Tražilica


Izlazak 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 18,1Kad Jetro, svećenik midjanski, tast Mojsijev, doču sve, što učini Bog Mojsiju i Izraelu, narodu svojemu, da naime izvede Gospod Izraelce iz Egipta.
Izlazak 18,2Tada Jetro, tast Mojsijev, uze sa sobom ženu Mojsijevu Ziporu, koju je on bio poslao natrag,
Izlazak 18,3I obadva sina njezina. Jedan od njih zvao se Geršom, jer je bio rekao: "Došljak sam bio u zemlji tuđoj,"
Izlazak 18,4A drugi Eliezer, jer je bio rekao: "Bog oca mojega bio je pomoć moja i izbavio me od mača faraonova."
Izlazak 18,5I dođe Jetro, tast Mojsijev, sa sinovima njegovim i ženom njegovom k Mojsiju u pustinju, gdje se je bio utaborio na gori Božjoj.
Izlazak 18,6On poruči Mojsiju: "Ja, tast tvoj Jetro, dolazim k tebi sa ženom tvojom i s obadva sina njezina, što su kod nje."
Izlazak 18,7Mojsije se diže i izađe u susret tastu svojemu, nakloni se i poljubi ga. Tada se upitaše za zdravlje i uniđoše u šator.
Izlazak 18,8I Mojsije ispripovjedi tastu svojemu sve, što učini Gospod faraonu i Egipćanima zbog Izraelaca, sve nevolje, što su ih bile zadesile na putu, i kako ih je izbavio Gospod.
Izlazak 18,9Jetro se radovao svemu dobru, što ga je bio Gospod iskazao Izraelcima, kad ih je izbavljao iz vlasti Egipćana.
Izlazak 18,10Tada reče Jetro: "Blagoslovljen da je Gospod, koji vas izbavi iz vlasti Egipćana i faraona i narod spasi iz vlasti Egipćana!
Izlazak 18,11Da je Gospod veći od svih bogova, vidim sad iz toga, što se dogodi, kad su se oni onako oholo ponašali prema njima."
Izlazak 18,12Jetro, tast Mojsijev, prinese tada Bogu žrtvu paljenicu i zaklanicu, i Aron dođe sa svima starješinama Izraelovim, da s tastom Mojsijevim održe pred Bogom gozbu žrtvenu.
Izlazak 18,13Drugi dan održa Mojsije sjednicu sudničku, da sudi narodu. Narod se tiskao oko Mojsija od jutra do navečer.
Izlazak 18,14Kad vidje tast Mojsijev, što sve ima on da radi s narodom, reče: "Što imaš toliki posao s narodom? Zašto sjediš ti sam na sudu, a sav narod tiska se oko tebe od jutra do večera?"
Izlazak 18,15Mojsije odgovori tastu svojemu: "Narod dolazi k meni, da dobije odluke Božje,
Izlazak 18,16Kadgod imaju kakvu pravdu, dolaze k meni, da im sudim i govorim Božje zakone i odredbe njegove."
Izlazak 18,17A tast Mojsijev reče mu: "Nije dobro kako radiš.
Izlazak 18,18Ti i ljudi, što dolaze preda te, muče se kod toga; jer je taj rad pretežak za te; ne možeš mu sam odoljeti.
Izlazak 18,19Pa poslušaj savjet, što ću ti ga dati, i Bog će biti s tobom! Ti zastupaj narode kod Boga i prinosi želje njihove pred Boga!
Izlazak 18,20Onda ih uči zakonima i naredbama i pokazuj im put, kojim da idu, i djela, koja da rade!
Izlazak 18,21Ujedno izaberi iz svega naroda ljude valjane, koji se Boga boje, pouzdane i nesebične i postavi ih za predstojnike nad tisuću, nad stotinu, nad pedeset i nad deset!
Izlazak 18,22Oni neka sude narodu u svako doba! Svaki važniji slučaj neka ipak predlože tebi! U stvarima manje važnim neka odlučuju sami! Tako olakšaj sebi teret; a oni neka ga nose s tobom!
Izlazak 18,23Ako tako učiniš, i Bog ti to dopusti, moći ćeš izdržati, i sav će taj narod zadovoljan otići kući."
Izlazak 18,24Mojsije posluša savjet tasta svojega i učini sve, što mu svjetova.
Izlazak 18,25Iz svega Izraela izabra Mojsije ljude valjane, i postavi ih za predstojnike narodu: nad tisuću, nad stotinu, nad pedeset i nad deset.
Izlazak 18,26Oni su imali suditi u svako doba, a sve teže slučajeve morali su predlagati Mojsiju, a manje teške stvari odlučili bi sami.
Izlazak 18,27Nato Mojsije otpusti tasta svojega, i ovaj se vrati natrag u domovinu svoju.
Izlazak 18,1 A Jitro, midjanski svećenik, tast Mojsijev, ču sve što učini Bog Mojsiju i svemu izraelskom narodu i kako Jahve izbavi Izraelce iz Egipta.
Izlazak 18,2Tada tast Mojsijev Jitro povede Siporu, Mojsijevu ženu - koju Mojsije bijaše otpustio -
Izlazak 18,3i oba njezina sina. Jednomu je bilo ime Geršon, a to će reći: "Bijah došljak u tuđoj zemlji.
Izlazak 18,4Drugi se zvao Eliezer, to jest: "Bog oca moga bio mi je u pomoći i spasio me od faraonova mača.
Izlazak 18,5Tako Mojsijev tast Jitro povede k Mojsiju u pustinju, gdje se Mojsije bio utaborio na Božjem brdu, njegove sinove i njegovu ženu.
Izlazak 18,6Poruči on Mojsiju: "Ja, tvoj tast Jitro, dolazim k tebi s tvojom ženom i s oba njezina sina.
Izlazak 18,7Izađe Mojsije u susret svome tastu; duboko mu se nakloni i zagrli ga. Pošto su se upitali za zdravlje, uđu pod šator.
Izlazak 18,8Mojsije je onda pripovijedao svome tastu o svemu što je Jahve učinio faraonu i Egipćanima zbog Izraelaca; o svim nezgodama što su ih snašle na putu, ali ih je Jahve od njih izbavio.
Izlazak 18,9Jitro se radovao svemu dobru koje je Jahve učinio Izraelcima i što ih je oslobodio od egipatskih šaka.
Izlazak 18,10"Neka je hvaljen Jahve koji vas je izbavio od egipatskih šaka i od šaka faraonovih", reče Jitro.
Izlazak 18,11"Sada znam da je Jahve veći od svih bogova jer je izbavio narod ispod egipatske vlasti kad su s njim okrutno postupali.
Izlazak 18,12Zatim Jitro, Mojsijev tast, prinese Bogu žrtvu paljenicu i prinos. Uto dođe Aron i sve izraelske starješine da s Mojsijevim tastom blaguju gozbu pred Bogom.
Izlazak 18,13Sutradan Mojsije sjede da kroji pravdu narodu. Narod je oko njega stajao od jutra do mraka.
Izlazak 18,14Vidjevši Mojsijev tast sav trud što ga on za narod čini, rekne mu: "Što to imaš toliko s narodom? I zašto ti sam sjediš, a sav narod stoji oko tebe od jutra do mraka?
Izlazak 18,15"Narod dolazi k meni", odgovori Mojsije, "da se s Bogom posavjetuje.
Izlazak 18,16Kad zađu u prepirku, dođu k meni. Ja onda rasudim između jednoga i drugoga; izložim im Božje zakone i odredbe.
Izlazak 18,17"Nije dobro kako radiš", odgovori Mojsiju tast.
Izlazak 18,18"I ti i taj narod s tobom potpuno ćete se iscrpsti. Taj je posao za te pretežak; sam ga ne možeš obavljati.
Izlazak 18,19Poslušaj me. Svjetovat ću te, i Bog će biti s tobom! Ti zastupaj narod pred Bogom; podastiri Bogu njihove razmirice.
Izlazak 18,20Poučavaj ih o zakonima i odredbama; svraćaj ih na put kojim moraju ići, upućuj ih na djela koja moraju vršiti.
Izlazak 18,21Onda proberi između svega puka ljude sposobne, bogobojazne i pouzdane, koji mrze mito, te ih postavi za glavare puku: tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.
Izlazak 18,22Neka sude narodu u svako doba. Sve veće slučajeve neka preda te iznose, a u manjima neka sami rasuđuju. Olakšaj sebi breme: neka ga oni s tobom nose.
Izlazak 18,23Ako tako uradiš - i Bog ti to odobri - moći ćeš izdržati, a sav ovaj narod odlazit će kući u miru.
Izlazak 18,24Mojsije posluša savjet svoga tasta i učini sve kako ga svjetova.
Izlazak 18,25Probere Mojsije sposobnih ljudi od svih Izraelaca pa ih postavi za glavare narodu: tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.
Izlazak 18,26Oni su sudili narodu u svako doba. Teže slučajeve iznosili bi Mojsiju, a sve manje rješavali sami.
Izlazak 18,27Zatim Mojsije otpusti svoga tasta i on ode u svoju zemlju.
Izlazak 18,1Jetro svećenik Madijana, punac Mojsijev, čuo je govoriti sve o tome što je Bog bio učinio za Mojsija i za Izrael njegov puk: GOSPOD bijaše izveo Izrael iz Egipta!
Izlazak 18,2Jetro, punac Mojsijev, uze Ciporu, ženu Mojsijevu, bilo je to poslije njenog otpuštanja, -
Izlazak 18,3i njena 2 sina: jedan se zvao Geršom - Izbjeglica - jer bijaše rekao: ` Ja sam postao izbjeglicom u stranoj zemlji, `
Izlazak 18,4a drugi Eliazar - moj Bog je pomoć - jer: ` Jer Bog je moj otac koji je došao meni u pomoć i izbavio me mača * Faraonovog. `
Izlazak 18,5Jetro, punac Mojsijev, njegovi sinovi i njegova žena odoše prema Mojsiju, u pustinju gdje on taborovaše, u Božjoj planini .
Izlazak 18,6On reče Mojsiju: ` To sam ja Jetro, tvoj punac, koji dolazi k tebi kao i tvoja žena i tvoja dva sina s njom. `
Izlazak 18,7Mojsije iziđe u susret svojem puncu, pokloni mu se i zagrli ga; oni izmijeniše pozdrave i uđoše pod šator.
Izlazak 18,8Mojsije ispriča svojem puncu sve što je GOSPOD bio učinio Faraonu i Egiptu radi Izraela, sve teškoće nadošle putem, kojih ih je GOSPOD oslobodio.
Izlazak 18,9Jetro se obradova svim dobrima kojima je GOSPOD obdario Izrael, oslobađajući ga iz ruku Egipćana.
Izlazak 18,10A Jetro reče: ` Blagoslovljen GOSPOD koji vas je oslobodio iz ruke Egipćana i ruke Faraona, koji je oslobodio puk iz ruke Egipćana!
Izlazak 18,11Ja priznajem sada da je GOSPOD veći nego svi bogovi, makar i u svojem bijesu protiv svojih .`
Izlazak 18,12Jetro, punac Mojsijev sudjelova u jednom holokaustu i žrtvama ponuđenim Bogu. Aaron i sve *starješine Izraelove dođoše pojesti objed pred Bogom s puncem Mojsijevim.
Izlazak 18,13No, sutradan Mojsije zasjede zbog suđenja puku, a puk ostade pred Mojsijem od jutra do večeri.
Izlazak 18,14Punac Mojsijev vidje sve to što ovaj učini puku: ` Što ti to radiš tu za narod? ` reče on. Zašto ti sjediš sam dok sav puk stoji pred tobom od jutra do večeri? `
Izlazak 18,15Mojsije reče svojem puncu: ` To je zbog toga što puk dolazi k meni za savjet Božji;
Izlazak 18,16Ako imaju neku stvar oni dolaze k meni; ja uredujem parbu koju oni imaju između sebe i obznanjujem im odluku Božju i njegove zakone. `
Izlazak 18,17Punac Mojsijev mu reče: ` Tvoj način postupanja nije dobar.
Izlazak 18,18Ti ćeš se iscrpiti, kao i puk koji je pred tobom. Služba je preteška za tebe. Ti ju ne možeš obaviti sam.
Izlazak 18,19Poslušaj me, sada! Dat ću ti jedan savjet i nek Bog bude s tobom! Budi dakle predstavnikom puka pred Bogom: ti si taj koji će iznositi stvari pred Boga,
Izlazak 18,20koji će obvijestiti ljude o odlukama i zakonima, koji će im obznaniti put za slijediti i ponašanje za održati.
Izlazak 18,21A potom, ti ćeš izdvojiti, u svem puku, ljude od vrijednosti, bogobojazne, dostojne povjerenja, nepodkupljive, i ti ćeš ih postaviti nad njima kao tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.
Izlazak 18,22Oni će neprekidno suditi puku. Sve što ima važnosti, oni će ti predstaviti, a ono što je od manje važnosti, sudit će oni sami. Olakšaj tako svoju obvezu. Nek ju oni nose s tobom!
Izlazak 18,23Ako li tako učiniš Bog će ti dati svoje zapovijedi, Moći ćeš ih držati i, što više, sav će se narod u miru vratiti svojim kućama. `
Izlazak 18,24Mojsije posluša glas svojeg punca i učini kako je ovaj to bio rekao.
Izlazak 18,25U svem Izraelu, Mojsije izabra valjane ljude i postavi ih na čelo puku: tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.
Izlazak 18,26Oni neprekidno sudiše pučanstvu. Ono što je bilo teško, oni predstaviše Mojsiju, ono što bijaše lakše, sudiše oni sami.
Izlazak 18,27A Mojsije pusti otići svojeg punca, koji ode u svoju zemlju.
2. Mojsijeva 18,1A Jotor sveštenik Madijamski, tast Mojsijev, ču sve što učini Gospod Mojsiju i Izrailju narodu svojemu, kako izvede Gospod Izrailja iz Misira;
2. Mojsijeva 18,2I uze Jotor tast Mojsijev Seforu ženu Mojsijevu, koju bješe poslao natrag,
2. Mojsijeva 18,3I dva sina njezina, od kojih jednom bješe ime Girsam, jer reče: tuđin sam u zemlji tuđoj,
2. Mojsijeva 18,4A drugom bješe ime Eliezer, jer, reče, Bog oca mojega bi mi u pomoći i ote me od mača Faraonova.
2. Mojsijeva 18,5I pođe Jotor tast Mojsijev sa sinovima njegovijem i sa ženom njegovom k Mojsiju u pustinju, gdje bješe u okolu pod gorom Božijom.
2. Mojsijeva 18,6I poruči Mojsiju: ja tast tvoj Jotor idem k tebi i žena tvoja i oba sina njezina s njom.
2. Mojsijeva 18,7I Mojsije izide na susret tastu svojemu i pokloni mu se i cjeliva ga; i upitaše se za zdravlje, pa uđoše pod šator njegov.
2. Mojsijeva 18,8I pripovjedi Mojsije tastu svojemu sve što učini Gospod Faraonu i Misircima radi Izrailja, i sve nevolje, koje ih nalaziše putem, i kako ih izbavi Gospod.
2. Mojsijeva 18,9I radovaše se Jotor svemu dobru što učini Gospod Izrailju izbavivši ga iz ruke Misirske;
2. Mojsijeva 18,10I reče Jotor: blagosloven da je Gospod, koji vas izbavi iz ruke Misirske, i iz ruke Faraonove, koji izbavi narod iz ropstva Misirskoga.
2. Mojsijeva 18,11Sad vidim da je Gospod veći od svijeh bogova, jer čim se ponošahu onijem ih samijem nadvisi.
2. Mojsijeva 18,12I uze Jotor tast Mojsijev i prinese Bogu žrtvu paljenicu i prinos; i dođe Aron i sve starješine Izrailjske, i jedoše s tastom Mojsijevijem pred Bogom.
2. Mojsijeva 18,13A sjutradan sjede Mojsije da sudi narodu; i stajaše narod pred Mojsijem od jutra do večera.
2. Mojsijeva 18,14A tast Mojsijev gledajući sve šta radi s narodom, reče: šta to radiš s narodom? zašto sjediš sam, a vas narod stoji pred tobom od jutra do večera?
2. Mojsijeva 18,15A Mojsije reče tastu svojemu: jer dolazi narod k meni da pita Boga.
2. Mojsijeva 18,16Kad imaju što među sobom, dolaze k meni, te im sudim i kazujem naredbe Božje i zakone njegove.
2. Mojsijeva 18,17A tast Mojsijev reče mu: nije dobro što radiš.
2. Mojsijeva 18,18Umorićeš se i ti i narod koji je s tobom; jer je to teško za tebe, nećeš moći sam vršiti.
2. Mojsijeva 18,19Nego poslušaj mene; ja ću te svjetovati, i Bog će biti s tobom; ti budi pred Bogom za narod, i stvari njihove javljaj Bogu;
2. Mojsijeva 18,20I uči ih naredbama i zakonima njegovijem, i pokazuj im put kojim će ići i šta će raditi.
2. Mojsijeva 18,21A iz svega naroda izberi ljude poštene, koji se boje Boga, ljude pravedne, koji mrze na mito, pa ih postavi nad njima za poglavare, tisućnike, stotinike, pedesetnike i desetnike;
2. Mojsijeva 18,22Oni neka sude narodu u svako doba; pa svaku stvar veliku neka javljaju tebi, a svaku stvar malu neka raspravljaju sami; tako će ti biti lakše, kad i oni stanu nositi teret s tobom.
2. Mojsijeva 18,23Ako to učiniš, i Bog ti zapovjedi, možeš se održati, i sav će narod doći mirno na svoje mjesto.
2. Mojsijeva 18,24I Mojsije posluša tasta svojega, i učini sve što reče.
2. Mojsijeva 18,25I izabra Mojsije iz svega Izrailja ljude poštene, i postavi ih za poglavare nad narodom, tisućnike, stotinike, pedesetnike i desetnike.
2. Mojsijeva 18,26Koji suđahu narodu u svako doba, a stvari teške javljahu Mojsiju, a male stvari raspravljahu sami.
2. Mojsijeva 18,27Poslije otpusti Mojsije tasta svojega, koji se vrati u svoju zemlju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje