Tražilica


Izaija 41. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 41,1"Počujte me šuteći, obale! Narodi, crpite novu snagu! Oni neka dođu i govore! Mi ćemo zajedno stupiti na parnicu.
Izaija 41,2Tko je s istoka podigao onoga, kojega uzastopce slijedi pobjeda, koji je narode podvrgao sebi i kraljeve porušio, čiji je mač učinio ih prahom i luk njegov pljevom razvijanom.
Izaija 41,3On ih progoni, ide dalje nepovrijeđen, nikada na svojoj stazi ne uzmaknu.
Izaija 41,4Tko je to učinio i izveo? On, koji je čovječja pokoljenja proizveo od iskona. Ja, Gospod, koji sam prvi i još isti kod posljednjega."
Izaija 41,5Otoci to vidješe i prepadoše se. Krajevi zemaljski zadrhtaše. Oni se približiše i dođoše.
Izaija 41,6Jedan je drugome pomagao i drugu je svojemu govorio: "Budi jak!"
Izaija 41,7Umjetnik je hrabrio zlatara; koji kleplje hrabrio je onoga, koji kuje na nakovnju. Koji govori o spajanju: "Dobro je." Klincima utvrđuje lik, da se ne prevali.
Izaija 41,8"Ali ti, Izraele, slugo moj, ti, Jakove, kojega sam izabrao, potomče Abrahama, prijatelja mojega,
Izaija 41,9Ti, kojega sam uzeo s krajeva zemlje, kojega sam pozvao iz najkrajnijega puta njezina, tebi sam rekao: 'Ti si moj sluga, tebe sam izabrao i nikada te nijesam odbacio.'
Izaija 41,10Ne boj se; jer sam ja s tobom, ne gledaj plašljivo naokolo; jer sam ja Bog tvoj! Ja te krijepim, ja te pomažem, ja te podupirem jakom desnicom svojom.
Izaija 41,11Gle, padoše svi u sramotu i porugu, koji gore u neprijateljstvu proti tebi. Uništuju se i upropašćuju, koji se bole proti tebi
Izaija 41,12Ne nalaziš ih više, kad ih tražiš, koji udaraju na tebe bit će kao ništa i opet ništa, koji vojuju na tebe.
Izaija 41,13Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji te držim za desnicu, koji ti govorim: "Ne boj se! Ja sam tvoj pomoćnik!
Izaija 41,14Ne boj se, crviću Jakovljev, ljudi Izraelovi. Ja ti pomažem", - govori Gospod - "spasitelj je tvoj Svetac Izraelov.
Izaija 41,15Gle, učinit ću te da budeš sprava za vršenje, nova sa zupcima mnogim. Vrći ćeš gore i satrt ćeš ih, brda ćeš obratiti u pljevu.
Izaija 41,16Vijat ćeš ih, vjetar će ih odnijeti, vihor će ih razasuti, a ti ćeš se veseliti Gospodu i hvalit ćeš se Svecem Izraelovim.
Izaija 41,17Bijednici, siromasi traže vode, ali je nema. Od žeđi gine jezik njihov. Ja, Gospod, uslišit ću ih, ja, Bog Izraelov, neću ih ostaviti.
Izaija 41,18Otvorit ću rijeke na golim bregovima, izvore usred dolina. Pustinju ću obratiti u jezero vodeno, suhu zemlju u izvore vodene.
Izaija 41,19Napunit ću pustinju cedrima, akacijama, mirtama i maslinama, u pustari zasadit ću čemprese, brijestove i jele.
Izaija 41,20Oni će vidjeti i uvidjeti, opaziti i spoznati, da je to uradila ruka Gospodnja, da je to učinio Svetac Izraelov."
Izaija 41,21"Iznesite parnicu svoju!" veli Gospod. "Iskažite dokaže svoje!" veli kralj Jakovljev.
Izaija 41,22"Neka iznesu i neka nam objave, što će se dogoditi! Objavite prijašnje, kako je bilo, da mi to opazimo i spoznamo ispunjenje njegovo, ili kažite nam, što će biti unaprijed!
Izaija 41,23Objavite, što će biti poslije, te spoznamo, da ste bogovi! Učinite samo nešto, dobro ili zlo, da to svi diveći se vidimo!
Izaija 41,24Gle, vi ste ništa, djelo je vaše ništavo, i tko vas izbira, gad je."
Izaija 41,25"Podigao sam jednoga sa sjevera, i on je došao, od istoka sunčanoga njega, koji će zazivati ime moje, on je pogazio knezove kao blato, kao lončar, koji gazi glinu.
Izaija 41,26. Tko je to objavio od početka, da smo to znali, unaprijed, da smo rekli: 'Slaže se!' Ali nitko nije objavio, nitko nije izvijestio, nitko nije čuo riječi vaših,
Izaija 41,27Kao prvi ja sam objavio Sionu: 'Gle, oni su sada tu!' Poslao sam Jerusalemu glasnike radosti.
Izaija 41,28Gledam naokolo; ali nema tu nijednoga od ovih, ni jedan ne zna savjeta. Pitao sam ih, da bi mi dali odgovor:
Izaija 41,29Gle, svi su oni ništa, i djela su njihova ništava. Vjetar i praznina likovi su njihovi."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje