Tražilica


Izlazak 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 12,1Nato zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj ovo:
Izlazak 12,2"Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini!
Izlazak 12,3Objavite svoj zajednici sinova Izraelovih: Desetoga dana ovog mjeseca svaki od vas neka priskrbi sebi jedno janje, jedno janje za obitelj ili kuću!
Izlazak 12,4Ako li je obitelj premalena za jedno janje, neka ga uzme skupa sa susjedom svojim, koji joj je najbliži, a no broju osoba. Proračunajte, koliko svaki može pojesti od janjeta!
Izlazak 12,5Janje ima da bude bez pogrješke, muško, od godine dana; smijete uzeti janje od ovaca ili od koza.
Izlazak 12,6Čuvajte ga do četrnaestoga dana ovog mjeseca; a onda neka ga zakolje sva zajednica sinova Izraelovih podvečer!
Izlazak 12,7Neka se uzme neŠto od krvi, i neka se njom pomažu oba dovratnika i nadvratnik na kućama, u kojima će se jesti!
Izlazak 12,8Iste noći neka se jede meso pečeno na ognju, uz to kruh nekvasan, i zelje gorko neka se pri tom jede!
Izlazak 12,9Ne jedite od toga ništa sirovo ili u vodi kuhano, nego samo na ognju pečeno, i to tako, da je još glava spojena s nogama i nutarnjim dijelovima.
Izlazak 12,10Ništa od toga ne ostavite do jutra; što bi od toga preostalo do jutra, spalite na ognju!
Izlazak 12,11Ovako ga imate jesti: Imajte bokove opasane, obuću na nogama i štap u ruci i jedite ga u hitnji; to je paša Gospodnja.
Izlazak 12,12Jer ću u toj noći proći kroz zemlju egipatsku i pobit ću sve prvorođence u zemlji egipatskoj, čovjeka i stoku, i sudit ću svima bogovima egipatskim, ja, Gospod.
Izlazak 12,13Krv na kućama, u kojima stanujete, bit će vam znak zaštitni. Kad vidim krv, proći ću vas; i među vama neće će biti pomora, kad stanem ubijati po zemlji egipatskoj.
Izlazak 12,14Taj dan neka vam bude za spomen! Svetkujte ga u čast Gospodu; kroz sve naraštaje svetkujte ga kao vječnu ustanovu!
Izlazak 12,15Sedam dana jedite kruh nekvasan! Odmah prvi dan uklonite kvasac iz kuća svojih; jer svaki, koji bude što kvasno jeo od prvoga do sedmoga dana, bit će istrijebljen iz Izraela.
Izlazak 12,16Dalje prvi dan držite svečani sastanak, a tako i sedmi dan održite sveti svečani sastanak! Ta dva dana ne radite nikakva posla! Samo što svaki treba za hranu, smijete sebi zgotoviti.
Izlazak 12,17Tako dakle svetkujte svetkovinu nekvasnih kruhova, jer upravo na taj dan izvedoh čete vaše iz zemlje egipatske. Zato držite taj dan kao vječnu ustanovu kroz sve naraštaje!
Izlazak 12,18Četrnaesti dan prvoga mjeseca podvečer jedite kruh nekvasan sve do navečer dvadeset i prvog dana toga mjeseca!
Izlazak 12,19Kroz sedam dana neka se ne nađe kvasac u kućama vašim. Svaki koji bude jeo što kvasno, bit će istrijebljen iz zajednice izraelske, bio tuđinac ili domorodac u zemlji.
Izlazak 12,20Ništa kvasno ne smijete jesti; u svim stanovima svojim jedite samo kruh nekvasan!"
Izlazak 12,21Mojsije sazva sve starješine izraelske i zapovjedi im: "Idite, donesite sebi janjad za obitelji svoje i zakoljite Pashalno janje!
Izlazak 12,22Uzmite kitu hisopa, zamočite je u krv u zdjeli i krvlju u zdjeli pomažite nadvratak i oba dovratka! Nitko od vas neka ne izlazi na vrata svoje kuće do jutra!
Izlazak 12,23Kad onda izađe Gospod, da bije Egipat, i vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proći će Gospod mimo vrata i neće dati anđelu pogubitelju da uđe u kuće vaše, pa da ubija.
Izlazak 12,24Držite ovo kao zakon, što vrijedi za vas i za djecu vašu u vječna vremena.
Izlazak 12,25I kad dođete u zemlju, koju će vam dati Gospod, kao što je obećao, držite taj običaj!
Izlazak 12,26Kad vas onda zapitaju djeca vaša: Kakav vam je taj običaj?
Izlazak 12,27Onda odgovorite: To je Pashalna žrtva za Gospoda, koji prođe mimo kuća sinova Izraelovih u Egiptu, kad je ubijao Egipćane, a naše kuće sačuvao." Tada se narod nakloni i baci se ničice.
Izlazak 12,28Sinovi Izraelovi otidoše tada i učiniše tako; kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju i Aronu, tako izvršiše oni.
Izlazak 12,29U po noći dogodi se, da Gospod pobi sve prvorođence u zemlji egipatskoj, od prvorođenca faraonova, koji bi ga imao naslijediti na prijestolju, pa do prvorođenca sužnja, koji je ležao u tamnici, isto tako svako prvenče od stoke.
Izlazak 12,30U onoj noći ustade faraon sa svima slugama svojim i sa svima Egipćanima, i nastade velik jauk u Egiptu, jer nije bilo kuće, u kojoj nije ležao mrtvac.
Izlazak 12,31Još u noći dozva on Mojsija i Arona i reče: "Ustajte, idite iz naroda mojega, vi i sinovi Izraelovi! Otidite, služite Gospodu, kao Što ste molili!
Izlazak 12,32I ovce svoje i goveda uzmite sa sobom, kao što ste zahtijevali! Idite, pa molite i za me blagoslov!"
Izlazak 12,33Egipćani su navaljivali na narod, da brže idu iz zemlje, jer su mislili: "Mi inače svi pomrijesmo."
Izlazak 12,34Tako uze narod tijesto svoje, još prije nego uskisnu. Naćve svoje, umotane u ogrtače njihove, ponesoše na ramenima.
Izlazak 12,35Sinovi Izraelovi učiniše po uputi Mojsijevoj i izmoliše od Egipćana dragocjenosti srebrnih i zlatnih i haljina.
Izlazak 12,36A Gospod je bio učinio, da Egipćani budu naklonjeni prema narodu, tako da im ispuniše molbe. Tako uzeše plijen od Egipćana.
Izlazak 12,37I otidoše sinovi Izraelovi od Ramsesa u Sukot, oko šest stotina tisuća pješaka, samih ljudi, ne uračunavši žene i djecu.
Izlazak 12,38Ali i mnogo naroda, što pritječe, zaputi s njima, i ovce i goveda, silna množina stoke.
Izlazak 12,39Od tijesta, što su ga bili ponijeli sa sobom iz Egipta, ispekoše pod pepelom pogače nekvasne; jer nije bilo uskislo, kako su ih bili potjerali Egipćani, pa se ne mogoše dulje zadržati i spremiti sebi brašnjenice za put.
Izlazak 12,40Vrijeme, što su ga sinovi Izraelovi proboravili u Egiptu, iznosilo je četiri stotine i trideset godina.
Izlazak 12,41Kad se navrši četiri stotine i trideset godina, upravo u taj dan izađoše sve čete Gospodnje iz zemlje egipatske.
Izlazak 12,42To je bila noć bdjenja za Gospoda, kad ih izvede iz zemlje egipatske. To je noć, koju moraju u čast Gospodu svetkovati svi sinovi Izraelovi kroz sve naraštaje.
Izlazak 12,43Gospod zapovjedi Mojsiju i Aronu: "Ovo vrijedi kao zakon za Pashu: Ni jedan tuđinac ne smije od nje jesti.
Izlazak 12,44Svaki za novac kupljeni rob smije ipak jesti od nje, ako si ga obrezao.
Izlazak 12,45Došljak i najamnik ne smije jesti od nje.
Izlazak 12,46U jednoj i istoj kući mora se jesti. Ne smiješ ništa od mesa iznijeti is kuće, i ne smijete na njoj prelomiti kostiju.
Izlazak 12,47Sva zajednica Izraelaca ima je tako obdržavati.
Izlazak 12,48A ako je kod tebe tuđinac i hoće da svetkuje Pashu u čast Gospodu, onda se moraju svi muški obrezati. Tada smije doći na svečanost i ima vrijediti kao domaći. Ali neobrezan ne smije jesti od nje.
Izlazak 12,49Za domaćega kao za tuđinca, koji boravi kod vas, neka vrijedi jedan i isti zakon!"
Izlazak 12,50Svi sinovi Izraelovi učiniše tako; kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju i Aronu, izvršiše tako.
Izlazak 12,51Upravo taj dan izvede Gospod sinove Izraelove iz zemlje egipatske po četama njihovim uređene.
Izlazak 12,1 Jahve reče Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj:
Izlazak 12,2"Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini.
Izlazak 12,3Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj: Desetog dana ovoga mjeseca neka svatko za obitelj pribavi jedno živinče. Tako, jedno na obitelj.
Izlazak 12,4Ako je obitelj premalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, najbližoj kući, prema broju osoba. Podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti.
Izlazak 12,5Živinče neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje bilo kozle.
Izlazak 12,6Čuvajte ga do četrnaestoga dana ovoga mjeseca. A onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje kad se spusti suton.
Izlazak 12,7Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo.
Izlazak 12,8Meso, pečeno na vatri, neka se pojede te iste noći sa beskvasnim kruhom i gorkim zeljem.
Izlazak 12,9Da ništa sirovo ili na vodi skuhano od njega niste jeli, nego na vatri pečeno: s glavom, nogama i ponutricom.
Izlazak 12,10Ništa od njega ne smijete ostaviti za sutradan: što bi god do jutra ostalo, morate na vatri spaliti.
Izlazak 12,11A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je Jahvina pasha.
Izlazak 12,12Te ću, naime, noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj - i čovjeka i životinju. Ja, Jahve, kaznit ću i sva egipatska božanstva.
Izlazak 12,13Krv neka označuje kuće u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, proći ću vas; tako ćete vi izbjeći biču zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku.
Izlazak 12,14"Taj dan neka vam bude spomen-dan. Slavite ga kao blagdan u čast Jahvi. Svetkujte ga po trajnoj uredbi od koljena do koljena.
Izlazak 12,15Sedam dana jedite beskvasan kruh. Prvoga već dana uklonite kvasac iz svojih kuća. Jer, tko bi god od prvoga do sedmoga dana jeo ukvasan kruh, taj se ima iskorijeniti između Izraelaca.
Izlazak 12,16Prvoga dana držite sveto zborovanje, a tako i sedmoga dana. Nikakva posla tih dana nemojte raditi. Jedino jelo, što kome treba, možete pripraviti.
Izlazak 12,17Držite blagdan beskvasnog kruha! Toga sam, naime, dana izveo vaše čete iz zemlje egipatske. Držite zato taj dan kao blagdan od koljena do koljena: to je vječna naredba.
Izlazak 12,18Od večeri četrnaestoga dana prvoga mjeseca pa do večeri dvadeset prvoga dana toga mjeseca jedite beskvasan kruh.
Izlazak 12,19Sedam dana ne smije biti kvasca u vašim domovima. Tko bi god jeo bilo što ukvasano, taj neka se ukloni iz izraelske zajednice, bio stranac ili domorodac.
Izlazak 12,20Ništa ukvasano ne smijete jesti: u svim svojim prebivalištima jedite nekvasan kruh.
Izlazak 12,21Zatim sazva Mojsije sve starješine Izraelaca te im reče: "Idite i pribavite janje za svoje obitelji i žrtvujte Pashu.
Izlazak 12,22Onda uzmite kitu izopa, zamočite je u krv što je u zdjeli i poškropite krvlju iz zdjele nadvratnik i oba dovratnika. Neka nitko ne izlazi preko kućnih vrata do jutra.
Izlazak 12,23Kad Jahve bude prolazio da pobije Egipćane, zapazit će krv na nadvratniku i na oba dovratnika, pa će mimoići ta vrata i neće dopustiti da Zatornik uđe u vaše kuće da hara.
Izlazak 12,24Ovu uredbu držite u svim vremenima kao zakon za se i djecu svoju.
Izlazak 12,25I kad dođete u zemlju koju će vam Jahve dati kako je obećao, vršite ovaj obred.
Izlazak 12,26Kad vas vaša djeca zapitaju: Što vam taj obred označuje?
Izlazak 12,27odgovorite im: Ovo je pashalna žrtva u čast Jahvi koji je prolazio mimo kuće Izraelaca kad je usmrćivao Egipćane, a naše kuće pošteđivao." Tada narod popada ničice i pokloni se.
Izlazak 12,28Potom Izraelci odu i poslušaju: kako je Jahve Mojsiju i Aronu naredio, tako i učine.
Izlazak 12,29U ponoći Jahve pobije sve prvorođence po zemlji egipatskoj: od prvorođenca faraonova, koji je imao sjediti na prijestolju, do prvorođenca sužnja u tamnici, a tako i sve prvine od stoke.
Izlazak 12,30Noću ustane faraon, on pa svi njegovi dvorani i svi Egipćani, jer se strašan jauk razlijegao Egiptom: ne bijaše kuće u kojoj nije ležao mrtvac.
Izlazak 12,31Faraon pozva u noći Mojsija i Arona te im reče: "Ustajte i odlazite od moga naroda i vi i vaši Izraelci! Idite! Odajte štovanje Jahvi, kako ste tražili.
Izlazak 12,32Pokupite svoju i sitnu i krupnu stoku, kako ste zahtijevali: idite pa i mene blagoslovite!
Izlazak 12,33Egipćani nagonili narod da brže ide iz zemlje, "jer izgibosmo svi", govorahu oni.
Izlazak 12,34Tako narod ponese svoje još neukislo tijesto; naćve, uvijene u ogrtače, ponesoše na ramenima.
Izlazak 12,35I učiniše Izraelci kako im je Mojsije bio rekao: zatražiše od Egipćana srebrnine, i zlatnine, i odjeće.
Izlazak 12,36Jahve je učinio te Egipćani bijahu naklonjeni narodu pa davahu. Tako su Egipćane oplijenili.
Izlazak 12,37Pođu tako Izraelci iz Ramsesa prema Sukotu. Bilo je oko šest stotina tisuća pješaka, osim žena i djece.
Izlazak 12,38A mnogo i drugoga svijeta pođe s njima, i mnoga stoka, krupna i sitna.
Izlazak 12,39Ispeku beskvasne prevrte od tijesta što su ga iz Egipta ponijeli: nije se bilo ukvasalo. A kako su bili tjerani iz Egipta, nisu mogli odgađati, i tako nisu sebi spremili poputninu.
Izlazak 12,40Vrijeme što su ga Izraelci proveli u Egiptu iznosilo je četiri stotine i trideset godina.
Izlazak 12,41I kad se navrši četiri stotine i trideset godina - točno onoga dana - sve čete Jahvine iziđoše iz zemlje egipatske.
Izlazak 12,42Ona noć koju je Jahve probdio da njih izbavi iz Egipta, odonda je svima Izraelcima, u sve naraštaje njihove, noć bdjenja u čast Jahvi.
Izlazak 12,43Reče Jahve Mojsiju i Aronu: "Neka je ovo pravilo za pashalnu žrtvu: ni jedan stranac ne smije od nje jesti!
Izlazak 12,44Svaki rob, kupljen novcem i obrezan, može je jesti.
Izlazak 12,45Ni gost ni najamnik ne smiju je jesti!
Izlazak 12,46Blagujte je u jednoj te istoj kući; iz kuće ne smijete iznositi mesa niti na žrtvi smijete koju kost slomiti.
Izlazak 12,47Sva zajednica Izraelaca neka je prikazuje!
Izlazak 12,48Ako bi stranac koji među vama boravi htio svetkovati Pashu u čast Jahvi, svi se njegovi muški moraju obrezati. Tek tada neka pristupi i slavi je, jer je tada kao i domorodac zemlje. Ali neobrezani ne smije od nje jesti.
Izlazak 12,49Neka vrijedi isto pravilo za domoroca i pridošlicu koji među vama boravi.
Izlazak 12,50Svi Izraelci poslušaju: kako je Jahve naredio Mojsiju i Aronu, tako su i učinili.
Izlazak 12,51Toga istog dana izbavio je Jahve Izraelce u njihovim četama iz zemlje egipatske.
Izlazak 12,1GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu u zemlji egipatskoj:
Izlazak 12,2` Ovaj mjesec bit će za vas prvi od mjeseci; to je onaj koji će te vi staviti u početak godine.
Izlazak 12,3Recite ovako cijeloj zajednici Izraelovoj: Desetog ovog mjeseca, da se uzme jedna životinja po obitelji, jedna po kući.
Izlazak 12,4Ako je kuća malobrojna za jednu životinju, uzet će se sa najbližom susjednom kućom, prema broju osoba. Vi će te izabrati životinju prema onom što svaki može jesti.
Izlazak 12,5Imat će te životinju bez mane, mužjaka, jednogodca . Uzet će te ga među janjcima ili jarićima.
Izlazak 12,6Čuvat će te ga do četrnaestog dana ovog mjeseca. Sva skupština zajednice Izraelove klat će u sumrak .
Izlazak 12,7Uzet će te krv i staviti na oba dovratka i nadvratnik kuća gdje će se jesti.
Izlazak 12,8Meso će se jesti te večeri. Jest će se pečeno u vatri, s beskvasnim * kruhom i gorkim travama.
Izlazak 12,9Ne jedite ništa sirovo ili kuhano u vodi, već samo pečeno u vatri, s glavom, papcima i ponutricom.
Izlazak 12,10Neće te ostaviti ništa za jutro; ono što bi ostalo do jutra, spalite.
Izlazak 12,11Jedite ga ovako: pojas oko struka, sandale na nogama, štap u ruci. Pojest će te ga na brzinu. To je Pasha GOSPODOVA.
Izlazak 12,12Ja ću proći zemljom egipatskom te noći. Udarit ću svakog prvorođenog u Egiptu, od čovjeka do životinje. I podijelit ću pravdu svim bogovima egipatskim. Ja sam GOSPOD.
Izlazak 12,13Krv će vam služiti kao znak, na kućama gdje će te vi biti. Ja ću vidjeti krv. Proći ću iznad vas, a mlat ništitelj neće vas dosegnuti kad ja udarim zemlju Egipat.
Izlazak 12,14Taj dan služit će vam kao spomen . Vi će te obavljati to hodočašće za slaviti GOSPODA. Iz doba u doba - nepromjenjivi zakon - vi će te ga slaviti.
Izlazak 12,15Tijekom sedam dana, vi će te jesti * kruhove bez kvasa. Od prvog dana, vi će te učiniti da nestane kvas iz vaših kuća. I ako tko bude jeo uskisli kruh od prvog dana do sedmog dana, taj će biti odstranjen iz Izraela .
Izlazak 12,16Prvog dana imat će te jedan posvećeni sabor. Sedmog dana, bit će isto. Tih dana, neće se obavljati nikakav posao, već će se moći samo spravljati objed svakog od vas.
Izlazak 12,17Vi će te njegovati blagdan beskvasnih kruhova jer, u taj dan točno, ja sam izveo vaše vojske iz zemlje egipatske. Vi će te primijenjnivati taj dan iz doba u doba - nepromjenjivi zakon.
Izlazak 12,18Prvog mjeseca, četrnaesti dan mjeseca, na večer, vi će te jesti kruhove bez kvasa sve do dvadeset i prvog dana mjeseca, na večer.
Izlazak 12,19Tijekom sedam dana, neće se naći kvasa u vašim kućama. Ako li tko bude jeo uskisli kruh - useljenik ili domorodac ondje - taj će biti odstranjen iz zajednice Izraelove.
Izlazak 12,20Vi neće te jesti nikakvog uskislog tijesta. Gdje god da vi obitavate jest će te kruhove bez kvasa.`
Izlazak 12,21Mojsije pozva sve starješine Izraelove i reče im: ` Idite pribaviti stoku za vaša plemena i zakoljite Pashu .
Izlazak 12,22Uzet će te kiticu miloduha, nakvasit će te ju u krv iz plitice, stavit će te na nadvratak i dva dovratka krv iz plitice i nitko između vas neće proći vrata svoje kuće sve do jutra.
Izlazak 12,23GOSPOD će proći Egiptom da ga udari vidjet će krv na nadvratku i dvama dovratcima. Tada će GOSPOD proći ispred vrata i neće pustiti Ništitelja ući u vaše kuće za udariti.
Izlazak 12,24Vi primijenite sve ovo; to je jedan propis za tebe i za tvoje sinove zauvijek.
Izlazak 12,25Kad budete ušli u zemlju koju vam GOSPOD bude dao kako je to rekao, vi će te primijenjivati taj propis.
Izlazak 12,26Kad vaši sinovi budu rekli: Kakav je to obred koji primijenjujete?,
Izlazak 12,27Vi će te reći: To je *žrtva Pashe za GOSPODA, njega koji prođe ispred kuća sinova Izraelovih u Egiptu, kad udari Egipat i oslobodi naše domove.` Puk kleknu i pokloni se.
Izlazak 12,28Sinovi Izraelovi odoše i staviše se na posao; oni učiniše točno ono što je GOSPOD bio zapovijedio Mojsiju i Aaronu.
Izlazak 12,29U ponoć, GOSPOD udari sve prvorođene u zemlji Egipat, od prvorođenog Faraonovog koji je trebao zasjesti na prijestolje do prvorođenog uhićenika u zatvoru i prvorođenog u životinja.
Izlazak 12,30Faraon se diže te noći, i sve njegove sluge i svi Egipćani i bijaše jedan veliki jauk u Egiptu, jer ne nađe se niti jedna jedina kuća bez mrtvaca.
Izlazak 12,31On pozva u noći Mojsija i Aarona i reče: ` Dižite se! Iziđite iz sredine mojeg puka, vi i sinovi Izraelovi. Idite i služite GOSPODA kako ste to rekli.
Izlazak 12,32I vaša stoka, sitna kao i krupna, uzmite ju i idite! A potom, učinite mi vaše zbogom ! `
Izlazak 12,33Egipćani požurivaše narod i pustiše ga vrlo brzo otići iz zemlje, jer su govorili: `Svi ćemo pomrijeti!`
Izlazak 12,34Narod je morao odnijeti svoje tijesto i prije no što se diglo; stegnuše svoje naćve u ogrtače i staviše ih na ramena.
Izlazak 12,35Sinovi Izraelovi postupili su bili prema riječi Mojsijevoj; izmolili su u Egipćana srebrninu i zlatninu i ogrtače.
Izlazak 12,36GOSPOD je bio udesio naklonost puku od Egipćana koji su bili pristali njihovoj molbi. Tako oni orobiše Egipćane.
Izlazak 12,37Sinovi Izraelovi pođoše iz Ramzesa za Sukot, otprilike 600 tisućica pješaka, ljudi ne računajući djecu.
Izlazak 12,38Jedna prava gomila ljudi pođe s njima, sa sitnom i s krupnom stokom u glomaznim stadima.
Izlazak 12,39Oni ispekoše tijesto koje su ponijeli iz Egipt; ono dade kolačiće bez *kvasa, jer se nije bilo diglo. Protjerani iz Egipta ne imavši vremena ni pripremiti svoju popudbinu.
Izlazak 12,30Trajanje boravka sinova Izraelovih u Egiptu bi 430 godina.
Izlazak 12,41I na isteku 430 godina, u taj dan točno, sve vojske GOSPODOVE iziđoše iz zemlje Egipat.
Izlazak 12,42Tada bi jedna noć bdijenja za GOSPODA kad ih on izvede iz zemlje Egipat. Ta noć pripada GOSPODU, to je bdijenje za sve sinove IZRAELOVE, iz doba u doba.
Izlazak 12,43GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu: ` Evo rituala Pashe : - Niti jedan stranac neće ju jesti.
Izlazak 12,44- Svaki sluga stečen po cijeni novca, ti ćeš ga *obrezati i tada će ju jesti.
Izlazak 12,45- Ni gost ni plaćenik da ju ne jedu.
Izlazak 12,46- Samo u jednoj kući će se jesti.
Izlazak 12,47- Cijela zajednica Izraelova slavit će ju.
Izlazak 12,48- Ako li jedan useljenik smješten kod vas hoće proslaviti Pashu GOSPODOVU, da svako njegov čovjek bude obrezan. Tada on će se moći primaknuti za proslaviti ju, on će biti kao jedan domorodac u zemlji. Ali da ju nikakav neobrezani ne jede.
Izlazak 12,49Zakon će biti isti za domorodce i za useljenike smještene između vas.`
Izlazak 12,50Sinovi Izraelovi učiniše tako. Oni učiniše točno ono što što je GOSPOD bio zapovjedio Mojsiju i Aaronu.
Izlazak 12,51U taj dan točno, GOSPOD izvede sinove Izraelove iz Egipta prema njihovim vojskama.
2. Mojsijeva 12,1I reče Gospod Mojsiju i Aronu u zemlji Misirskoj govoreći:
2. Mojsijeva 12,2Ovaj mjesec da vam je početak mjesecima, da vam je prvi mjesec u godini.
2. Mojsijeva 12,3Kažite svemu zboru Izrailjevu i recite: desetoga dana ovoga mjeseca svaki neka uzme jagnje ili jare, po porodicama, po jedno na dom;
2. Mojsijeva 12,4Ako li je dom mali za jagnje ili jare, neka uzme k sebi susjeda, koji mu je najbliži, s onoliko duša koliko treba da mogu pojesti jagnje ili jare.
2. Mojsijeva 12,5A jagnje ili jare da vam bude zdravo, muško, od godine; između ovaca ili između koza uzmite.
2. Mojsijeva 12,6I čuvajte ga do četrnaestoga dana ovoga mjeseca, a tada savkoliki zbor Izrailjev neka ga zakolje uveče.
2. Mojsijeva 12,7I neka uzmu krvi od njega i pokrope oba dovratka i gornji prag na kućama u kojima će ga jesti.
2. Mojsijeva 12,8I neka jedu meso iste noći, na vatri pečeno, s hljebom prijesnijem i sa zeljem gorkim neka jedu.
2. Mojsijeva 12,9Nemojte jesti sirovo ni u vodi kuhano, nego na vatri pečeno, s glavom i s nogama i s drobom.
2. Mojsijeva 12,10I ništa nemojte ostaviti do jutra; ako li bi što ostalo do jutra, spalite na vatri.
2. Mojsijeva 12,11A ovako jedite: opasani, obuća da vam je na nogu i štap u ruci, i jedite hitno, jer je prolazak Gospodnji.
2. Mojsijeva 12,12Jer ću proći po zemlji Misirskoj tu noć, i pobiću sve prvence u zemlji Misirskoj od čovjeka do živinčeta, i sudiću svijem bogovima Misirskim, ja Gospod.
2. Mojsijeva 12,13A krv ona biće vam znak na kućama, u kojima ćete biti; i kad vidim krv, proći ću vas, te neće biti među vama pomora, kad stanem ubijati po zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 12,14I taj će vam dan biti za spomen, i praznovaćete ga Gospodu od koljena do koljena; praznujte ga zakonom vječnijem.
2. Mojsijeva 12,15Sedam dana jedite hljebove prijesne, i prvoga dana uklonite kvasac iz kuća svojih; jer ko bi god jeo što s kvascem od prvoga dana do sedmoga, istrijebiće se ona duša iz Izrailja.
2. Mojsijeva 12,16Prvi dan biće sveti sabor; tako i sedmi dan imaćete sveti sabor; nikakav posao da se ne radi u te dane, osim što treba za jelo svakoj duši, to ćete samo gotoviti.
2. Mojsijeva 12,17I držite dan prijesnijeh hljebova, jer u taj dan izvedoh vojske vaše iz zemlje Misirske; držite taj dan od koljena do koljena zakonom vječnijem.
2. Mojsijeva 12,18Prvoga mjeseca četrnaesti dan uveče počnite jesti prijesne hljebove pa do dvadeset prvoga dana istoga mjeseca uveče.
2. Mojsijeva 12,19Za sedam dana da se ne nađe kvasca u kućama vašim; jer ko bi god jeo što s kvascem, istrijebiće se ona duša iz zbora Izrailjeva, bio došljak ili rođen u zemlji.
2. Mojsijeva 12,20Ništa s kvascem nemojte jesti, nego jedite hljeb prijesan po svijem stanovima svojim.
2. Mojsijeva 12,21I sazva Mojsije sve starješine Izrailjske, i reče im: izberite i uzmite sebi jagnje ili jare po porodicama svojim, i zakoljite pashu.
2. Mojsijeva 12,22I uzmite kitu isopa i zamočite je u krv, koja će biti u zdjeli, i pokropite gornji prag i oba dovratka krvlju, koja će biti u zdjeli, i nijedan od vas da ne izlazi na vrata kućna do jutra.
2. Mojsijeva 12,23Jer će zaći Gospod da bije Misir, pa kad vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proći će Gospod mimo ona vrata, i neće dati krvniku da uđe u kuće vaše da ubija.
2. Mojsijeva 12,24I držite ovo kao zakon tebi i sinovima tvojim dovijeka.
2. Mojsijeva 12,25I kad dođete u zemlju koju će vam dati Gospod, kao što je kazao, držite ovu službu.
2. Mojsijeva 12,26I kad vam reku sinovi vaši: kakva vam je to služba?
2. Mojsijeva 12,27Recite: ovo je žrtva za prolazak Gospodnji, kad prođe kuće sinova Izrailjevih u Misiru ubijajući Misirce, a domove naše sačuva. Tada narod savi glavu i pokloni se.
2. Mojsijeva 12,28I otidoše i učiniše sinovi Izrailjevi, kako zapovjedi Gospod preko Mojsija i Arona, tako učiniše.
2. Mojsijeva 12,29A oko ponoći pobi Gospod sve prvence u zemlji Misirskoj od prvenca Faraonova koji šćaše sjedjeti na prijestolu njegovu do prvenca sužnja u tamnici, i što god bješe prvenac od stoke.
2. Mojsijeva 12,30Tada usta Faraon one noći, on i sve sluge njegove i svi Misirci, i bi vika velika u Misiru, jer ne bješe kuće u kojoj ne bi mrtvaca.
2. Mojsijeva 12,31I dozva Mojsija i Arona po noći i reče: ustajte, idite iz naroda mojega i vi i sinovi Izrailjevi, i otidite, poslužite Gospodu, kao što govoriste.
2. Mojsijeva 12,32Uzmite i ovce svoje i goveda svoja, kao što govoriste, i idite, pa i mene blagoslovite.
2. Mojsijeva 12,33I Misirci navaljivahu na narod da brže idu iz zemlje, jer govorahu: izgibosmo svi.
2. Mojsijeva 12,34I narod uze tijesto svoje još neuskislo, umotavši ga u haljine svoje, na ramena svoja.
2. Mojsijeva 12,35I učiniše sinovi Izrailjevi po zapovijesti Mojsijevoj, i zaiskaše u Misiraca nakita srebrnijeh i nakita zlatnijeh i haljina.
2. Mojsijeva 12,36I Gospod učini, te narod nađe ljubav u Misiraca, te im dadoše; tako oplijeniše Misirce.
2. Mojsijeva 12,37I otidoše sinovi Izrailjevi iz Ramese u Sohot, oko šest stotina tisuća pješaka, samijeh ljudi osim djece.
2. Mojsijeva 12,38I drugih ljudi mnogo otide s njima, i stoke sitne i krupne vrlo mnogo.
2. Mojsijeva 12,39I od tijesta koje iznesoše iz Misira ispekoše pogače prijesne, jer ne bješe uskislo kad ih potjeraše Misirci, te ne mogaše oklijevati, niti spremiše sebi brašnjenice.
2. Mojsijeva 12,40A baviše se sinovi Izrailjevi u Misiru četiri stotine i trideset godina.
2. Mojsijeva 12,41I kad se navrši četiri stotine i trideset godina, u isti dan izađoše sve vojske Gospodnje iz zemlje Misirske.
2. Mojsijeva 12,42Ta se noć svetkuje Gospodu, u koju ih izvede iz Misira; to je noć Gospodnja, koju treba da svetkuju sinovi Izrailjevi od koljena na koljeno.
2. Mojsijeva 12,43I reče Gospod Mojsiju i Aronu: ovo neka bude zakon za pashu: nijedan tuđin da je ne jede;
2. Mojsijeva 12,44A svaki sluga vaš kupljen za novce, kad ga obrežete, onda neka je jede.
2. Mojsijeva 12,45Došljak ili najamnik da je ne jede.
2. Mojsijeva 12,46U istoj kući da se jede, da ne iznesete mesa od nje iz kuće, i kosti da joj ne prelomite.
2. Mojsijeva 12,47Sav zbor Izrailjev neka čini tako.
2. Mojsijeva 12,48Ako bi kod tebe sjedio tuđin i htio bi svetkovati pashu Gospodnju, neka mu se obreže sve muškinje, pa onda neka pristupi da je svetkuje, i neka bude kao rođen u zemlji; a niko neobrezan da je ne jede.
2. Mojsijeva 12,49Zakon jedan da je i rođenome u zemlji i došljaku koji sjedi među vama.
2. Mojsijeva 12,50I učiniše svi sinovi Izrailjevi kako zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu, tako učiniše.
2. Mojsijeva 12,51I taj dan izvede Gospod sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske u četama njihovijem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje