Tražilica


Izaija 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 9,1Ali će se raspršiti tmina! Zemlja, gdje sad vlada nevolja, ne ostaje zamračena! U prvo vrijeme osramotili su zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu. Ali u posljednje vrijeme časti on put na moru, zemlju s one strane Jordana, okolinu neznabožačku.
Izaija 9,2Narod, koji hodi u tami, gleda svjetlost veliku. Nad onima, koji stanuju u zemlji tamnoj, sja svjetlost.
Izaija 9,3Ti daruješ bogato veselje, umnožavaš radost. Ljudi se raduju pred tobom, kao što se raduju o žetvi, kao što se vesele, kad se dijeli plijen.
Izaija 9,4Jer lomiš teret jarma njegova, štapove leđa njegovih, palicu goniča njegova kao nekoć u dan Midjana.
Izaija 9,5Jer svaka obuća ratnika i plašt krvlju napojen izgorjet će i bit će plijen plamenu.
Izaija 9,6Jer nam se rodi dijete, sir nam se dade. Vlast počiva na plećima njegovim, 'čudo od savjetnika' glasi ime njegovo, 'Jaki Bog, 'Otac vječni', 'Knez mira'.
Izaija 9,7Njegova je punina vlasti, mir nema nikada kraja. Vladat će na prijestolju Davidovu i nad kraljevstvom njegovim. Učvrstit će ga i poduprijeti pravicom i pravednošću od sada dovijeka. Revnost Gospoda nad vojskama to će učiniti.
Izaija 9,8Riječ posla Svemogući proti Jakovu. Ona će pasti u Izraelu.
Izaija 9,9Objavit će se svemu narodu, Efraimu i stanovnicima Samarije, koji oholo i ponosito govore:
Izaija 9,10"Opeke se srušiše, ali mi sada gradimo od tesana kamena. Dudovi su bili posječeni, ali mi stavljamo cedre na mjesto njihovo.
Izaija 9,11Ali Gospod dade protivnicima Resinovim prevlast nad njima i podbode neprijatelje njihove:
Izaija 9,12Sirijce na istoku, Filistejce na zapadu. Na sva usta proždriješe Izraela. Kod svega toga ne popusti gnjev njegov, i ostade još uvijek ispružena ruka njegova.
Izaija 9,13Ipak se narod ne obrati li onomu, koji ga je bio. Za Gospoda nad vojskama nijesu pitali ništa.
Izaija 9,14Zato odsiječe Gospod obadvoje Izraelu, glavu i rep, granu palmovu i situ u jedan dan.
Izaija 9,15- Starješine i ugledni, to su glava; i proroci, koji uče laž, to su rep. -
Izaija 9,16Vode toga naroda jesu zavodnici, a koji se daju voditi od njih, osuđeni su na propast.
Izaija 9,17Zato Svemogući nije štedio mladića njihovih i nije se smilovao sirotama i udovicama njihovim, jer su svi oni bezbožni i zli, i svaka usta govore ludost. Kod svega toga ne popusti gnjev njegov, i ostade još uvijek ispružena ruka, njegova
Izaija 9,18Jer je bezbožnost gorjela kao oganj, koji spali trnje i draču i upali guštik šume, tako da uzavrije u stupove dima.
Izaija 9,19Od gnjeva Gospoda nad vojskama bila je zemlja spaljena, i narod je bio plijen plamenu. Nitko nije štedio drugoga.
Izaija 9,20Proždirali su s desne strane i ostali ipak gladni; žderali su s lijeve stranke, i nijesu se opet nasitili.
Izaija 9,21Svaki je jeo meso bližnjega svojega: "Manaseh Efraima, Efraim Manaseha. A obojica se složiše na Judu. Kod svega toga ne popusti gnjev njegov, i ostade još uvijek ispružena ruka njegova.
Izaija 9,1 Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu svjetlost jarka obasja.
Izaija 9,2Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se ljudi raduju žetvi, k`o što kliču kad se dijeli plijen.
Izaija 9,3Teški jaram njegov, prečku što mu pleća pritiskaše, šibu njegova goniča slomi kao u dan midjanski.
Izaija 9,4Da, sva bojna obuća, svaki plašt krvlju natopljen izgorjet će i bit će ognju hrana.
Izaija 9,5Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.
Izaija 9,6Nadaleko vlast će mu se sterat` i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim: učvrstit će ga i utvrdit u pravu i pravednosti. Od sada i dovijeka učinit će to privržena ljubav Jahve nad Vojskama.
Izaija 9,7Gospod posla riječ protiv Jakova i ona pade na Izraela.
Izaija 9,8Sazna je sav narod njegov, Efrajim i stanovnici Samarije koji govorahu naduta i ohola srca:
Izaija 9,9"Opeke nam popadaše, gradit ćemo od tesanika; sasjekoše nam divlje smokve, cedre ćemo posaditi.
Izaija 9,10Al` Jahve podiže na brdo Sion njegove protivnike i podbada neprijatelje njegove:
Izaija 9,11Aram s istoka, Filistejce sa zapada, da svim ustima proždiru Izraela. Na sve to gnjev se njegov neće smiriti, ruka će mu ostat` ispružena.
Izaija 9,12Ali se narod nije obratio onom koji ga je b§io, ne tražiše Jahvu nad Vojskama.
Izaija 9,13Zato Jahve odsiječe Izraelu glavu i rep, palmu i rogoz u jednom danu.
Izaija 9,14Starješina i odličnik - to je glava; prorok, učitelj laži - to je rep.
Izaija 9,15Oni što vode narod taj - zavode ga, a koji se vodit` daju - propali su.
Izaija 9,16Stog` mu Gospod neće poštedjet` mladića, sirotama njegovim i udovicama smilovat` se neće. Sav je taj narod bezbožan i zao, na sva usta bezumno govori. Na sve to gnjev se njegov neće smiriti, ruka će mu ostat` ispružena.
Izaija 9,17Da, bezbožnost se k`o oganj razmahala, drač i trnje proždire, pa upali šumsku guštaru, stupovi se dima podižu.
Izaija 9,18Plamti zemlja od gnjeva Jahvina, narod ognju hrana postaje. Nitko ni brata svog ne štedi, [19b] svatko jede meso svog susjeda.
Izaija 9,19[19a] Proždire zdesna, i opet je gladan; guta slijeva, i opet sit nije:
Izaija 9,20Manaše Efrajima, Efrajim Manašea, obojica zajedno Judu. Na sve to gnjev se njegov neće smiriti, ruka će mu ostat` ispružena.
Izaija 9,1Narod koji je hodio u tminama vidio je veliko svjetlo. Nad onima koji nastanjivaše zemlju sjene jedna je svjetlost sinula.
Izaija 9,2Ti si dao obilovati njihovo veselje, ti si uvećao njihovu radost. Oni se raduju pred tobom kao što se raduje žetvi, kao što se kliče pri podijeli blaga.
Izaija 9,3Jer *jaram koji ih pritiskivaše, batinu na njihovom pleću, toljagu njihovog zapovjednika tlake, ti si ih slomio kao u dan Madijana.
Izaija 9,4Svaki sok čije gaženje potresa tle i svaki ogrtač uvalja u krvi postaju dobri za spaliti, žrtva vatre. Jer, jedno nam je dijete rođeno, jedan nam je sin dan. Neovisnost je na njegovim ramenima. Ono proglašava svoje ime: ” čudesni-savjetnik, Bog-Jaki, Otac vječni, Princ mira. “
Izaija 9,6Bit će jedna neovisnost rasprostranjena i jedan mir bez kraja za prijestol Davidov i za njegovo kraljevstvo, koje će uspostaviti i učvrstiti na pravu i pravičnosti od sada pa zauvijek žestina GOSPODOVA, svemoćnost, učinit će to.
Izaija 9,7Gospod je izbacio jednu riječ protiv Jakova, ona pada na Izrael.
Izaija 9,8Sav će ju narod upoznati, Efraim i žitelj Samarije koji kaže u svojem ponosu i svojoj oholosti:
Izaija 9,9” Cigle su pale, mi ćemo graditi klesanim kamenom, sikomore su oborene, mi ćemo staviti cedrove na to mjesto. “
Izaija 9,10GOSPOD je upravio protiv njega neprijatelje Resinaon je podigao njegove neprijatelje,
Izaija 9,11*Aram na istoku, Filistince otraga i oni su prožderali Izrael punim raljama. Ali sa svim tim, njegov gnjev nije se okrenuo i njegova je ruka još ispružena.
Izaija 9,12A puk se nije vratio onome koji ga udaraše, oni nisu tražili GOSPODA, svemogućeg.
Izaija 9,13Tad je GOSPOD odsjekao u Izraelu glavu i rep, palmu i trstiku, u samo jednom danu:
Izaija 9,14* starješine i dostojanstvenici, to je glava, prorok koji poučava laž, to je rep.
Izaija 9,15Vođe tog naroda su ga zavele, a oni koje oni vodiše bili su progutani.
Izaija 9,16To je ono zbog čega GOSPOD neće biti sklon svojim mladim ljudima, on neće imati milosti za siročad svoju i svoje udovice, jer su oni svi nečisti i zlodjelnici, a sva usta ponavljaju govore besmislene. Ali, sa svim tim, njegov gnjev nije se okrenuo i njegova je ruka još ispružena.
Izaija 9,17Jer, zlo prži kao jedna vatra koja proždire trnje i šiblje i sažiže šipražje šumsko, dok se uzdižu stubovi dima.
Izaija 9,18Prekomjernošću gnjeva GOSPODOVOG, svemogućeg, zemlja je uzdrmana, a narod postaje kao žrtva u plamenu: nitko svog brata ne pošteđuje.
Izaija 9,19Odsijeca se desno i još se gladno, ždere se lijevo i još se nije nasitilo, svatko ždere svoje ruke meso.
Izaija 9,20Manase ždere Efraima a Efraim Manaseja, oni se ujedinjuju protiv Jude. Ali, sa svim tim, njegov gnjev nije se okrenuo i njegova ruka još je ispružena.
Isaija 9,1Ali neće se onako zamračiti pritiješnjena zemlja kao prije kad se dotače zemlje Zavulonove i zemlje Neftalimove, ili kao poslije kad dosađivaše na putu k moru s one strane Jordana Galileji neznabožačkoj.
Isaija 9,2Narod koji hodi u tami vidjeće vidjelo veliko, i onima koji sjede u zemlji gdje je smrtni sjen zasvijetliće vidjelo.
Isaija 9,3Umnožio si narod, a nijesi mu uveličao radosti; ali će se radovati pred tobom kao što se raduju o žetvi, kao što se vesele kad dijele plijen.
Isaija 9,4Jer si slomio jaram u kom vucijaše, i štap kojim ga bijahu po plećima i palicu nasilnika njegova kao u dan Madijanski.
Isaija 9,5Jer će obuća svakoga ratnika koji se bije u graji i odijelo u krv uvaljano izgorjeti i biti hrana ognju.
Isaija 9,6Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti: divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mirni.
Isaija 9,7Bez kraja će rasti vlast i mir na prijestolu Davidovu i u carstvu njegovu da se uredi i utvrdi sudom i pravdom otsada dovijeka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama.
Isaija 9,8Gospod posla riječ Jakovu, i ona pade u Izrailju.
Isaija 9,9I znaće sav narod, Jefrem i stanovnici Samarijski, koji oholo i ponosita srca govore:
Isaija 9,10Padoše opeke, ali ćemo mi zidati od tesna kamena; dudovi su posječeni, ali ćemo mi zamijeniti kedrima.
Isaija 9,11Ali će Gospod podignuti protivnike Resinove na nj, i skupiće neprijatelje njegove,
Isaija 9,12Sirce s istoka i Filisteje sa zapada, te će ždrijeti Izrailja na sva usta. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.
Isaija 9,13Jer se narod neće obratiti k onomu ko ga bije, i neće tražiti Gospoda nad vojskama.
Isaija 9,14Zato će odsjeći Gospod Izrailju glavu i rep, granu i situ u jedan dan.
Isaija 9,15Starješina i ugledan čovjek to je glava, a prorok koji uči laž to je rep.
Isaija 9,16Jer koji vode taj narod, oni ga zavode, a koje vode, oni su propali.
Isaija 9,17Zato se Gospod neće radovati mladićima njegovijem, i na sirote njegove i na udovice njegove neće se smilovati, jer su svikoliki licemjeri i zlikovci, i svaka usta govore nevaljalstvo. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.
Isaija 9,18Jer će se razgorjeti bezbožnost kao oganj, koji sažeže čkalj i trnje, pa upali gustu šumu, te otide u dim visoko.
Isaija 9,19Od gnjeva Gospoda nad vojskama zamračiće se zemlja i narod će biti kao hrana ognju, niko neće požaliti brata svojega.
Isaija 9,20I zgrabiće s desne strane, pa će opet biti gladan, i ješće s lijeve strane, pa se opet neće nasititi; svaki će jesti meso od mišice svoje,
Isaija 9,21Manasija Jefrema, i Jefrem Manasiju, a obojica će se složiti na Judu. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje