Tražilica


Izlazak 18. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 18,1Kad Jetro, svećenik midjanski, tast Mojsijev, doču sve, što učini Bog Mojsiju i Izraelu, narodu svojemu, da naime izvede Gospod Izraelce iz Egipta.
Izlazak 18,2Tada Jetro, tast Mojsijev, uze sa sobom ženu Mojsijevu Ziporu, koju je on bio poslao natrag,
Izlazak 18,3I obadva sina njezina. Jedan od njih zvao se Geršom, jer je bio rekao: "Došljak sam bio u zemlji tuđoj,"
Izlazak 18,4A drugi Eliezer, jer je bio rekao: "Bog oca mojega bio je pomoć moja i izbavio me od mača faraonova."
Izlazak 18,5I dođe Jetro, tast Mojsijev, sa sinovima njegovim i ženom njegovom k Mojsiju u pustinju, gdje se je bio utaborio na gori Božjoj.
Izlazak 18,6On poruči Mojsiju: "Ja, tast tvoj Jetro, dolazim k tebi sa ženom tvojom i s obadva sina njezina, što su kod nje."
Izlazak 18,7Mojsije se diže i izađe u susret tastu svojemu, nakloni se i poljubi ga. Tada se upitaše za zdravlje i uniđoše u šator.
Izlazak 18,8I Mojsije ispripovjedi tastu svojemu sve, što učini Gospod faraonu i Egipćanima zbog Izraelaca, sve nevolje, što su ih bile zadesile na putu, i kako ih je izbavio Gospod.
Izlazak 18,9Jetro se radovao svemu dobru, što ga je bio Gospod iskazao Izraelcima, kad ih je izbavljao iz vlasti Egipćana.
Izlazak 18,10Tada reče Jetro: "Blagoslovljen da je Gospod, koji vas izbavi iz vlasti Egipćana i faraona i narod spasi iz vlasti Egipćana!
Izlazak 18,11Da je Gospod veći od svih bogova, vidim sad iz toga, što se dogodi, kad su se oni onako oholo ponašali prema njima."
Izlazak 18,12Jetro, tast Mojsijev, prinese tada Bogu žrtvu paljenicu i zaklanicu, i Aron dođe sa svima starješinama Izraelovim, da s tastom Mojsijevim održe pred Bogom gozbu žrtvenu.
Izlazak 18,13Drugi dan održa Mojsije sjednicu sudničku, da sudi narodu. Narod se tiskao oko Mojsija od jutra do navečer.
Izlazak 18,14Kad vidje tast Mojsijev, što sve ima on da radi s narodom, reče: "Što imaš toliki posao s narodom? Zašto sjediš ti sam na sudu, a sav narod tiska se oko tebe od jutra do večera?"
Izlazak 18,15Mojsije odgovori tastu svojemu: "Narod dolazi k meni, da dobije odluke Božje,
Izlazak 18,16Kadgod imaju kakvu pravdu, dolaze k meni, da im sudim i govorim Božje zakone i odredbe njegove."
Izlazak 18,17A tast Mojsijev reče mu: "Nije dobro kako radiš.
Izlazak 18,18Ti i ljudi, što dolaze preda te, muče se kod toga; jer je taj rad pretežak za te; ne možeš mu sam odoljeti.
Izlazak 18,19Pa poslušaj savjet, što ću ti ga dati, i Bog će biti s tobom! Ti zastupaj narode kod Boga i prinosi želje njihove pred Boga!
Izlazak 18,20Onda ih uči zakonima i naredbama i pokazuj im put, kojim da idu, i djela, koja da rade!
Izlazak 18,21Ujedno izaberi iz svega naroda ljude valjane, koji se Boga boje, pouzdane i nesebične i postavi ih za predstojnike nad tisuću, nad stotinu, nad pedeset i nad deset!
Izlazak 18,22Oni neka sude narodu u svako doba! Svaki važniji slučaj neka ipak predlože tebi! U stvarima manje važnim neka odlučuju sami! Tako olakšaj sebi teret; a oni neka ga nose s tobom!
Izlazak 18,23Ako tako učiniš, i Bog ti to dopusti, moći ćeš izdržati, i sav će taj narod zadovoljan otići kući."
Izlazak 18,24Mojsije posluša savjet tasta svojega i učini sve, što mu svjetova.
Izlazak 18,25Iz svega Izraela izabra Mojsije ljude valjane, i postavi ih za predstojnike narodu: nad tisuću, nad stotinu, nad pedeset i nad deset.
Izlazak 18,26Oni su imali suditi u svako doba, a sve teže slučajeve morali su predlagati Mojsiju, a manje teške stvari odlučili bi sami.
Izlazak 18,27Nato Mojsije otpusti tasta svojega, i ovaj se vrati natrag u domovinu svoju.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje