i kod posljednjih.
Izaija 41,5Otoci ga vide: oni su u strahu, krajevi zemaljski su uznemireni, oni vide stvar izbliza, oni su stavljeni u pokret.
Izaija 41,6Svatko svom sudrugu pomaže i kaže svom drugu: ” Drž se dobro! “
Izaija 41,7Graver uvježbava kalupara, laštitelj čekićem onog koji kuje na nakovnju; on kaže spoju: ” To je dobro“ i sa klincima on ga učvršćuje da se ne klima .
Izaija 41,8Ali ti, Izraele, slugo moj, Jakove, ti kojeg sam ja izabrao, potomstvo Abrahama, mojeg prijatelja, ti kojeg sa svojih međa sam ja pozvao, ti kojem sam rekao: ” Ti si moj sluga, ja sam te izabrao, a ne odbacio“
Izaija 41,10ne boj se, jer ja sam s tobom, nemaj taj zabrinuti pogled, jer ja sam tvoj Bog.
Izaija 41,11Evo će oni biti postiđeni, pokriveni ljagama svi oni koji bijahu uzavrijeli protiv tebe: oni će biti kao ništa i propast će ljudi u svađi s tobom;
Izaija 41,12ti ćeš ih tražiti, a nećeš ih pronaći više, ljude u boju s tobom; oni će biti kao ništa, kao nistavilo, ljudi u ratu s tobom.
Izaija 41,13Jer ja, GOSPOD, ja sam tvoj Bog koji drži tvoju desnu ruku, koji ti kaže: ”Ne boj se, ja sam taj koji ti pomaže.“
Izaija 41,14Ne boj se, Jakove, gamadi sada, Izrale, sada lješeva, ja sam taj koji ti pomaže proročanstvo GOSPODOVOonaj koji te je otkupio, to je *Svetac Izraelov.
Izaija 41,15Evo: ja te udešavam kao drljaču novu i opremljenu ojačanim zubcima: ti ćes razdrobiti i rastrgati planine, ti ćes u pljevu pretvorti brijegove,
Izaija 41,16ti ćeš ih vijati i vjetar će ih odnijeti, kovitlac će ih raspršiti. A, ti ćeš klicati zbog GOSPODA, zbog Sveca Izraelovog ti ćeš se oduševljavati.
Izaija 41,17Poniženi i ubogi kloji traže vode, ali uzaludno, i čiji je jezik suh od žeđi, ja, GOSPOD, ja ću im odgovoriti, ja, Bog Izraelov, ja ih neću napustiti.
Izaija 41,18ja ću dati da izviru rijeke, a na ogoljenim brijegovima ja ću promijeniti pustinju u jezero i izvore u sred klisura, i bezvodnu zemlju u vodoskoke.
Izaija 41,19Ja ću staviti u pustinju cedar, akacije, mirtu i maslinu; uvest ću u stepu čemprese, brijest i šimšir zajedno
Izaija 41,20da bi ljudi vidjeli i znali, da se prianjaju i drže zajedno da je to ruka GOSPODOVA učinila, da je to Svetac Izraelov stvorio.
Izaija 41,21Izložite svoj predmet, reče GOSPOD, iznesite svoje dokaze, reče Kralj Jakovljev;
Izaija 41,22nek se primaknu i nek se izjasne o tom što će se dogoditi! Vaša prva prorčanstva, koja bijahu? Podsjetite nas njihove najave: mi ćemo paziti i mi ćemo prepoznati njihovo ispunjenje! Ili nam bar najavite buduće događaje,
Izaija 41,23najavite stvari koje će se zbiti, i mi ćemo priznati da ste vi bogovi! Vidimo! Izazovite dobro ili nesreću, tad ćemo se mi zajedno usuditi pogledat, i vidjet ćemo!
Izaija 41,24Ali, evo tko ste vi: manje no ništa; vaša ostvarenja, manje no ništavnost! Jedno je prezreno biće, onaj koji od vas pravi svoje izabranike.
Izaija 41,25Sa sjevera ja sam dao da iskrsne jedan čovjek, i on je došao; s istoka sunca čuje se dozivati svojim imenom; on gazi upravljače kao blato, kao što lončar gazi glinu.
Izaija 41,26Tko dakle bijaše od početka najavljivao, da priznamo, od prošlih vremena, da kažemo: ” To je točno! “ Ne, nitko ne bijaše najavio; ne, nitko ne bijaše dao čuti; ne, nitko nije čuo vaših riječi.
Izaija 41,27To je za *Sion da evo, po prvi put, onog koji govori, to je Jeruzalemu što ja darujem jednog glasonošu.
Izaija 41,28Ja sam pogledao: ni jednog čovjeka, među njima ni jednog savjetnika! Ja bih njih pitao za savjet i oni bi mi bili dali odgovor!
Izaija 41,29Evo što su oni svi: jedna pakost! Njihova djela? Ništavnost! Njihovi kipovi? Jedan dah, jedna ništarija!
Isaija 41,1Umuknite preda mnom, ostrva; i narodi neka se potkrijepe, neka pristupe, i tada neka reku: hajdemo da se sudimo.
Isaija 41,2Ko je podigao pravdu s istoka? ko je dozvao da ide za njim ustopice? ko joj je pokorio narode i dao joj vlast nad carevima i učinio te su kao prah maču njezinu i kao razvijana pljeva luku njezinu?
Isaija 41,3Pogna ih, prođe mirno putem, kojim ne bješe hodio nogama svojim.
Isaija 41,4Ko je uradio i učinio to? i zove naraštaje od iskona? Ja, Gospod, prvi i pošljednji, ja isti.
Isaija 41,5Vidješe ostrva i uplašiše se, krajevi zemaljski zadrhtaše, približiše se i dođoše.
Isaija 41,6Jedan drugom pomagaše, i bratu svojemu govoraše: budi hrabar.
Isaija 41,7Drvodjelja hrabraše zlatara: koji kleplje hrabraše onoga koji kuje na nakovnju, govoreći: dobro je za spajanje. I pritvrđivaše klincima da se ne pomiče.
Isaija 41,8Ali ti, Izrailju, slugo moj; Jakove, kojega izabrah, sjeme Avrama prijatelja mojega;
Isaija 41,9Ti, kojega uzeh s krajeva zemaljskih, i između izbranijeh njezinijeh dozvah te, i rekoh ti: ti si moj sluga, ja te izabrah, i ne odbacih tebe;
Isaija 41,10Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj; ukrijepiću te i pomoći ću ti, i poduprijeću te desnicom pravde svoje.
Isaija 41,11Gle, postidjeće se i posramiće svi koji se ljute na tebe; biće kao ništa i izginuće protivnici tvoji.
Isaija 41,12Potražićeš suparnike svoje, ali ih nećeš naći, biće kao ništa, i koji vojuju na te, nestaće ih.
Isaija 41,13Jer ja Gospod Bog tvoj držim te za desnicu, i kažem ti: ne boj se, ja ću ti pomagati.
Isaija 41,14Ne boj se, crviću Jakovljev, narodiću Izrailjev, ja ću ti pomagati, govori Gospod i izbavitelj tvoj, svetac Izrailjev.
Isaija 41,15Gle, učiniću te da budeš kao sprava za vršenje nova sa zupcima: vrijeći ćeš gore i satrćeš ih, i brda ćeš obratiti u pljevu.
Isaija 41,16Vijaćeš ih, i vjetar će ih odnijeti i vihor će ih rasuti, a ti ćeš se veseliti u Gospodu i hvalićeš se svecem Izrailjevijem.
Isaija 41,17Siromahe i uboge, koji traže vode a nje nema,kojima se jezik osušio od žeđi, njih ću uslišiti ja Gospod, ja Bog Izrailjev neću ih ostaviti.
Isaija 41,18Otvoriću rijeke na visovima, i izvore usred dolina, pustinju ću obratiti u jezero vodeno, i suhu zemlju u izvore vodene.
Isaija 41,19Posadiću u pustinji kedar, sitim, mirtu i maslinu; posadiću u pustoj zemlji jelu, brijest i šimšir,
Isaija 41,20Da vide i poznadu i da promisle i razumiju da je to uradila ruka Gospodnja, i svetac Izrailjev da je to stvorio.
Isaija 41,21Iznesite parbu svoju, veli Gospod, pokažite razloge svoje, veli car Jakovljev.
Isaija 41,22Neka dođu i neka nam objave šta će biti; objavite nam šta je prvo bilo, da promislimo i poznamo šta će biti iza toga; ili kažite nam šta će biti unapredak.
Isaija 41,23Kažite šta će biti poslije, i poznaćemo da ste bogovi; ili učinite što dobro ili zlo, i divićemo se i gledati svi.
Isaija 41,24Gle, vi nijeste ništa, i djelo vaše nije ništa; koji vas izbira, gad je.
Isaija 41,25Podigoh jednoga sa sjevera, i doći će; od istoka sunčanoga prizvaće ime moje, stupaće po glavarima kao po kalu i kao što lončar gazi blato.
Isaija 41,26Ko je objavio od iskona, da bismo znali, ili od starina, da bismo rekli: istina je? Ali nema nikoga da bi objavio, niti ima koga da naprijed kazao, niti ima koga da bi čuo riječi vaše.
Isaija 41,27Ja prvi Sionu kažem: eto, eto toga. U Jerusalimu ću dati ko će javljati dobre glase.
Isaija 41,28Jer pogledam, ali nema nikoga, nema među njima nijednoga ko bi svjetovao; pitam ih, ali ne odgovaraju ni riječi.
Isaija 41,29Gle, svi su taština, ništa su djela njihova; liveni su likovi njihovi vjetar i ništavilo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje