Tražilica


Izlazak 12. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 12,1Nato zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj ovo:
Izlazak 12,2"Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini!
Izlazak 12,3Objavite svoj zajednici sinova Izraelovih: Desetoga dana ovog mjeseca svaki od vas neka priskrbi sebi jedno janje, jedno janje za obitelj ili kuću!
Izlazak 12,4Ako li je obitelj premalena za jedno janje, neka ga uzme skupa sa susjedom svojim, koji joj je najbliži, a no broju osoba. Proračunajte, koliko svaki može pojesti od janjeta!
Izlazak 12,5Janje ima da bude bez pogrješke, muško, od godine dana; smijete uzeti janje od ovaca ili od koza.
Izlazak 12,6Čuvajte ga do četrnaestoga dana ovog mjeseca; a onda neka ga zakolje sva zajednica sinova Izraelovih podvečer!
Izlazak 12,7Neka se uzme neŠto od krvi, i neka se njom pomažu oba dovratnika i nadvratnik na kućama, u kojima će se jesti!
Izlazak 12,8Iste noći neka se jede meso pečeno na ognju, uz to kruh nekvasan, i zelje gorko neka se pri tom jede!
Izlazak 12,9Ne jedite od toga ništa sirovo ili u vodi kuhano, nego samo na ognju pečeno, i to tako, da je još glava spojena s nogama i nutarnjim dijelovima.
Izlazak 12,10Ništa od toga ne ostavite do jutra; što bi od toga preostalo do jutra, spalite na ognju!
Izlazak 12,11Ovako ga imate jesti: Imajte bokove opasane, obuću na nogama i štap u ruci i jedite ga u hitnji; to je paša Gospodnja.
Izlazak 12,12Jer ću u toj noći proći kroz zemlju egipatsku i pobit ću sve prvorođence u zemlji egipatskoj, čovjeka i stoku, i sudit ću svima bogovima egipatskim, ja, Gospod.
Izlazak 12,13Krv na kućama, u kojima stanujete, bit će vam znak zaštitni. Kad vidim krv, proći ću vas; i među vama neće će biti pomora, kad stanem ubijati po zemlji egipatskoj.
Izlazak 12,14Taj dan neka vam bude za spomen! Svetkujte ga u čast Gospodu; kroz sve naraštaje svetkujte ga kao vječnu ustanovu!
Izlazak 12,15Sedam dana jedite kruh nekvasan! Odmah prvi dan uklonite kvasac iz kuća svojih; jer svaki, koji bude što kvasno jeo od prvoga do sedmoga dana, bit će istrijebljen iz Izraela.
Izlazak 12,16Dalje prvi dan držite svečani sastanak, a tako i sedmi dan održite sveti svečani sastanak! Ta dva dana ne radite nikakva posla! Samo što svaki treba za hranu, smijete sebi zgotoviti.
Izlazak 12,17Tako dakle svetkujte svetkovinu nekvasnih kruhova, jer upravo na taj dan izvedoh čete vaše iz zemlje egipatske. Zato držite taj dan kao vječnu ustanovu kroz sve naraštaje!
Izlazak 12,18Četrnaesti dan prvoga mjeseca podvečer jedite kruh nekvasan sve do navečer dvadeset i prvog dana toga mjeseca!
Izlazak 12,19Kroz sedam dana neka se ne nađe kvasac u kućama vašim. Svaki koji bude jeo što kvasno, bit će istrijebljen iz zajednice izraelske, bio tuđinac ili domorodac u zemlji.
Izlazak 12,20Ništa kvasno ne smijete jesti; u svim stanovima svojim jedite samo kruh nekvasan!"
Izlazak 12,21Mojsije sazva sve starješine izraelske i zapovjedi im: "Idite, donesite sebi janjad za obitelji svoje i zakoljite Pashalno janje!
Izlazak 12,22Uzmite kitu hisopa, zamočite je u krv u zdjeli i krvlju u zdjeli pomažite nadvratak i oba dovratka! Nitko od vas neka ne izlazi na vrata svoje kuće do jutra!
Izlazak 12,23Kad onda izađe Gospod, da bije Egipat, i vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proći će Gospod mimo vrata i neće dati anđelu pogubitelju da uđe u kuće vaše, pa da ubija.
Izlazak 12,24Držite ovo kao zakon, što vrijedi za vas i za djecu vašu u vječna vremena.
Izlazak 12,25I kad dođete u zemlju, koju će vam dati Gospod, kao što je obećao, držite taj običaj!
Izlazak 12,26Kad vas onda zapitaju djeca vaša: Kakav vam je taj običaj?
Izlazak 12,27Onda odgovorite: To je Pashalna žrtva za Gospoda, koji prođe mimo kuća sinova Izraelovih u Egiptu, kad je ubijao Egipćane, a naše kuće sačuvao." Tada se narod nakloni i baci se ničice.
Izlazak 12,28Sinovi Izraelovi otidoše tada i učiniše tako; kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju i Aronu, tako izvršiše oni.
Izlazak 12,29U po noći dogodi se, da Gospod pobi sve prvorođence u zemlji egipatskoj, od prvorođenca faraonova, koji bi ga imao naslijediti na prijestolju, pa do prvorođenca sužnja, koji je ležao u tamnici, isto tako svako prvenče od stoke.
Izlazak 12,30U onoj noći ustade faraon sa svima slugama svojim i sa svima Egipćanima, i nastade velik jauk u Egiptu, jer nije bilo kuće, u kojoj nije ležao mrtvac.
Izlazak 12,31Još u noći dozva on Mojsija i Arona i reče: "Ustajte, idite iz naroda mojega, vi i sinovi Izraelovi! Otidite, služite Gospodu, kao Što ste molili!
Izlazak 12,32I ovce svoje i goveda uzmite sa sobom, kao što ste zahtijevali! Idite, pa molite i za me blagoslov!"
Izlazak 12,33Egipćani su navaljivali na narod, da brže idu iz zemlje, jer su mislili: "Mi inače svi pomrijesmo."
Izlazak 12,34Tako uze narod tijesto svoje, još prije nego uskisnu. Naćve svoje, umotane u ogrtače njihove, ponesoše na ramenima.
Izlazak 12,35Sinovi Izraelovi učiniše po uputi Mojsijevoj i izmoliše od Egipćana dragocjenosti srebrnih i zlatnih i haljina.
Izlazak 12,36A Gospod je bio učinio, da Egipćani budu naklonjeni prema narodu, tako da im ispuniše molbe. Tako uzeše plijen od Egipćana.
Izlazak 12,37I otidoše sinovi Izraelovi od Ramsesa u Sukot, oko šest stotina tisuća pješaka, samih ljudi, ne uračunavši žene i djecu.
Izlazak 12,38Ali i mnogo naroda, što pritječe, zaputi s njima, i ovce i goveda, silna množina stoke.
Izlazak 12,39Od tijesta, što su ga bili ponijeli sa sobom iz Egipta, ispekoše pod pepelom pogače nekvasne; jer nije bilo uskislo, kako su ih bili potjerali Egipćani, pa se ne mogoše dulje zadržati i spremiti sebi brašnjenice za put.
Izlazak 12,40Vrijeme, što su ga sinovi Izraelovi proboravili u Egiptu, iznosilo je četiri stotine i trideset godina.
Izlazak 12,41Kad se navrši četiri stotine i trideset godina, upravo u taj dan izađoše sve čete Gospodnje iz zemlje egipatske.
Izlazak 12,42To je bila noć bdjenja za Gospoda, kad ih izvede iz zemlje egipatske. To je noć, koju moraju u čast Gospodu svetkovati svi sinovi Izraelovi kroz sve naraštaje.
Izlazak 12,43Gospod zapovjedi Mojsiju i Aronu: "Ovo vrijedi kao zakon za Pashu: Ni jedan tuđinac ne smije od nje jesti.
Izlazak 12,44Svaki za novac kupljeni rob smije ipak jesti od nje, ako si ga obrezao.
Izlazak 12,45Došljak i najamnik ne smije jesti od nje.
Izlazak 12,46U jednoj i istoj kući mora se jesti. Ne smiješ ništa od mesa iznijeti is kuće, i ne smijete na njoj prelomiti kostiju.
Izlazak 12,47Sva zajednica Izraelaca ima je tako obdržavati.
Izlazak 12,48A ako je kod tebe tuđinac i hoće da svetkuje Pashu u čast Gospodu, onda se moraju svi muški obrezati. Tada smije doći na svečanost i ima vrijediti kao domaći. Ali neobrezan ne smije jesti od nje.
Izlazak 12,49Za domaćega kao za tuđinca, koji boravi kod vas, neka vrijedi jedan i isti zakon!"
Izlazak 12,50Svi sinovi Izraelovi učiniše tako; kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju i Aronu, izvršiše tako.
Izlazak 12,51Upravo taj dan izvede Gospod sinove Izraelove iz zemlje egipatske po četama njihovim uređene.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje