Tražilica


Izaija 60. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 60,1Ustani, svijetli se, jer je došla svjetlost tvoja. Slava Gospodnja sja nad tobom.
Izaija 60,2Jer evo: tmina pokriva zemlju i mrak narode. Ali nad tobom sja Gospod. Nad tobom svijetli slava njegova.
Izaija 60,3Narodi putuju k svijetlu tvojemu i kraljevi k sjaju, koje sja nad tobom.
Izaija 60,4Podigni pogled svoj unaokolo vidi svi su se skupili i dolaze k tebi. Sinovi tvoji dolaze izdaleka, kćeri se tvoje nose u naručju.
Izaija 60,5Tada ćeš ti, kad to vidiš, zasjati od radosti, tvoje će srce zadrhtati i raširiti se, jer k tebi dolazi bogatstvo mora, blago naroda pritječe k tebi.
Izaija 60,6Mnoštvo deva prekrilit će te, mlade deve od Midjana i Efe. Svi oni dolaze od Sabe. Zlato i kad donijet će, i radosno će se navješćivati slavna djela Gospodnja.
Izaija 60,7Sva stada cedarska skupit će se za te. Ovnovi nebajotski stajat će ti na službi. Na žrtvenik se moj oni prinose, da mi se ugodi. Kuću slave svoje učinit ću još sjajnijom.
Izaija 60,8Tko su ono što lete kao oblak, kao golubovi k svojim krletkama?
Izaija 60,9lest, mene čekaju zemlje na moru. Lađe taršiške plove naprijed, da dovezu djecu tvoju izdaleka zajedno sa srebrom i zlatom njihovim za ime Gospoda, Boga tvojega, i za Sveca Izraelova; jer te on hoće proslaviti.
Izaija 60,10Ljudi iz tuđe zemlje zidaju tvoje zidove, i kraljevi njihovi stoje ti na službu, jer ako sam te u gnjevu svojemu i udario, ipak sam se smilovao tebi u milosti svojoj.
Izaija 60,11Vrata tvoja stoje svagda otvorena. Ne zatvaraju se danju i noću, da se dovedu u te blago naroda i vode njihove, kraljevi.
Izaija 60,12A narod i kraljevstvo, što ti neće da služi, propast će; takvi će se narodi sasvim zatrti.
Izaija 60,13Krasna stabla Libanona tebi će se donijeti: čempresi, brijestovi i jele, da ukrase mjesto svetišta mojega i da počaste podnožje nogu mojih.
Izaija 60,14Dubuko sagnuti dolaze k tebi sinovi tlačitelja tvojih. Preziratelji tvoji padaju ti svi pred noge. Zvat će te "gradom Gospodnjim", "Sionom Sveca Izraelova".
Izaija 60,15Kao nagradu za ono, što si bio ostavljen i mržen, tako da te nije nitko pohađao, činim te vječnim ponosom, milinom sviju pokoljenja.
Izaija 60,16I sisat ćeš mlijeko naroda i hranit ćeš se na prsima kraljeva. Spoznat ćeš, da sam ja, Gospod, izbavitelj tvoj, i otkupitelj tvoj jaki Bog Jakovljev.
Izaija 60,17Mjesto mjedi donosim zlato, mjesto gvožđa donosim srebro, mjesto drva mjed i mjesto kamenja gvožđe. Za poglavarstvo tvoje učinit ću mir, za gospodara tvojega pravednost.
Izaija 60,18O nasilju neće se u buduće čuti u zemlji tvojoj, ni o pustošenju i razaranju u međama tvojim. Zidove svoje zvat ćeš "spasenjem", vrata svoja "slavom".
Izaija 60,19Neće ti više služiti danju sunce kao svjetlo, niti će ti sjaj mjeseca sjati: ne, Gospod će ti biti vječnim svjetlom i Bog tvoj sjajnim ukrasom tvojim.
Izaija 60,20Neće više zalaziti sunce tvoje, niti će iščeznuti mjesec tvoj; jer će ti Gospod postati vječnim svjetlom, i pri kraju su dani žalosti tvoje.
Izaija 60,21Narod će se tvoj sastojati od samih pravednika. Oni će zauvijek posjedovati zemlju, mladicu, koju sam posadio, djelo ruku mojih, na moju slavu.
Izaija 60,22Najmanji će postati plemenom, najneznatniji jakim narodom. Ja, Gospod, brzo ću to izvesti u svoje vrijeme.
Izaija 60,1 Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Jahvina.
Izaija 60,2A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe obasjava Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom.
Izaija 60,3K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja.
Izaija 60,4Podigni oči, obazri se: svi se sabiru, k tebi dolaze. Sinovi tvoji dolaze izdaleka, kćeri ti nose u naručju.
Izaija 60,5Gledat ćeš tad i sjati radošću, igrat će srce i širit` se, jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda k tebi će pritjecati.
Izaija 60,6Mnoštvo deva prekrit će te, jednogrbe deve iz Midjana i Efe. Svi će iz Šebe doći donoseći zlato i tamjan i hvale Jahvi pjevajući.
Izaija 60,7Sva stada kedarska u tebi će se sabrati, ovnovi nebajotski bit će ti na službu. Penjat će se k`o ugodna žrtva na moj žrtvenik, proslavit ću Dom Slave svoje!
Izaija 60,8Tko su oni što lebde poput oblaka, k`o golubovi prema golubinjacima svojim?
Izaija 60,9Da, to se zbog mene sabiru brodovi, lađe su taršiške pred njima da izdaleka dovezu tvoje sinove, a s njima srebro njihovo i zlato, zbog imena Jahve, Boga tvojega, zbog Sveca Izraelova koji te proslavi.
Izaija 60,10Zidine će tvoje obnoviti stranci i kraljevi njihovi služit će ti. U svojoj srdžbi ja sam te udario, al` u svojoj naklonosti opet ti se smilovah.
Izaija 60,11Vrata će tvoja biti otvorena svagda, ni danju ni noću neće se zatvarati, da propuste k tebi bogatstva naroda s kraljevima koji ih vode.
Izaija 60,12Jer propast će narod i kraljevstvo koje ti ne bude htjelo služiti, i ti će se narodi sasvim zatrti.
Izaija 60,13K tebi će doći slava Libanona, čempresi, jele i brijestovi skupa, da ukrase prostor mojega Svetišta, podnožje će moje proslaviti!
Izaija 60,14K tebi će, sagnuti, dolaziti sinovi tvojih tlačitelja, pred noge ti padat` koji te prezirahu. Nazivat će te Gradom Jahvinim, Sionom Sveca Izraelova.
Izaija 60,15Zato što si bio ostavljen, omražen, izbjegavan, učinit ću te vječnim ponosom, radošću od koljena do koljena.
Izaija 60,16Ti ćeš sisati mlijeko naroda, sisat ćeš grudi kraljeva. I znat ćeš da sam ja, Jahve, Spasitelj tvoj, Silni Jakovljev, tvoj Otkupitelj.
Izaija 60,17Mjesto mjedi, donijet ću zlato; mjesto željeza, donijet ću srebro; mjesto drva, mjed; mjesto kamena, željezo. Za glavara tvoga postavit ću Mir, Pravdu za vladara.
Izaija 60,18Više se neće slušat` o nasilju u tvojoj zemlji ni o pustošenju i razaranju na tvojem području. Zidine ćeš svoje nazivati Spasom, Slavom svoja vrata.
Izaija 60,19Neće ti više sunce biti svjetlost danju nit` će ti svijetlit` mjesečina, nego će Jahve biti tvoje vječno svjetlo i tvoj će Bog biti tvoj sjaj.
Izaija 60,20Sunce tvoje neće više zalaziti nit` će ti mjesec pomrčati, jer će Jahve biti tvoje vječno svjetlo, i okončat će se dani tvoje žalosti.
Izaija 60,21Svi u tvom narodu bit će pravednici i posjedovat će zemlju dovijeka, mog nasada izdanci, mojih ruku djelo, da bih se u njima proslavio.
Izaija 60,22Od najmanjega postat će tisuća, od neznatnoga moćan narod. Ja, Jahve, govorio sam; u pravo ću vrijeme izvršiti.
Izaija 60,1Uspravi se i postani svjetlost, jer ona stiže, tvoja svjetlost: slava GOSPODOVA nad tobom se podigla.
Izaija 60,2Evo kako u stvari tmine prekrivaju zemlju, a jedna magla, varoši, ali nad tobom GOSPOD će dići se i njegova slava, nad tobom, na pomolu je.
Izaija 60,3Narodi će ići prema tvojoj svjetlosti i kraljevi prema svjetlosti tvog podizanja.
Izaija 60,4Baci svoje poglede na okolicu svoju i vidi: svi, oni se skupljaju, oni dolaze k tebi, tvoji sinovi1 će doći iz daleka, a tvoje kćeri su čvrsto držane na kukovima .
Izaija 60,5Tada ti ćeš vidjeti, ti ćeš zablistati, tvoje *srce zatreperit će i razveseliti, jer prema tebi bit će obrnuta bujnost mora, bogatstvo naroda stizat će sve do tebe.
Izaija 60,6Jedan dotok deva tebe će prekriti, najmlađih deva Madijana i Eifa; svi ljudi Sabe doći će, oni će donijeti zlato i *tamjane, oni će postati glasonošama pohvalnica GOSPODU.
Izaija 60,7Sva sitna stoka Kedara bit će prikupljena za tebe, ovnovi Nebajota bit će za tvoje službe; oni će se uspeti k mojem *oltaru, tu će oni biti u milosti; da ja ću učiniti sjajnom Kuću mojeg sjaja.
Izaija 60,8Tko su oni tamo? Oni lete kao oblak jedan, kao golubice prema svojim golubićima;
Izaija 60,9da, otoci se pružaju prema meni, lađe iz Tarsisa su im na čelu, za donijeti sinove iz daljine i s njima njihovo srebro i njihovo zlato, u čast *imenu GOSPODA, tvojeg Boga, u čast *Svecu Izraelovom, jer on ti je dao svoj sjaj.
Izaija 60,10Sinovi strančevi obnovit će tvoje bedeme, a njihovi kraljevi dodjeljivat će tvojim službama, jer u svojoj ljutnji ja sam te bio udario, ali u svojoj milsti ja ti pružam svoju nježnost.
Izaija 60,11Tvoja vrata, bit će stalno držana otvorenim, danju, noću, nikad ona neće biti zatvarana, da se uvede kod tebe mnoštvo naroda i njihovih kraljeva, poredanih u red!
Izaija 60,12Narod i kraljevstvo koji ti ne budu služili propast će, narodi će biti potpuno uništeni
Izaija 60,13Slava Libana stići će k tebi, čempresi, brijest i šimšir zajedno, za učiniti blistavim temelj mojeg svetišta; da, podnožje mojih nogu, ja ću ću ga učiniti slavnim.
Izaija 60,14Oni će ići prema tebi povijajući se, sinovi onih koji su te ponižavali, poklonit će se pred tvojim nogama, svi oni koji su te izrugivali. Oni će te zvati ”Grad GOSPODOV“, *”Sion Sveca Izraelovog“.
Izaija 60,15Umjesto da budeš napušten, omražen i bez prolaznika ikakavog, ja ću od tebe načiniti ponos stoljeća, oduševljenje pokoljenja i pokoljenja.
Izaija 60,16Ti ćeš sisati mlijeko naroda, ti ćeš progutati bogatstva kraljeva, i ti ćeš znati da tvoj Spasitelj, to sam ja, GOSPOD, da onaj koji te otkupio, to je Neukrotivi Jakovljev .
Izaija 60,17Umjesto od bronce, ja ću dovesti zlato, umjesto željeza, dat ću da dođe srebro, umjesto drveta, bronca, a umjesto kamena, željezo. Ja ću uspostaviti za tebe, kao nadglednika, Mir, kao vlast, Pravdu.
Izaija 60,18Od sada neće se više čuti ni nasilje, u tvojoj zemlji, ni, na tvojim granicama, štete i lomove. Ti ćeš svoje bedeme zvati ”Spasenjem“, a svoja vrata ”Pohvalnicom“.
Izaija 60,19Od sada, neće sunce biti tvoja svjetlost danja, neće mjesec više, svojim sjajem, biti za tebe svjetlost noćna . GOSPOD je taj koji će biti tvoja vječna svjetlost, to je tvoj Bog koji će biti tvoj sjaj.
Izaija 60,20Od sada tvoje sunce neće više zalaziti, tvoj mjesec neće nestajati više, jer GOSPOD bit će za tebe svjetlost zauvijek, a dani tvoje žalosti bit će navršeni.
Izaija 60,21Tvoj puk, da, svi oni, bit će pravednici, zauvijek oni će baštiniti Zemlju, Oni, sadnica mojih nasada, djelo mojih ruku, određeno izraziti moju slavu.
Izaija 60,22Najmanji postat će tisuća, najsitniji, jedan narod koji broji mirijade. Ja, GOSPOD, u svoje vrijeme, ja ću ubrzati zbivanje.
Isaija 60,1Ustani, svijetli se, jer dođe svjetlost tvoja, i slava Gospodnja obasja te.
Isaija 60,2Jer, gle, mrak će pokriti zemlju i tama narode; a tebe će obasjati Gospod i slava njegova pokazaće se nad tobom.
Isaija 60,3I narodi će doći k vidjelu tvojemu i ka svjetlosti koja će te obasjati.
Isaija 60,4Podigni oči svoje unaokolo, i vidi: svi se skupljaju i idu k tebi, sinovi će tvoji iz daleka doći i kćeri tvoje nosiće se u naručju.
Isaija 60,5Tada ćeš vidjeti, i obradovaćeš se, i srce će ti se udiviti i raširiti, jer će se k tebi okrenuti mnoštvo morsko i sila naroda doći će k tebi.
Isaija 60,6Mnoštvo kamila prekriliće te, dromedari iz Madijama i Efe; svi iz Save doći će, zlato i kad donijeće, i slavu Gospodnju javljaće.
Isaija 60,7Sva stada Kidarska skupiće se k tebi, ovnovi Navajotski biće ti za potrebu; prineseni na oltaru mom biće ugodni, i dom slave svoje proslaviću.
Isaija 60,8Ko su ono što lete kao oblaci i kao golubovi na prozore svoje?
Isaija 60,9Ostrva će me čekati i prve lađe Tarsiske, da dovezu sinove tvoje iz daleka, i s njima srebro njihovo i zlato njihovo, imenu Gospoda Boga tvojega i sveca Izrailjeva, jer te proslavi.
Isaija 60,10I tuđini će sazidati zidove tvoje, i carevi njihovi služiće ti; jer u gnjevu svom udarih te, a po milosti svojoj pomilovaću te.
Isaija 60,11I tvoja će vrata biti svagda otvorena, neće se zatvoriti ni danju ni noću, da ti se dovede sila naroda, i carevi njihovi da se dovedu.
Isaija 60,12Jer narod i carstvo, koje ti ne bi služilo, poginuće, taki će se narodi sasvijem zatrti.
Isaija 60,13Slava Livanska tebi će doći, jela, brijest i šimšir, da ukrase mjesto svetinje moje da bi proslavio mjesto nogu svojih.
Isaija 60,14I sinovi onijeh koji su te mučili doći će k tebi klanjajući se, i svi koji te preziraše padaće k stopalima nogu tvojih, i zvaće te gradom Gospodnjim, Sionom sveca Izrailjeva.
Isaija 60,15Što si bio ostavljen i mrzak tako da niko nije prolazio kroza te, mjesto toga ću ti učiniti vječnu slavu, i veselje od koljena do koljena.
Isaija 60,16Jer ćeš mlijeko naroda sati, i sise carske dojićeš, i poznaćeš da sam ja Gospod spasitelj tvoj i izbavitelj tvoj, silni Jakovljev.
Isaija 60,17Mjesto mjedi donijeću zlata, i mjesto gvožđa donijeću srebra, i mjedi mjesto drva, i gvožđa mjesto kamenja, i postaviću ti za upravitelje mir i za nastojnike pravdu.
Isaija 60,18Neće se više čuti nasilje u tvojoj zemlji ni pustošenje i potiranje na međama tvojim; nego ćeš zvati zidove svoje spasenjem i vrata svoja hvalom.
Isaija 60,19Neće ti više biti sunce vidjelo danju, niti će ti sjajni mjesec svijetliti; nego će ti Gospod biti vidjelo vječno i Bog tvoj biće ti slava.
Isaija 60,20Neće više zalaziti sunce tvoje, niti će mjesec tvoj pomrčati; jer će ti Gospod biti vidjelo vječno, i dani žalosti tvoje svršiće se.
Isaija 60,21I tvoj će narod biti sav pravedan, naslijediće zemlju navijek; mladica koju sam posadio, djelo ruku mojih biće na moju slavu.
Isaija 60,22Od maloga će postati tisuća i od nejakoga silan narod; ja Gospod brzo ću učiniti to kad bude vrijeme.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje